Một số giải pháp quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học ở trường đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

97 1,506 3
  • Loading ...
1/97 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2013, 22:10

Bộ GIáO DụC Và ĐàO TạO TRƯờNG ĐạI HọC VINH ________________________ PHạM VĂN HọC MộT Số GIảI PHáP QUảN NÂNG CAO HIệU QUả Sử DụNG THIếT Bị DạY HọC TRƯờNG ĐạI HọC KINH Tế Kỹ THUậT CÔNG NGHIệP LUậN VĂN THạC Sỹ KHOA HọC GIáO DụC 1 Vinh - 2011 LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đối với các thầy giáo, cô giáo Khoa Giáo dục, Khoa Sau Đại học - Trường Đại học Vinh cùng toàn thể các thầy giáo, cô giáo đã tham gia giảng dạy tôi trong khóa học. Tôi đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS. Trần Hữu Cát - người Thầy đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn và đóng góp những ý kiến quý báu để tôi hoàn thành luận văn. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn đến Ban Giám hiệu trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp và toàn thể các anh, chị, em đồng nghiệp; gia đình, bạn bè đã động viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho bản thân tôi trong quá trình học tập và hoàn thành luận văn thạc khoa học giáo dục. Mặc dù đã hết sức cố gắng, nhưng do một số hạn chế nhất định về điều kiện nghiên cứu nên luận văn không tránh khỏi những thiếu sót, vì vậy, tác giả kính mong nhận được sự đóng góp ý kiến và chỉ dẫn thêm. Vinh, tháng 12 năm 2011 Tác giả Phạm Văn Học 2 BẢNG HIỆU VIẾT TẮT Chữ viết tắt Viết đầy đủ TBDH Thiết bị dạy học GS.VS Giáo sư. Viện PGS.TS Phó giáo sư. Tiến BCHTW Ban Chấp hành Trung ương QLNT Quản Nhà trường GD- ĐT Giáo dục - Đào tạo CNTT & TT Công nghệ thông tin và truyền thông GV-HS-SV Giảng viên - học sinh - sinh viên CSVC Cơ sở vật chất ĐH KTKTCN Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp THPT Trung học phổ thông THCN Trung học chuyên nghiệp CĐ-ĐH Cao đẳng - Đại học THCS Trung họcsở CB-GV Cán bộ - Giáo viên QL TBDH Quản thiết bị dạy học BGH Ban giám hiệu TCCB Tổ chức cán bộ CBQL Cán bộ quản QL Quản PTDH Phương tiện dạy học PPDH Phương pháp dạy học MỞ ĐẦU 1. do chọn đề tài Trong quá trình đổi mới và phát triển sự nghiệp giáo dục, đặc biệt từ những năm 1992 trở lại đây, hệ thống giáo dục nước ta từng bước được hoàn thiện nhằm thực hiện mục tiêu quan trọng của giáo dục là “nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài”. Đây là mục tiêu cơ bản và quan 3 trọng đòi hỏi kết hợp sức mạnh của nhiều yếu tố, trong đó chất lượng giáo dục có ý nghĩa quyết định. Chất lượng giáo dụcmột khái niệm đa chiều, nó bao trùm mọi chức năng và hoạt động của nó: giảng dạy và các chương trình đào tạo, nghiên cứu và học thuật, đội ngũ giáo viên, học sinh, sinh viên, cơ sở vật chất và thiết bị trường học cùng với môi trường học tập. Mặc dù, có mối quan hệ với nhau hết sức chặt chẽ, song, mỗi yếu tố có vai trò khác nhau đối với chất lượng giáo dục. Trong tất cả các yếu tố đó, thiết bị trường học đóng góp vai trò to lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả học tập và chất lượng giáo dục. Thiết bị trường học là bộ phận cơ sở vật chất trường học trực tiếp có mặt trong các giờ học, được thầy và trò cùng sử dụng nhằm thực hiện mục đích của quá trình dạy- học. Như vậy, rõ ràng, muốn các thiết bị đó phát huy mọi tính năng để phục vụ quá trình dạyhọc của thầy và trò, cần có kế hoạch sử dụng hợp và có các giải pháp quản sử dụng một cách hợp hiệu quả. Chỉ thị số 7823/CT-BGĐT ngày 27/10/2009 về “nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2009- 2010” nêu rõ: “Trên cơ sở nguồn thu của các trường đại học, cao đẳng năm học 2009 – 2010 tăng do học phí tăng khoảng 33%, các trường cần có kế hoạch sử dụng thu tăng thêm để chi cho các yếu tố đầu vào hoặc quản đào tạo để nâng cao chất lượng giáo dục (tăng chi cho cơ sở vật chất, thực hành, tăng chi cho trang thiết bị tin học phục vụ đổi mới phương pháp dạy học, tăng chi cho thư viện, giáo trình, tăng chi để mời giảng viên thỉnh giảng nhiều hơn, …)”. Trong tất cả mọi chương trình, mục tiêu, quy trình đào tạo đều quy định sự cần thiết của thiết bị trường học. Việc nâng cao chất lượng giáo dục không thể không đề cập đến vai trò của thiết bị trường họccông tác quản thiết bị trường học. Có thể nói rằng, việc cải tiến nội dung phương pháp đào tạo chỉ 4 có thể thực hiện được nếu có thiết bị dạy học đảm bảo tính phù hợp vừa phục vụ tốt cho cải tiến, vừa hiện đại theo sự tiến bộ của mục tiêu, nội dung và phương pháp đào tạo Để đổi mới đào tạo, yêu cầu phải đổi mới nhiều mặt của quá trình đào tạo, trong đó đổi mới phương pháp là yêu cầu bức thiết. Để đổi mới phương pháp giáo dục- đào tạo, đòi hỏi phải có đội ngũ người dạy có trình độ cao, đồng thời cần phải trang bị cho họ công cụ lao động đó là thiết bị dạy học. Với phương pháp dạy học tiên tiến, thiết bị giữ vai trò không thể thiếu, nó vừa là nguồn tri thức, vừa là phương tiện chứa đựng, chuyển tải thông tin và điều khiển hoạt động nhận thức nhằm đạt mục đích quá trình dạy học. Thiết bị dạy học được mua sắm, trang bị từ nhiều nguồn khác nhau: mua sắm bằng ngân sách, bằng vốn của trường, được tài trợ hoặc chuyển giao công nghệ . Song, dù từ nguồn nào đi nữa, thiết bị dạy học cũng phải được quản lý, bảo quảnsử dụng hợp hiệu quả. Vậy, thực hiện công tác này như thế nào để đạt được hiệu quảvấn đề khó khăn của nhiều trường hiện nay và đòi hỏi công tác quản phải có các giải pháp đồng bộ và thích hợp. Trong nhiều thập niên qua, để đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục theo chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước, nhiều trường đã cố gắng đầu tư thiết bị dạy học tiến tiến, hiện đại đáp ứng yêu cầu dạy và học, tuy nhiên hiệu quả sử dụng chưa thật sự hiệu quả. Nguyên nhân là do, phần lớn các trường còn khó khăn và bất cập về: số lượng thiết bị dạy học thiếu, cũ, lạc hậu, chưa đồng bộ trong cơ cấu, chưa tương hợp với sự tiến bộ của nội dung và phương pháp đào tạo; công tác quản còn yếu kém, bên cạnh đó, phần lớn đội ngũ giáo viên chưa đáp ứng kịp về trình độ sử dụng thiết bị dạy học hiện đại, vì vậy, tình trạng dạy “chay”, học “chay” còn phổ biến. Ngoài ra, yếu tố thiết bị dạy học nhiều 5 trường chưa được đánh giá đúng mức về vai trò quan trọng của nó đối với chất lượng giáo dục. Nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân, trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp nhiều năm qua đã cung cấp hàng ngàn lao động có tay nghề, trình độ chuyên môn cao cho xã hội và góp phần to lớn vào phát triển nguồn nhân lực cho đất nước. Trong những năm qua, Nhà trường đã chú trọng tới đầu tư thiết bị dạy học và đang từng bước trang bị những thiết bị dạy học hiện đại đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng đào tạo. Tuy nhiên, trong quá trình đầu tư TBDH, Nhà trường cũng vấp phải nhiều khó khăn và tình hình chuyển biến còn chậm. Vì vậy, việc tìm ra những giải pháp quản để nâng cao hiệu quả sử dụng và phát huy vai trò của TBDH là việc làm cần thiết và có tính thiết yếu. Để nâng cao chất lượng đào tạo, cần thiết phải đồng thời nâng cao năng lực quản của cán bộ quản lý, chất lượng của đội ngũ giáo viên, tăng cường đầu tư cho cơ sở vật chất và TBDH ., trong đó công tác quản TBDH giữ vai trò vô cùng quan trọng. Làm thế nào để quản tốt TBDH trong Nhà trườngvấn đề cấp thiết hiện nay của trường học. Tuy nhiên, các trường còn đang lúng túng khi tìm các giải pháp đối với công tác quản TBDH. Từ thực tiễn công tác tại trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp, chúng tôi lựa chọn đề tài: “Một số giải pháp quản nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp” cho luận văn thạc sỹ chuyên ngành Quản Giáo dục của mình với mong muốn xây dựng một số giải pháp khả thi trên cơ sở luận khoa họckinh nghiệm thực tế nhằm góp phần nâng cao năng lực quản thiết bị dạy học, phát huy vai trò tích cực của TBDH đối với chất lượng giáo dục trong xu thế hội nhập của đất nước. 6 2. Mục đích nghiên cứu Đề xuất một số giải pháp quản nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp trong giai đoạn hiện nay. 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3.1. Khách thể nghiên cứu Công tác quản thiết bị dạy học các trường đại học trong giai đoạn hiện nay. 3.2. Đối tượng nghiên cứu Một số giải pháp quản nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học tại trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp trong giai đoạn hiện nay. 4. Giả thuyết khoa học Nếu có được những giải pháp quản khoa học, hợp lý, và thực hiện một cách đồng bộ thì việc sử dụng TBDH trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp sẽ được đảm bảo và từng bước được nâng cao. 5. Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu 5.1. Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu cơ sở luận của công tác quản TBDH của trường Đại học. - Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng quản TBDH trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp, từ đó chỉ ra các nguyên nhân và rút ra những kinh nghiệm cần thiết. - Đề xuất giải pháp quản nâng cao hiệu quả sử dụng TBDH tại trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp. 5.2. Phạm vi nghiên cứu 7 Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng việc quản sử dụng TBDH tại trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp và đề ra một số giải pháp quản TBDH của Nhà trường. 6. Phương pháp nghiên cứu 6.1. Nhóm các phương pháp nghiên cứu luận: PP phân tích, tổng hợp và hệ thống hóa các tài liệu, văn bản, nghị quyết có liên quan để xây dựngsở luận của đề tài; 6.2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn: - PP điều tra xã hội học để lấy số liệu - PP lấy ý kiến chuyên gia - PP nghiên cứu các sản phẩm hoạt động - PP khảo nghiệm 6.3. Nhóm các phương pháp thống kê toán: để xử kết quả nghiên cứu 7. Những đóng góp của đề tài - Về mặt luận: Đề tài có những đóng góp làm sáng tỏ về mặt luận cho việc quản thiết bị dạy học các trường đại học. - Về mặt thực tiễn: Đề tài đề xuất một số giải pháp quản TBDH có tính khoa học và khả thi nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng TBDH tại trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. 8 8. Kết cấu của đề tài Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, đề tài gồm 3 chương: Chương 1. Cơ sở luận của đề tài Chương 2. Thực trạng TBDH và quản TBDH tại trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Chương 3. Một số giải pháp quản nâng cao hiệu quả sử dụng TBDH tại trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 9 Chương 1 CƠ SỞ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 1.1. Tổng quan lịch sử vấn đề nghiên cứu Trong những nghiên cứu về vai trò của TBDH đối với chất lượng đào tạo đại học nước ta hiện nay, việc nghiên cứu vấn đề này không phải là một nội dung mới mẻ. Tuy nhiên, vì nhiều do khác nhau mà những nghiên cứu về vai trò của TBDH đối với chất lượng đào tạo đại học trên những phương diện và góc độ khác nhau chưa mang tính hệ thống. Đã có nhiều công trình nghiên cứu, nhiều bài báo, đề tài đề cập đến vấn đề nâng cao chất lượng giáo dục đại học hiện nay. Các công trình, các bài viết trên đều thể hiện các khía cạnh của một số yếu tố thuộc nội hàm về chất lượng đào tạo đại học; phản ánh những khía cạnh nhất định của các nhân tố ảnh hưởng dến chất lượng giáo dục đại học của nước ta, bao gồm: Chất lượng quản lý, mục tiêu, chương trình đào tạo; nội dung, phương pháp dạy học, trong đó có TBDH. Chúng ta có thể kể ra một loạt các công trình nghiên cứu được cho là tiêu biểu về những vấn đề liên quan đến chất lượng giáo dục đại họcquản chất lượng giáo dục đại học, trong đó có đề cập đến TBDH, như: Đặng Quốc Bảo- Nguyễn Đắc Hưng với công trình “Giáo dục Việt Nam hướng tới tương lai - Vấn đề và giải pháp” (2004); Phạm Minh Hạc và nhiều tác giả với công trình “Giáo dục Việt Nam trước ngưỡng của thế kỷ XXI”(2002); Hà Thế Ngữ với công trình “Dự báo giáo dục - Vấn đề và xu hướng” (1989); Trần Khánh Đức với công trình “Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực trong thế kỷ XXI”(2009). Năm 2006, Nhà xuất bản Hà Nội xuât bản cuốn “Quản sử dụng nhằm tăng cường hiệu quả TBDH”…Tuy nhiên, các công trình này chủ yếu tiếp cận giáo dục trên phương diện khoa học giáo dục, với đối tượng nghiên cứu riêng, tuy có đề cập đến vai trò của 10 . Một số giải pháp quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học ở trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp cho luận văn thạc sỹ chuyên ngành Quản. quản lý TBDH tại trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Chương 3. Một số giải pháp quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng TBDH tại trường Đại học Kinh tế Kỹ
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học ở trường đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục , Một số giải pháp quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học ở trường đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn