Những nhân tố dẫn đến sư thay đổi trong kinh doanh và quản lý của Doanh nghiệp

12 811 5
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2012, 16:50

Những nhân tố dẫn đến sư thay đổi trong kinh doanh và quản lý của Doanh nghiệp. Tiểu luận tổ chức quản Lời Nói ĐầuNền kinh tế của nớc ta hiện nay là nền kinh tế thị trờngsự quản của nhà nớc sự quản của nhà nớc đòi hỏi phải đợc điều chỉnh bằng luật kinh tế thì Nhà nớc mới có thể chủ động kiểm soát đợc các hoạt động đa dạng của kinh doanh , đồng thời góp phần đẩy mạnh sản xuất, cải thiện đời sống của nhân dân , bảo vệ lợi ích chính đáng của ngời sản xuất , ngời tiêu dùng lợi ích hợp pháp của thơng nhân , góp phần tích luỹ nhằm thúc đẩy toàn bộ nền kinh tế tăng trởng nhanh bền vững theo hớng công nghiệp hoá hiện đại hoá , vì mục tiêu dân giầu , nớc mạnh , xã hội công băng văn minh vì luật Kinh tế là một công cụ quan trọng trong quản vĩ mô của Nhà nớc , là biểu hiện cụ thể của chế độ chính sách kinh tế của quốc gia. Vì vậy việc nghiên cứu nắm vững các điều luật của Luật kinh tế sẽ giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh đầu t linh hoạt đúng hớng đạt hiệu quả cao . Nói đến nền kinh tế thị trờng la nói đến phân công lao động xã hội đòi hỏi tất yếu phải có sự trao đổi sản phẩm , một khâu quan trọng trong quá trình tái sản xuất xã hội . Trao đổi sản phẩm hàng hoá dẫn tới sự ra đời của hợp đồng , vì vậy có thể khẳng định rằng những điều kiện ra đời của hợp đồng . Hợp đống là hình thức của mối quan hệ trao đổi sản phẩm hàng hoá ở nớc ta hiện nay nền kinh tế thị trờng thừa nhận sự tồn tại nhiều thành phần kinh tế phát triển một cách bình đẳng , hợp đồng kinh tế phải đợc ký kết giữa tất cả các đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế đó . Nói cách khác , hợp đồng kinh tế là quan hệ trao đổi hợp pháp mà tất cả các tổ chức sản xuất kinh doanh đều phải thực hiện trong quá trình tồn tại phát triển của chúng. 2Tiểu luận tổ chức quản lý Nội dungI.Những nhân tố dẫn đến s thay đổi trong kinh doanh quản của doanh nghiệp.1.Những nhân tố bên ngoài.a.Môi trờng vĩ mô: Hoạt động của một doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trờng chịu ảnh h-ởng của rất nhiều nhân tố khác nhau.Tuỳ theo thời gian,không gian nội dung của các nhân tố mà ảnh hởng đợc biểu thị ở góc độ khác nhau.Mục tiêu cơ bản của ngời làm kinh doanhnhận biết đợc các nhân tố này,nhận biết đ-ợc diễn biến ảnh hởng của chúng đến doanh nghiệp trớc mắt lâu dài. Những nhân tố vĩ mô dẫn đến sự thay đổi trong lĩnh vực kinh doanh quản của doanh nghiệp bao gồm các nhân tố sau: Nhân tố về công nghệ: Đây là một nhân tố rất năng động,chứa đựng nhiều cơ hội đe doạ đối với các doanh nghiệp.Chẳng hạn sự thay đổi về công nghệ có thể dẫn đến sự xụp đổ rất nhanh chóng một nghành công nghiệp hình thành một ngành mới.Cho nên khi công nghệ thay đổi thì nó sẽ dẫn đến sự thay đổi trong kinh doanh cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp. Nhân tố về xã hội : Ngoại cảnh xã hội cũng đem lại cho doanh nghiệp những cơ hội cả những thách thức. Vì vậy buộc các nhà quản phải nắm bắt nhanh chóng đợc các thông tin từ những biến động của xã hội ảnh hởng đến doanh nghiệp của mình trong tơng lai, để có những chiến lựơc kinh doanh va quản cho phù hợp với điều kiện thay đổi đó. Nhân tố về dân c : Sự thay đổi dân c dẫn đến sự thay đổi sâu sắc quan trọng trong quá trình kinh doanh quản của doanh nghiệp.Ví dụ:thay đổi về dân c sẽ dẫn đến việc thay đổi trong kinh doanh quản của doanh nghiệp kinh doanh sản xuất quần áo,đồ chơi,thiết bị du lịch,thể thao3Tiểu luận tổ chức quản Nhân tố về chính trị pháp luật : Những nhân tố chính trị pháp luật ảnh hởng rất lớn tới việc hình thành các triển vọng mối đe doạ đối với doanh nghiệp.Sự thay đổi đờng lối kinh tế thông qua việc cấu trúc lại cơ cấu,tỷ trọng các doanh nghiệp trong tổng thể nền kinh tế quốc dân, cũng sẽ dẫn đến sự thay đổi trong kinh doanh quản của doanh nghiệp. Nhân tố về tự nhiên :Sự thay đổi điều kiện tự nhiên cũng sẽ dẫn đến sự thay đổi trong kinh doanh quản của doanh nghiệp. Nhân tố về quốc tế: Sự thay đổi của ngoại cảnh quốc tế có thể dẫn đến khẳ năng mở rộng hoặc thu hẹp thị trờng của doanh nghiệp, cho nên khi có thay đổi thì nó cũng sẽ làm cho doanh nghiệp phải thay đổi theo.Nh vậy , đặc trng quan trọng của ngoại cảnh vĩ mô là nó ảnh hởng rất mạnh mẽ đến hoạt động của doanh nghiệp nhng các doanh nghiệp không thể thay đổi đợc các điều kiện này,ví dụ nh là môi trờng chính trị bất ổn điều đó nó ảnh hởng rất mạnh đến doanh nghiệp nên doanh nghiệp cũng phải có sự thay đổi trong kinh doanh quản của doanh nghiệp sao cho phù hợp với môi trờng chính trị đó. Vì vậy về phần mình các doanh nghiệp cần phải nhận biết dự đoán đợc những nhân tố tác động từ môi trờng vĩ mô, để biết những triển vọng cũng nh các mối đe doạ đối với doanh nghiệp mình những biện pháp làm cho doanh nghiệp thích nghi với ngoại cảnh đó.b. Môi trờng vi mô: Nếu trạng thái môi trờng kinh tế vĩ mô là yếu tố quyết định chính trở thành sức mạnh của nền kinh tế.Điều này có ảnh hởng ngợc trở lại tới khẳ năng kinh doanh va quản của doanh nghiệp.Thì môi trờng vi mô (Môi tr-ờng này) có phạm vi nhỏ hơn nhng lại có ảnh hởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.Môi trờng vi mô bao gồm các nhân tố sau:*Nhân tố về khách hàng:*Nhân tố về nhà cung cấp*Nhân tố về hàng hoá thay thế4Tiểu luận tổ chức quản *Nhân tố về đối thủ cạnh tranh trực tiếp*Nhân tố về đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn Một trong các nhân tố trên thay đổi thì sẽ dẫn đến sự thay đổi trong kinh doanh quản của doanh nghiệp.Ví dụ nh các đối thủ cạnh tranh trực tiếp thay đổi về giá cả hàng hoá thì doanh nghiệp cũng phải có những chính sách kinh doanh quản sao cho phù hợp để đảm bảo việc kinh doanh của doanh nghiệp có hiệu quả.2.Những nhân tố bên trong : Việc các nhân tố bên ngoài thay đổi dẫn đến sự thay đổi trong kinh doanh quản của doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng.Tuy nhiên những yếu tố này có tác động gần nh nhau đến các doanh nghiệp,thì yếu tố mang tính quyết định đến sự thành công là nội lực của doanh nghiệp.Thật vậy,quá trình phân tích ,nhận định s thay đổi nội bộ doanh nghiệp sẽ giúp các nhà quản xác định rõ điểm mạnh-điểm yếu của doanh nghiệp trong từng lĩnh vực cụ thể.Dựa trên cơ sở đó xác định đợc cần phải thay đổi trong kinh doanh quản của doanh nghiệp sao cho phù hợp nhằm đạt đợc lợi nhuận tối đa,chi phí giảm tối thiểu. Những nhân tố bên trong dẫn đên sự thay đổi trong kinh doanh quản của doanh nghiệp bao gồm các lĩnh vực nh: thay đổi chiến lợc kinh doanh,thay đổi cơ cấu tổ chức,thay đổi mục tiêu,thay đổi tài chính,thay đổi nhân sự Thay đổi về chiến lợc:nếu trong một doanh nghiệp mà có sự thay đổi về chiến lợc kinh doanh ,thì điều đó cũng dẫn đến việc doanh nghiệp đó cần phải thay đổi phơng thức trong kinh doanh quản của doanh nhgiệp.Thay đổi về cơ cấu tổ chức trong nội bộ doanh nghiệp thì điều tất yếu đòi hỏi doanh nghiệp cũng phải thay đổi trong kinh doanh quản của doanh nghiệp.Giả dụ nh trớc đây doanh nghiệp tổ chức quản theo cơ cấu trực tuyến nhng bây giờ doanh nghiệp lại tổ chức theo cơ cấu kết hợp giữa trực tuyến chức năng thì điều đó buộc doanh nghiệp phải thay đổi trong kinh doanh quản để cho phù hợp với cơ cấu tổ chức mới .5Tiểu luận tổ chức quản Thay đổi về mục tiêu:thay đổi mục tiêu ảnh hởng rất lớn đến việc kinh doanh quản của doanh nghiệp.Vì một doanh nghiệpthay đổi mục tiêu thì điều đó đòi hỏi doanh nghiệp ấy phải thay đổi chiến lợc kinh doanh để phù hợp với mục tiêu mới mà doanh nghiệp đã đề ra. Thay đổi tài chính nhân sự trong nội bộ doanh nghiệp:sự tác động về nhân sự tai chính dẫn đến việc doanh nghiệp phải thay đổi trong kinh doanh quản là rất lớn.Vì một doanh nghiệpsự thay đổi về tài chính thì đòi hỏi doanh nghiệp ấy phải bố trí lại cách thức kinh doanh để cho phù hợp với sự thay đổi tài chính đó.Ví dụ nh trớc đây doanh nghiệp đợc nhà nớc hỗ trợ về vốn nhng bây giờ thì đòi hỏi doanh nghiệp phải có một chiến lợc kinh doanh làm sao cho hợp lý.Hay kinh doanhsự thay đổi về công nhân viên chức thì điều tất yếu doanh nghiệp cũng phải thay đổi trong quản tổ chức lại bộ máy nhân sự trong công ty. Tóm lại những nhân tố nội bộ trong doanh nghiệp đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tổ chức quản kinh doanh của doanh nghiệp.Doanh nghiệp muốn phát triển tồn tại làm ăn có hiệu quả thì đòi hỏi ngời làm công tác quản phải biết làm sao cho doanh nghiệp luôn thích nghi với việc thay đổi trong nội bộ doanh nghiệp. Có nh vậy thì doanh nghiệp mới phát huy cao độ những điểm mạnh cũng nh là gạt bỏ đợc những điểm yếu của mình.II. Sự thay đổi của đối tác đối thủ cạnh tranh là nhân tố quan trọng dẫn đến sự thay đổi trong kinh doanh quản của doanh nghiệp.1. Tính tất yếu của sự thay đổi: Nền kinh tế của nớc ta hiện nay là nền kinh tế mở.Chính vì tính chất mở cho nên đòi hỏi các doanh nghiệp phải quan hệ với nhau để cùng tồn tại cùng phát triển.Mối quan hệ ở đây là mối quan hệ nhiều chiều đó là:_Quan hệ giữa doanh nghiệp sản xuất với nhà cung cấp._Quan hệ giữa doanh nghiệp san xuất với khách hàng.6Tiểu luận tổ chức quản _Quan hệ giữa các doanh nghiệp trong ngành với nhau Cũng chính vì nền kinh tế hiện nay là nền kinh tế mở cho nên đòi hỏi các doanh nghiệp phải luôn luôn có sự thay đổi,vì nếu có thay đổi thì mới có phát triển.Bởi vì trong nền kinh tế thị trờng nếu doanh nghiệp nào không phát triển,cứ dậm chân tại chỗ thì doanh nghiệp đó sẽ không tồn tại đợc.Vì là nền kinh tế thị trờng cho nên luôn có sự canh tranh gay gắt,chính vì thế nên các doanh nghiệp luôn tìm cách thay đổi cách thức kinh doanh cơ cấu tổ chức để làm sao đa lại lợi nhuận lớn nhất nhng chi phí lại rẻ nhất.Có thể nói sự thay đổi của đối tác đối thủ cạnh tranh tất yếu sẽ dẫn đến sự thay đổi trong kinh doanh quản của doanh nghiệp.Vì nếu đối tác đối thủ cạnh tranh đã thay đổidoanh nghiệp không thay đổi theo thì doanh nghiệp sẽ bị tụt hậu có thể bị thua lỗ hoặc phá sản.Ví nh khi đối tác thay đổi cộng nghệ sản xuất hàng hoá để cung cấp đầu vào cho nhà sản xuất ,thì nhà sản xuất cũng phải thay đổi chiến lợc kinh doanh cơ cấu tổ chức để làm sao cho phù hợp với sự thay đổi của đối tác của thời đại.Sự thay đổi trong kinh doanh của doanh nghiệp ở đây là đầu t thêm vốn để thay đổi công nghệ hiện đại,và khi đã thay đổi công nghệ hiện đại rồi thì doanh nghiệp cũng phải thay đổi cơ cấu tổ chức để phù hợp với công nghệ mà doanh nghiệp đã đầu t vào để sản xuất kinh doanh. Tóm lại sự thay đổi của đối tác đối thủ cạnh tranh dẫn đến sự thay dổi trong kinh doanh quản của doanh nghiệp là một tất yếu khách quan.2. Sự thay đổi của đối tác là một trong nhng nhân tố dẫn đến sự thay đổi trong kinh doanh quản của doanh nghiệp. Đối tác của doanh nghiệp bao gồm 2 nhân tố đó là khách hàng nhà cung cấp.a. Sự thay đổi của khách hàng: Khách hàng co thể tạo sức ép lên doanh nghiệp bằng sự thay đổi về giá cả hay đòi hỏi về chất lợng hàng hoá cao hơn với chât lợng dịch vụ tốt hơn,điều này dẫn đến việc thay đổi trong chiến lợc kinh doanh quản của doanh nghiệp.7Tiểu luận tổ chức quản Ví dụ:một doanh nghiệp kinh doanh INTERNET,trớc đây khách hàng sử dụng dịch vụ INTERNET là 5000-6000 đồng/1 giờ thì bây giờ khách hàng đòi giả giá xuống còn 2500-3000 đồng/giờ,trớc đây tốc độ của máy chậm thì bây giờ khách hàng đòi hỏi doanh nghiệp phải thay thế máy khác với tốc độ nhanh hơn nhiều so với trớc đây,và đòi hỏi phải phục vụ nhiệt tình hơn. Chính vì sự thay đổi của khách hàng nh vậy cho nên đã dẫn đến doanh nghiệp kinh doanh INTERNET cũng phải có chiến lợc kinh doanh cơ cấu tổ chức sao cho phù hợp với sự thay đổi của khách hàng.Trong trờng hợp này doanh nghiệp đã phải đầu t thêm vốn để mua công nghệ tốt hơn,đồng thời doanh nghiệp cũng phải thay đổi cơ cấu tổ chức để phục vụ tốt hơn cho khách hàng.Ngợc lại những khách hàng dễ tính sẽ tạo ra cơ hội cho doanh nghiệp tăng giá doanh thu cao hơn.b. Sự thay đổi của nhà cung cấp: Sức ép từ giá khách hàng đợc coi nh mối đe doạ hoặc cơ hội tiềm tàng đối với đầu ra của doanh nghiệp.Đối với điều này là sức ép từ giá nhà cung cấp đối với đầu vào của doanh nghiệp.Nhà cung cấp có thể tạo ra mối đe dọa đối với công ty khi họ có khả năng thay đổi về giá cả hàng hoá(tăng giá), hoặc giảm chất lợng hàng hoá cung cấp,hoặc thay đổi nghành nghề,các việc khác thì sẽ dẫn đến sự thay đổi trong kinh doanh quản của doanh nghiệp. Ví dụ: Một doanh nghiệp kinh doanh cà phê trên thị trờng Việt Nam,năm 2000 giá cà phê tren thị trờng giảm,những ngời trồng cà phê cung cấp đầu vào cho doanh nghiệp trớc đây,bây giờ họ không trồng cà phê nữa mà nhổ đi trồng vào đó loại cây khác.Thì lúc này doanh nghiệp phải thay đổi chiến lợc kinh doanh bằng cách là đầu t vốn cho từng hộ gia đình trồng cà phê trớc đây để họ có điều kiện quay lại trồng cà phê để cung cấp đầu vào cho doanh nghiệp.Đồng thời doanh nghiệp cũng phải thay đổi cơ cấu tổ chức quản cho phù hợp với việc thay đổi chiến lợc trong kinh doanh của doanh nghiệp,vì doanh nghiệp đã đầu t vốn cho những hộ gia đình đó rồi thì phải có biện pháp để quản lý,để làm sao cho việc đầu t đa lại có hiệu quả cao.8Tiểu luận tổ chức quản Hay trong trờng hợp nhà cung cấp thấy sự phụ thuộc về chất lợng của sản phẩm cuối cùng vào chất lợng sản phẩm đợc họ cung cấp cho, thì họ sẽ tận dụng cơ hội này để đàm phán các điều kiện cung cấp nh tăng giá hoặc thay đổi điều kiện giao hàng ,ví nh trớc đây họ trở hàng đến để cung cấp cho doanh nghiệp,thì bây giờ doanh nghiệp phải tự đến đó đẻ mua hàng mă dẫu giá cả vẫn nh cũ . Ngợc lại đối với nhà cung cấp ít có khả năng thì doanh nghiệp sẽ có cơ hội giảm giá,hoặc đòi hỏi chất lợng tốt hơn.Điều này cũng dẫn đến việc thay đổi chiến lợc kinh doanh quản của doanh nghiệp. Ví dụ : Quay trở lại ví dụ doanh nghiệp kinh doanh cà phê trên thị trờng Việt Nam,khi mà giá cà phê trên thế giới giảm thì doanh nghiẹp kinh doanh cà phê ở thị trờng Việt Nam ép ngời cung cấp cà phê phải bán cho họ với giá rẻ hơn,hoặc là đàm phán với ngời cung cấp để làm sao cho doanh nghiệp có lợi hơn trớc đây. Tóm lại sức ép từ phía đối tác hoàn toàn có thể xảy ra .Tuy nhiên chính vì sức ép đó đôi khi nó đã tạo động cơ cho doanh nghiệp phát triển ,đồng thời làm tăng lợi nhuận nếu biết khai thác tốt mối quan hệ giữa doanh nghiệp với đối tác của doanh nghiệp.3. Sự thay đổi của đối thủ cạnh tranh là trong những nhân tố trực tiếp đẫn đến sự thay đổi trong kinh doanh quản của doanh nghiệp.*Sự thay đổi của đối thủ cạnh tranh trự tiếp: Đối thủ cạnh tranh trực tiếp của doanh nghiệpnhững đối thủ trong cùng một ngành hay( là những đối thủ trong cùng một nhóm chiến lợc của họ). Trong nền kinh tế mở , các doanh nghiệp trong cùng một ngành luôn tìm cách thay đổi , để tạo sự khác biệt đối với cac doanh nghiệp khác trong cùng ngành với họ.Sự thay đổi ở đây có thể là thay đổi về giá cả,về sự khác biệt sản phẩm hay là về lựa chọn chiến lợc trọng tâm cho doanh nghiệp.Nhng sự thay đổi nào của các đối thủ cạnh tranh trong ngành cũng sẽ dẫn đến việc thay đổi trong kinh doanh quản của doanh nghiệp:9Tiểu luận tổ chức quản Ví dụ: một doanh nghiệp kinh doanh xe máy SuperDream trên thị tr-ờng VN,khi mà đối thủ cạnh tranh cùng ngành của doanh nghiệp giảm giá thì họ cũng phải giảm giá theo.Chẳng hạn lúc đầu xe máy Trung Quốc là 10.000.000 Đ thì xe máy SuperDream là 24.000.000 Đ,và khi xe máy Trung Quốc giảm giá xuống còn 6.500.000 Đ thì doanh nghiệp kinh doanh xe máy SuperDream cũng giảm giá xuống còn 20.000.000 Đ.Điều đó chứng tỏ doanh nghiệp kinh doanh xe máy SuperDream đã phải thay đổi chiến lợc kinh doanh bằng cách thay đổi giá cả.Khi đã thay đổi giá cả thì doanh nghiệp cũng phải thay đổi cơ cấu tổ chức quản để làm sao giảm giá nhng doanh nghiệp vẫn làm ăn có lãi.Hay khi đối thủ cạnh tranh có sự thay đổi bằng việc khác biệt hoá sản phẩm thì nó cũng dẫn đến việc thay đổi của doanh nghiệp trong kinh doanh quản lý. Vi dụ:một doanh nghiệp kinh doanh bánh kẹo tại thị trờng Việt Nam,khi mà đối thủ cạnh tranh của họ thay đổi về sản phẩm thì họ cũng phải có sự thay đổi về chiến lọc kinh doanh cơ cấu quản ,ví nh ở đây doanh nghiệp kinh doanh bánh kẹo Kinh Đô đa ra sản phẩm khác biệt với bánh kẹ Hải Hà,đố là Kinh Đô tập trung chủ yếu vào sản xuất bánh ngọt,bánh dẻo với chất lợng tốt hơn,với mẫu mã đẹp hơn,cách phục vụ tốt hơn mặc dù giá cả không có gì thay đổi so với bánh kẹo Hải Hà nhng ngời tiêu dùng vẫn muốn mua bánh kẹo Kinh Đô hơn bởi vì họ thấy giá trị của bánh phù hợp với giá cả. Ngoài sự thay đổi về giá sự khác biệt hoá sản phẩm thì đối thủ cạnh tranh còn có thể thay đổi bằng cách tập trung vào một tiêu chí mà đối thủ cạnh tranh có thể đa ra,đó là chiến lợc trọng tâm.Và nó cũng dẫn đến sự thay đổi trong kinh doanh quản của doanh nghiệpVí dụ:khi một doanh nghiệp kinh doanh cùng ngành xe máy với doanh nghiệp của chúng ta nhng họ lại có sự thay đổi trong kinh doanh, đó là họ đa ra chiến lợc trọng tâm,nghĩa là chỉ chú trọng kinh doanh một loại sản phẩm trong xe máy mà thôi.Chẳng hạn ở đây họ tập trung vào kinh doanh xe máy 10Tiểu luận tổ chức quản Trung Quốc vì họ cho rằng xe máy Trung Quốc rất phù hợp với thu nhập của ngời dân Việt Nam.điều đó cũng làm cho doanh nghiệp của chúng ta phải thay đổi chiến lợc trong kinh doanh.ở đây chúng ta có thể thay đổi chiến lợc kinh doanh bằng cách dẫn đầu về chi phí nếu doanh nghiệp của chúng ta là doanh nghiệp lớn,vì một đối thủ cạnh tranh chú trọng vào một tiêu chí nhất định là tiêu chítrọng tâm thì có nghĩa là đối thủ cạnh tranh chỉ là doanh nghiệp nhỏ.Còn nếu doanh nghiệp chúng ta là doanh nghiệp nhỏ thì ta có thể hợp tác với đối thủ cạnh tranh đó.Khi đã thay đổi về chiến lợc kinh doanh thì điều tất yếu là doanh nghiệp của chúng ta phải thay đổi cơ cấu tổ chức quản để cho phù hợp với mục tiêu mà chiến lợc kinh doanh của doanh nghiệp đã đề ra. Khi nói đến sự thay đổi của đối thủ cạnh tranh là một trong những yếu tố quan trọng dẫn đến sự thay đổi trong kinh doanh quản của doanh nghiệp.Thì ngoài nhân tố đối thủ cạnh tranh trực tiếp doanh nghiệp của chúng ta còn phải chú trọng đến sự thay đổi của các đối thủ cạh tranh tiềm ẩn.Vì đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn là những doanh nghiệp(công ty) hiện tại thì cha tham gia vào trong ngành nhng họ có khả năng làm nh vậy.Càng nhiều hãng mới gia nhập ngành,các doanh nghiệp sẽ gặp nhièu khó khăn trong việc nắm giữ thị phần tạo ra lợi nhuận.Do đó khi mức độ nguy hiểm từ sự gia nhập của đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn càng cao, mối đe doạ tới lợi ích của doanh nghiệp càng lớn ngợc lại.Chính vì vậy thông tin về các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn đặc biệt quan trọng khi doanh nghiệp biết đợc để có những chính sách thay đỏi việc kinh doanh quản để luôn giữ vững đợc thị phần của mình, đồng thời đạt đợc mức lợi nhuận cao. Tóm lại,sự thay đổi của đối thủ cạnh tranh luôn luôn dẫn đến sự thay đổi trong kinh doanh quản của doanh nghiệp cho dù doanh nghiệp ở bất cứ ngành nào.Vì nếu doanh nghiệp không thay đổi thì sẽ không phát triển mà trong nền kinh tế thị trờng một doanh nghiệp không phát triển thì có nghĩa là doanh nghiệp đó sẽ bị rơi vào tình trạng tụt hậu có thể còn dẫn đến sự đổ vỡ trong kinh doanh.11[...]... luận tổ chức quản III Những nhận định về vấn đề trên đa ra kết luận: Trong nền kinh tế mở(hay nền kinh tế thị trờng)sự thay đổi của những nhân tố bên trong bên ngoài dẫn đến việc thay đổi trong tổ chức kinh doanh của doanh nghiệp là một tất yếu khách quan.Vì nếu nh một doanh nghiệp trong nền kinh tế hiện nay mà không có sự thay đổi để cho phù hợp với sự thay đổi của các nhân tố khác tác... thì doanh nghiệp đó sẽ có nguy cơ bị đổ vỡ có thể đẫn đến phá sản.Do vậy đòi hỏi các doanh nghiệp phải luôn sẵn sàng để khi có sự thay đổi thì thích ứng ngay,có nh vậy thì doanh nghiệp mới có thể đứng vững trên thị trờng kinh doanh mới có hiệu quả 12 Tiểu luận tổ chức quản Kết luận Nói tóm lại sự thay đổi của đối tác đối thủ cạnh tranh là nhân tố quan trọng dẫn đến việc thay đổi trong kinh. .. việc thay đổi trong kinh doanh quản của doanh nghiệp là tất yếu khách quan.Vì trong nền kinh tế thị trờng nếu một doanh nghiệp mà không có sự thay đổi để phù hợp với sự thay đổi của đối tác đối thủ cạnh tranh thì doanh nghiệp đó sẽ đẫn đến việc kinh doanh không có hiệu quả, thậm chí còn dẫn đến nguy cơ bị đổ vỡ mặc dù có những thuận lợi khác Trong điều kiện một nền kinh tế hàng hoá nhiều thành... tác đối thủ cạnh tranh mang một tầm quan trọng mới,thì việc doanh nghiệp thay đổi trong kinh doanh quản cho phù hợp với môi trờng thay đổi của đối tác đối thủ cạnh tranh là điều hết sức cần thiết.Vì nền kinh tế hiện nay là nền kinh tế mở cửa có nhiều cạnh tranh cho nên các doanh nghiệp luôn luôn có sự thay đổi, vì có thay đổi thì mới có phát triển mà doanh nghiệp có phát triển thì doanh nghiệp. .. các doanh nghiệp Việt Nam khi mà đang trong quá trình làm quen với nền kinh tế thị trờng thì việc thay đổi của đối tác đối thủ cạnh tranh sẽ có tác động rất lớn vì gần nh các doanh nghiệp Việt Nam còn đang ở thế bị động trong việc thay đổi đó.Cho nên đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam phải có nhận thức lại cả luận phơng pháp khoa học về quản kinh tế thị trờng.Có nh vậy thì việc thay đổi trong. .. hỏi các doanh nghiệp Việt Nam phải có nhận thức lại cả luận phơng pháp khoa học về quản kinh tế thị trờng.Có nh vậy thì việc thay đổi trong kinh doanh quản của các doanh nghiệp mới có hiệu quả khi mà đối tác đối thủ cạnh tranh có sự thay đổi 13 . sự thay đổi trong kinh doanh và quản lý của doanh nghiệp. Nhân tố về tự nhiên :Sự thay đổi điều kiện tự nhiên cũng sẽ dẫn đến sự thay đổi trong kinh doanh. có hiệu quả.2 .Những nhân tố bên trong : Việc các nhân tố bên ngoài thay đổi dẫn đến sự thay đổi trong kinh doanh và quản lý của doanh nghiệp đóng vai
- Xem thêm -

Xem thêm: Những nhân tố dẫn đến sư thay đổi trong kinh doanh và quản lý của Doanh nghiệp, Những nhân tố dẫn đến sư thay đổi trong kinh doanh và quản lý của Doanh nghiệp, Những nhân tố dẫn đến sư thay đổi trong kinh doanh và quản lý của Doanh nghiệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn