Kế toán thu mua thực tế, nhập xuất & dự trữ vật liệu, chi phí vật liệu trong sử dụng tại C.ty Giống cây trồng Hải Dương…

100 529 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2012, 10:16

Kế toán thu mua thực tế, nhập xuất & dự trữ vật liệu, chi phí vật liệu trong sử dụng tại C.ty Giống cây trồng Hải Dương… Luận văn tốt nghiệpLời mở đầuTiêu thụ thành phẩm là giai đoạn tiếp theo của quá trình sản xuất và cũng là giai đoạn cuối cùng của quá trình kinh doanh. Đó là việc chuyển giao sản phẩm, hàng hoá, lao vụ hoặc dịch vụ cho khách hàng để thực hiện giá trị của sản phẩm, hàng hoá và đợc khách hàng trả tiền hay chấp nhận thanh toán. Thực chất tiêu thụ chính là bán hàng (tiêu) - thu tiền (thụ). Kết thúc một kỳ hạch toán doanh nghiệp phải thực hiện việc xác định kết quả kinh doanh trong đó bao gồm kết quả từ hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả hoạt động tài chính và kết quả từ hoạt động khác. Cả hai quá trình này đều hết sức quan trọng đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào nói chung, đặc biệt là đối với một doanh nghiệp thực hiện sản xuất và kinh doanh bởi trong nền kinh tế thị trờng có tính cạnh tranh khốc liệt hiện nay, doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển cần phải tìm mọi biện pháp tối đa hoá lợi nhuận mà việc này chỉ có thể đạt đợc khi sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp tiêu thụ đợc trên thị trờng. Chính bởi vậy, các doanh nghiệp phải quản lý tốt công tác tiêu thụtrong hệ thống các công cụ quản lý thì kế toán vẫn luôn là công cụ hữu hiệu nhất vì nó cung cấp một cách đầy đủ và kịp thời nhất thông tin về tiêu thụ sản phẩm cho các nhà quản trị.Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm Hà Tây là một doanh nghiệp thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực lơng thực thực phẩm với sản phẩm chính là rợu, bia, nớc khoáng, bánh, kẹo. Do đó, kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh là một phần hành quan trọng trong công tác kế toán tại công ty. Nhận thức đợc tầm quan trọng của công tác tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh kết hợp với những kiến thức đã đợc học và đợc sự cho phép của công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm Hà Tây, em đã thực tập và lựa chọn đề tài: Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần liên hợp thực phẩm Hà Tây làm luận văn tốt nghiệp.Kết cấu của bài luận văn đợc chia làm hai phần chính nh sau:Phần I: Lý luận chung về hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất.SV: Nguyễn Thu Thuỷ Kế toán 43B1 Luận văn tốt nghiệpPhần II: Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm Hà Tây.Do thời gian thực tập và kiến thức thực tế còn cha nhiều nên bài viết không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận đợc sự góp ý của cô giáo Thạc sỹ Lê Kim Ngọc để bài viết của em đợc hoàn thiện.Em xin chân thành cảm ơn!SV: Nguyễn Thu Thuỷ Kế toán 43B2 Luận văn tốt nghiệpPhần iLý luận chung về hạch toán tiêu thụthành phẩm và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuấtI. Vai trò, nhiệm vụ của công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh.1. Một số khái niệm cơ bản trong hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh.-Thành phẩm: là sản phẩm đã đợc chế tạo xong ở giai đoạn chế biến cuối cùng của quy trình công nghệ trong doanh nghiệp, đợc kiểm nghiệm đủ tiêu chuẩn kỹ thuật quy định, đợc nhập kho hay đem đi tiêu thụ hoặc giao trực tiếp cho khách hàng.-Tiêu thụ: là việc chuyển giao quyền sở hữu sản phẩm, hàng hoá gắn với phần lớn lợi ích, rủi ro cho khách hàng đồng thời đợc khách hàng thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán. Tiêu thụ thành phẩm là quá trình đa thành phẩm từ sản xuất vào lu thông để thực hiện việc tiêu dùng theo những mục đích đã đợc xác định. Có thể nói tiêu thụ thành phẩm chính là quá trình bán hàng - bán các sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra.Có nhiều hình thức tiêu thụ thành phẩm nhng nếu chia theo phạm vi tiêu thụ thì có hai hình thức là tiêu thụ ra bên ngoài là việc cung cấp sản phẩm, hàng hoá cho các tổ chức bên ngoài doanh nghiệp và hình thức tiêu thụ nội bộ là việc tiêu thụ giữa các đơn vị cùng là thành viên trong một công ty hay một tổng công ty.-Doanh thu: là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu đợc trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất kinh doanh thông thờng của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu.Doanh thu bán hàng là tổng giá trị đợc thực hiện do việc bán hàng hoá, sản phẩm cho khách hàng và đợc thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán.-Doanh thu thuần: là số chênh lệch giữa doanh thu bán hàng và các khoản làm giảm trừ doanh thu gồm: Chiết khấu thơng mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, thuế TTĐB, thuế xuất nhập khẩu.+ Chiết khấu thơng mại: là các khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với số lợng lớn.SV: Nguyễn Thu Thuỷ Kế toán 43B3 Luận văn tốt nghiệp+ Giảm giá hàng bán: là khoản giảm trừ cho ngời mua do hàng hoá kém phẩm chất, sai qui cách hoặc lạc hậu thị hiếu.+ Hàng bán bị trả lại: là khối lợng hàng bán đã xác định tiêu thụ bị khách hàng trả lại và từ chối thanh toán.-Kết quả tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá: là số chênh lệch giữa doanh thu thuần với trị giá vốn của hàng bán, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.2. Vai trò của công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh.* Vai trò của công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm.Tiêu thụ thành phẩm là giai đoạn quan trọng tiếp theo quá trình sản xuất. Đó là giai đoạn mà giá trị của sản phẩm, hàng hoá đợc thực hiện tức là đợc ngời mua thanh toán hay chấp nhận thanh toán.Đối với các doanh nghiệp thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, thành phẩm có đợc tiêu thụ thì doanh nghiệp mới có thu nhập để bù đắp các khoản chi phí sản xuất đã bỏ ra và tạo ra kết quả kinh doanh. Đồng thời tiêu thụ cũng là điều kiện để tiến hành tái sản xuất xã hội bởi quá trình tái sản xuất xã hội bao gồm: sản xuất - phân phối - trao đổi - tiêu dùng thì ngoài khâu sản xuất ra, ta đều thấy bóng dáng của quá trình tiêu thụ trong ba khâu còn lại. Tiêu thụ còn góp phần điều hoà giữa sản xuất và tiêu dùng, giữa hàng hoá và tiền tệ, giữa nhu cầu và khả năng . từ đó đảm bảo sự phát triển cân đối giữa các ngành, các khu vực kinh tế cũng nh các doanh nghiệp trong từng nghành.Chính bởi vậy, kế toán tiêu thụ thành phẩm là một công cụ hữu hiệu trong quản lý thành phẩm trên cả hai mặt giá trị và hiện vật. Kế toán xác định chính xác doanh thu bán hàng là cơ sở để xác định và thực hiện các chỉ tiêu kinh tế tài chính, đánh giá đợc khả năng kinh doanh của doanh nghiệp và là cơ sở để thực hiện nghĩa vụ với Nhà nớc. Thông tin về tình hình tiêu thụkế toán cung cấp là căn cứ quan trọng để đánh giá tính hiệu quả trong các quyết định tiêu thụ đã đợc thực hiện, để từ đó phân tích và đa ra các biện pháp quản lý, các chiến lợc tiêu thụ phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp và thị trờng.* Vai trò của công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh.Kết thúc một quá trình sản xuất kinh doanh, kế toán phải tiến hành xác định kết quả bởi đây là kết quả cuối cùng phản ánh hoạt động của doanh nghiệp có hiệu quả nh thế nào, lãi hay lỗ. Mục tiêu của mọi doanh nghiệp là phải làm sao có lãi, đạt lợi nhuận cao nên công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh không chỉ là SV: Nguyễn Thu Thuỷ Kế toán 43B4 Luận văn tốt nghiệpmột công việc mang tính bắt buộc mà nó còn có ý nghĩa trong kế toán quản trị. Cũng giống nh thông tin tiêu thụ thành phẩm, kết quả kinh doanh do kế toán tính toán ra vào cuối kỳ là một thông tin vô cùng quan trọng, là cơ sở cho doanh nghiệp đa ra chiến lợc kinh doanh nhằm hớng tới mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận.3. Nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh.Với những số liệu do kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh cung cấp, chúng ta có thể biết đợc tình hình kinh doanh và kết quả kinh doanh của một doanh nghiệp đạt hiệu quả nh thế nào. Kế toán tiêu thụ thành phẩm có phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời doanh thu tiêu thụ, tình hình thanh toán của khách hàng, các khoản thuế phải nộp ngân sách Nhà nớc thì kế toán xác định kết quả kinh doanh cũng mới có thể tính toán một cách chính xác lãi lỗ từ hoạt động trong kỳ của doanh nghiệp.Để thực hiện tốt vai trò trên thì kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh cần phải thực hiện các nhiệm vụ sau:Phản ánh kịp thời, chính xác tình hình xuất bán thành phẩm, tuân thủ nguyên tắc nhất quán trong việc xác định thành phẩm xuất kho để có thể xác định đúng giá vốn của hàng bán trong kỳ.Ghi nhận kịp thời, chính xác doanh thu tiêu thụ thành phẩm, tuân thủ các điều kiện ghi nhận doanh thu và nguyên tắc phù hợp trong kế toán.Tính chính xác các khoản giảm trừ doanh thu và các khoản thuế phải nộp ngân sách nhà nớc.Quản lý chặt chẽ từng phơng thức bán hàng, từng thể thức thanh toán đồng thời phải theo dõi tình hình thanh toán công nợ của từng khách hàng để có biện pháp thu hồi vốn đầy đủ.Tính toán, phản ánh chính xác các khoản chi phí phát sinh trong quá trình tiêu thụ thành phẩm.Xác định kết quả của hoạt động tiêu thụ sản phẩm.II. Hạch toán giá vốn hàng bán trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. 1. Nguyên tắc hạch toán giá vốn hàng bán.Nguyên tắc quan trọng nhất trong hạch toán giá vốn hàng bán là nguyên tắc nhất quán. Chúng ta đều biết, giá vốn hàng bán là yếu tố phản ánh các chi phí mà SV: Nguyễn Thu Thuỷ Kế toán 43B5 Luận văn tốt nghiệpdoanh nghiệp đã bỏ ra để sản xuất ra thành phẩm và là yếu tố quan trọng xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ kế toán. Do vậy, có thể nói thông tin giá vốn hàng bán là thông tin mang tính trọng yếu. Để tính giá thực tế của thành phẩm xuất kho có nhiều phơng pháp nh: giá thực tế đích danh, nhập trớc - xuất trớc (FIFO), nhập sau - xuất trớc (LIFO) và phơng pháp bình quân gia quyền; trong phơng pháp bình quân gia quyền lại có 3 phơng pháp. Mỗi phơng pháp sẽ cho ta một kết quả giá vốn khác nhau. Vì vậy, vấn đề đặt ra là các doanh nghiệp phải lựa cho mình một phơng pháp xác định giá vốn nhất định áp dụng cho một kỳ kế toán năm. Và thông tin này sẽ đợc trình bày trong Thuyết minh báo cáo tài chính. Trờng hợp có sự thay đổi phơng pháp kế toán đã chọn thì phải giải trình lí do và ảnh hởng của sự thay đổi đó trong phần thuyết minh báo cáo tài chính. (Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 01 - Chuẩn mực chung)Vì vậy, nhiệm vụ của kế toán thành phẩm là phải phản ánh kịp thời, chính xác tình hình nhập, xuất kho thành phẩm để trên cơ sở đó mới tính toán chính xác giá vốn hàng bán trong kỳ.2. Các phơng pháp xác định giá vốn của thành phẩm tiêu thụ.Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 02 - Hàng tồn kho có nêu ra 4 phơng pháp đợc áp dụng để tính giá vốn hàng xuất bán trong kỳ gồm:Phơng pháp tính theo giá đích danh.Theo phơng pháp này thành phẩm khi xuất bán sẽ đợc tính theo giá thực tế của nó. Phơng pháp này áp dụng đối với doanh nghiệp có ít loại mặt hàng hoặc mặt hàng ổn định và nhận diện đợc.Ưu điểm của phơng pháp này là cho phép tính kịp thời trị giá của lô hàng bán trong kỳ.Phơng pháp Nhập trớc xuất trớc (FIFO)Phơng pháp này dựa trên giả định là hàng tồn kho đợc nhập kho trớc thì đợc xuất trớc và hàng nhập sau thì đợc xuất sau. Theo phơng pháp này trị giá xuất kho của lô hàng nào thì bằng đúng trị giá nhập kho của lô hàng đó. Phơng pháp này áp dụng đối với doanh nghiệp có ít sản phẩm, hàng hoá hoặc số lần xuất kho không nhiều và xuất với số lợng không lớn.Phơng pháp nhập sau xuất trớc (LIFO)Ngợc với phơng pháp nhập trớc xuất trớc, phơng pháp này dựa trên giả định là hàng tồn kho đợc nhập kho sau thì sẽ đợc xuất kho trớc và cũng đồng nghĩa là SV: Nguyễn Thu Thuỷ Kế toán 43B6 Luận văn tốt nghiệphàng nhập trớc sẽ đợc xuất kho sau. Theo phơng pháp này giá trị hàng xuất kho đ-ợc tính theo lô hàng nhập sau hoặc gần sau cùng. Và phơng pháp này cũng áp dụng cho doanh nghiệp có ít loại sản phẩm và tần suất xuất kho sản phẩm không nhiều.Phơng pháp bình quân gia quyền.Theo phơng pháp này, giá trị của từng loại sản phẩm xuất kho đợc tính theo giá trị trung bình của từng loại sản phẩm đó tồn đầu kỳ và nhập kho trong kỳ. Trong phơng pháp bình quân gia quyền lại có 3 phơng pháp cụ thể tính giá vốn hàng xuất bán trong kỳ là:* Ph ơng pháp bình quân cả kỳ dự trữ: Giá vốn hàng bán trong kỳ đợc xác định theo công thức sau:Giá thực tế thành phẩm i xuất bán=Giá đơn vị bình quân cả kỳ thành phẩm ixSố lợng thành phẩm i xuất bán trong kỳTrong đó:Giá đơn vị bình quân cả kỳ thành phẩm i=Trị giá thành phẩm i tồn đầu kỳ+Trị giá thành phẩm i nhập trong kỳSố lợng thành phẩm i tồn đầu kỳ+Số lợng thành phẩm i nhập trong kỳ Ưu điểm của phơng pháp này: giảm nhẹ đợc việc hạch toán chi tiết thành phẩm, khối lợng tính toán giảm. Nhợc điểm: công tác tính toán giá vốn hàng bán trong kỳ chỉ đợc thực hiện vào cuối kỳ kế toán nên thông tin kế toán có thể bị chậm.* Ph ơng pháp bình quân sau mỗi lần nhập: Theo phơng pháp này thì sau mỗi lần nhập kho thành phẩm kế toán phải xác định lại giá bình quân cho mỗi loại để lấy đó làm căn cứ tính giá xuất kho cho mỗi lô hàng xuất sau đó.Phơng pháp này cho phép kế toán tính giá thành phẩm xuất kho kịp thời nh-ng sẽ làm cho công việc tăng nhiều lần và lại phải chi tiết cho từng loại thành phẩm. Phơng pháp này chỉ áp dụng cho doanh nghiệp có ít chủng loại thành phẩm và tần suất nhập kho, xuất kho trong kỳ không nhiều.* Ph ơng pháp bình quân cuối kỳ tr ớc: Phơng pháp này tính giá thành phẩm xuất kho dựa trên trị giá thực tế và khối lợng thành phẩm tồn kho ở cuối kỳ kế toán trớc. Theo đó:Giá thực tế thành phẩm i = Giá đơn vị thành x SL thành phẩm i SV: Nguyễn Thu Thuỷ Kế toán 43B7 Luận văn tốt nghiệpxuất kho kỳ này phẩm i cuối kỳ trớc xuất kho kỳ nàyPhơng pháp này có u điểm là giảm nhẹ khối lợng công việc kế toán vì giá đơn vị thành phẩm i đã có từ kỳ trớc nhng đây cũng chính là nhợc điểm của phơng pháp này khi giá vốn thành phẩm i xuất bán lại phụ thuộc vào giá đơn vị kỳ trớc. Điều này là không hay vì giá cả thị trờng luôn biến động không ngừng.3. Tài khoản và chứng từ kế toán sử dụng.a.Tài khoản kế toán.Để hạch toán giá vốn hàng bán trong kỳ kế toán sử dụng các tài khoản sau:+ Tài khoản 632 Giá vốn hàng bán: dùng để phản ánh giá trị của thành phẩm, hàng hoá cung cấp trong kỳ.+ Các tài khoản phản ánh hàng tồn kho: TK 155, TK 156, TK 157+ Tài khoản 631 Giá thành sản xuất (đối với doanh nghiệp áp dụng phơng pháp KKĐK để hạch toán hàng tồn kho)+ Tài khoản 911 Xác định kết quả kinh doanhb.Chứng từ kế toán sử dụng.+ Phiếu nhập kho, xuất kho+ Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ+ Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý+ Thẻ kho4. Phơng pháp hạch toán giá vốn hàng bán trong các doanh nghiệp sản xuất.4.1. Hạch toán giá vốn hàng bán trong doanh nghiệp áp dụng phơng pháp khai thờng xuyên.Phơng pháp khai thờng xuyên là phơng pháp ghi chép phản ánh thờng xuyên, liên tục tình hình nhập, xuất kho thành phẩm trên sổ sách kế toán dựa trên cơ sở các chứng từ nhập kho, xuất kho.SV: Nguyễn Thu Thuỷ Kế toán 43B8Trị giá thành phẩm xuất kho bán K/c giá vốn hàng bánTK 155 TK 632 TK 911Thành phẩm xuất bán bị trả lại Luận văn tốt nghiệp-Ưu điểm: theo dõi chặt chẽ tình hình thành phẩm xuất kho để bán, thuận lợi cho công tác kiểm tra sổ sách kế toán.-Nhợc điểm: khối lợng công việc tăng -áp dụng: cho các doanh nghiệp thơng mại kinh doanh mặt hàng có giá trị lớn.4.2. Hạch toán giá vốn hàng bán trong các doanh nghiệp áp dụng phơng pháp Kiểm định kỳ.Phơng pháp kiểm định kỳ là phơng pháp căn cứ vào kết quả kiểm thực tế thành phẩm xuất bán trên sổ sách kế toán và từ đó tính ra giá vốn hàng bán trong kỳ theo công thức sau:Trị giá thành phẩm xuất kho trong kỳ=Trị giá thành phẩm tồn đầu kỳ+Trị giá thành phẩm nhập kho trong kỳ-Trị giá thành phẩm tồn cuối kỳIII. Hạch toán tiêu thụ thành phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất. 1. Điều kiện ghi nhận doanh thu và xác định doanh thu bán hàng theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14.a.Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng.Doanh thu bán hàng đợc ghi nhận khi đồng thời thoả mãn tất cả năm điều kiện sau:Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hoá cho ngời mua;Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hoá nh ngời sở hữu hàng hoá hoặc quyền kiểm soát hàng hoá;SV: Nguyễn Thu Thuỷ Kế toán 43B9Thành phẩm xuất kho gửi bánT/p gửi bán đợc chấp nhận thanh toánTK 157Sơ đồ 1.1: Kế toán giá vốn hàng bán theo phơng pháp khai thờng xuyênGiá thành sản phẩm sản xuất xong nhập khoTK 632 TK 155, 157TK 911TK 155, 157TK 631K/c trị giá thành phẩm tồn kho đầu kỳK/c trị giá thành phẩm tồn kho cuối kỳK/c giá vốn hàng bánSơ đồ 1.2: Kế toán giá vốn hàng bán theo phơng pháp KKĐK Luận văn tốt nghiệpDoanh thu đợc xác định tơng đối chắc chắn;Doanh nghiệp đã thu đợc hoặc sẽ thu đợc lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;Xác định đợc chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.Khi hạch toán ghi nhận doanh thu bán hàng kế toán phải đảm bảo nguyên tắc phù hợp của kế toán tức là doanh thuchi phí liên quan tới cùng một giao dịch phải đợc ghi nhận đồng thời. Các chi phí phát sinh sau ngày giao hàng thờng đợc xác định chắc chắn khi các điều kiện ghi nhận doanh thu đợc thoả mãn. Các khoản tiền nhận trớc của khách hàng không đợc ghi nhận là doanh thu mà đợc ghi nhận là một khoản nợ phải trả tại thời điểm nhận tiền trớc của khách hàng. Khoản nợ phải trả về số tiền nhận trớc của khách hàng chỉ đợc ghi nhận là doanh thu khi nó đồng thời thoả mãn 5 điều kiện nêu trên.b.Xác định doanh thu bán hàng.Doanh thu phát sinh từ giao dịch đợc xác định bởi thoả thuận giữa hai bên mua và bán và bằng giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu sau khi trừ các khoản chiết khấu thơng mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại.Khi hàng hoá đợc trao đổi để lấy hàng hoá tơng tự về bản chất và giá trị thì việc trao đổi đó không đợc coi là một giao dịch tạo ra doanh thu.Khi hàng hoá đợc trao đổi để lấy hàng hoá khách không tơng tự thì việc trao đổi đó đợc coi là một giao dịch tạo ra doanh thu. Doanh thu này đợc xác định bằng giá trị hợp lý của hàng hoá nhận về sau khi điều chỉnh các khoản tiền hoặc tơng đ-ơng tiền trả thêm hoặc thu thêm.+ Đối với sản phẩm, hàng hoá thuộc đối tợng chịu thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ thì giá trị để ghi doanh thu là giá bán cha có thuế GTGT.+ Đối với sản phẩm, hàng hoá thuộc đối tợng chịu thuế GTGT theo phơng pháp trực tiếp thì giá trị để ghi doanh thu là tổng giá thanh toán.+ Đối với sản phẩm, hàng hoá thuộc đối tợng thuế TTĐB hoặc thuế xuất nhập khẩu thì giá trị ghi doanh thu là tổng giá thanh toán đã bao gồm thuế TTĐB hoặc thuế XNK.+ Trờng hợp bán hàng theo phơng thức trả chậm, trả góp thì giá trị ghi doanh thu là giá bán trả ngay một lần.2. Hệ thống chứng từ kế toán.SV: Nguyễn Thu Thuỷ Kế toán 43B10[...]... tác kế toán tại công ty CP LHTP Hà Tây SV: Nguyễn Thu Thuỷ Kế toán 43B 34 Luận văn tốt nghiệp 4.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty Bộ máy kế toán trong công ty CP LHTP Hà Tây đợc tổ chức theo kiểu trực tuyến tức là xây dựng mô hình kế toán tập trung (còn gọi là tổ chức kế toán một cấp) Theo mô hình kế toán này, mọi công việc kế toán đều đợc thực hiện tại phòng kế toán, tại các phân xởng sản xuất. .. sổ theo mô hình kế toán máy Tu toán phần hành kế toánthủ công Chứng từ kế theo hay kế toán máy mà trình tự ghi sổ kế toán của công ty đợc thực hiện nh sau: nhập số liệu Đối với phần hành kế toán sử dụng phần mềm: Tệp số liệu chi tiết Lên báo cáo Tệp tổng hợp tổng hợp cuối kỳ Báo cáo tài chính và các bộ sổ kế toán SV: Nguyễn Thu Thuỷ Kế toán 43B Sơ đồ 2.3: Trình tự thực hiện kế toán máy 36 Luận... quỹ Có thể khái quát tổ chức bộ máy kế toán tại công ty CP LHTP Hà Tây theo sơ đồ sau: kế toán kế toán kế toán tiêu thụ viết kế toán TM, kế toán thành hoá kinh TGNH, Thủ NVL, phẩm, đơn , doanh công quỹ CCDC, công công dịch vụ nợ phải nợ phải nợ phải trả thu thu SV: Nguyễn Thu Thuỷ Kế toán 43B : quan hệ chỉ đạo : quan hệ tác nghiệp Sơ đồ 2.2: Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty CP LHTP Hà Tây 35 Luận... 701,75,781 K/c thu nhập thu n TK 120 TK 129 K/c lãi K/c lỗ Nhận xét: về phơng pháp hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh theo kế toán Pháp có thể thấy chế độ kế toán Pháp quy định rất chi tiết và chặt chẽ Kế toán Pháp chỉ sử dụng phơng pháp kiểm định kỳ trong hạch toán kế toán, còn phơng pháp khai thờng xuyên đợc sử dụng trong kế toán quản trị Từ hai sơ đồ hạch toán trên ta... đặc biệt, thu xuất khẩu + Khi bán hàng hoá chịu thu TTĐB hoặc thu xuất khẩu kế toán phản ánh doanh thu bao gồm cả 2 loại thu này trong giá bán, ghi: Nợ TK 111, 112, 131 Có TK 511, 512: doanh thu cha có thu GTGT SV: Nguyễn Thu Thuỷ Kế toán 43B Luận văn tốt nghiệp 19 Có TK 33311: thu GTGT đầu ra + Khi xác định số thu TTĐB hoặc thu xuất khẩu phải nộp kế toán ghi: Nợ TK 511 Có TK 3332: thu TTĐB... TK Tổng hợp thu nhập Doanh thu Giá vốn hàng TK Thành phẩm: Giá trị thành phẩm tồn kho đkỳ bán hàng Có bán Khoá kết quả tại Mỹ * Kế toán xác địnhsổ các TK chi có thể khái quát theodoanh thu Kết chuyển sơ đồ sau: phí và giá vốn hàng bán hàng bán TK Lãi lưu giữ Chênh lệch (Thu > Chi) Chênh lệch (Thu SV: Nguyễn Thu Thuỷ . Doanh thu bán c c thành phẩmTK 5123 Doanh thu cung c p dịch vụTài khoản này chỉ sử dụng cho c c đơn vị thành viên hạch toán phụ thu c trong c ng một c ng ty, . sản xuất kinh doanh xuất hàng hoá điều chuyển cho c c cơ sở hạch toán phụ thu c nh c c chi nhánh, c a hàng ... ở kh c địa phơng để bán ho c xuất điều chuyển
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán thu mua thực tế, nhập xuất & dự trữ vật liệu, chi phí vật liệu trong sử dụng tại C.ty Giống cây trồng Hải Dương…, Kế toán thu mua thực tế, nhập xuất & dự trữ vật liệu, chi phí vật liệu trong sử dụng tại C.ty Giống cây trồng Hải Dương…, Kế toán thu mua thực tế, nhập xuất & dự trữ vật liệu, chi phí vật liệu trong sử dụng tại C.ty Giống cây trồng Hải Dương…, Vai trò của công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh., Hạch toán tiêu thụ thành phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất., Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu tiêu thụ thành phẩm., tổng quan về công ty Cổ Phần Liên Hợp Thực Phẩm Hà Tây., Tổ chức ghi sổ kế toán đối với doanh nghiệp sử dụng kế toán thủ công. Tổ chức ghi sổ kế toán đối với doanh nghiệp sử dụng phần mềm kế toán. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại công ty cổ phần LHTP Hà Tây., Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh tại công ty CP LHTP Hà Tây. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty CP LHTP Hà Tây., Kế toán tiêu thụ thành phẩm tại công ty Cổ Phần Liên Hợp Thực Phẩm Hà Tây.

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn