Một số giải pháp đổi mới quản lý dạy học ở các trường trung học phổ thông huyện anh sơn tỉnh nghệ an luận văn thạc sĩ khoa học quản lý giáo dục

127 2,448 10
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2013, 13:18

Bộ giáo dục và đào tạo trờng đại học vinh nguyễn cảnh tuấn Một số giải pháp đổi mới quản dạy học các trờng thpt huyện anh sơn tỉnh nghệ an Luận văn thạc s khoa học giáo dục Chuyên ngành: Quản giáo dụcsố : 60.14.05 Ngời hớng dẫn: TS. Mai Công Khanh Nghệ An 2011– LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến: Khoa đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Vinh, các Thầy giáo, Cô giáo đã tham gia quản lý, giảng dạy và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu đã tạo điều kiện thuận lợi để tôi hoàn thành khoá học. Tôi xin chân thành cảm ơn Nhà giáo ưu tú,TS.Mai Công Khanh, người hướng dẫn khoa học đã tận tình chỉ bảo, giúp đỡ trong suốt quá trình nghiên cứu và làm luận văn. Nhân dịp này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới các đồng chí: Lãnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Anh Sơn, Ban giám hiệu, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, các giáo viên bộ môn của các trường THPT huyện Anh Sơn, cảm ơn gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đã cung cấp tài liệu, động viên, khích lệ và giúp đỡ về mọi mặt trong quá trình học tập, nghiên cứu và làm luận văn. Do điều kiện thời gian và phạm vi nghiên cứu có hạn, chắc chắn luận văn tốt nghiệp của tôi không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong quý Thầy, Cô và các bạn đồng nghiệp hết sức thông cảm, giúp đỡ và chỉ dẫn thêm cho tôi để luận văn trở nên hoàn thiện hơn. Vinh, tháng 10 năm 2011 Tác giả Nguyễn Cảnh Tuấn DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN BD Bồi dưỡng CSVC Cơ sở vật chất CNH – HĐH Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa CBQL Cán bộ quản CNTT Công nghệ thông tin CN – TTCN Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp ĐG Đánh giá ĐDDH Đồ dùng dạy học ĐTN CSHCM Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh GV Giáo viên GD&ĐT Giáo dục và đào tạo HĐDH Hoạt động dạy học HĐGD Hoạt động giáo dục HĐH T Hoạt động học tập HS Học sinh HT Hiệu trưởng KT Kiểm Tra KT-ĐG Kiểm tra-đánh giá KT-XH Kinh tế - xã hội PPDH Phương pháp dạy học QTDH Quá trình dạy học QLGD Quản giáo dục QL Quản TW Trung ương THCS Trung họcsở THPT Trung học phổ thông TBDH Thiết bị dạy học XHCN Xã hội chủ nghĩa DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ TT Các danh mục Trang 1 đồ 1. Quan hệ chủ thể quản lý, khách thể quản và mục tiêu quản 10 2 đồ 2. Quản các thành tố của quá trình dạy học 12 3 Bản đồ hành chính huyện Anh Sơn 35 4 Bảng 1. Thống kê trình độ đào tạo đội ngũ CB QL 3 trường THPT huyện Anh Sơn 38 5 Bảng 2. Số trường, Lớp, CBGV, học sinh trên địa bàn huyện Anh Sơn. Năm học 2011 - 2012 39 6 Bảng 3. Thống kê cơ sở vật chất các trường THPT trên địa bàn huyện Anh Sơn 40 7 Bảng 4. Tổng hợp tỷ lệ % HK, HL học sinhTHPT trên địa bàn huyện Anh Sơn (từ 2006 - 2011) 41 8 Bảng 5. Thốngsố lượng học sinh THPT trên địa bàn huyện Anh Sơn (từ 2006 - 2011) 41 9 Bảng 6. Kết quả TN THPT hàng năm của huyện Anh Sơn 42 10 Bảng 7. Số trường, Lớp, học sinh huyện Anh Sơn (từ 2006 - 2011) 42 11 Bảng 8. Thực trạng quản việc thực hiện chương trình kế hoạch dạy học của các trường THPT huyện Anh Sơn 44 12 Bảng 9. Thực trạng quản việc chuẩn bị bài lên lớp và hồ CM của các trường THPT huyện Anh Sơn 47 13 Bảng 10. Thực trạng quản hoạt động dạy học trên lớp của GV các trường THPT huyện Anh Sơn 49 14 Bảng 11. Thực trạng quản công tác bồi dưỡng GV của các trường THPT huyện Anh Sơn 52 15 Bảng 12. Thực trạng quản đổi mới phương pháp dạy học của các trường THPT huyện Anh Sơn 54 16 Bảng 13. Thực trạng quản việc kiểm tra đánh giá GV của các trường THPT huyện Anh Sơn 57 17 Bảng 14. Kết quả khảo sát thực trạng hoạt động học tập của học sinh của các trường THPT huyện Anh Sơn 59 18 Bảng 15. Thực trạng quản hoạt động học tập của học sinh các trường THPT huyện Anh Sơn 60 19 Bảng 16. Thực trạng quản sở vật chất, thiết bị dạy học của các trường THPT huyện Anh Sơn 63 20 Bảng 17. Thăm dò về sự cần thiết của các giải pháp 100 21 Bảng 18. Thăm dò tính khả thi của các giải pháp 101 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 2 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 2 4. Giả thuyết khoa học 3 5. Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu 3 6. Phương pháp nghiên cứu 3 7. Những đóng góp của đề tài 4 8. Cấu trúc luận văn 4 Chương 1. Cơ sở luận của vấn đề đổi mới quản hoạt động dạy học các trường trung học phổ thông 5 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 5 1.2. Một số khái niệm cơ bản của đề tài 9 1.2.1. Quản giáo dụcquản nhà trường 9 1.2.1.1. Quản 10 1.2.1.2. Quản giáo dục 11 1.2.1.3. Quản nhà trường 12 1.2.2. Dạy học và hoạt động dạy học 13 1.2.2.1. Dạy học 13 .1.2.2.2 Hoạt động dạy học 14 1. 2.3 Quản hoạt động dạy học các trường THPT. 14 14 1.2.3.1. Mục tiêu giáo dục của trường THPT. 1.2.3.2. Nhiệm vụ và quyền hạn của trường THPT 15 1.2.3.3. Nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng 16 1.2.3.4. Quản dạy học của hiệu trưởng 16 1.2.4. Đổi mới quản dạy học 30 1.2.4.1. Khái niệm đổi mới 30 1.2.4.2 Đổi mới dạy học 33 1.2.5. Yêu cầu đổi mới giáo dụcgiáo dục trung học phổ thông 34 Kết luận chương 1 34 Chương 2. Thực trạng quản dạy học các trường THPT huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An 35 2.1. Khái quát về điều kiện kinh tế - văn hóa - xã hội huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An 35 2.1.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên 35 2.1.2. Tình hình phát triển văn hóa, kinh tế - xã hội 36 2.1.3. Đinh hướng phát triển KT – XH huyện Anh Sơn trong giai 36 đoạn 2010-2015 2.1.4. Một số nét khái quát về giáo dục THPT huyện Anh Sơn, Nghệ An 38 2.2. Thực trạng quản hoạt động dạy học các trường trung học phổ thông huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An 43 2.2.1. Quản hoạt động dạy của giáo viên 43 2.2.2. Quản hoạt động học tập của học sinh 59 2.2.3. Quản sở vật chất và thiết bị dạy học của các trường THPT 61 2.3. Đánh giá chung về thực trạng quản hoạt động dạy học của hiệu trưởng các trường THPT huyện Anh Sơn, Nghệ An. 64 2.3.1. Đánh giá những mặt mạnh, mặt hạn chế 64 2.3.2. Nguyên nhân của thực trạng quản hoạt động dạy học 65 Kết luận chương 2 67 Chương 3. Một số giải pháp đổi mới quản dạy học các trường THPT huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An 68 3.1. Những căn cứ và nguyên tắc đề xuất các giải pháp 68 3.1.1. Căn cứ đề xuất các giải pháp. 68 3.1.2. Nguyên tắc đề xuất giải pháp 69 3.2. Một số giải pháp đổi mới quản dạy học các trường trung học phổ thông huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An 70 3.2.1. Tăng cường bồi dưỡng xây dựng đội ngũ giáo viên, theo yêu cầu chuẩn nghề nghiệp. 70 3.2.2. Tăng cường quản hoạt động giảng dạy của giáo viên theo quan điểm dạy học tích cực 74 3.2.3. Tăng cường quản hoạt động học tập của học sinh THPT giúp các em tích cực hơn trong học tập 80 3.2.4. Tăng cường quản sở vật chất – thiết bị phục vụ hoạt động dạy học các trường THPT 85 3.2.5. Tăng cường kiểm tra – đánh giá hoạt động dạy học các trường THPT 91 3.2.6 Tăng cường phối hợp với các tổ chức đoàn thể, Hội phụ huynh giúp học sinh trong quá trình học tập 94 3.3. Mối quan hệ giữa các giải pháp. 97 3.4. Thăm dò tính cần thiết và tính khả thi của các giải pháp 99 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 102 1. Kết luận 2. Kiến nghị TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài. Trong công cuộc đổi mới, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự nghiệp GD&ĐT Việt Nam đã phát triển không ngừng và đạt được những thành tựu nhất định. Nhưng nhìn chung, chất lượng đào tạo còn thấp chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Công tác QLGD, quản nhà trường, đặc biệt là QLDH còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của đất nước trong thời kỳ CNH-HĐH. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI xác định: “ Phát triển giáo dục và đào tạo cùng với phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển. Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo nhu cầu phát triển của xã hội, nâng cao chất lượng theo yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, tạo cơ hội và điều kiện cho mọi công dân được học tập suốt đời” [ ] 27.,9 tr . Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nâng cao chất lượng GD&ĐT ngày 15/6/2004 Ban chấp hành Trung ương đã ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản giáo dục: "Mục tiêu là xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản giáo dục được chuẩn hoá, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, lối sống, lương tâm, tay nghề của nhà giáo; thông qua việc quản phát triển đúng định hướng và có hiệu quả sự nghiệp giáo dục để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước". Chỉ thị 40 của Ban chấp hành Trung ương, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn Quốc lần thứ XI là các văn bản pháp giúp ngành giáo dụccác nhà trường trong việc xây dựng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục có chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới của sự nghiệp phát triển giáo dục trong thời kỳ CNH - HĐH đất nước. Công tác quản đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục nói chung và chất lượng dạy học trong các nhà trường nói riêng. Theo GS.VS Phạm Minh Hạc: Trong nhà trường, dạy học là hoạt động trọng tâm, mọi hoạt động giáo dục đều xoay quanh HĐDH. Vì vậy việc quản nhà trường thực chất là QLDH. Đối với huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ Anmột huyện miền núi phía tây Nghệ An, còn gặp rất nhiều khó khăn trong việc quản dạy học, chất lượng và hiệu quả giáo dục chưa đáp ứng yêu cầu của sự phát triển giáo dục hiện nay. Xuất phát từ những do trên, chúng tôi chọn và tiến hành nghiên cứu đề tài “Một số giải pháp đổi mới quản dạy học các trường Trung học phổ thông huyện Anh Sơn tỉnh Nghệ An” làm luận văn tốt nghiệp khóa học, với hy vọng góp phần vào việc xây dựng các giải pháp quản nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục bậc trung học phổ thông trên địa bàn huyện Anh Sơn, Nghệ An, phù hợp với yêu cầu đổi mới hiện nay. 2. Mục đích nghiên cứu. Trên cơ sở luận và thực tiễn QLDH các trường THPT huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, đề xuất một số giải pháp đổi mới QLDH nhằm nâng cao chất lượng dạy học các trường THPT huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu. - Khách thể nghiên cứu: Nghiên cứu quá trình QLDH các trường THPT huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. - Đối tượng nghiên cứu: Các giải pháp đổi mới QLDH các trường THPT huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. 4. Giả thuyết khoa học. Các trường THPT huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay vẫn chưa có giải pháp quản phù hợp đáp ứng yêu cầu quản nhà trường và QLDH. Chất lượng đào tạo các trường THPT huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An trong thời gian qua chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Nếu đề ra các giải pháp đổi mới QLDH phù hợp với đặc điểm đối tượng, đặc điểm nhà trường và yêu cầu tạo nguồn đào tạo cán bộ cho khu vực miền núi, vùng dân tộc thì sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trong các trường THPT huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu. . nghiên cứu: Các giải pháp đổi mới QLDH ở các trường THPT huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. 4. Giả thuyết khoa học. Các trường THPT huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An trong. sở lý luận về vấn đề đổi mới quản lý hoạt động dạy học ở các trường trung học phổ thông. Chương 2. Thực trạng quản lý dạy học ở các trường THPT huyện Anh
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp đổi mới quản lý dạy học ở các trường trung học phổ thông huyện anh sơn tỉnh nghệ an luận văn thạc sĩ khoa học quản lý giáo dục , Một số giải pháp đổi mới quản lý dạy học ở các trường trung học phổ thông huyện anh sơn tỉnh nghệ an luận văn thạc sĩ khoa học quản lý giáo dục

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn