Tài liệu Bài hát cho tôi yêu - Hoàng Đạm & Hoàng Yến (lời bài hát có nốt) docx

1 867 5
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/12/2013, 17:16

=======================& b c Cho tôi yêu. ˆ « « « « j Đã ˆ « « « « j ˆ « « « « j % từ lâu ˆ « « « « . rồi tôi ˆ « « « « j yêu ˆ « « « « j #ˆ_ « « « « màu áo Hoàng Đạm & Hoàng Yến ˆ « « « « j ˙ « « « « trắng ˆ « « « « j Màu ˆ _ _ « « « « « j áo ˆ « « « « j trinh ˆ « « « « j llll ll ll =========================& b ˆ « « « « . nguyên thû ˆ « « « « j bao ˆ « « « « j ˆ _ _ « « « « « buổi ˆ « « « « j đến ˙ « « « « trường ˆ « « « « j Và ˆ « « « « j từ ˆ « « « « j lâu ˆ « « « « j ˆ « « « « j ˆ « « « « j tôi ˆ « « « « j yêu ˆ « « « « j màu ˆ « « « « j mực œ » » » » tím ˆ « « « « j thân ll ll ll =========================& b ˙ « « « « thương ˆ « « « « j Gợi ˆ « « « « j cho ˆ « « « « j tôi ˆ « « « « j ˙ « « « « nhớ một ˆ « « « « j thû ˆ « « « « ngây ˆ « « « « j ˙ « « « « thơ ‰ Mỗi œ » » » » J lần ˆ « « « « j tan ˆ « « « « j ll ll ll =========================& b ˆ « « « « . học tung ˆ « « « « j tăng ˆ « « « « j ˆ « « « « tà áo ˆ « « « « j ˙ « « « « trắng ˆ « « « « j Đàn ˆ « « « « j bướm œ » » » » J œ » » » » J xinh œ » » » » . xinh ˆ « « « « j lượn ˆ « « « « j bay ˆ « « « « ngập ˆ « « « « j sân ll ll ll =========================& b ˙ « « « « trường ˆ « « « « j Ngày ˆ « « « « j hè ˆ « « « « j sang ˆ « « « « j ˆ « « « « j ˆ « « « « j trao ˆ « « « « j nhau ˆ « « « « j dòng ˆ « « « « j lưu œ » » » » bút vấn ˆ « « « « j ˙ « « « « vương Kỷ ˆ « « « « j ˆ « « « « j niệm ˆ « « « « j ˆ « « « « j đẹp ll ll ll =========================& b ˆ « « « « . êm trở ˆ « « « « j về ˆ « « « « j bồi ˆ « « « « j hồi ˆ « « « « j bâng œ » » » » J w khuâng ˆ « « « « CHo Cho ˆ « « « « j tôi tôi ˆ « « « « yêu yêu kỷ hàng ˆ « « « « j niệm cây ˆ « « « « j ˆ « « « « j trước trong ll ““{ ll =========================& b œ » » » » lớp sáng ˆ « « « « nắng với ˆ « « « « . bao vương bạn vàng ˆ « « « « j w hoe thân ˆ « « « « Cho Cho ˆ « « « « j tôi tôi ˆ « « « « yêu yêu đường từng ˆ « « « « j đi ˆ « « « « j trang ˆ « « « « j đến sách ˆ « « « « . mới lớp ˆ « « « « đi bóng qua cây ˆ « « « « j ˆ_ « « « « ngả đời ll ll ll ll =========================& b w tôi che ˆ « « « « « ˆ Cho Tôi tôi không ˆ « « « « « jˆ ˆ « « « « « ˆ yêu quên giọng hành ˆ « « « « « jˆ lang thầy ˆ « « « « « jˆ êm ˆ ˆ « « « « « j œ » » » » » œ thiết lối ˆ ˆ « « « « « tha bước ˆ . ˆ « « « « « . cho chân tuổi thầy ˆ ˆ « « « « « j w w thơ ll ll ll ll ==========================& b ˆ ˆ « « « « « Tôi Cho không ˆ ˆ « « « « « j tôi ˆ ˆ « « « « « quên yêu một từng ˆ ˆ « « « « « j đôi viên ˆ « « « « « jˆ mắt phấn ˆ « « « « « jˆ ˆ. ˆ « « « « « . đã trắng œ » » » » » œ cho với tôi bao œ » » » » » Jœ ˆ ˆ « « « « « ngẩn mộng w ngơ. mơ ˙ » » » » Đã ‰ từ ˆ « « « « j ˆ « « « « j lâu . ˆ « « « « j % ll ll ll ”” . =======================& b c Cho tôi yêu. ˆ « « « « j Đã ˆ « « « « j ˆ « « « « j % từ lâu ˆ « « « « . rồi tôi ˆ « « « « j yêu ˆ « « « « j #ˆ_ « « « « màu áo Hoàng Đạm &. . bao vương bạn vàng ˆ « « « « j w hoe thân ˆ « « « « Cho Cho ˆ « « « « j tôi tôi ˆ « « « « yêu yêu đường từng ˆ « « « « j đi ˆ « « « « j trang ˆ « « «
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Bài hát cho tôi yêu - Hoàng Đạm & Hoàng Yến (lời bài hát có nốt) docx, Tài liệu Bài hát cho tôi yêu - Hoàng Đạm & Hoàng Yến (lời bài hát có nốt) docx, Tài liệu Bài hát cho tôi yêu - Hoàng Đạm & Hoàng Yến (lời bài hát có nốt) docx

Từ khóa liên quan