Các giải pháp quản lý để nâng cao chất lượng đào tạo ở trường trung học kinh tế kỹ thuật bạc liêu luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

131 2,182 12
  • Loading ...
1/131 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2013, 15:13

1 BỘ GIÁO DỤCĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH PHẠM MẠNH CƯỜNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TRƯỜNG TRUNG HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT BẠC LIÊU LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC GIÁO DỤC CHUYÊN NGÀNH QUẢN GIÁO DỤC MÃ SỐ: 60.14.05 Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Văn Đệ Vinh, 2011 2 LỜI CẢM ƠN Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Vinh và Trường Đại học Sài gòn đã tạo cơ hội cho chúng tôi được tham gia khoá đào tạo Thạc chuyên ngành Quản Giáo dục. Sau một thời gian học tập và nghiên cứu, đến nay tôi đã hoàn thành xong chương trình đào tạo của khoá học. Với tình cảm chân thành, tôi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban Giám hiệu, quý thầy cô Trường Đại học Vinh và Trường Đại học Sài Gòn đã trực tiếp giảng dạy, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu vừa qua. Đặc biệt, tôi xin chân thành cảm ơn TS. Nguyễn Văn Đệ Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp, người thầy hướng dẫn khoa học đã trực tiếp tận tình hướng dẫn và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu để hoàn thành luận văn này. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, quý thầy cô, cán bộ quản các bạn đồng nghiệp, học sinh Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêucác doanh nghiệp đã tạo điều kiện giúp đỡ và cung cấp nhiều thông tin cần thiết trong quá trình học tập và hoàn thành luận văn này. Mặc dù đã hết sức cố gắng, nhưng luận văn này chắc chắn không thể tránh khỏi những khiếm khuyết, hạn chế nhất định. Kính mong nhận được ý kiến đóng góp, chỉ dẫn của quý thầy cô và của các bạn đồng nghiệp để tiếp tục hoàn thiện kết quả nghiên cứu, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo Trường Trung học Kinh tế - kỹ thuật Bạc Liêu trong thời gian tới. Xin chân thành cảm ơn ! Thành phố Vinh, ngày 15 tháng 12 năm 2011 Tác giả luận văn Phạm Mạnh Cường 3 MỞ ĐẦU 1. do chọn đề tài Chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố quyết định tốc độ phát triển kinh tế, bảo đảm sự phát triển kinh tế xã hội bền vững, vừa là một bộ phận quan trọng trong hệ thống chính sách phát triển toàn diện con người của Đảng và Nhà nước ta. Việt Nam đang trong quá trình CNH, HĐH và hội nhập quốc tế thì chất lượng nguồn nhân lực lại càng là nhân tố quyết định tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của đất nước. Chính vì vậy Đảng và Nhà nước ta đã xác định “Phát triển Giáo dụcđào tạo là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người. Đây là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, trong đó nhà giáo và cán bộ quản giáo dục là lực lượng nòng cốt, có vai trò quan trọng”. Trong chiến lược phát triển KT - XH 2011-2020 của Đảng tại Đại hội Đảng lần thứ XI cũng đã xác định mục tiêu “lao động qua ĐT đạt trên 70%, ĐT nghề chiếm 55% tổng lao động xã hội” [23]. Một trong những nguồn nhân lực đáp ứng trực tiếp cho thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa là lực lượng lao động lành nghề, trong đó GD TCCN cung cấp một lượng không nhỏ. Tuy nhiên Việt Nam luôn trong tình trạng “thừa thầy, thiếu thợ” do nhận thức của người học và của người dân còn mang nặng tư tưởng chỉ mong muốn con em vào học đại học mà không muốn học các bậc học thấp hơn mà không xét đến các điều kiện thực tế về lực học và khả năng tài chính. Ngay cả cácquan nhà nước tuyển dụng lao động hầu hết đòi hỏi điều kiện phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học. Mặt khác, chất lượng lao động còn thấp, chưa ngang tầm khu vực, chưa đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH; chưa theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, chưa thật sự gắn giữa nhu cầu với sử dụng nguồn nhân lực có trình độ TCCN; vẫn còn khoảng cách lớn giữa trình độ tay nghề của HS mới ra trường 4 và yêu cầu của các đơn vị sử dụng lao động có trình độ TCCN. Chính vì vậy, vấn đề đảm bảo và nâng cao CLĐT TCCN được các ngành, các cấp và toàn xã hội đặc biệt quan tâm. Do đó, các cơ sở ĐT nói chung và các trường TCCN nói riêng phải giải quyết hiệu quả bài toán giữa phát triển nhanh quy mô, phạm vi ĐT vừa nâng cao CLĐT, đây là một nhiệm vụ cao cả và một trọng trách nặng nề. Bạc Liêu, là một tỉnh khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long “vùng trũng về GD và ĐT”, so với mặt bằng trình độ chung trong khu vực và cả nước thì đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật và tay nghề của tỉnh Bạc Liêu còn thấp, có gần 70% lao động chưa qua ĐT, tỷ lệ người lao động có trình độ đại học - cao đẳng vẫn còn thấp hơn so với khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Chính vì vậy trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XIV đã xác định chỉ tiêu phấn đấu “Tỷ lệ lao động qua ĐT năm 2015 đạt 45%”, “Tập trung ĐT và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu CNH, HĐH của tỉnh” [40]. Vì vậy việc đề ra và thực hiện được các giải pháp nhằm nâng cao CLĐT TCCN một cách có cơ sở khoa học là hết sức cấp thiết đối với các cơ sở ĐT của tỉnh Bạc Liêu và có ý nghĩa rất thiết thực phát triển GD TCCN của tỉnh, đáp ứng nhu cầu ĐT nguồn nhân lực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mục tiêu KT - XH của tỉnh đã đề ra. Trường TH KT - KT Bạc Liêu, qua hơn 25 năm xây dựng và trưởng thành đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong ĐT, đóng góp đáng kể nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp phát triển KT - XH của tỉnh và khu vực. Tuy nhiên về qui mô cũng như CLĐT còn hạn chế về các mặt như: nội dung chương trình ĐT, phương pháp dạy học, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chấtcác điều kiện khác đảm bảo cho CLĐT còn nhiều mặt bất cập hạn chế; chất lượng và hiệu quả ĐT chưa cao, đòi hỏi phải nâng cao CLĐT là nhiệm vụ thường xuyên và cực kỳ quan trọng của Nhà trường, nó không chỉ là trách 5 nhiệm mà còn là uy tín, danh dự và sự tồn tại của Nhà trường, nhất là các trường TCCN trong điều kiện hiện nay; đồng thời nâng cao CLĐT cũng chính là khẳng định “thương hiệu” của từng trường. Chính vì vậy để tồn tại và phát triển, BGH Trường TH KT - KT Bạc Liêu luôn quan tâm đến CLĐT, và thực tế đã có nhiều giải pháp để nâng cao CLĐT, song cũng chưa có một đề tài nào nghiên cứu chuyên sâu một cách có hệ thống về vấn đề này tại trường vì vậy tôi chọn vấn đề: “Một số giải pháp quản để nâng cao chất lượng đào tạo Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu” làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sỹ QLGD của mình. 2. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu luận và thực tiễn, đề xuất một số giải pháp quản để nâng cao CLĐT Trường TH KT - KT Bạc Liêu. 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3.1. Khách thể nghiên cứu. Vấn đề nâng cao CLĐT Trường TH KT - KT dưới góc độ quản lý. 3.2. Đối tượng nghiên cứu Một số giải pháp QL để nâng cao CLĐT Trường TH KT - KT Bạc Liêu. 4. Giả thuyết khoa học Có thể nâng cao được CLĐT Trường TH KT - KT Bạc Liêu, nếu đề xuất được các giải pháp quản có cơ sở khoa học và có tính khả thi. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1. Nghiên cứu cơ sở luận của đề tài 5.2. Nghiên cứu cơ sở thực tiễn của đề tài 5.3. Đề xuất một số giải pháp quản để nâng cao CLĐT Trường TH KT - KT Bạc Liêu 6. Phương pháp nghiên cứu 6.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu luận 6 Nhóm phương pháp này nhằm thu thập các thông tin luận để xây dựng cơ sở luận của đề tài. Thuộc nhóm phương pháp nghiên cứu luậncác phương pháp nghiên cứu cụ thể sau đây: - Phương pháp phân tích - tổng hợp tài liệu; - Phương pháp khái quát hóa các nhận định độc lập. 6.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn Nhóm phương pháp này nhằm thu thập các thông tin thực tiễn để xây dựng cơ sở thực tiễn của đề tài. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn có các phương pháp nghiên cứu cụ thể sau đây: - Phương pháp điều tra; - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm GD; - Phương pháp nghiên cứu các sản phẩm hoạt động; - Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia; - Phương pháp khảo nghiệm, thử nghiệm. 6.3. Phương pháp thống kê toán học 7. Đóng góp của luận văn 7.1. Về mặt luận Hệ thống hóa luận về vấn đề CLĐT nói chung, nâng cao CLĐT Trường TH KT - KT Bạc Liêu nói riêng. 7.2. Về mặt thực tiễn Làm rõ thực trạng về CLĐT Trường TH KT - KT Bạc Liêu; đồng thời đề xuất được một số giải pháp quản nâng cao CLĐT Trường TH KT - KT Bạc Liêu có cơ sở khoa học và có tính khả thi góp phần ĐT nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp phát triển KT - XH tại địa phương nói riêng và của cả nước nói chung. 8. Cấu trúc của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục nghiên cứu, luận văn gồm có 3 chương: 7 Chương 1: Cơ sở luận của đề tài Chương 2: Cơ sở thực tiễn của đề tài Chương 3: Một số giải pháp quản để nâng cao CLĐT Trường Trung học KT - KT Bạc Liêu 8 Chương 1 CƠ SỞ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 1.1. Lịch sử vấn đề nghiên cứu Vấn đề CLĐT từ trước đến nay luôn thu hút sự quan tâm không chỉ của các nhà QL mà còn của các nhà nghiên cứu trong nước cũng trên thế giới. Đối với Việt nam, đang tiến hành CNH - HĐH đất nước trong bối cảnh xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, CLĐT luôn là vấn đề được xã hội quan tâm. Việc nghiên cứu phấn đấu nâng cao CLĐT bao giờ cũng được xem là nhiệm vụ quan trọng nhất trong công tác QL của các cơ sở ĐT. Việt Nam, nhất là kể từ năm 1990, công tác ĐT nước ta đặc biệt được quan tâm. Vì vậy cho đến nay có nhiều công trình nghiên cứu đi vào giải quyết các khía cạnh khác nhau về CLĐT nói chung và CLĐT TCCN nói riêng đã được công bố. Trong đề tài này, chúng tôi xin nêu một số công trình nghiên cứu cũng như một số bài viết liên quan đến CLĐT nói chung và CLĐT TCCN nói riêng. Đề tài "Nghiên cứu sự đáp ứng của GD đại học và chuyên nghiệp đối với thị trường lao động", mã số B96-52-TĐ03 (Chủ nhiệm: Trần Khánh Đức, 1998) đã đề xuất các giải pháp nâng cao mức độ đáp ứng của GD đại học và chuyên nghiệp với thị trường lao động . Nhằm góp phần vào việc nâng cao chất lượng GD TCCN đã có một số đề tài nghiên cứu được thực hiện như: Đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp QL CLĐT của các trường THCN Hà Nội”, mã số: 01X-06/01-2002-2 (Chủ nhiệm: Vũ Đình Cường, 2004); đề tài “Những giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng GD THCN” mã số B2004- CTGD-03 (Chủ nhiệm: PGS.TS NGuyễn Đức Trí, 2005); . Ngoài ra còn nhiều tài liệu của các tác giả đã đề cập đến vấn đề CLĐT và nâng cao CLĐT như: “Công tác kiểm định các điều kiện đảm bảo chất lượng và khả năng ứng dụng Việt Nam” (2000) của TS.Trần Khánh Đức; “Về chất lượng đào tạoquản chất lượng đào tạo trung học chuyên nghiệp” (2001), “Quản 9 kiểm định chất lượng đào tạo nhân lực theo ISO và TQM” (2004) của TS.Trần Khánh Đức; “Đánh giá chất lượng GD chuyên nghiệp: cơ sở luận và thực tiễn” (2005) của PGS.TS Nguyễn Đức Trí; Đánh giá chất lượng GD THCN (2005) của GS.TSKH. Nguyễn Minh Đường; “Bàn về chất lượng đào tạo và đánh giá chất lượng đào tạo TCCN” (2005) của ThS. Nguyễn Đăng Trụ; Chất lượng giáo dục THCN - khái niệm, nội dung tiêu chí và phương pháp đo lường (2005) của PGS.TS Nguyễn Viết Sự; “Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng EFQM và sử dựng vào việc nâng cao chất lượng trường THCN” (2005) của ThS. Đỗ Thiết Thạch; “Về xây dựng chuẩn chất lượng giáo dục TCCN” (2005) của GS.TSKH. Vũ Ngọc Hải; “Tiêu chuẩn trong giáo dục chuyên nghiệp” (2005) của TS. Hoàng Ngọc Vinh; “ Về hệ thống đảm bảo chất lượng trong các trường trung cấp chuyên nghiệp” (2005) của KS. Nguyễn Việt Hùng; “ Kiểm định chương trình đào tạo TCCN” (2005) của TS. Đặng Xuân Hải; “Chất lượng đào tạo trong cơ chế thị trường” (2008) của GS.TSKH. Nguyễn Minh Đường; “Một số vấn đề luận và thực tiễn về nâng cao chất lượng GDCN và cao đẳng Việt nam ” (2008) của PGS.TS Nguyễn Đức Trí; “CLĐT và quản chất lượng ĐT nghề nghiệp” (2008) của PGS.TS.Trần Khánh Đức; “Đánh giá CLĐT trong các trường TCCN, cao đẳng và đại học” (2008) của TS. Phan Thị Hồng Vinh - Ths. Ngô Thị San; … Trong nền kinh tế thị trường, trước xu thế hội nhập yêu cầu về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngày càng trở nên bức thiết, đòi hỏi các trường phải nâng cao CLĐT, một số học viên cao học QLGD đã đi vào nghiên cứu thực trạng CLĐT nghề các trường cao đẳng, trung cấp nghề và đề xuất những biện pháp, giải pháp QL nhằm nâng cao CLĐT nghề đáp ứng yêu cầu phát triển KT - XH của của địa phương như: Nguyễn Thị Hiếu với đề tài “Một số giải pháp quản nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội”; Đặng Huy Phương với đề tài “Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo Trường 10 Cao đẳng nghề Tỉnh Đồng tháp ”. Các đề tài này đã phản ánh được thực trạng đào tạo của trường và đưa ra những đề xuất, giải pháp nâng cao CLĐT nghề các trường này trong thời gian tới nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển KT - XH của địa phương. Qua tìm hiểu các đề tài và các tài liệu nêu trên cho thấy mỗi đề tài hoặc tài liệu đã đi sâu giải quyết một số nhất định các khía cạnh, đề xuất một số giải pháp, biện pháp nhằm góp phần nâng cao CLĐT nói chung và CLĐT TCCN nói riêng phạm vi nhất định. Tuy nhiên, vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo một trường Trung cấp KT - KT chưa được nghiên cứu một cách cụ thể và có hệ thống. Mặt khác, hiện nay GD TCCN đang đứng trước những thách thức to lớn và cấp bách cần tháo gỡ để không những phát triển về quy mô mà đặc biệt còn phải phát triển cả về CLĐT đáp ứng nhu cầu XH. Vì vậy, nghiên cứu đề tài “Một số giải pháp quản để nâng cao chất lượng đào tạo Trường Trung học Kinh tế - kỹ thuật Bạc Liêu” có vai trò và ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao CLĐT, nâng cao năng lực ĐT của Trường TH KT - KT Bạc Liêu, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp phát triển KT - XH của địa phương nói riêng và của cả nước nói chung. 1.2. Một số khái niệm cơ bản của đề tài 1.2.1. Chất lượngchất lượng đào tạo 1.2.1.1. Chất lượng Hiện nay, có nhiều quan niệm khác nhau về chất lượng. Bên cạnh sự thay đổi về thời gian thì từ những cách tiếp cận khác nhau cũng dẫn đến những khái niệm khác nhau về chất lượng. Như vậy, chất lượng được xem như là đích tới luôn thay đổi và luôn có tính lịch sử cụ thể. Vì vậy xin nêu một số khái niệm tiêu biểu về chất lượng như sau: - Theo Từ điển tiếng Việt: “Chất lượng là phạm trù triết học biểu thị những thuộc tính bản chất của sự vật, chỉ rõ nó là cái gì, tính ổn định tương đối
- Xem thêm -

Xem thêm: Các giải pháp quản lý để nâng cao chất lượng đào tạo ở trường trung học kinh tế kỹ thuật bạc liêu luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục , Các giải pháp quản lý để nâng cao chất lượng đào tạo ở trường trung học kinh tế kỹ thuật bạc liêu luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn