Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt nam - Thực trạng và giải pháp phát triển” pdf

73 551 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/12/2013, 03:19

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Hoạt động thu hút đầu trực tiếp nước ngoài tại Việt nam - Thực trạng giải pháp phát triển Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Hồng Hoa - A3-CN8 1 LỜI MỞ ĐẦU ầu trực tiếp nước ngoài (Foreign Direct Invesment - FDI) là một hình thức của đầu quốc tế. Nó ra đời phát triển là kết quả tất yếu của quá trình quốc tế hoá đời sống kinh tế quá trình phân công lao động quốc tế theo chiều sâu. Đầu trực tiếp nước ngoài (FDI) đã được xem như chiếc chìa khóa của sự tăng trưởng kinh tế của mỗi quốc gia. Thông qua đó cho phép các nước sở t ại thu hút được các công nghệ hiện đại, kinh nghiệm quản lý tiên tiến . nhằm khai thác lợi thế so sánh của đất nước mình, thúc đẩy xuất khẩu, tăng năng lực cạnh tranh, điều chỉnh dịch chuyển cơ cấu kinh tế phù hợp với biến đổi thị trường khu vực thế giới. Chiến lược mở cửa để dần đưa nền kinh tế nước ta hộ i nhập với nền kinh tế khu vực thế giới đã được Đảng Nhà nước ta chủ chương thực hiện cách đây hơn 10 năm. Một trong nhiều nội dung quan trọng của chiến lược này là chủ chương thu hút vốn đầu trực tiếp nước ngoài. Thu hút vốn đầu trực tiếp nước ngoài không chỉ nhằm mục tiêu giải quyết nạn khan hiếm về vốn cho đầu phát triển xã hội mà còn nhằm tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người lao động, cung cấp cho nền kinh tế nước nhà những máy móc, quy trình công nghệ tiên tiến, sản xuất nhiều mặt hàng có chất lượng hàm lượng kỹ thuật cao, góp phần thúc đẩy phát triển nội sinh nền kinh tế đất nước, tạo nên sức mạnh tổng hợp phục vụ sự nghiệp cộng nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Sau khi Luật đầu nước ngoài được ban hành cùng với việc áp dụng hàng loạt các chính sách khuyến khích đầu của Chính phủ cho một nền kinh tế mở cửa, 38 quốc gia hàng trăm các tập đoàn, Công ty nước ngoài đã đầu đang tìm kiếm cơ hội đầu vào Việt nam, một thị trường mà các chuyên gia nước ngoài đánh giá là còn nhiều tiềm năng để khai thác. Đ Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Hồng Hoa - A3-CN8 2 Để xây dựng Việt nam trở thàng một trong những điểm hấp dẫn các nhà đầu trong khu vực, cần phải nhận thứcthực trạng đầu nước ngoài tại Việt nam, từ đó đưa ra những giải pháp hữu hiệu, khoa học nhằm nâng cao hiệu quả của đầu nước ngoài để từ đó tìm ra các giải pháp nhằm thúc đẩy việc thu hút đầu nước ngoài phù h ợp với thực tiễn. Đó là lý do thôi thúc tôi lựa chọn đề tài: “Hoạt động thu hút đầu trực tiếp nước ngoài tại Việt nam - Thực trạng giải pháp phát triển”. Kết cấu khoá luận: Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo mục lục, Khoá luận gồm 3 chương: Chương I: Tổng quan về Đầu nước ngoàiViệt nam. Chương II: Tình hình thu hút đầu nước ngoàiViệt nam. Chương III: Những giải pháp chủ yếu nhằm thu hút đầu nước ngoài tại Việt nam. Do thời gian kiến thức có hạn, nên không tránh khỏi những sai sót, hạn chế, vì vậy tôi rất mong được sự góp ý chân thành của các thầy cô giáo các bạn để khoá luận này hoàn thiện hơn. Ngoài ra, tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của Cô giáo Nguyễn Hoàng Ánh đã trực tiếp hướng dẫn tôi viết bản khoá luận này. Hà nội, ngày 30 tháng 05 năm 2003 Sinh viên Nguyễn Thị Hồng Hoa Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Hồng Hoa - A3-CN8 3 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ĐẦU NƯỚC NGOÀIVIỆT NAM - QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN I. KHÁI NIỆM VỀ ĐẦU NƯỚC NGOÀI 1. Khái niệm đầu nước ngoài nói chung Khái niệm “đầu nước ngoài” lần đầu tiên được đề cập đến trong các giáo trình pháp kinh tế quốc tế, trước tiên là ở Pháp năm 1955, sau đó được sử dụng trong các cuộc hội thảo bàn về hợp tác kinh tế thế giới chính thức đi vào các hiệp định, các bộ luật về đầu tư. Tuy nhiên do những đặc điểm riêng phức tạp do sự vận động phong phú củ a thực tiễn mà khái niệm này không ngừng được bổ sung, chỉnh lý cho sát với thực tế hơn. Cùng với quá trình toàn cầu hoá, khu vực hoá đời sống kinh tế, đến nay đầu trực tiếp nước ngoài không còn là vấn đề mới mẻ trên thế giới. Khái niệm về FDI đều được ghi nhận trong luật đầu của các nước. Mặc dù không hoàn toàn giống nhau bởi có sự khác biệt về việc sử dụng câu t ừ hay ngữ pháp, song về mặt bản chất thì khái niệm FDI ở luật của các nước là như nhau do chúng đều xuất phát từ khái niệm đầu quốc tế. Tại Hội thảo của Đại hội Hiệp hội Pháp luật quốc tế Henxky 1966, người ta đã cố gắng đưa ra một khái niệm chung nhất về đầu trực tiếp nước ngoài nhằm phân biệt với các kho ản kinh tế khác nhận được từ bên ngoài. Theo đó, “Đầu nước ngoàivận động bản từ nước người đầu sang nước người sử dụng đầu mà không có hạch toán nhanh chóng”. Sau đó, qua thảo luận Hiệp hội đã đưa ra một khái niệm dưới dạng tổng quát như sau: “Đầu nước ngoài là sự vận động bản từ nước ngườ i đầu sang nước người sử dụng đầu với mục đích thành lập ở đây một xí nghiệp sản xuất hay dịch vụ nào đó”. Với khái Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Hồng Hoa - A3-CN8 4 niệm này, việc đầu vào một nước nhất thiết phải gắn liền với việc thành lập một xí nghiệp hay một cơ sở sản xuất, dịch vụ tại nước nhận đầu tư, do đó đã loại trừ một số hình thức đầu khác không thành lập ra xí nghiệp hay cơ sở sản xuất (như cho vay tiền của ngân hàng, tài trợ cho chương trình hay cho dự án…). Đây chính là điểm hạn chế của khái niệm này so với yêu cầu hợp tác kinh tế trong thời đại hiện nay. Khái niệm về đầu nước ngoài được các nước hiểu vận dụng khác nhau. Tại các nước bản phát triển, đầu nước ngoài là việc giao vật có giá trị kinh tế của nước này sang nước khác nhằm thu đuợc lợi nhuận, bao gồm cả quyền cầ m cố quyền thu hoa lợi, quyền tham gia các hội cổ phần,quyền đối với nhãn hiệu thương phẩm tên xí nghiệp. Như vậy, quan niệm về đầu nước ngoài ở đây rất rộng rãi, chỉ là quá trình chuyển tiền vốn từ nước này sang nước khác với mục đích thu lợi nhuận, theo nguyên tắc lợi nhuận thu được phải cao hơn lợi nhuận thu được trong nước cao hơn lãi su ất gửi ngân hàng, nếu kinh tế của các nước bản phát triển là tương đối ổn định, thị trường đã được khai thác tối đa có hiện tượng tương đối thừa bản, do đó việc đầu ra nước ngoài là cực kỳ cần thiết để lợi dụng nhân công rẻ, nguồn nguyên liệu dồi dào chiếm lĩnh thị trường xuất nhập khẩ u. Do đó quan niệm rộng rãi về đầu nước ngoài tồn tại như một tất yếu. Các nước đang phát triển lại sử dụng khái niệm đầu nước ngoài với nội dung là đầu trực tiếp như việc đưa bất động sản, vốn, thiết bị vào xây dựng, mở rộng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Như vậy, đầu t ư nước ngoài tại các nước đang phát triển chỉ được công nhận dưới hình thức đầu trực tiếp, loại trừ hình thức đầu gián tiếp. Bởi vì đầu trực tiếp đem lại nguồn vốn, kỹ thuật hiện đại thay thế cho kỹ thuật lạc hậu hiện có, tạo công ăn việc làm cho lực lượng lao động, nâng cao mức sống, tăng tích luỹ thu nhập quốc dân. Còn đầu gián tiếp cũng đưa vốn vào, nhưng không có kế hoạch sử dụng vốn, cùng với khả năng quản lý non kém trình độ sản xuất kinh doanh lạc hậu của các nước đang phát Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Hồng Hoa - A3-CN8 5 triển đã không đủ khả năng sử dụng vốn vay có hiệu quả, dẫn đến tình trạng không trả được nợ. Với lý do đó, việc tăng cường sử dụng hình thức đầu trực tiếp là phù hợp với hoàn cảnh điều kiện của các nước đang phát triển. Chính sách này đã đang là hình thức phổ biến trong chính sách “mở cửa nền kinh tế” của nhi ều nước, đặc biệt là các nước trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam. Định nghĩa về đầu nước ngoài theo Hội thảo Henxinki như trên là quá ngắn gọn nên không nêu được bản chất của đầu nước ngoài, tuy nhiên đã có một khuynh hướng đúng đắn cho rằng không nên coi bất kỳ tiền, vốn nào đưa ra nước ngoài đều là đầu (ví dụ như hình thức tín dụng quốc tế, việ n trợ quốc tế …) Chuyên gia luật quốc tế Iumarxep (trong cuốn sự điều chỉnh pháp luật của đầu trực tiếp nước ngoài tại EC-Matxcơva, 1988) cho rằng, đầu nước ngoài khác với những hành vi đầu thông thường (như đầu chứng khoán), nhằm mục đích thu lợi nhuận hoặc tăng thu nhập dưới các hình thức hoa hồng, hoa lợi… Định nghĩa về đầu nước ngoài còn gặp ở nhiều văn kiện pháp luật về đầu hoặc các Hiệp định quốc tế về bảo hộ thúc đẩy đầu tư. Chính sự định nghĩa này đã tạo ra cơ sở pháp lý cho các nhà đầu nước ngoài trong hoạt động của mình. Tuy nhiên, sự phức tạp của quan hệ đầu do vấn đề ngữ pháp hoặc cách sử dụ ng từ mà thuật ngữ “đầu nước ngoài” trong các văn kiện pháp luật của mỗi nước có khác nhau. Ví dụ : Luật về đầu nước ngoài của Liên bang Nga ngày 4/7/1991 quy định : Đầu nước ngoài là tất cả những hình thức giá trị tài sản hay giá trị tinh thần của nhà đầu nước ngoài đầu vào các đối tượng của hoạt động kinh doanh các hoạt động khác với mục đích thu lợi nhu ận. Định nghĩa tương đối đầy đủ, vạch rõ bản chất của vấn đề đầu là lợi nhuận, tuy nhiên nếu đầu nước ngoài được xem xét chỉ là “tài sản” được sử dụng với mục đích đem lại lợi Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Hồng Hoa - A3-CN8 6 nhuận thì khái niệm này bị giới hạn. Trong Luật của Ucraina về đầu nước ngoài ngày 13/3/1992, thuật ngữ “đầu nước ngoài” được đề cập đến với phạm vi rộng hơn : “Đầu nước ngoài là tất cả các hình thức giá trị do nhà đầu nước ngoài đầu vào các đối tượng của hoạt động kinh doanh các hoạt động khác với mục đích thu lợi nhuận ho ặc các hiệu quả xã hội”. Chính hình thức “hiệu quả xã hội” đã mở rộng phạm vi hoạt động của luật đầu đối với các kiểu, các hình thức khác của luật đầu nước ngoài. Như vậy dù nhìn dưới góc độ nào thì FDI cũng đều là hoạt động kinh doanh dựa trên cơ sở di chuyển bản giữa các quốc gia, chủ yếu do các pháp nhân thể nhân thực hiện, theo nh ững hình thức nhất định, trong đó chủ đầu FDI tham gia trực tiếp vào quá trình đầu tư. 2. Khái niệm về FDI theo luật đầu nước ngoài tại Việt Nam Luật Đầu nước ngoài tại Việt Nam được ban hành lần đầu vào ngày 26/12/1987, sửa đổi vào năm 1990,1992; sau đó được thay bằng "Luật Đầu nước ngoài tại Việt Nam " ban hành ngày 12/11/1996, đã được các nhà đầu thế giới khu vực đánh giá là một luật hấp dẫn, thông thoáng trong khu vực. Ngày 9/6/2000 Luật Đầu nước ngoài tại Việt Nam lại được sửa đổi, bổ sung lần thứ 4 " để mở rộng hợp tác kinh tế với nước ngoài, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển kinh tế quốc dân trên cơ sở khai thác sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của đất nước." Luật đầu nước ngoài tại Việt Nam 1996 quy định rõ: " Đầu nước ngoài là việc nhà đầu nước ngoài đưa vào Việt Nam vốn bằng tiền hoặc b ất kì tài sản nào để tiến hành đầu theo qui định của luật này". Như vậy theo luật đầu khái niệm đầu nước ngoài được hiểu như sau: - Là hình thức đầu trực tiếp. - Là việc bên ngoài trực tiếp đưa vốn tài sản khác vào đầu tại Việt Nam. Chủ đầu nước ngoài có thể là 1 tổ chức nhà nước, tổ chức nhân hay 1 t ổ chức quốc tế hoặc tự nhiên nhân nước ngoài. Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Hồng Hoa - A3-CN8 7 Vốn đầu ở đây không chỉ bao gồm bản mà còn bao gồm cả các bí quyết kỹ thuật, quy trình công nghệ, dịch vụ kỹ thuật (Điều 7 Luật Đầu nước ngoài tại Việt Nam năm 1996). Quy định này là nhằm mục đích tranh thủ được vốn kỹ thuật hiện đại, kinh nghiệm phương pháp quản lý tiên tiến, đào tạo đội ngũ quản lý công nhân có trình độ cao, góp phần nâng cao đời sống kinh tế, đưa Việt Nam hoà nhập với khu vực thế giới. Việc sử dụng vốn đầu nước ngoài vào một quốc gia thường dẫn đến việc thành lập ở nước tiếp nhận đầu một cơ sở sản xuất. Nhưng theo luật Việt Nam thì hoạt động đầu trực tiếp nước ngoài không nhấ t thiết phải như vậy mà có thể tồn tại trên cơ sở hợp đồng hợp tác kinh doanh. Như vậy, khái niệm đầutư nước ngoài đã trải qua một quá trình phát triển biện chứng hết sức chặt chẽ. Từ quy định đầu nước ngoài là việc đưa vốn tài sản nhất định vào Việt Nam đến quy định về đối tượng được đầu quy định về hình thức đầu tư, thể hiện chủ trương của Nhà nước Việt Nam là mở rộng thu hút vốn đầu của nhiều nước trên thế giới, làm đòn bẩy mạnh mẽ để đưa nước ta phát triển ngang tầm với sự phát triển chung của toàn thế giơí. 3. Vai trò của đầu nước ngoài đối với việc phát triển kinh tế quốc dân Xuất phát từ những nhu cầu về vốn, về khoa học kỹ thuật công nghệ của nước ta còn thiếu chưa đủ sức khai thác những tiềm năng về tài nguyên sức lao động của mình. Do vậy Nhà nước chủ trương mở cửa cho nước ngoài đầu vào Việt Nam. Hiện nay vẫn còn nhiều cách nhìn nhận đánh giá khác nhau về đầu nước ngoàinước ta trong gần 15 năm qua, nhưng có m ột thực tế không thể phủ nhận đó là ảnh hưởng tích cực của đầu nước ngoài đối với nền kinh tế nước ta ngày càng rõ nét. 3.1. Góp phần tăng ngân sách xã hội Đầu nước ngoài bước đầu đã góp phần đáng kể trong đầu vốn của toàn xã hội, trong tăng trưởng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đóng góp vào ngân sách, Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Hồng Hoa - A3-CN8 8 kim ngạch xuất khẩu giải quyết việc làm. Nhiều công trình quan trọng đã đi vào hoạt động, nhiều công nghệ khá hiện đại đang được chuyển giao, đã tạo ra năng lực mới cho nền kinh tế. Cho tới nay các công ty nước ngoài đã tham gia đầu vào nhiều ngành công nghiệp quan trọng của Việt Nam như dầu khí, xi măng, sắt thép, điện tử . 3.2. Góp phần nâng cao năng lực các ngành công nghiệp Cùng với việc nâng cao năng lực sản xuất của các ngành công nghiệp, hoạt động đầu trực tiếp nước ngoài đã góp phần hình thành một số ngành công nghiệp mới có ý nghĩa quan trọng trong nền kinh tế quốc dân như: Công nghiệp dầu khí, công nghiệp sản xuất - lắp ráp ô tô, xe máy . Nhiều dự án đầu nước ngoài đã tạo ra các sản phẩm xuất khẩu mới góp phần nâng cao kim ngạch xuất khẩu cho Việt Nam. Trong năm 2000, xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu nước ngoài khoảng 3.300 triệu USD so với kim ngạch xuất khẩu là 7 tỷ USD (chiếm 45%). Về nghĩa vụ tài chính các doanh nghiệp có vốn đầu nước ngoài đóng góp vào ngân sách Nhà nước 300 triệu USD (chưa kể liên doanh dầu khí Việt Xô Petro). 3.3. Hội nhập quốc tế Bằng việc hợp tác với nước ngoài, Việt Nam đã tiếp nhận được một số kỹ thuật, công nghệ tiên tiến trong một số ngành kinh tế như thông tin viễn thông, sản xuất - lắp ráp ô tô, xe máy, hoá chất (dầu nhờn, sơn .). Ngoài ra Việt Nam cũng đã tiếp nhận được một số phương pháp quản lý tiến bộ một số kinh nghiệm về tổ chức kinh doanh, sản xuấ t. 3.4. Giải quyết công ăn việc làm Quá trình đầu trực tiếp nước ngoài vào nền kinh tế cũng đã góp phần quan trọng trong việc giải quyết công ăn việc làm cho người lao động. Đến giữa năm 1998, khu vực đầu trực tiếp nước ngoài đã góp phần tạo ra việc làm cho khoảng 350.000 lao động là người Việt Nam. Trong số đó các doanh nghiệp Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Hồng Hoa - A3-CN8 9 100% vốn nước ngoài, thu hút 95.000 lao động, doanh nghiệp liên doanh với thành phần kinh tế Nhà nước thu hút gần 165.000 người; doanh nghiệp liên doanh với thành phần kinh tế nhân thu hút gần 16.000 người; doanh nghiệp liên doanh với thành phần kinh tế hỗn hợp 15.000 người, các đơn vị hợp tác kinh doanh gần 6.500 người. Bên cạnh đó khu vực có vốn đầu trực tiếp nước ngoài còn tạo ra việc làm gián tiếp cho hàng trăm nghìn người làm nghề xây dựng cơ bản d ịch vụ . Trong những năm tới, cụ thể là từ nay đến năm 2003, để thực hiện mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đòi hỏi tăng trưởng kinh tế 9% - 10% mỗi năm, chúng ta cần khoảng 42 tỷ USD. Trong đó dự kiến phải tranh thủ khoảng 15 - 17 tỷ USD vốn FDI. Cũng theo ước tính sơ bộ với mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, góp ph ần chống "nguy cơ tụt hậu", thì trong 10 năm đầu của thế kỷ 21 đòi hỏi phải có nguồn vốn đầu không dưới 300 tỷ USD. Dự kiến những lĩnh vực chủ chốt có thể thu hút được nhiều vốn FDI là: Tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí; xây dựng nhà máy lọc dầu; sản xuất xi măng; luyện cán thép; điện tử, ô tô, xe máy, công nghiệp hàng tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm hạ t ầng cơ sở, nông-lâm-ngư nghiệp . Những phân tích trên cho thấy, FDI không phải chỉ cần thiết đối với nền kinh tế trong giai đoạn trước mắt, mà còn có vai trò quan trọng trong suốt quá trình công nghiệp hoá đất nước. Vì vậy trong thời gian tới cần có những biện pháp, chính sách để góp phần thu hút nhiều hơn có hiệu quả hơn vốn FDI. II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN ĐẦU NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 1. Sự ra đời của Luật Đầu nước ngoài tại Việt nam 1.1. Điều lệ Đầu 77 Năm 1977 các nhà lãnh đạo cao nhất của Việt nam cho ban hành Điều lệ Đầu nước ngoàinước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam kèm theo Nghị định số 115/CP ngày 19-4-1977 của Chính phủ, gọi tắt là “Điều lệ đầu 77” [...]... thống pháp luật về đầu CHƯƠNG II THỰC TRẠNG THU HÚT ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM THỜI GIAN QUA 23 Khoá luận tốt nghiệp I Nguyễn Thị Hồng Hoa - A3-CN8 TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THU HÚT ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM Có thể nói Việt nam sau những năm thực hiện công cuộc đổi mới đã đưa nền kinh tế tiến lên không ngừng phát triển, bắt kịp với các nước láng giềng trong khu vực sánh... đầu nước ngoài tại Việt nam kể từ khi ban hành Luật Đầu nước ngoài cho đến nay Hoạt động FDI ngày càng được nhiều nước thừa nhận là một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế đất nướcViệt Nam, kể từ khi luật đầu nước ngoài được ban hành thực hiện, hoạt động đầu trực tiếp nước ngoài được Đảng Nhà nước ta khẳng định là một bộ phận cấu thành quan trọng của 13 Khoá luận tốt. .. quan nhà nước có thẩm quyền của Việt nam nhà đầu nước ngoài để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng; sau khi xây dựng xong, nhà đầu nước ngoài chuyển giao công trình đó cho Nhà nước Việt nam, 12 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Hồng Hoa - A3-CN8 Chính phủ Việt nam tạo điều kiện cho nhà đầu nước ngoài thực hiện dự án khác để thu hồi vốn đầu có lợi nhuận hợp lý Hợp đồng đầu trong các... HÌNH ĐẦU NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 1 Thành tựu đạt được trong những năm qua Sau hơn 10 năm hoạt động trên lãnh thổ Việt nam, các doanh nghiệp có vốn đầu trực tiếp nước ngoài đã tạo ra 34% giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp, khoảng 23% kim ngạch xuất khẩu (chưa kể dầu khí) đóng góp 12% GDP của cả nước Khu vực kinh tế có vốn đầu nước ngoài đã thu hút trên 35 vạn lao động trực tiếp hàng... các nhà đầu nước ngoài yên tâm hơn khi đầu vào Việt nam Điều này thể hiện qua những khó khăn thu n lợi sau: 1.1.1 Môi trường xã hội tiềm năng phát triển của nền kinh tế 24 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Hồng Hoa - A3-CN8 Việt nam có lợi thế về một tình hình chính trị ổn định, môi trường đầu tốt, hơn thế nữa Việt nam có một vị trí thu n lợi tại Đông Nam Á tiềm năng lớn về tài nguyên... tận dụng sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế - đầu của các nước công nghiệp phát triển Hơn nữa việc tham gia vào quá trình hội nhập đầu Quốc tế, gia nhập AFTA, ký các hiệp định khung bảo hộ đầu với với các nước nhằm tăng cường khả năng mở cửa thu hút đầu nước ngoài Tham gia các diễn đàn doanh 25 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Hồng Hoa - A3-CN8 nghiệp tổ chức nhiều đoàn vận động đầu tư. .. đầu tại các nước Châu Âu, Mỹ, Nhật … 1.2 Khó khăn: Bên cạnh những thu n lợi của quá trình thu hút đầu nước ngoài, Việt nam vẫn còn phải đối mặt với những khó khăn: 1.2.1 Tác động bên ngoài - Sự cạnh tranh trong thu hút đầu nước ngoài trên thế giới khu vực gia tăng mạnh mẽ, nhất là sự cạnh tranh của Trung Quốc các nước ASEAN, trong khi tỷ lệ đầu nước ngoài vào các nước đang phát triển... (Trích dẫn: Thời báo Kinh tế Việt nam, số 17, ngày 29/1/2003) Mặc dù Luật Đầu nước ngoài được ban hành năm 1988, nhưng phải đến năm 1991 đầu nước ngoài vào Việt nam mới bắt đầu thực sự ổn định có chiều hướng phát triển Năm 1996, vốn đăng ký đầu đã tăng vọt với 2 dự án 15 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Hồng Hoa - A3-CN8 đầu vào lĩnh vực phát triển đô thị ở Hà nội Tp.HCM được phê duyệt... Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Hồng Hoa - A3-CN8 này đã thu hút thêm 3 0-3 5 ngàn lao động trực tiếp gián tiếp Tính đến cuối năm 2000, khu vực kinh tế có vốn đầu nước ngoài đã thu hút khoảng 35 vạn lao động trực tiếp Một số lượng đáng kể người lao động đã được đào tạo nâng cao năng lực quản lý, trình độ chuyên môn, kỹ thu t đủ sức thay thế chuyên gia nước ngoài Thu nhập bình quân của người lao động. .. Việt nam Trong tốp dẫn đầu đầu nước ngoài vào Việt nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan Hồng 16 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Hồng Hoa - A3-CN8 Kông chiếm vị trí quan trọng, với 2033 dự án 15.976 triệu USD vốn đăng ký, chiếm 55,4% về số dự án 40,8% về vốn đăng ký của tất cả các dự án đầu nước ngoài đang còn hiệu lực Bên cạnh đó, đầu của các nước Châu Âu vào Việt nam cũng dần phát triển . LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt nam - Thực trạng và giải pháp phát triển Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn. trực tiếp nước ngoài tại Việt nam - Thực trạng và giải pháp phát triển”. Kết cấu khoá luận: Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và mục
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt nam - Thực trạng và giải pháp phát triển” pdf, Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt nam - Thực trạng và giải pháp phát triển” pdf, Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt nam - Thực trạng và giải pháp phát triển” pdf

Từ khóa liên quan