Tài liệu Bài hát ánh sáng đời con - Đinh Công Huỳnh & Nguyễn Ly (lời bài hát có nốt) docx

1 806 3
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/12/2013, 16:16

=======================& b 3 4 ˆ « « « « j Ánh sáng đời con. Một Ngày Nguyện ˆ « « « « j đời ˆ « « « « j dần Trời cha trôi thương ˆ « « « « . yêu qua ban Dm vai cho cha ˆ « « « « k hằn nặng Người ˆ « « « « k œ » » » » J gánh những sống ˆ « « « « j vết vương khang Đinh Công Huỳnh ˆ « « « « . Gm nhăn mang an Để Làm Khổ Nguyễn Ly ˆ « « « « j dạy lòng vì ˆ « « « « j con con khuyên ˆ « « « « j ll ll ll =========================& b ˆ « « « « . thơ con thơ C 7 lao sao mai ˆ « « « « k nhọc lệ này ˆ « « « « k ứa sống suốt œ » » » » J đêm tuôn nên ˆ « « « « j ˆ « « « « . người tràn trường F Cuộc Đời Cả ˆ « « « « j đời người đời ˆ « « « « j phong qua hy œ » » » » J œ » » » » . ba mau sinh D 7 cho cha con œ » » » » K chỉ cằn từng ˆ « « « « k biết cỗi bát œ » » » » J nương thêm cơm ˆ « « « « j ll ll ll =========================& b ˆ « « « « . dần đầy nhờ Gm Chỉ Chợ Vào ˆ « « « « j vì đời tình ˆ « « « « j con bôn cha ˆ « « « « j ˆ « « « « . thơ ba yêu A cha cha luôn ˆ « « « « k đỡ hiến sớm œ » » » » K ˆ « « « « j hôm nâng thân vì bận ˆ « « « « j đời ˙ « « « « . tâm ai? con ˆ « « « « . Dm Một Bài Người ˆ « « « « j dạy đời học ˆ « « « « j cho lo khôn ˆ « « « « j ll ll ll ll =========================& b ˆ « « « « . toan ngoan con cho ta cha ˆ « « « « k đã hạnh giòng ˆ « « « « k œ » » » » J khắc phúc máu gia ˆ « « « « j Tiên trong ˆ « « « « . Rồng đình con Gm và Chẳng Làm ˆ « « « « j này người màng ˆ « « « « j con công con ˆ « « « « j ˆ « « « « . danh ơi ơi C 7 luôn luôn luôn ˆ « « « « k phải đẹp phải ˆ « « « « k œ » » » » J biết nhớ nghóa gốc ân khiêm ˆ « « « « j ll ll ll =========================& b ˆ « « « « . nhwờng tình nguồn F Lời Một Người ˆ « « « « j Người lòng hằng ˆ « « « « j đâu cam khuyên œ » » » » J œ » » » » . đây tâm con D 7 con trao ăn œ » » » » K hãy trọn quả ˆ « « « « k trái œ » » » » J sống nhớ đạo tim kẻ ˆ « « « « j ˆ « « « « . lành mình trồng Gm Thật Để Người ˆ « « « « j thà đàn dạy ˆ « « « « j ngay con cho ˆ « « « « j ll ll ll =========================& b ˆ « « « « . tâm thơ con Am chớ sống ˆ « « « « k an tấm ˆ « « « « k lừa bình lòng ˆ_ « « « « j ˆ « « « « j dối ấm hiếu ˙ « « « « . ai. êm trung Dm œ » » » » . Cha B b tuy œ » » » » J rất œ » » » » J cương œ » » » » J ˙ » » » » trực Am ˆ « « « « j Tình ˆ « « « « j ll ll ll ll =========================& b œ » » » » . cha Dm ôi œ » » » » K biển ˆ « « « « k œ » » » » J D 7 lớn ˆ « « « « j sông ˙ « « « « rộng Gm Tình ˆ « « « « j thương ˆ « « « « j ˆ « « « « . đó Dm theo ˆ « « « « j suốt œ » » » » J đời ˆ « « « « j ˙ « « « « con F Như ˆ « « « « j sao ˆ « « « « j ll ll ll ll =========================& b ˙ « « « « trời C chiếu ˆ « « « « j sáng ˆ « « « « j ˆ_ « « « « . ngời Am dẫn ˆ « « « « j lối ˆ « « « « j ˆ « « « « j con ˙ « « « « . Dm đi. ˆ « « « « . ‰ Œ ll ll ll ”” . gánh những sống ˆ « « « « j vết vương khang Đinh Công Huỳnh ˆ « « « « . Gm nhăn mang an Để Làm Khổ Nguyễn Ly ˆ « « « « j dạy lòng vì ˆ « « « « j con con. =======================& b 3 4 ˆ « « « « j Ánh sáng đời con. Một Ngày Nguyện ˆ « « « « j đời ˆ « « « « j dần Trời cha trôi thương
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Bài hát ánh sáng đời con - Đinh Công Huỳnh & Nguyễn Ly (lời bài hát có nốt) docx, Tài liệu Bài hát ánh sáng đời con - Đinh Công Huỳnh & Nguyễn Ly (lời bài hát có nốt) docx, Tài liệu Bài hát ánh sáng đời con - Đinh Công Huỳnh & Nguyễn Ly (lời bài hát có nốt) docx