ĐỀ cương ôn tập tốt nghiệp ngành điện HỆ Đại học liên thông!

3 790 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/12/2013, 17:32

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN HỌC: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN ĐIỆN TỰ ĐỘNG (Bậc Đại Học Liên Thông ĐTĐ Khóa 2010 – 2012) PHẦN 1: ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT TRONG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN TỰ ĐỘNG I. HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG VÒNG KÍN 1. Khái niệm 2. Sơ đồ khối, chức năng các khối 3. Các phương pháp nghiên cứu, thiết kế HTĐKTĐ 4. Chất lượng HTĐKTĐ II. ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT TRONG TĐĐ 1. Hệ thống TĐĐ tự động 2. Các cảm biến đo lường trong hệ thống TĐĐ - Cảm biến dòng DC và AC - Cảm biến tốc độ tương tự - số - Cảm biến vị trí tương tự - số - Cảm biến góc lệch pha giữa điện áp và dòng điện 3. Các hệ thống TĐĐ tự động - Hệ T-Đ ( mạch lực- mạch điều khiển) - Hệ ĐAX-Đ ( mạch lực- mạch điều khiển) - Hệ ĐAXC-ĐK ( mạch lực- mạch điều khiển) - Hệ BT-ĐK ( mạch lực- mạch điều khiển) 4. Điều chỉnh tự động các thông số đầu ra của động cơ - Nguyên lý chung + Điều chỉnh theo sai lệch + Điều chỉnh theo nguyên lý bù nhiễu - Điều chỉnh tự động tốc độ động cơ trong hệ Bộ biến đổi – động cơ một chiều. + Dùng mạch phản hồi âm tốc độ + Dùng phản hồi dương dòng điện + Dùng phản hồi hỗn hợp - Điều chỉnh tự động moomen và dòng điện trong hệ BĐ-Đ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc PHẦN 2: ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỒNG ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP 1. Chất lượng điện năng và các phương pháp điều chỉnh điện áp trong hệ thống điện 2. Các yêu cầu của hệ thống kích từ máy phát động 1 3. Các hệ thống kích từ máy phát điện động 1 - Hệ thống kích từ 1 chiều - Hệ thống kích từ xoay chiều - Hệ thống tự kích từ 4. Ví dụ hệ thống tự động tự kích từ máy phát điện công suất nhỏ. PHẦN 3: ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT TRONG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐIỆN NĂNG 1. Chất lượng điện năng 2. Nâng cao chất lượng điện năng bằng bộ bù tĩnh - Bộ tĩnh SVC - Bù nghịch lưu STATCOM PHẦN 4: BỘ NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN LIÊN TỤC UPS 1. Các biện pháp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện 2. Phân loại UPS 3. Cấu trúc của UPS 4. Các sơ đồ UPS PHẦN 5: ĐIỀU KHIỂN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN I. Điều khiển logic TĐĐ 1. Các nguyên tắc điều khiển logic TĐĐ - Khái niệm chung - Điều khiển logic theo nguyên tắc thời gian - Điều khiển logic theo nguyên tắc tốc độ - Điều khiển logic theo nguyên tắc dòng điện - Điều khiển logic theo nguyên tắc hành trình 2. Bảo vệ và tín hiệu hóa trong hệ thống điều khiển TĐĐ - Ý nghĩa của bảo vệ và tín hiệu hóa - Các dạng bảo vệ cơ bản + Ngắn mạch + Quá tải dài hạn (quá tải nhiệt) + Quá tải ngắn hạn (quá tải xung kích) + Bảo vệ thiếu từ trường + Bảo vệ điểm không cực tiểu + Liên động bảo vệ - Tín hiệu hóa trong hệ thống điều khiển TĐĐ II. Nâng cao độ chính xác hệ thống điều khiển TĐĐ 1. Sai số - các biện pháp nâng cao độ chính xác - Sơ đồ khối – sơ đồ cấu trúc hệ thống ĐK TĐĐ - Hệ sai số, các xác định các hệ số sai số - Các phương pháp nâng cao độ chính xác + Phương pháp bù + Phương pháp tổng hợp các bộ điều khiển  Phương pháp tối ưu Modul  Phương pháp tối ưu đối xứng 2. Tổng hợp bộ điều khiển trong hệ thống ĐK TĐĐ - Hệ ĐKTĐĐ động cơ điện một chiều + Tổng hợp mạch vòng dòng điện + Tổng hợp hệ truyền động điện điều chỉnh tốc độ hai mạch vòng + Tổng hợp hệ truyền động không có mạch vòng dòng điện - Hệ ĐKTĐĐ động cơ điện xoay chiều + Tổng hợp hệ điều chỉnh điện áp stato + Tổng hợp hệ xung điện trở roto + Tổng hợp hệ biến tần TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Điện tử công suất – Nguyễn Bính – NXB Khoa học và kỹ thuật 2000. [2] Electronique de puissance – R. Chauprade – F. Milsant, 1984. [3] Electronics – From theory into practise – J.E.Fisher – Energie, 1980. [4] L”eslectronique de puissance – Guy Séguier – Dunod, 1985. [5] Tiristor v elecktrotenike – . – Enheria 1974. [6] Điện tử công suất , Bài tập dài giải và ứng dụng, – Nguyễn Bính – NXB Khoa học và kỹ thuật 2002. [7] Điều chỉnh tự động truyền động điện – Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Văn Liễn – NXB Khoa học và kỹ thuật 2008. [9] Tính toán thiết kế thiết bị điều khiển – Trần Văn Thịnh – NXB Giáo dục 2009. [10] Giáo trình truyền động điện – PGS,TS Bùi Đình Tiếu – NXB Giáo dục 2007. [11] Điều khiển logic các thiết bị điệnđiện tử, – Võ Trí An – NXB Khoa học và kỹ thuật 2008. Khoa Điện . TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN HỌC: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN ĐIỆN TỰ ĐỘNG (Bậc Đại Học Liên Thông ĐTĐ Khóa 2010 – 2012) PHẦN 1: ĐIỆN TỬ CÔNG. Tổng hợp hệ truyền động không có mạch vòng dòng điện - Hệ ĐKTĐĐ động cơ điện xoay chiều + Tổng hợp hệ điều chỉnh điện áp stato + Tổng hợp hệ xung điện trở
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ cương ôn tập tốt nghiệp ngành điện HỆ Đại học liên thông!, ĐỀ cương ôn tập tốt nghiệp ngành điện HỆ Đại học liên thông!

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn