Phân lập và xác định một số đặc điểm sinh học của virus gây bệnh hoại tử thần kinh ở cá mú (epinephelus spp) luận văn thạc sĩ nông lâm ngư

70 1,411 2
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2013, 15:27

Bé GI¸O DôC Vµ ®µo T¹O TRêng ®¹i häc vinh nguyÔn thÞ vui PHÂN LẬP XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA VIRUS GÂY BỆNH HOẠI TỬ THẦN KINH (Epinephelus spp.) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN NghÖ An - 2012 i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, trước hết tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới Cô giáo TS. Phạm Thị Tâm, người đã định hướng nghiên cứu đề tài cũng như hướng dẫn tận tình tạo mọi điều kiện giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự hỗ trợ về tài chính cũng như phương pháp từ đề tài cấp Nhà nước mã số KC04.03/11- 15. Tôi xin cảm ơn tập thể cán bộ Khoa Nông Lâm Ngư, Trung tâm THTN, Khoa Sau đại học Trường Đại học Vinh đặc biệt là tập thể cán bộ, học viên sinh viên Viện Đại học Mở Hà Nội, chia sẻ khó khăn giúp tôi triển khai các nội dung của đề tài. Cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn các thầy giáo, cô giáo, gia đình bạn bè đã động viên nhiệt tình ủng hộ để tôi hoàn thành khóa học này. Nghệ An, ngày 10 tháng 10 năm 2012 Tác giả Nguyễn Thị Vui ii . nguyÔn thÞ vui PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA VIRUS GÂY BỆNH HOẠI TỬ THẦN KINH Ở CÁ MÚ (Epinephelus spp.) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THẠC SỸ CHUYÊN. mã số KC04.03/11- 15. Tôi xin cảm ơn tập thể cán bộ Khoa Nông Lâm Ngư, Trung tâm THTN, Khoa Sau đại học Trường Đại học Vinh đặc biệt là tập thể cán bộ, học
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân lập và xác định một số đặc điểm sinh học của virus gây bệnh hoại tử thần kinh ở cá mú (epinephelus spp) luận văn thạc sĩ nông lâm ngư , Phân lập và xác định một số đặc điểm sinh học của virus gây bệnh hoại tử thần kinh ở cá mú (epinephelus spp) luận văn thạc sĩ nông lâm ngư

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn