Phát triển năng lực tự học cho học sinh THPT thông qua dạy học môn GDCD lớp 12 (qua khảo sát tại trường THPT chuyên lương thế vinh, tp biên hòa, tỉnh đồng nai) luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

118 1,845 13

Naruto Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 6,024 tài liệu

  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2013, 14:02

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH THPT THÔNG QUA DẠY HỌC MÔN GDCD LỚP 12 (Qua khảo sát tại Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai) LUẬN VĂN THẠC KHOA HỌC GIÁO DỤC Tp. Hồ Chí Minh, 2012 2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH THPT THÔNG QUA DẠY HỌC MÔN GDCD LỚP 12 (Qua khảo sát tại Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai) LUẬN VĂN THẠC KHOA HỌC GIÁO DỤC Chuyên nghành: LL VÀ PPDH BỘ MÔN CHÍNH TRỊ Mã Số: 60.14.10 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. ĐOÀN MINH DUỆ Tp. Hồ Chí Minh, 2012 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn thạc này, ngoài sự nỗ lực cố gắng của bản thân, tôi đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của nhiều Thầy, Cô trong và ngoài trường. Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc tới thầy PGS.TS. Đoàn Minh Duệ, thầy đã trực tiếp hướng dẫn, động viên và giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này. Qua đây, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các thầy cô trong khoa Giáo dục Chính trị, Trường Đại học Vinh và Ban giám hiệu cùng các thầy, cô Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai đã tạo điều kiện tốt nhất cho tôi trong quá trình học tập, nghiên cứu . Cuối cùng, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới những người thân trong gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đã luôn động viên, giúp đỡ tôi trong suốt thời gian qua! TP. Hồ Chí Minh, năm 2012 Tác giả Nguyễn Thị Bích Hồng 3 MỤC LỤC Trang A. MỞ ĐẦU……………………………………………………………………….6 B. NỘI DUNG………………………………………………………………… .12 Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH THPT THÔNG QUA DẠY HỌC MÔN GDCD LỚP12…………………………………………………………………………….12 1.1. Lý luận chung về tự học………………………………………………12 1.2. Cơ sở thực tiễn để phát triển năng lực tự học cho học sinh THPT thông qua dạy học môn GDCD 12………………………………………………………… 28 Chương 2. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM CÁC GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH THPT THÔNG QUA DẠY HỌC MÔN GDCD LỚP 12TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG THẾ VINH, BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI………………………………………………………………………44 2.1. Chuẩn bị thực nghiệm………………………………………………………44 2.2. Nội dung thực nghiệm………………………………………………………45 Chương 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH THPT THÔNG QUA DẠY HỌC MÔN GDCD LỚP 12TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG THẾ VINH, BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI………………………………………………………………………………77 3.1. Những căn cứ đề xuất các giải pháp nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai thông qua dạy học môn GDCD lớp 12…………………………… .………………… 77 3.2. Một số giải pháp nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai thông qua dạy học môn GDCD lớp 12………………………………………………………………………………….80 C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ…………………………………………………104 D. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………108 PHỤ LỤC………………………………………………………………………111 4 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CNTT: Công nghệ thông tin GDCD: Giáo dục công dân GV: Giáo viên HS: Học sinh SGK: Sách giáo khoa SL: Số lượng TB: Trung Bình THPT: Trung học phổ thông TP: Thành phố TL: Tỉ lệ TT: Thứ tự 5 A. MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Con người dù sống hay làm việc ở bất cứ môi trường nào cũng phải hội đủ năng lực đạo đức, kiến thức sáng tạo và tinh thần tự chủ, ý chí vươn lên để tồn tạiphát triển. Với xu thế hiện nay thì các yếu tố này đòi hỏi chúng ta phát huy triệt để mới có thể đáp ứng và hội nhập với xu thế thời đại - xu thế toàn cầu hóa. Vì vậy, yêu cầu mỗi cá nhân phải làm chủ tri thức, năng động, sáng tạo, cần khai thác chất xám, phát huy ý thức tự học, tự hoàn thiện bản thân để vươn lên. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI đã nêu rõ “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo. Đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học, phương pháp thi kiểm tra theo hướng hiện đại. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt coi trọng giáo dục lý tưởng, giáo dục truyền thống, lịch sử cách mạng, đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, tác phong công nghiệp, ý thức trách nhiệm xã hội” [13; 216]. Trong hệ thống giáo dục và đào tạo bậc THPT, môn GDCD giữ một vị trí, vai trò quan trọng trong việc trang bị các giá trị chuẩn mực đạo đức, bước đầu xây dựng nền tảng hệ thống quy định pháp luật cơ bản. Thông qua nội dung bài học trong chương trình nhằm xây dựng lối sống, giáo dục nhân cách, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh. Qua đó giúp các em xác định được trách nhiệm của bản thân trong việc thực hiện các đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước. Mặt khác, mỗi học sinh biết vận dụng các kiến thức đã học để đánh giá các vấn đề xảy ra trong cuộc sống thực tiễn, lựa chọn hành vi ứng xử phù hợp với các hành vi xã hội. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, tại các trường THPT nói chung và trường THPT chuyên nói riêng, môn GDCD chưa được quan tâm đúng mức, từ người quản lý, giáo viên bộ môn, học sinh đến phụ huynh chưa thấy được tầm quan trọng, vai trò và vị trí của môn GDCD thậm chí cho rằng đâymôn học phụ, môn học bổ trợ hoặc đồng nhất môn học này với môn chính trị hay thuần túy là dạy đạo đức, nhất là đối với học sinh trường chuyên, nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội. 6 Môn GDCD bậc THPT lượng kiến thức cần truyền tải cho HS rất nhiều, nội dung kiến thức tổng hợp mang tính khái quát và tính trừu tượng cao nhưng với lượng thời gian 1 tiết /tuần nên việc giảng dạy chỉ mới đảm bảo truyền thụ cho học sinh những kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa.Vì vậy, muốn phát huy được tính tích cực, chủ động của học sinh cần phải hình thành và xây dựng thói quen tự học để tự lĩnh hội tri thức. Trong thời đại “bùng nổ thông tin” với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học công nghệ, sự tăng nhanh chóng và thường xuyên của khối lượng thông tin tri thức nên việc dạy học không còn giới hạn trong phạm vi truyền đạt kiến thức mà thông qua hoạt động dạy- học nhằm tăng cường rèn luyện phương pháp, thái độ và nhận thức để tự định hướng, tự cập nhật làm giàu tri thức của mình đáp ứng yêu cầu của xã hội. Nói đến phương pháp học thì vấn đề cốt lõi là phương pháp tự học đây là cầu nối giữa học tập và nghiên cứu khoa học. Để rèn luyện cho học sinh có được kỹ năng, phương pháp, thói quen tự học, biết vận dụng các kiến thức đã học, biết tự lực phát hiện và giải quyết vấn đề trong cuộc sống thực tiễn. Đặc biệt đối với học sinh trường chuyên năng lực duy, óc suy diễn và sự tưởng tượng đánh giá rất cao. Do đó, GV phải có phương pháp dạy phù hợp để phát huy hết năng lực duy của học sinh, chú trọng gợi mở, hướng dẫn cho học sinh phương pháp tự học, đào sâu kiến thức. Xuất phát từ những lý do trên nên tác giả chọn vấn đề “Phát triển năng lực tự học cho học sinh THPT thông qua dạy học môn GDCD lớp 12” (qua khảo sát tại Trường PHPT chuyên Lương Thế Vinh, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai) làm đề tài luận văn thạc của mình. 2. Lịch sử nghiên cứu liên quan đến đề tài Vấn đề phát triển năng lực tự học cho học sinh THPT không phải là một vấn đề mới, mà từ trước đến nay có rất nhiều nhà khoa học, nhà quản lý, các chuyên gia và nhiều GV đề cập ở những góc độ khác nhau. Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay từ những năm 1950 của thập kỷ XX, khi nói về công tác huấn luyện và học tập đã nhấn mạnh “Phải nâng cao và hướng dẫn tự học”. 7 Năm 1997 trong cuộc hội thảo về công tác huấn luyện mang tên “Nghiên cứu và phát triển tự học, tự đào tạo” đã thu hút được được sự quan tâm của nhiều giáo sư và những nhà nghiên cứu đầu ngành. Ngay sau đó tạp chí nghiên cứu giáo dục, số 2- 1998 ra riêng một số báo đặc biệt đăng tải một số bài tiêu biểu trong hội thảo. Cũng trong năm 1998, Nhà xuất bản Giáo dục cho ra mắt cuốn “Tự học, tự đào tạo, tưởng chiến lược của phát triển giáo dục Việt Nam”, của Trung tâm nghiên cứu và phát triển tự học, GS. Nguyễn Cảnh Toàn và GS. Nguyễn Như Ý chịu trách nhiệm xuất bản. Năm 1999 có cuốn sách “tự học là một nhu cầu của thời đại” của Nguyễn Hiến Lê; “tôi tự học” của Nguyễn Duy Cần và Thu Giang; “Luận bàn về kinh nghiệm tự học” của GS. Nguyễn Cảnh Toàn… Những cuốn sách là tài liệu quý, đã đúc kết nhiều kinh nghiệm quý báu trong quá trình học hỏi vươn lên của các tác giả. Nguyễn Cảnh Toàn là một người thầy vô cùng tâm đắc và luôn trăn trở với vấn đề tự học đã cho ra đời hai cuốn sách quý giá “Học và dạy cách học”, Nxb Giáo dục và tuyển tập tác phẩm “Tự giáo dục, tự học” tập 1 và tập 2, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I, do Trung tâm văn hóa ngôn ngữ Đông Tây xuất bản năm 2001. Cuốn sách là những lời tâm sự, đúc kết các phương pháp tự học có hiệu quả và những thành công của Giáo sư về vấn đề tự học. Các tác giả Nguyễn Cảnh Toàn, Nguyễn Kỳ, Vũ Văn Tảo, Bùi Tường trong cuốn sách “Quá trình dạy- tự học” đã khẳng định năng lực tự học của HS dù còn đang phát triển vẫn là nội lực quyết định của bản thân người học, GV là tác nhân hướng dẫn, tổ chức, chỉ đạo cho HS. Tự học không phải là mảnh đất mới chưa được “cày xới” mà là vấn đề được các nhà giáo dục khai thác ở những khía cạnh khác nhau. Ở Trường Đại học Vinh thời gian gần đây có một số luận văn Thạc nghiên cứu về vấn đề này như: Nguyễn Thị Thanh Hương “Vận dụng phương pháp tổ chức hoạt động tự học để nâng cao năng lực học tập phần CNXHKH của sinh viên các trường cao đẳng. (Qua khảo sát tại Trường Cao đẳng Y tế Nghệ An). Lê Thị Long cũng đã tìm hiểu đề tài “Hướng 8 dẫn học sinh tự học chương trình GDCD lớp 12Trường THPT chuyên Phan Bội Châu”;…và một số luận án tiến được bảo vệ ở trường Đại học Sư phạm Hà Nội như: “Biện pháp tăng cường hoạt động tự học của học sinh Trường Trung học Sư phạm Thanh Hóa” của Đặng Thị Ngần; “Bồi dưỡng năng lực tự học của học sinh THPT khối chuyên hóa thông qua bài tập hóa” của Trần thị Thu Hằng… “Tự học như thế nào?” của Rubakin với bản dịch của Nguyễn Đình Côi, xuất bản 1982, giúp chúng ta tự học tập, nâng cao kiến thức tự học của mình. Lê khánh Bằng đã dịch từ nguyên văn tiếng Anh “Phương pháp dạy họcdạy cách học ở Đại học” được Trường Đại học Sư phạm Hà Nội lưu hành 2001. Hầu hết các công trình nghiên cứu đều khẳng định tự học có ý nghĩa và vai trò quan trọng đối với sự hình thành và phát triển nhân cách của mỗi người là nhân tố quan trọng để nâng cao chất lượng dạy và học, là yếu tố cơ bản để người học lĩnh hội tri thức, kỹ năng và hình thành thái độ. Những giáo trình, tài liệu, công trình nghiên cứu về lý luận tự học nói chung khá phong phú và đã định hướng mục tiêu tầm quan trọng và những kinh nghiệm về tự học. Nhưng những công trình nghiên cứu về phát triển năng lực tự học của học THPT nói chung và năng lực tự học môn GDCD của học sinh trường chuyên thì chưa nhiều. Do vậy, trong luận văn này một mặt tác giả kế thừa những vấn đề lý luận về tự học nói chung của các tác giả, mặt khác cố gắng phân tích, triển khai áp dụng vào một vấn đề mới hơn, có ý nghĩa thực tế hơn, liên quan trực tiếp đến chuyên môn và nghiệp vụ của mình thông qua đề tài luận văn cao học thạc sỹ mà tôi lựa chọn. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 3.1. Mục đích nghiên cứu Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc phát triển năng lực tự học cho học sinh THPT thông qua dạy học môn GDCD lớp 12. Từ kết quả khảo sát, thực nghiệm khoa học đề ra một số giải pháp nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh trong giai đoạn hiện nay. 3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 9 - Xác định cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh THPT thông qua dạy học môn GDCD lớp 12 nhằm góp phần nâng cao hiệu quả của quá trình dạy học . - Tiến hành thực nghiệm sư phạm những giải pháp nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh THPT thông qua dạy học môn GDCD lớp 12 tại Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh,Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. - Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh THPT thông qua dạy học môn GDCD lớp 12. 4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu 4.1. Cơ sở lý luận Luận văn dựa trên cơ sở phương pháp luận biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về đổi mới nội dung và phương pháp dạy học. Ngoài ra, tác gỉa còn kế thừa những vấn đề lý luận nói chung về tự họcphát triển năng lực của các tác giả khác. 4.2. Phương pháp nghiên cứu Trong quá trình thực hiện đề tài, tôi vận dụng phương pháp luận của chủ nghĩa Mác- Lênin cũng như các ngành khoa học xã hội, ngoài ra tôi đặc biệt sử dụng kết hợp một số phương pháp sau : - Phương pháp điều tra xã hội học; - Phương pháp phỏng vấn; - Phương pháp tổng hợp, phân tích và thống kê; - Phương pháp thực nghiệm sư phạm… 5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 5.1. Đối tượng nghiên cứu Do địa bàn Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh rộng, nhiều lớp nên tác giả chọn 4 lớp khối 12 để tiến hành điều tra, khảo sát, thực nghiệm và vận dụng các giải pháp. 5.1. Phạm vi nghiên cứu 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển năng lực tự học cho học sinh THPT thông qua dạy học môn GDCD lớp 12 (qua khảo sát tại trường THPT chuyên lương thế vinh, tp biên hòa, tỉnh đồng nai) luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục , Phát triển năng lực tự học cho học sinh THPT thông qua dạy học môn GDCD lớp 12 (qua khảo sát tại trường THPT chuyên lương thế vinh, tp biên hòa, tỉnh đồng nai) luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn