Giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường của công ty cổ phần truyền hình cáp nghệ an

97 456 1
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2013, 19:59

Khúa lun tt nghip i hc Vinh Trng i hc Vinh Khoa kinh tế ------***------ Phan thị chung khoá luận tốt nghiệp đại học giải pháp marketing nhằm phát triển thị trờng của công ty cổ phần truyền hình cáp Nghệ An Ngnh: Qun tr kinh doanh SVTH: Phan Th Chung Lp 47B4-QTKD 1 Khúa lun tt nghip i hc Vinh ` Vinh - 2010 Trng i hc Vinh Khoa kinh tế ------***------ Phan thị chung khoá luận tốt nghiệp đại học giải pháp marketing nhằm phát triển thị trờng của công ty cổ phần truyền hình cáp Nghệ An Ngnh Qun tr kinh doanh Lớp 47B4 QTKD (2006 2010) SVTH: Phan Th Chung Lp 47B4-QTKD 2 Khóa luận tốt nghiệp Đại học Vinh Giáo viên hướng dẫn:: TrÇn thÞ lª na Vinh - 2010 MỤC LỤC Danh mục các từ viết tắt Danh mục bảng, biểu, sơ đồ MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG MARKETING NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CỦA DOANH NGHIỆP .4 1.1 Khái niệm, chức năng vai trò của thị trường 4 1.1.1 Khái niệm thị trường 4 1.1.2 Chức năng của thị trường .5 1.1.3 Vai trò của thị trường 7 1.1.3.1 Đối với nền kinh tế quốc dân 7 1.1.3.2 Đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 8 1.2 Phát triển thị trường và sự cần thiết của việc phát triển thị trường .9 1.2.1. Khái niệm phát triển thị trường .9 1.2.2. Sự cần thiết của việc phát triển thị trường .10 1.3 Phương hướng phát triển thị trường 11 1.3.1. Phát triển theo chiều rộng .11 1.3.2. Phát triển theo chiều sâu .12 1.3.3. Phát triển theo hướng kết hợp cả chiều rộng lẫn chiều sâu .13 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển thị trường của doanh nghiệp 13 SVTH: Phan Thị Chung Lớp 47B4-QTKD 3 Khóa luận tốt nghiệp Đại học Vinh 1.4.1. Các yếu tố khách quan .14 1.4.1.1. Kinh tế .14 1.4.1.2. Chính trị - Luật pháp .14 1.4.1.3. Văn hóa - Xã hội .15 1.4.1.4. Điều kiện tự nhiên và KHCN 16 1.4.1.5. Khách hàng .16 1.4.1.6. Đối thủ cạnh tranh .17 1.4.1.7. Nhà cung cấp .17 1.4.1.8. Sản phẩm thay thế .18 1.4.2. Các yếu tố chủ quan .19 1.4.2.1. Khả năng tài chính 19 1.4.2.2 Máy móc thiết bị 20 1.4.2.3. Nhân sự .20 1.4.2.4. Hoạt động Marketing 21 1.5 Các hoạt động Marketing ảnh hưởng đến việc phát triển thị trường của doanh nghiệp 22 1.5.1. Nghiên cứu thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường 22 1.5.2. Các chiến lược Marketing hỗn hợp 24 1.5.2.1. Chiến lược sản phẩm .24 1.5.2.2. Chiến lược giá .26 1.2.5.3. Chiến lược phân phối 28 1.5.2.4. Chiến lược XTTM .29 Tổng kết chương 1 31 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÁC HOẠT ĐỘNG MARKETING NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH CÁP NGHỆ AN 32 2.1 Tổng quan về Công ty cổ phần Truyền hình Cáp Nghệ An .32 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần truyền hình Cáp Nghệ An 32 2.1.1.1 Giới thiệu chung về Công ty 32 SVTH: Phan Thị Chung Lớp 47B4-QTKD 4 Khóa luận tốt nghiệp Đại học Vinh 2.1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty .32 2.1.2 cấu bộ máy tổ chức của Công typhân cấp quản lý . .34 2.1.2.1 Sơ đồ cấu tổ chức 34 2.1.2.2 Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban .36 2.1.3 Đặc điểm kinh doanh của Công ty .37 2.1.3.1 Đặc điểm về thị trường 37 2.1.3.2 Đặc điểm về nhân sự 38 2.1.3.3 Đặc điểm về tài chính 40 2.1.3.4 Đặc điểm về sản phẩm .41 2.1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty giai đoạn 2007- 2009 45 2.2 Thực trạng các hoạt động Marketing nhằm phát triển thị trường của Công ty cổ phần Truyền hình Cáp Nghệ An .48 2.2.1 Thực trạng công tác nghiên cứu thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường của Công ty .48 2.2.1.1 Công tác nghiên cứu thị trường .48 2.2.1.2 Lựa chọn thị trường mục tiêu 51 2.2.1.3 Thị phần của Công ty .52 2.2.1.4 Định vị thị trường .54 2.2.2 Thực trạng các hoạt động Marketing nhằm phát triển thị trường của Công ty .56 2.2.2.1 Chính sách về sản phẩm .56 2.2.2.2 Chính sách về giá .58 2.2.2.3 Cính sách về phân phối 59 2.2.2.4 Chính sách XTTM .60 2.3 Đánh giá về các hoạt động Marketing nhằm phát triển thị trường của Công ty 62 2.3.1 Những kết quả đạt được 62 2.3.2 Những tồn tại và yếu kém 62 2.3.3 Nguyên nhân của những tồn tại 63 2.3.3.1 Nguyên nhân chủ quan .63 SVTH: Phan Thị Chung Lớp 47B4-QTKD 5 Khóa luận tốt nghiệp Đại học Vinh 2.3.3.2 Nguyên nhân khách quan .66 Tổng kết chương 2 .68 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH CÁP NGHỆ AN .68 3.1 Mục tiêu và định hướng phát triển của Công ty .68 3.1.1 Mục tiêu phát triển của Công ty 68 3.1.2 Định hướng phát triển của Công ty 69 3.2 Giải pháp Marketing nhằm phát triển thị trường của Công ty cổ phần Truyền hình Cáp Nghệ An .71 3.2.1 Hoàn thiện cấu tổ chức cho bộ phận Marketing .71 3.2.2 Đẩy mạnh công tác điều tra, nghiên cứu thị trường nhằm phát triển thị trường .72 3.2.3 Hoàn thiện về chính sách sản phẩm 74 3.2.4 Hoàn thiện về chính sách giá 77 3.2.5 Hoàn thiện về chính sách phân phối .79 3.2.6 Hoàn thiện về chính sách XTTM .80 3.3 Một số giải pháp hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing nhằm phát triển thị trường của Công ty cổ phần Truyền hình Cáp Nghệ An 83 3.3.1 Xây dựng và phát triển thương hiệu 83 3.3.2 Đảm bảo hệ thống thông tin kịp thời 84 3.3.3 Nâng cao năng lực tài chính .86 3.3.4 Chính sách về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 86 3.4 Một số kiến nghị với các ngành chức năng 88 Tổng kết chương 3 .89 KẾT LUẬN .90 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO SVTH: Phan Thị Chung Lớp 47B4-QTKD 6 Khóa luận tốt nghiệp Đại học Vinh MỞ ĐẦU 1. Lý do lựa chọn đề tài Thông tin từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu được trong cuộc sống của chúng ta. Mỗi ngày, chúng ta thu thập những thông tin qua rất nhiều các kênh thông tin khác nhau như : sách, báo, đài, internet, …và đặc biệt là qua truyền hình. Truyền hình đã trở nên quen thuộc đối với mọi nhà, mọi lứa tuổi. Nhất là trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay cùng với sự phát triển của xã hội đời sống của người dân không ngừng được nâng cao thì nhu cầu được xem truyền hình với chất lượng cao, liên tục trở thành nhu cầu tất yếu của mọi người mọi nhà. Cung cấp dịch vụ Truyền hình Cáp là mảng kinh doanh chính của Công ty CP Truyền hình Cáp Nghệ An. Với xu hướng phát triển của thị trường như hiện nay thì sự cạnh tranh giữa các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền là rất quyết liệt, nhà cung cấp nào đi nhanh và sớm triển khai sẽ giành được ưu thế chiếm được thị phần cao hơn. Là sinh viên thực tập tại Công ty CP Truyền hình Cáp Nghệ An em nhận thấy thuê bao mạng của Công ty đang cần những giải pháp để phát triển, và do chính bản thân em cũng quan tâm muốn tìm hiểu về mảng dịch vụ đang tốc độ phát triển nhanh nhất ở Nghệ An hiện nay nên vận dụng những SVTH: Phan Thị Chung Lớp 47B4-QTKD 7 Khóa luận tốt nghiệp Đại học Vinh kiến thức đã học, cũng như kinh nghiệm học hỏi trong quá trình thực tập tại Công ty em đã chọn đề tài: “Giải pháp Marketing nhằm phát triển thị trường của Công ty CP Truyền hình Cáp Nghệ An” làm đề tài luận văn của mình. 2. Mục đích nghiên cứu - Tìm hiểu hoạt động Marketing của Công ty CP Truyền hình Cáp Nghệ An, đó là các hoạt động về sản phẩm, giá, phân phối và các hoạt động XTTM của Công ty. - Vận dụng tổng hợp lý luận kết hợp với phân tích điều kiện thực tại của Công ty trên sở đánh giá những ưu điểm, nhược điểm, những tồn tại bản, những nguyên nhân gây ra thực trạng này. Kết hợp với nghiên cứu thực tế trong thời gian thực tập đưa ra một số giải pháp Marketing nhằm phát triển thị trường của Công ty CP Truyền hình Cáp Nghệ An, góp phần hoàn thiện chiến lược phát triển thị trườngCông ty. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu về tình hình hoạt động kinh doanh và đi sâu nghiên cứu các hoạt động Marketing của Công ty CP Truyền hình Cáp Nghệ An. - Phạm vi nghiên cứu: Sự thay đổi và sự biến động của thị trường là phức tạp, đòi hỏi phải giải quyết nhiều vấn đề nhằm phát triển thị trường, nhưng do điều kiện nghiên cứu, khuôn khổ thời gian thực tập và nhất là năng lực của một sinh viên là hạn, không thể cho phép em giải quyết mọi vấn đề về các giải pháp Marketing mà chỉ nghiên cứu đưa ra những giải pháp phát triển thị trường cho Công ty CP Truyền hình Cáp Nghệ An. 4. Phương pháp nghiên cứu - Dựa vào sở lý luận và thực tiễn về nghiên cứu và phát triển hoạt động Marketing nhằm phát triển thị trường cho Công ty. Nghiên cứu các tài SVTH: Phan Thị Chung Lớp 47B4-QTKD 8 Khóa luận tốt nghiệp Đại học Vinh liệu về quản trị Marketing, quản trị chiến lược, những luận cứ khoa học của việc đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. - Sử dụng các phương pháp suy luận, phân tích và tổng hợp, đối chiếu và so sánh… Nghiên cứu các báo cáo, tài liệu phân tích, các số liệu thống kê và các kết quả hoạt động kinh doanh, về tổ chức bộ máy và nghiên cứu hoạt động Marketing để hoàn chỉnh nội dung đề tài. 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn - Về khoa học: Đề tài nghiên cứu một số vấn đề chung về thị trường, phát triển thị trường và một số giải pháp Marketing nhằm phát triển thị trường của doanh nghiệp để thấy được tầm quan trọng của họat động Marketing trong việc phát triển thị trường của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh. - Về thực tiễn: Đề tài đi sâu vào nghiên cứu thực trạng thị trường và tình hình thực hiện các hoạt động Marketing nhằm phát triển thị trường tại Công ty cổ phần Truyền hình Cáp Nghệ An. Nhận thức được thực tiễn của họat động đó và từ đó đề ra một số giải pháp Marketing nhằm phát triển thị trường của Công ty góp phần giúp cho Công ty những quyết định phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của mình. 6. Kết cấu của đề tài Ngoài danh mục sơ đồ, bảng biểu, danh mục chữ viết tắt, phần mở đầu và phần kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung gồm 3 chương: Chương 1: sở lý luận về phát triển thị trường và các hoạt dộng Marketing nhằm phát triển thị trường của doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng các hoạt động Marketing nhằm phát triển thị trường của Công ty CP Truyền hình Cáp Nghệ An SVTH: Phan Thị Chung Lớp 47B4-QTKD 9 Khóa luận tốt nghiệp Đại học Vinh Chương 3: Giải pháp Marketing nhằm phát triển thị trường tại Công ty CP Truyền hình Cáp Nghệ An CHƯƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG MARKETING NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CỦA DOANH NGHIỆP 1.6 Khái niệm, chức năng vai trò của thị trường 1.1.1 Khái niệm thị trường Thị trường thể được khái niệm theo nhiều cách khác nhau. Chúng được xem xét từ nhiều gốc độ và được đưa ra vào các giai đoạn khác nhau trong quá trình phát triển kinh tế hàng hoá. Hiểu theo nghĩa hẹp, thị trường chỉ địa điểm hay không gian của trao đổi hàng hoá, đó là nơi gặp gỡ giữa người bán, người mua, hàng và tiền và ở đó diễn ra các hoạt động mua bán. Như vậy, phạm vi của thị trường được giới hạn thông qua việc xem xét bản chất hành vi tham gia thị trường, ở đâu sự trao đổi, buôn bán, sự lưu thông hàng hoá thì ở đó thị trường. Đây là cách hiểu thị trường gắn với yếu tố địa lý của hành vi tham gia thị trường, đòi hỏi phải sự hiệp hữu của đối tượng được đem ra trao đổi. Nơi mua bán xảy ra đầu tiên là ở chợ, sau này mở rộng hơn về không gian thì khái niệm nơi mua bán cũng mở rộng hơn như ở cửa hàng, cửa hiệu cố định, siêu thị, Trung tâm thương mại… SVTH: Phan Thị Chung Lớp 47B4-QTKD 10 . quan về Công ty cổ phần Truyền hình Cáp Nghệ An. 32 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần truyền hình Cáp Nghệ An. .32. doanh của Công ty giai đoạn 2007- 2009 45 2.2 Thực trạng các hoạt động Marketing nhằm phát triển thị trường của Công ty cổ phần Truyền hình Cáp Nghệ An. 48
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường của công ty cổ phần truyền hình cáp nghệ an , Giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường của công ty cổ phần truyền hình cáp nghệ an

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn