Một số quy trình luân chuyển chứng từ

2 35,295 570
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2013, 01:46

hay đồ 1.6. đồ trình tự luân chuyển chứng từ bán hàng Quy trình luân chuyển chứng từ tiền lương Phiếu xuất kho Hợp đồng bán hàng Phiếu xuất kho Hợp đồng bán hàng Phòng kinh doanh Giám đốc Kế toán trưởng ( Ký duyệt) Kế toán bán hàng Hóa đơn GTGT Khách hàng Khách hàng Hợp đồng bán hàng . Sơ đồ 1.6. Sơ đồ trình tự luân chuyển chứng từ bán hàng Quy trình luân chuyển chứng từ tiền lương Phiếu xuất kho Hợp đồng bán
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số quy trình luân chuyển chứng từ, Một số quy trình luân chuyển chứng từ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn