Tài liệu Giáo trình SwishMax cơ bản doc

44 2,030 10
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2013, 17:15

Giáo trình SwishMax bản Chương 1 - Giao diện (layout) SM - Tên gọi các Tab-Panel và các thuộc tính của Object trước tiên tôi muốn các bạn khái niệm về tên gọi của các object. Hình bên dưới đây giúp các bạn hiểu hơn về tên gọi và kí hiệu của các object như Scene, Movie Clip, Text , Shape, Group, Button. Lưu ý: 1 MOVIE chứa nhiều Scene . 1 Scene chứa nhiều MovieClip . Sau khi khái niệm về object (OB) , chúng ta bắt đầu làm quen với tên gọi các vùng trên giao diện của SM. 1. Hệ thống MAINMENU: 1.1/ File menu: 1.2/ Edit menu: 1.3/ View menu 1.4/ Insert menu 1.5/ Modify menu 1.6/ Control menu 1.7/ Tool menu 1.8/ Window menu 1.9/ Help menu 2. Hệ thống TOOLBARS: 2.1/ Nhóm Standard 2.2/ Nhóm Control [...]... frame (phiếm tắt là Delete) 3.3/ Object trên Timeline: - Nút chuyển Scene : khi trong cây thư object (bảng Outlinel tài liệu swshmax gọi là Outline panel) ta tạo ra nhiều Scene thì nút chuyển scene này sẽ xuất hiện, cho phép ta xem kịch bản, object của các đối tượng trong mỗi Scene đó - Quản lý kịch bản của object trong 1 movieclip: So sánh 2 hình trên đây ta nhận thấy phần quản lý object chỉ hiển thị... Một số thao tác căn bản 1 Mặt nạ của Movieclip 1/ Tạo ra 2 object như hình bên bằng công cụ Text và Rectangle 2/ Giữ Shift, click chọn 2 object hoặc dùng công cụ Selection khoanh 2 object lại Click chuột phải để sổ menu 2.a/ Chọn Grouping => Group as Movie Clip để nhóm 2 object vào 1 object Movie Clip (MC) đặt tên là MC_1 2.b/ Chắc chắn MC_1 trong bảng Outline được chọn, Ta vào bảng Properties đánh... 5.1/ Proerties panel (bảng properties): a/ Scene: b/ Movieclip: c/ Shape: d/ Text: e/ Button: 5.2/ Transform panen: (tọa độ-góc xoay-độ nghiên-kích thước hiện tại của object) và Reshape (tọa độ-góc xoay-độ nghiên-kích thước gốc của object) 5.3: Align panel: 5.4: Outline panel: 5.5: Effect setting panel: trên đây tôi giới thiệu 3 tab Start at, Motion và Easing, đây là 3 tab căn bản xuất hiện ở tất cả... chọn, Ta vào bảng Properties đánh dấu "Use Bottom object as a mask" 3/ Ctrl + Enter chạy thử Các bạn sẽ không thấy gì hết Đừng lo lắng vì đối tượng được hiển thị (chữ Swishmax) đang nằm ngoài vùng hiển thị (là hình chữ nhật) 4/ Kéo chữ Swishmax vào trong hình chữ nhật (hình A), rồi chạy thử, kết quả sẽ như hình B Vídụ 1: - Giờ thử đổi bị trí 2 object bên trong, cho text xuống dưới, shape lên trên,...2.3/ Nhóm Insert 3 Hệ thống TIMELINE: Đây là nơi diễn hoạt kịch bản của 1 đoạn phim tôi giới thiệu chức năng các thành phần trong Timeline panel trước , còn cách thức sử dụng Timeline chúng ta sẽ đi sâu hơn trong phần bài tập Các thành phần trên Timeline 3.1/ Frame:... cụ Selection ta bóp chiều ngang từ bên phải vào 6/ Giời click vào frame 1 ta sẽ thấy object cũng co nhỏ chiều ngang = kích thước chiều ngang ở frame 20 7/ giờ so sánh 2 panel Transform và Reshape Qua bản này ta thấy kích thước gốc (Reshape) và kích thước hiện tại của object ở frame 20 (Transform) như nhau nói cách khác không sự biến đổi trạng thái object lúc đầu là lúc cuối trong 1 hiệu ứng mặc . Giáo trình SwishMax cơ bản Chương 1 - Giao diện (layout) SM - Tên gọi các Tab-Panel và. object (bảng Outlinel tài liệu swshmax gọi là Outline panel) ta tạo ra nhiều Scene thì nút chuyển scene này sẽ xuất hiện, cho phép ta xem kịch bản, object
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Giáo trình SwishMax cơ bản doc, Tài liệu Giáo trình SwishMax cơ bản doc, Tài liệu Giáo trình SwishMax cơ bản doc