Slide nâng cao chất lượng quản lý vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn huyện hưng nguyên nghệ an

19 642 0

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,601 tài liệu

  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/12/2013, 15:33

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN BÁO CÁO ĐỀ TÀI Nâng cao chất lượng quản vốn ngân sách nhà nước cho đầu xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Hưng Nguyên - Nghệ An GVHD: TS Trương Tấn Quân SVTH: Lưu Thị Vân Anh Lớp: K43B KH-ĐT PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ Việc phát triển đồng bộ các lĩnh vực kinh tế đang là mối quan tâm hàng đầu của các nhà lãnh đạo, trong đó việc đầu phát triển CSHT là vấn đề then chốt. Tình trạng thất thoát, lãng phí trong hoạt động đầu XDCB còn diễn ra khá phổ biến làm cho vốn đầu sử dụng đạt hiệu quả thấp. Huyện Hưng Nguyên có nền kinh tế còn thấp, đầu còn dàn trải làm giảm hiệu quả của nguồn vốn đầu tư. Đề tài “ Nâng cao chất lượng quản vốn NS nhà nước cho ĐT xây dựng HTGTNT trên địa bàn huyện Hưng Nguyên, Nghệ An” Đặt vấn đề Phần 1 Phần 2: Kết luận và kiến nghị Phần 3 Nội dung và kết quả nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chung Nhằm cải thiện chất lượng quản vốn NS cho ĐT CSHT GTNT, từ đó nâng cao hiệu quả vốn ĐT từ NSNN đối với các công trình GTNT ở trên điạ bàn. Mục tiêu riêng  Hệ thống hóa các vấn đề luận chung nhất thuộc lĩnh vực hoạt động ĐT và quản VĐT.  Phân tích thực trạng quản vốn NS cho ĐT xây dựng CSHT GTNT trên địa bàn.  Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng quản vốn NSNN.  Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản vốn NSNN. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập số liệu Số liệu thứ cấp Số liệu sơ cấp Phương pháp phân tích, so sánh Phương pháp tổng hợp và xử số liệu Phạm vi nghiên cứu: - Về nội dung: Nghiên cứu, đánh giá chất lượng quản vốn NSNN vào XD HTGTNT giai đoạn 2008-2012. - Về không gian: Các công trình xây dựng đường xá trên địa bàn huyện Hưng Nguyên. - Về thời gian: Giai đoạn: 2008 - 2012. Phần II: Nội dung và kết quả nghiên cứu Chương II: Thực trạng quản vốn NSNN đầu xây dựng hạ tầng GTNT huyện Hưng Nguyên Nghệ An giai đoạn 2008 - 2012. Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản vốn NSNNcho đầu xây dựng hạ tầng GTNT huyện Hưng Nguyên Chương I: Những vấn đề chung về ĐT và quản đầu vốn xây dựng hạ tầng GTNT bằng nguồn vốn NSNN (Nguồn: phòng công thương huyện Hưng Nguyên) Biểu đồ 1: Tỷ lệ phần trăm loại mặt đường đường huyện (Nguồn: phòng công thương huyện Hưng Nguyên) Biểu đồ 3: Tỷ lệ phần trăm về chất lượng đường huyện Chỉ tiêu Đơn vị 2008 2009 2010 2011 2012 Tổng VĐT phát triển GTNT Triệu đồng 29.216 26.222 37.647 27.500 58.578 Vốn NSNN phát triển GTNT Triệu đồng 22.251 18.957 30.347 17.300 43.138 Tỷ trọng vốn NSNN/ Tổng VĐT GTNT % 76,16 72,29 80,61 62,91 73,64 Bảng 3: Vốn Ngân Sách Nhà Nước cho GTNT (Nguồn: phòng công thương huyện Hưng Nguyên) (Nguồn: phòng công thương huyện Hưng Nguyên) Biểu đồ 4: Tỷ lệ cơ cấu VĐT GTNT 2008 - 2012 . ĐỀ TÀI Nâng cao chất lượng quản lý vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Hưng Nguyên - Nghệ An GVHD:. lượng quản lý vốn NSNNcho đầu tư xây dựng hạ tầng GTNT huyện Hưng Nguyên Chương I: Những vấn đề chung về ĐT và quản lý đầu tư vốn xây dựng hạ tầng GTNT
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide nâng cao chất lượng quản lý vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn huyện hưng nguyên nghệ an , Slide nâng cao chất lượng quản lý vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn huyện hưng nguyên nghệ an

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn