Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nhằm tăng cường quản lý chi phí sản xuất tại công ty cổ phần hàng kênh

133 481 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/12/2013, 17:18

Luận văn, khóa luận, chuyên đề, báo cáo, đề tàiLuận văn, khóa luận, chuyên đề, báo cáo, đề tài BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -------------------------------------- ISO 9001 : 2008 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM NHẰM TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KÊNH Chủ nhiệm đề tài: Lê Thị Hằng HẢI PHÒNG, 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÀI PHÒNG -------------------------------------- ISO 9001 : 2008 HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM NHẰM TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KÊNH CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Chủ nhiệm đề tài : Lê Thị Hằng HẢI PHÒNG, 2013 LỜI CAM ĐOAN Sinh viên lớp : QT1305K Khoa : Quản trị kinh doanh trường Đại học Dân lập Hải Phòng Ngành : Kế toán – Kiểm toán Em xin cam đoan như sau: 1. Những số liệu, tài liệu trong báo cáo được thu thập một cách trung thực. 2. Các số liệu của báo cáo chưa có ai nghiên cứu, công bố và chưa từng áp dụng vào thực tế. Vậy tôi xin cam đoan những nội dung trên chính xác và trung thực, có gì sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước Khoa Quản trị kinh doanh và Trường Đại học Dân lập Hải Phòng. Hải Phòng, ngày tháng năm 2013 Người cam đoan Lê Thị Hằng Để hoàn thành đề tài nghiên cứu này em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến: Các thầy, cô giáo trường Đại học Dân lập Hải Phòng - những người đã cho em nền tảng kiến thức, tận tình chỉ bảo những kinh nghiệm thực tế để em hoàn thành thật tốt đề nghiên cứu khoa học và tự tin bước vào nghề. Thầy giáo – ThS. Phạm Văn Tưởng đã hết lòng hỗ trợ và giúp đỡ em từ khâu chọn đề tài, cách tiếp nhận kiến thức thực tiễn tại đơn vị thực tập cho đến khi hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học này. Ban lãnh đạo, các cô, các bác, các anh, chị trong công ty, đặc biệt là các cô, các bác, anh chị trong phòng thống kê kế toán nói chung và công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty nói riêng. Điều đó đã giúp em vận dụng những kiến thức đã học vào trong bối cảnh thực tế tại doanh nghiệp, mà cụ thể ở đây là doanh nghiệp sản xuất. Quá trình thực tập đã cung cấp cho em những kinh nghiệm và kỹ năng quý báu, cần thiết của một kế toán trong tương lai. Với niềm tin tưởng vào tương lai, sự nỗ lực hết mình không ngừng học hỏi của bản thân cùng với kiến thức và giúp đỡ nhiệt của thầy giáo hướng dẫn Thạc sỹ Phạm Văn Tưởng, cùng các thầy, các cô, các bác và các anh chị kế toán đi trước, em xin hứa sẽ trở thành một kế toán viên giỏi và có những bước phát triển hơn nữa cho nghề nghiệp mà em đã chọn, để tự hào góp vào bảng thành tích chung của sinh viên ĐH Dân lập Hải Phòng. Cuối cùng, em chúc thầy cô cùng các cô, bác làm việc tại công ty cổ phần Hàng Kênh dồi dào sức khỏe, thành công, hạnh phúc trong cuộc sống. Em xin chân thành cảm ơn ! MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC SƠ ĐỒ DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT L I M . 1 CHƢƠNG 1: Ơ S H . 4 . 4 . 4 . 5 5 . 6 . 7 . 8 ươ 8 8 8 1.1.3.2. Phươ 9 1.1.3.3. Phươ t . 11 1.1.3.4. Hạch toán các khoản thiệt hại trong sản xuất 21 1.1.3.5. dang 24 . 28 . 28 . 28 1.2.1.2. Ch . 28 . 29 29 30 31 32 1.2.5. Phươ . 32 m theo phương p ( phươ đơn) . 32 ươ 33 ươ 33 ươ ơ . 34 1. . 35 th 36 36 - 37 c Ch ng t . 38 – ch ng t 39 . 40 CHƢƠNG II : 41 . 41 2.1.1. Lich s 41 42 . 42 . 43 44 2.1.3.1. Cơ . 44 48 . . 48 . 48 ng t 50 2.2. Th . . 53 . 53 n . . 53 53 2.2 . 54 ươ 54 . 54 2.2.3.2. Phươ 54 55 55 . 67 87 CHƢƠNG 3: 101 g c . . 101 3.1.1 Ưu điểm . 102 3.1.2 . Những tồn tại của công ty . 105 106 3.3. Yêu cầu và phương hư Kênh. . 107 . 109 ươ p v i th 109 2 113 ươ . . 116 3.4.4. 4: về trích trước chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định. . 116 . . 118 . 118 3.5.1 Về phía Nhà nước. . 118 3.5.2 Về phía doanh nghiệp. . 119 . 120 DANH MỤC BẢNG BIỂU . 58 ư 59 01 . 60 ) 62 – /2012 63 . 64 . 64 - 66 ơ . 70 . 72 ương 73 p ươ . 74 ươ . 75 13 . 76 14 . 76 15 . 77 - . 78 79 83 12 . 84 627.1 85 86 . 89 90 154.1………… .93 2.26 – c 93 2.27 . 95 2.28 16 . 96 2.29 – . 97 2.30 - ch ng t 7 . 98 2.30 - ch ng t 7( ) . 99 2.31 dang . 100 3.1 : 113 4…………………………………………….… 114 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ 1.1: Sơ 13 Sơ 1.2 : Sơ 14 Sơ 1.3: Sơ 18 Sơ đồ 1.4: Sơ đồ hạch toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. 19 Sơ đồ 1.5 : Sơ đồ hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 20 Sơ 1.6: Sơ a ch a đ c . 22 Sơ 1.7: Sơ a ch a đ c 23 Sơ 1.8: Sơ 24 Sơ 1.9: Sơ . 24 Sơ 36 Sơ – . 37 Sơ c Ch ng t 38 Sơ – ch ng t 39 Sơ t nh th 40 Sơ . 43 Sơ 43 Sơ . 44 Sơ c cơ Kênh 45 Sơ c cơ . 47 Sơ 49 Sơ - ch ng t . 51 Sơ c . 57 Sơ nh . 70 Sơ 82
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nhằm tăng cường quản lý chi phí sản xuất tại công ty cổ phần hàng kênh , Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nhằm tăng cường quản lý chi phí sản xuất tại công ty cổ phần hàng kênh