Đầu tư phát triển tại công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ

87 664 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2012, 14:40

Đầu tư phát triển tại công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ Chuyên đề tốt nghiệpLời mở đầu Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức thương mại thế giới WTO cùng với những cam kết về mở cửa thị trường, cắt giảm thuế, xoá bỏ sự đối xử phân biệt giữa doanh nghiệp trong nước doanh nghiệp vốn nước ngoài …Từ đó sẽ tạo ra môi trường cạnh tranh công bằng nhưng đầy quyết liệt giữa một bên là các công ty Việt Nam vốn đã quen với sự bảo hộ của nhà nước bên kia là các công ty nước ngoài đã lịch sử hàng trăm năm phát triển cạnh tranh theo chế thị trường. Theo dự báo của các nhà kinh tế học, sẽ một làn sóng đầu ồ ạt chuyển vào Viêt Nam, đặc biệt là ở lĩnh vực Ngân hàng Xây dựng, phá bỏ tình trạng đóng băng trong thị trường bất động sản của nước ta trong những năm gần đây, đồng thời mở ra những nguồn huy động vốn rất lớn đầu vào xây dựng hạ tầng sở. Do đó việc nâng cao hiệu quả trong đầu xây dựng của các doanh nghiệp trong nước là vô cùng cần thiết, chống thất thoát lãng phí là nhiệm vụ hàng đầu, như vậy các doanh nghiệp Việt Nam mới thể cạnh tranh được ngay trên “ sân nhà”. Công ty Cổ phần đầu phát triển nhà xây dựng Tây Hồ là một doanh nghiệp Nhà nước hạng I trực thuộc Tổng công ty xây dựng Hà Nội, hoạt động theo pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được thành lập từ tháng 11/1984. Đến nay với một bề dày kinh nghiệm, công ty cổ phần Đầu phát triển nhà xây dựng Tây Hồ đã trở thành một trong những đơn vị hàng đầu vững mạnh trong Tổng công ty xây dựng Hà Nội. Trong quá trình thực tập tốt nghiệp tại công ty, em đã được học hỏi rất nhiều về chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời xây dựng được chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình : “Đầu phát triển tại công ty cổ phần đầu phát triển nhà xây dựng Tây Hồ ”. Trong đây em xin trình bày những kiến thức thực tế em thu được trong quá trình thực tập xin đưa ra một số giải pháp để làm tăng hiệu quả đầu phát triển năng lực cạnh tranh của công ty. Em xin cảm ơn sự chỉ bảo, hướng dẫn tận tình của các thầy trong bộ môn kinh tế đầu tư, đặc biệt là thầy Nguyễn Hồng Minh đã trực tiếp theo sát hướng dẫn em. Đồng thời em cũng chân thành cảm ơn các chú, anh chị phòng phát triển dự án công ty Cổ phần ĐTPT nhà xây dựng Tây Hồ đã tạo mọi điều kiện cho em hoàn Trương Quốc Dương Kinh tế đầu 45b1Chuyên đề tốt nghiệpthành đợt thực tập. Với thời gian nghiên cứu trình độ hạn chế, chuyên đề thực tập của em chắc sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong được sự góp ý, sữa chữa của thầy cô.Em xin chân thành cảm ơn. Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2007 Sinh viên thực hiên Dương Trương Quốc Dương Trương Quốc Dương Kinh tế đầu 45b2Chuyên đề tốt nghiệpMục lụcLời mở đầu 1Danh mục các từ viết tắt 4Chương 1 6Tình hình Sản xuất kinh doanh - Đầu phát triển tại công ty 61.1. Giới thiệu khái quát về Công ty cổ phần đầu phát triển nhà xây dựng Tây Hồ .61.1.1. Quá trình hình thành phát triển của doanh nghiệp .61.1.2.Vốn sản xuất kinh doanh 71.1.3. Chức năng nhiệm vụ của Công ty .81.1.4. Chức năng nhiệm vụ bản của các bộ phận quản lý 91.1.5. Đặc điểm vai trò của Ngành xây dựng đối với nền kinh tế quốc dân .141.2. Tình hình sản xuất kinh doanh - đầu phát triển của công ty 161.2.1. Tình hình sản xuất kinh doanh trong các năm gần đây .161.2.2.Một số chỉ tiêu kinh tế đạt đựơc .201.2.3. Các lĩnh vực đầu của công ty .211.2.3.1. Tình hình đầu chung .211.2.3.2. Đầu mua sắm thiết bị, máy móc .231.2.3.3. Đầu nguồn nhân lực 24 1.2.3.3. Đầu xây dựng cở bản .261.2.3.4. Đầu vào sản vào tài sản vô hình Marketing 461.2.4. Đánh giá hoạt động đầu của công ty việc nâng cao khả năng cạnh tranh 461.2.4.1. Những kết quả khả quan .461.2.4.2 Những hạn chế còn tồn tại .48Chương 2 51Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu phát triển khả năng cạnh tranh của công ty 512.1. Các nhân tố tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn 2007 – 2010 522.1.1. Thuận lợi .522.1.2. Khó khăn .532.1.3. Phân tích ma trận SWOT về khả năng cạnh tranh của công ty cổ phần ĐTPT nhà xây dựng Tây Hồ .542.1.4. Định hướng phát triển .56Trương Quốc Dương Kinh tế đầu 45b3Chuyên đề tốt nghiệp2.2. Các giải pháp 582.2.1.Nhóm giải pháp về vốn công tác quản lý vốn đầu 582.2.2 Nhóm giải pháp về tăng cường chất lượng công tác quản lý các dự án đầu 602.2.3. Đào tạo nguồn lực 61 2.2.4. Tiếp tục đầu đổi mới máy móc, thiết bị công nghệ .62 2.2.4.Các giải pháp đối với thị trường .652.2.5.Chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật quyết toán công trình, dự án hoàn thành 652.2.6. Xây dựng các chủ trương, kế hoạch đầu hợp lý để hoạt động đầu đi đúng hướng hiệu quả hơn .662.2.5. Một số kiến nghị đề xuất .68Danh mục tài liệu tham khảo 71Danh mục các từ viết tắtCNXH: chủ nghĩa xã hội.Trương Quốc Dương Kinh tế đầu 45b4Chuyên đề tốt nghiệpĐTPT: đầu phát triển.XD : xây dựng.CHH –HĐH : công nghiệp hoá - hiện đại hoá.CN : công nghiệp.SX : sản xuất.KHKT : khoa học kỹ thuật.CBCNV: cán bộ công nhân viên.CNVC: công nhân viên chức.SXKD: sản xuất kinh doanhATLĐ: an toàn lao động.DA: dự án.Trương Quốc Dương Kinh tế đầu 45b5Chuyên đề tốt nghiệpChương 1Tình hình Sản xuất kinh doanh - Đầu phát triển tại công ty1.1. Giới thiệu khái quát về Công ty cổ phần đầu phát triển nhà xây dựng Tây Hồ1.1.1. Quá trình hình thành phát triển của doanh nghiệpTên, địa chỉ doanh nghiệp Công ty Cổ phần đầu phát triển nhà xây dựng Tây Hồ là một doanh nghiệp Nhà nước hạng I trực thuộc Tổng công ty xây dựng Hà Nội, hoạt động theo pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được thành lập từ tháng 11/1984. Đến nay với một bề dày kinh nghiệm,công ty cổ phần Đầu phát triển nhà xây dựng Tây Hồ đã trở thành một trong những đơn vị hàng đầu vững mạnh trong Tổng công ty xây dựng Hà Nội. - Tên công ty:Công ty ĐTPT nhà XD Tây Hồ - Tổng công ty Xây dựng Hà nội - Bộ Xây Dựng.- Địa chỉ: 9/2 Đặng Thai Mai, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội. - Điện thoại: (84-4)7192392 – (84-4)7184069 -Fax: (84-4) 7192339- Tài khoản giao dịch : 2111 000 000 0177 Tại Ngân hàng Đầu phát triển Hà Nội. - Mã số thuế : 0100105084. Thời điểm thành lập, các mốc quan trọng trong quá trình phát triển Công ty ĐTPT Nhà XD Tây Hồ là đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty Xây dựng Hà Nội. Tiền thân của Công ty ĐTPT Nhà XD Tây Hồ là XNXD 106 được thành lập vào năm 1984 trực thuộc Công ty XD số 1 Tổng công ty XD Hà Nội. - Ngày18/5/1990 theo Quyết định số 303/BXD -TCLĐ của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển hạng cho XN 106 từ hạng III lên hạng II là đơn vị hạch toán độc lập trực thuộc Tổng công ty XD Hà Nội kể từ ngày 1/6/1990. Trương Quốc Dương Kinh tế đầu 45b6Chuyên đề tốt nghiệp - Ngày 26/3/1993 theo Quyết định số 148A/BXD - TCLĐ của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc thành lập lại doanh nghiệp Nhà nước từ XN 106 thành Công ty XD Tây hồ trực thuộc Tổng công ty xây dựng Hà nội với số vốn ngân sách vốn tự bổ sung là 556.000.000 đồng. - Ngày 26/7/2000 theo quyết định số 1026/QĐ - BXD của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc đổi tên Công ty xây dựng Tây Hồ thành Công ty Đầu Phát triển nhà Xây dựng Tây Hồ trực thuộc Tổng công ty xây dựng Hà Nội với số vốn là 3.443.946.000 đồng. - Ngày 20/7/2004 theo quyết định số 1173/QĐ - BXD của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc xếp doanh nghiệp hạng I đối với Công ty ĐTPT nhà XD Tây hồ thuộc Tổng công ty xây dựng Hà nội kể từ ngày 1/6/2004. -Ngày 09/12/2004 theo quyết định số 1983/BXD của Bộ trưởng bộ xây dựng vế việc chuyển công ty đâu phát triển nhà xây dựng Tây Hồ thuộc tổng công ty xây dựng Hà Nội thành công ty cổ phần. -Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số : 0103006589 ngày 24/11/2006 của Sở Kế hoạch đầu thành phố Hà Nội -Người đại diện theo pháp luật của công ty: ông Nguyễn Đình Phùng - Kỹ sư xây dựng - Chủ tịch hội đồng quản trị công tyTừ khi thành lập đến nay Công ty đã được bổ sung nhiều lĩnh vực kinh doanh, bổ sung cấu lãnh đạo quản lý điều hành sản xuất, bổ sung vốn kinh doanh duy trì sản xuất theo sự tăng trưởng.Quy mô hiện tại của Công ty - Công ty ĐTPT Nhà XD Tây hồ là l/22 thành viên hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội. - Công ty thường xuyên đóng góp vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của toàn Tổng công ty. - Công ty là 1/12 doanh nghiệp hạng I của Tổng công ty.1.1.2.Vốn sản xuất kinh doanh * Vốn điều lệ: 5.500.000.000đ- Vốn thuộc sở hữu nhà nước: 3.016.300.000 đ- Vốn sở hữu của các cổ đông: 2.483.700.000 đTrương Quốc Dương Kinh tế đầu 45b7Chuyên đề tốt nghiệpCổ phần của nhà nước là cổ phần chi phối. * Vốn lưu động- Vốn ngân sách cấp : 1.615.971.706 đ- Vốn tự bổ xung : 670.101.198 đ- Vốn vay : 2.702.218.232 đ- Vốn khác : 3.000.000.000 đTrong trường hợp nhận thầu các công trình giá trị lớn công ty sẽ được các ngân hàng hỗ trợ cho vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.1.1.3. Chức năng nhiệm vụ của Công tya.Mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần đầu phát triển nhà xây dựng Tây Hồ là thực hiện xây dựng các công trình gồm:-Xây dựng các công trình dân dụng phần bao che các công trình công nghiệp nhóm B.-Xây dựng các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị khu công nghiệp.-Kinh doanh nhà ở, khách sạn, văn phòng cho thuê…-Xây dựng các công trình giao thông thuỷ lợi…-Sản xuất các cấu kiện bê tông,kinh doanh vật vật liệu xây dựng, trang trí nội, ngoại thất công trình.Xuất nhập khẩu vật tư, vật liệu xây dựng.b.Các chức năng hành nghề-Xây dựng các công trình công nghiệp, công cộng, nhà xây dựng khác.-Trang trí nội thất.-Kinh doanh nhà.-Sản xuất cấu kiện bê tông, phụ kiện kim loại cho xây dựng.-Kinh doanh vật tư,vật liệu xây dựng.-Đào đắp,vận chuyển đất dá, san lấp mặt bằng, đường , bãi, vận chuyển vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông đúc sẵn.-Xây dựng đường bộ cầu cống qua đường quy mô vừa nhỏ.-Sản xuất kinh doanh xây dựng kỹ thuất hạ tầng khu đô thị khu công nghiệp.Trương Quốc Dương Kinh tế đầu 45b8Chuyên đề tốt nghiệp-Thi công xây dựng các công trình giao thông, thuỷ lợi.-Xuất nhập khẩu vật tư, vật liêu xây dựng.-Kinh doanh khách sạn.-Nhận thầu thi công xây lắp các công trình bưu điện, đường dây trạm biến thế (đến 500 KV).-Tổng thầu vấn quản lý các dự án xây dựng-Tư vấn, xây dựng các khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, bưu điện, đường dây trạm biến thế các công trình kỹ thuật hạ tầng bao gồm: lập dự án đầu tư, vấn đấu thầu, khảo sát xây dựng, thí nghiệm, thiết kế, thẩm định dự án đầu tư, thẩm tra thiết kế tổng dự toán, kiểm định chất lượng, quản lý dự án, giám sát thi công, chuyển giao công nghệ.-Kinh doanh dịch vụ các công trình thể dục thể thao ( bể bơi, sân quần vợt, nhà tập thể dục thể hình ) tổ chức vui chơi giải trí.-Thi công các công trình kỹ thuật, hạ tầng nông nghiệp nông thôn.-Liên doanh, liên kết với các tổ chức kinh tế trong ngoài nước phù hợp với pháp luật chính sách của Nhà nước.-Khoan khai thác nước ngầm.-Khai thác, chế biến khoáng sản phục vụ cho xây dựng sản xuất vật liệu xây dựng.1.1.4. Chức năng nhiệm vụ bản của các bộ phận quản lýa. Giám đốc Công ty:- Giám đốc là người phụ trách chung toàn Công ty.- Phân công các Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực.- Chịu trách nhiệm trước Nhà nước, quan chủ quản, quan pháp luật, quan đối tác về mọi lĩnh vực sản xuất kinh doanh theo luật pháp quy định.- Điều hành cao nhất trong Công ty.- Quyết định cao nhất trong các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức, tổ chức sản xuất kinh doanh.Trương Quốc Dương Kinh tế đầu 45b9Chuyên đề tốt nghiệp- Xây dựng quyết định hình thức trả lương cho CBCNVC trên sở kết quả sản xuất kinh doanh. quyền khen thưởng cán bộ công nhân viên chức theo quy chế được Đại hội CNVC thông qua trên sở kết quả sản xuất kinh doanh.- Chủ tịch Hội đồng công ty về các lĩnh vực khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, mua bán tài sản thiết bị đầu tư. b. Các Phó Giám đốc Công ty:- Phó Giám đốc đốc Phụ trách lĩnh vực đầu tư. Trực tiếp điều hành quản lý các phòng Phát triển Dự án, các Ban quản lý dự án.Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty pháp luật về công việc của mình trong lĩnh vực đầu tư.- Phó Giám đốc Phụ trách lĩnh vực thi công Xây lắp. Trực tiếp điều hành quản lý các đơn vị thi công thực hiên các hợp đồng xây dựng do đơn vị ký kết với khách hàng hoặc thi công các công trình do Công ty làm Chủ đầu tư. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty pháp luật về công việc của mình trong lĩnh vực thi công xây lắp ATLĐ trên tất cả các công trình công ty nhận thầu xây lắp các công trình do công ty làm Chủ đầu tư.c. Phòng Tài chính kế toán. - Quản lý tài chính của toàn công ty trong quá trình sản xuất kinh doanh. - Hạch toán các chi phí của sản xuất kinh doanh báo cáo kết quá sản xuất kinh doanh theo niên độ trong nội bộ báo cáo cấp thẩm quyền.- Đầu vốn cho quá trình sản xuất thu hồi vốn sau chu kỳ sản xuất.- Tìm nguồn vốn khai thác vốn phục vụ cho đầu sản xuất kinh doanh.- Đối chiếu công nợ giữa công ty với khách hàng, với cấp trên , Nhà nước với các đơn vị trong nội bộ Công ty. d. Phòng Kế Hoạch Kỹ thuật:- Quản lý kỹ thuật trong toàn công ty. Lập duyệt biện pháp thi công kèm theo các biện pháp an toàn các công trình lớn tính phức tạp về mặt kỹ thuật. Chủ trì trong việc lập hồ sơ dự thầu các công trình xây lắp. Phân tích chi phí cho thi công, sử dụng thiết bị phục vụ theo yêu cầu của khách hàng.- Tổ chức ký kết các hợp đồng kinh tế, kiểm tra thực hiện hợp đồng thanh lý các hợp đồng.- Quản lý hồ sơ các công việc, công trình theo yêu cầu của ngành.Trương Quốc Dương Kinh tế đầu 45b10[...]... đoạn thực hiện đầu 1 công công trình Khởi 2 KSĐC công trình 3 Thí nghiệm cọc -Nén tĩnh cọc khoan nhồi nghiệm siêu âm - Thí - Thí nghiệm PIT 4 Thiết kế kỹ thuật 5 Phí xây dựng công trình 6 Giám sát thi công - Phần xây lắp - Phần lắp đặt Thiết bị 7 Chi phí ban quản lý - Phần xây lắp - Phần lắp đặt Thiết bị 8 Thẩm định thiết kế 9 Bảo hiểm công trình 10 Thẩm định tổng dự toán 11 Lập HSMT đánh giá HSDT... tổng mức đầu dự án (Đơn vị tính: 1 000 đồng) tt khoản mục chi phí vốn đầu (đồng) giá trị trước thuế thuế VAT (10%) tổng cộng 1 Chi phí Xây lắp 21.973.662 2.197.366 24.171.028 2 Chi phí Thiết bị 6.246.852 624.685 6.871.538 3 Chi phí khác 2.203.482 215.619 2.419.101 4 Chi phí dự phòng: 10% (XL+TB+CPK) 3.042.400 303.767 3.346.167 5 Lãi vay trong thời gian đầu 2.318.294 Tổng mức đầu 35.784.691... HSDT Thiết bị - Phần trước thuế 102.888 Giai đoạn chuẩn bị đầu 1 báo cáo NCKT Lập 2 Thẩm định dự án ii cách tính ii Giai đoạn kết thúc đầu tư, đưa công trình vào 70.262 7.026 77.288 1 2 3 khai thác sử dụng Kiểm toán quyết toán 27.109 21.179 21.974 2.711 2.118 2.197 29.820 23.297 24.171 2.203.482 215.619 2.419.101 Thẩm tra, phê duyệt quyết toán Tổ chức nghiệm thu, khánh thành bàn giao công trình Cộng... chớnh ca cụng ty, tng bc chuyn dch c cu kinh doanh ca Cụng ty t kinh doanh xõy lp sang u t + Phỏt trin a hot ng t vn v u t xõy dng ca Cụng ty thnh ngh kinh doanh gi v trớ quan trng trong hot ng kinh doanh ca Cụng ty 1.2.3 Cỏc lnh vc u t ca cụng ty 1.2.3.1 Tỡnh hỡnh u t chung Vn u t cho hot ng sn xut kinh doanh ca cụng ty hng nm rt ln v tng mnh liờn tc qua cỏc nm Nh ú m tc phỏt trin ca cụng ty cng tng... bng nng lc mỏy múc ca cụng ty cú th d dng nhn thy cụng ty trang b h thng thit b mỏy múc rt ng b v tin tin, cú th ỏp ng vic thc hin cỏc cụng trỡnh ln.Bờn cnh ú, cụng ty cũn cú th huy ng c cỏc loi mỏy múc t Tng cụng ty xõy dng H Ni ( xem ph lc a) Tng cụng ty xõy dng H Ni l mt tng cụng ty rt ln, do ú khi lng mỏy múc hin cú l rt nhiu, cú th thc hin c mi cụng trỡnh dự ln.Cụng ty c phn TPT nh v XD Tõy H... to nh VK : Chi phớ khỏc VDP : D phũng phớ L: Lói vay trong thi gian xõy dng Trong ú cỏc chi phớ u t c tớnh c th nh sau: Bng 1.7: tt nội dung công việc Xỏc nh chi phớ xõy lp đơn khối vị lượng 1 Phần cọc nhồi móng m2 521,30 2 Phần thô hoàn thiện m2 Phá dỡ nhà 04 tầng cũ m2 Lắp đặt hệ thống điều m2 hoà, thông gió Lắp đặt hệ thống truyền m2 dẫn tín hiệu truyền hình Lắp đặt hệ thống điện m2 thoại... ca cụng ty cng tng u th hin cụng ty ng phỏt trin ỳng hng, ng thi cụng ty cng hon thnh tt ngha v np thu ca mỡnh Mc tiờu chin lc ca Cụng ty +n nh kinh doanh xõy lp l ngnh ngh truyn thng ca Cụng ty + M rng th trng xõy lp sang cỏc tnh lõn cn v cỏc tnh phớa Nam + Cng c v phỏt trin kinh doanh bt ng sn ti th trng H ni v cỏc tnh khỏc C th u t xõy mi nh bỏn hoc cho thuờ ti cỏc mnh t cú sn ca Cụng ty, hoc u... nghip Bng 1.11 K hoch huy ng vn tt khoản mục chi phí 1 2 3 4 5 6 Năm thứ 1 Quý 1 Quý 2 năm thứ 2 Quý 3 Quý 4 Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 Chuẩn bị 108.447 đầu Phá dỡ CT 629.640 cũ Xây dựng 352.000 2.867.150 2.867.150 3.213.296 5.831.537 4.998.461 3.411.794 công trình Mua sắm 407.000 2.114.000 4.350.538 thiết bị Chi phí 176.000 984.778 675.378 58.388 58.388 58.388 70.472 228.863 khác Chi phí dự 28.445 140.209... cn thit ca cụng trỡnh, khong 8,92 t ng Bng 1.12: K hoch phõn b ngun vn (Đơn vị tính: 1 000 đồng) Năm thứ 1 tt khoản mục chi phí Quý 1 tự + huy động 1 2 3 4 5 6 Quý 2 Chuẩn bị 108.447 đầu Phá dỡ CT cũ Xây dựng công trình Mua sắm thiết bị Chi phí 176.000 khác Chi phí dự 28.445 phòng 312.892 Cộng Trng Quc Dng Quý 3 tự + Vay huy Quý 4 tự + Vay động huy tự + Vay động huy Vay động 629.640... đồng) Năm thứ 2 tt khoản mục chi phí Quý 1 tự + huy động 1 2 3 4 5 6 Quý 2 tự + Vay huy Quý 3 Quý 4 tự + Vay động huy tự + Vay động huy Vay động Chuẩn bị đầu Phá dỡ CT cũ Xây dựng 3.213.296 5.831.537 4.998.461 3.411.794 công trình Mua sắm 420.000 1.694.000 4.350.538 thiết bị Chi phí 58.388 58.388 70.472 228.863 khác Chi phí dự 327.168 588.992 687.439 829.976 phòng Cộng 385.556 3.213.296 . Đầu tư phát triển tại công ty1 .1. Giới thiệu khái quát về Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ1 .1.1. Quá trình hình thành và phát triển. trưởng Bộ xây dựng về việc đổi tên Công ty xây dựng Tây Hồ thành Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ trực thuộc Tổng công ty xây dựng Hà Nội
- Xem thêm -

Xem thêm: Đầu tư phát triển tại công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ, Đầu tư phát triển tại công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ, Đầu tư phát triển tại công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ, Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp, Chức năng nhiệm vụ của Công ty, Chức năng nhiệm vụ cơ bản của các bộ phận quản lý, Các cơng trình đã thực hiện, Các cơng trình xây lắp cơng ty đang thi cơng Các DA do cơng ty làm chủ đầu tư hoặc chủ đầu tư thứ phát, Các lĩnh vực đầu tư của cơng ty 1. Tình hình đầu tư chung, Thuận lợi, Các giải pháp, Tiếp tục đầu tư đổi mới máy móc, thiết bị và cơng nghệ

Từ khóa liên quan