Tài liệu Đơn kháng cáo - dân sự doc

3 711 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2013, 03:17

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà nội, ngày tháng năm 2008 ĐƠN KHÁNG CÁO Kính gửi: - TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN . - TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ Tôi tên là: CMND số: do công an: cấp ngày: Thường trú: – Hà Nội Tôi là bị đơn trong vụ án “đòi quyền sử dụng đất” được Toà án nhân dân quận . xét xử sơ thẩm ngày . Nội dung kháng cáo: Theo án sơ thẩm, huỷ việc tặng cho quyền sử dụng đất của Mẹ tôi(bà Nguyễn .) cho chúng tôi, buộc chúng tôi giao quyền sử đất cho bà Nguyễn Thị (tức .), Bà Bê chỉ phải trả chúng tôi tiền san lấp, tiền xây dựng chúng tôi cho rằng quyết định trên của Toà sơ thẩm là chưa khách quan, không đúng qui định pháp luật, không đảm bảo quyền lợi hợp pháp của gia đình, vì các lý do sau: - Bà Nguyễn Thị . không có đơn xin giao đất giãn dân điều này thể hiện bà Bê không có nhu cầu sử dụng đất. - Bà Nguyễn tại thời điểm 1992 xin đất có nhu cầu, có đủ điều kiện và có đơn xin giao đất. - Việc giao đất giãn dân của địa phương có quá nhiều sai sót, nhầm lẫn và vi phạm nghiêm trọng trình tự, thủ tục: không có hồ sơ xét giao đất, Biên bản họp xét không đầy đủ chính xác, Sổ mục kê, sổ quản lý không chính xác, không đầy đủ - Trong sổ mục kê, sổ quản lý đất giãn dânsự nhầm lẫn giữa tên bị đơn Nguyễn . với tên của nguyên đơn Nguyễn Thị Thực tế tại địa phương không có ai gọi bà là . - Rất nhiều nhân chứng thừa nhận là bà Gái xin đất và được giao đất còn bà Bê không xin, không được giao. - Bị đơn – – xây nhà, sử dụng ổn định không tranh chấp, khiếu kiện trên năm, từ năm 1992 đến trước ngày lập hồ sơ giải phóng mặt bằng. - Trong trường hợp bị tước quyền sử dụng đất thì chắc chắn rằng cả gia đình bà sẽ không còn nơi cư trú nào khác. Vì những lý do trên tôi kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm xét xử ngày . và kính đề nghị Quí Toà xét xử lại vụ án theo trình tự phúc thẩm theo hướng công nhận thoả thuận tặng cho giữa bà . với gia đình tôi, công nhận quyền sử dụng đất hợp pháp của gia đình tôi. Trên đây là nội dung và những yêu cầu kháng cáo, kính mong quí cơ quan xem xét. Tôi xin chân thành cảm ơn! NGƯỜI LÀM ĐƠN (KÝ, GHI RÕ HỌ TÊN) . VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà nội, ngày tháng năm 2008 ĐƠN KHÁNG CÁO Kính gửi: - TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN . - TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ. không đầy đủ - Trong sổ mục kê, sổ quản lý đất giãn dân có sự nhầm lẫn giữa tên bị đơn Nguyễn . với tên của nguyên đơn Nguyễn Thị
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Đơn kháng cáo - dân sự doc, Tài liệu Đơn kháng cáo - dân sự doc, Tài liệu Đơn kháng cáo - dân sự doc