Giới thiệu về card sound và màn hình

11 1,299 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/08/2012, 11:21

Giới thiệu về card sound và màn hình GIÁO TRÌNH PHẦN CỨNG MÁY TÍNH Xin chào : ðỗ Trường Long Lượt truy cập : 7 Số dư : 125800 Hạn sử dụng (mm/dd/yy) : 5/31/2009 TỔNG QUAN .CASE & NGUỒNMAIN_BOARD .VI XỬ LÝ - CPUBỘ NHỚ RAM .Ổ_HDD, CDROMT_BỊ NHẬP XUẤTCARD MỞ RỘNGLẮP RÁP M.TÍNHCÀI WINDOW 98CÀI WIN2000, XPPARTION MAGIC Card Video - Card màn hình Nội dung : Nhiệm vụ của Card Video , Ý nghĩa của bộ nhớ RAM trên Card Video , Tốc ñộ của Card Video , Các loại Card Video , Khắc phục hư hỏng trên Card Video , Nguyên tắc ghi phát hình trong máy tính . 1. Nhiệm vụ của Card Video Bạn ñưa trỏ chuột vào sơ ñồ ñể xem chú thích Nhiệm vụ của Card Video là ñổi dữ liệu số của máy tính thành tín hiệu Analog cung cấp cho màn hình. Dữ liệu trong máy tính ñược tồn tại dưới dạng nhị phân 0,1 khi ta mở một chương trình , dữ liệu của chương trình ñược nạp lên bộ nhớ RAM ñể CPU có thể xử lý, ñồng thời nội dung của nó cũng ñược sao chép sang bộ nhớ RAM của Card Video ñể hiển thị lên Page 1 of 1GIAO TRINH PHẦN CỨNG MÁY TÍNH1/20/200http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp TIỆN ÍCH GHOSTLAN - INTERNETDowload G.TrìnhPHẦN S / CHỮAmàn hình . IC xử lý dữ liệu trên Card Video (DAC) sẽ ñổi các bít nhị phân thành tín hiệu về cường ñộ sáng của các ñiểm ảnh trên màn hình . Quá trình ñưa dữ liệu ra màn hình thông qua Card Video Bộ nhớ ROM trên Card Video lưu trình ñiều khiển ñể giúp cho Card video có thể hoạt ñộng ñược khi máy chưa nạp hệ ñiều hành Window, trình ñiều khiển này ñược nạp vào RAM hệ thống khi máy khởi ñộng, ña số các trường hợp Card video bị lỗi là do chúng không nạp ñược trình ñiều khiển từ ROM trên Card video . Khi hệ ñiều hành Windows ñược khởi ñộng , máy sẽ tìm nạp trình ñiều khiển cho Card Video trong hệ ñiều hành với một phiên bản chi tiết ñầy ñủ hơn . 2. Ý nghĩa của bộ nhớ RAM trên Card Video . Tín hiệu ñưa ra màn hình phải là liên tục không ñược ngắt quãng với Page 2 of 1GIAO TRINH PHẦN CỨNG MÁY TÍNH1/20/200http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.aspmột tốc ñộ lớn, vì lẽ ñó IC ñổi DAC không thể lấy dữ liệu trực tiếp từ RAM của máy ñược (vì chúng phải ñi qua Bus hệ thống có tốc ñộ chậm) mà chúng lấy dữ liệu từ RAM ñặt ngay trên Card Video. Mỗi ñiểm ảnh trên màn hình cần có một vị trí nhớ trên RAM của Card Video tương ứng , mỗi ñiểm ảnh cần một số bít nhớ ñể lưu thông tin về mầu sắc . Thí dụ : Trong Window nếu ta chọn ñộ phân giải cho màn hình là 1024 x 768 chất lượng mầu là 32 bit thì cần một bộ nhớ như sau : + Màn hình có ñộ phân giải 1024 x 768 nghĩa là có 1024 x 768 = 786.432 ñiểm ảnh + Chất lượng mầu 32 bit nghĩa là mỗi ñiểm ảnh cần 32 bit nhị phân (tương ñương 4 byte) ñể lưu trữ mầu sắc . + Lượng thông tin cho cả màn hình sẽ là 786.432 x 4 byte = 3.145.728 byte ≈ 3 MB => 3 MB là dung lượng cần thiết ñể lưu trữ một màn hình có ñộ phân giải 1024 x 768 chất lượng mầu là 32bit . + Ghi chú : mầu 32 bit là biểu diễn ñược 232 = 4.294.967.296 mầu . Trong quá trình xử lý ảnh ñộng, mỗi giây có khoảng 30 bức ảnh ñược thay thế, nếu bộ nhớ RAM trên Card Video không chứa ñủ số bức ảnh cần thiết thì chúng sẽ phải ñợi ñường truyền, vì vậy hình ảnh sẽ bị giật cục khi phát . Card Video thiếu bộ nhớ RAM cho hình ảnh ñộng giật cục như trên Page 3 of 1GIAO TRINH PHẦN CỨNG MÁY TÍNH1/20/200http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 3. Tốc ñộ của Card Video Tốc ñộ của Card Video có ảnh hưởng ñến chất lượng của hình ảnh ñặc biệt là các bức ảnh có ñộ phân giải cao, tốc ñộ của Card chính là tốc ñộ nạp dữ liệu từ RAM hệ thống lên RAM trên Card Video thông qua Chipset, tốc ñộ này tính bằng số xung nhịp / giây Card Video có tốc ñộ 66MHz trong 1 giây nó thực hiện ñược 64 triệu xung nhịp . Card Video hỗ trợ ñồ hoạ AGP có tốc ñộ từ 66MHz ñến 533MHz tốc ñộ ñược tính theo bội số của tốc ñộ 66MHz + Card 1X có tốc ñộ 66 MHz + Card 2X có tốc ñộ 133 MHz + Card 4X có tốc ñộ 266 MHz + Card 8X có tốc ñộ 533 MHz + Card 16X có tốc ñộ 1066 MHz 4.Các loại Card Video 1.Card Video PCI Page 4 of 1GIAO TRINH PHẦN CỨNG MÁY TÍNH1/20/200http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp Card PCI là Card theo chuẩn cũ cắm trên khe mở rộng PCI Tốc ñộ Card PCI chỉ ñạt 33MHz Card PCI ñược sử dụng trong các thế hệ máy cũ trước máy Pentium 2 2.Card Video AGP 1X Card Video AGP 1X Tốc ñộ 1 x 66MHz = 66Mhz Sử dụng cho thế hệ máy Pentium 2 Page 5 of 1GIAO TRINH PHẦN CỨNG MÁY TÍNH1/20/200http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp3.Card Video AGP 2X Card Video AGP 2X Tốc ñộ 2 x 66MHz = 133Mhz Sử dụng cho thế hệ máy Pentium 3 4.Card Video AGP 4X Card Video AGP 4X Tốc ñộ 4 x 66MHz = 266Mhz Sử dụng cho thế hệ máy Pentium 4 5.Card Video AGP 8X Page 6 of 1GIAO TRINH PHẦN CỨNG MÁY TÍNH1/20/200http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp Card Video AGP 8X Tốc ñộ 8 x 64MHz = 533Mhz Sử dụng cho thế hệ máy Pentium 4 6.Card Video PCI Express 16X Card Video PCI Express 16X Tốc ñộ 16 x 66MHz = 1066 MHz Sử dụng trong các máy Pentium 4 ñời mới nhất . 7.Card Video on board Là Card Video ñược tích hợp trên Mainboard, thông thường các loại card onboard không có RAM mà sử dụng một phần RAM của hệ Page 7 of 1GIAO TRINH PHẦN CỨNG MÁY TÍNH1/20/200http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.aspthống do vậy bộ nhớ dành cho card on board thường giới hạn ở khoảng 8MB ñến 16MB Card onboard là giải pháp nhằm giảm chi phí cho người sử dụng máy tính nếu không có nhu cầu xử lý ñồ hoạ. Lưu ý : Sử dụng loại Card Video có tốc ñộ bao nhiêu là phụ thuộc vào Mainboard, còn dung lượng bộ nhớ RAM trên Card Video thì càng lớn càng tốt . 5. Khắc phục hư hỏng trên Card Video Các máy có Card onboard thường ít bị lỗi Card Các máy có Card video rời có tỷ lệ hỏng cao hơn, khi hỏng Card Video chúng thường có biểu hiện : => Khi bật nguồn, máy kêu một tiếng bíp dài ba tiếng bíp ngắn , không lên màn hình . ( Bíp Bíp.Bíp.Bíp. ) Kiểm tra : + Tháo Card Video ra khỏi Mainboard, dùng xăng vệ sinh sạch sẽ chân cắm, sau ñó thử lại . + Nếu hiện tượng không ñổi thì bạn cần thay một Card Video khác + Lưu ý một số trường hợp lỗi RAM cũng không lên màn hình có các tiếng bíp ở loa, thông thường thì lỗi RAM phát ra ba tiếng bíp dài ở loa . Page 8 of 1GIAO TRINH PHẦN CỨNG MÁY TÍNH1/20/200http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 6 . Nguyên tắc ghi phát hình trong máy tính . ðể ghi hình cho máy tính ta phải sử dụng máy ảnh số hoặc Webcam hay Camera số . Giả sử bức ảnh của bạn gái ñược chụp bằng máy ảnh số với ñộ phân giải 200 x 300 Pixels Page 9 of 1GIAO TRINH PHẦN CỨNG MÁY TÍNH1/20/200http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp Chụp như vậy nghĩa là máy ảnh ñã chia nhỏ bức hình trên thành 200 x 300 = 60.000 ñiểm ảnh Trong mỗi ñiểm ảnh ( từ 60.000 ñiểm trên ) lại có ba cảm biến rất nhỏ (Sensor) ño lại cường ñộ sáng của 3 mầu cơ bản là - Mầu ñỏ ( R ) - Mầu xanh lá cây ( G ) - Mầu xanh da trời ( B ) Cường ñộ sáng thu ñược có giá trị từ Min = 0 ñến Max = 255 Cường ñộ sáng thu ñược từ các Sensor ñược ñưa vào mạch ñổi ADC ( Analog - Digital Conveter ) ở ñây giá trị ñộ sáng của các ñiểm mầu ñược ñổi thành dãy nhị phân 0,1 ( gọi là tín hiệu số của ảnh ) Tín hiệu số của bức ảnh ñược ghi vào thẻ nhớ hoặc ñược truyền về máy tính. Khi ta mở bức ảnh ra , dữ liệu số của bức ảnh ñược nạp lên bộ nhớ chính của máy, ñồng thời chúng ñược sao sang bộ nhớ trên Card Video hiển thị lên màn hình , nếu ta Save bức ảnh thì dữ liệu số ñược ghi vào ổ cứng dưới ñịnh dạng một File ảnh . Page 10 of 1GIAO TRINH PHẦN CỨNG MÁY TÍNH1/20/200http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp[...]... chậm) mà chúng lấy dữ liệu từ RAM ñặt ngay trên Card Video. Mỗi ñiểm ảnh trên màn hình cần có một vị trí nhớ trên RAM của Card Video tương ứng , mỗi ñiểm ảnh cần một số bít nhớ để lưu thơng tin về mầu sắc . Thí dụ : Trong Window nếu ta chọn ñộ phân giải cho màn hình là 1024 x 768 chất lượng mầu là 32 bit thì cần một bộ nhớ như sau : + Màn hình có độ phân giải 1024 x 768 nghĩa là có 1024... Card PCI là Card theo chuẩn cũ cắm trên khe mở rộng PCI Tốc ñộ Card PCI chỉ ñạt 33MHz Card PCI ñược sử dụng trong các thế hệ máy cũ trước máy Pentium 2 2. Card Video AGP 1X Card Video AGP 1X Tốc ñộ 1 x 66MHz = 66Mhz Sử dụng cho thế hệ máy Pentium 2 Page 5 of 1GIAO TRINH PHẦN... + Lượng thơng tin cho cả màn hình sẽ là 786.432 x 4 byte = 3.145.728 byte ≈ 3 MB => 3 MB là dung lượng cần thiết để lưu trữ một màn hình có độ phân giải 1024 x 768 chất lượng mầu là 32bit . + Ghi chú : mầu 32 bit là biểu diễn ñược 232 = 4.294.967.296 mầu . Trong quá trình xử lý ảnh động, mỗi giây có khoảng 30 bức ảnh ñược thay thế, nếu bộ nhớ RAM trên Card Video khơng chứa đủ số... ảnh động, mỗi giây có khoảng 30 bức ảnh ñược thay thế, nếu bộ nhớ RAM trên Card Video khơng chứa đủ số bức ảnh cần thiết thì chúng sẽ phải đợi đường truyền, vì vậy hình ảnh sẽ bị giật cục khi phát . Card Video thiếu bộ nhớ RAM cho hình ảnh động giật cục như trên Page 3 of 1GIAO TRINH PHẦN CỨNG MÁY TÍNH1/20/200http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp . TÍNH1/20/200http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.aspTrang chủ Card Video - Card màn hìnhCài Drive cho Card VideoCard Sound - Card âm thanh Bach Khoa Electronic - Mobil:. bộ nhớ RAM trên Card Video , Tốc ñộ của Card Video , Các loại Card Video , Khắc phục hư hỏng trên Card Video , Nguyên tắc ghi và phát hình trong máy tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Giới thiệu về card sound và màn hình, Giới thiệu về card sound và màn hình, Giới thiệu về card sound và màn hình

Từ khóa liên quan