Slide ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH tế của HOẠT ĐỘNG sản XUẤT lúa tại xã THỦY THANH, THỊ xã HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

33 536 0

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,602 tài liệu

  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/12/2013, 01:32

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐH KINH TẾ KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT LÚA TẠI THỦY THANH, THỊ HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GVHD: Th.S. NGUYỄN THỊ THANH BÌNH SVTH: HỒ THỊ UYÊN Lớp: K43A – Kinh tế nông nghiệp Khóa học: 2009 - 2013 NỘI DUNG CHÍNH I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀIThủy Thanh là một nằm bên cạnh thành phố Huế, thuộc thị Hương Thủy. Người dân nơi đây đã gắn bó và có truyền thống sản xuất nông nghiệp từ lâu đời và cây lúa là cây trồng gắn bó với họ từ trước đến nay. • Tuy nhiên sản xuất lúa nói riêng, sản xuất nông nghiệp nói chung vẫn còn gặp một số trở ngại, khó khăn nhất định số lượng lao động nông nghiệp đang giảm dần do chuyển sang các ngành nghề, lĩnh vực khác, bên cạnh đó, đất sản xuất nông nghiệp đang bị Nhà nước thu hồi nhằm xây dựng nhà ở, các khu quy hoạch và các công trình khác và một số khó khăn khác như sức khỏe, tuổi tác… của lao động nông nghiệp. 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp nói chung và sản xuất lúa nói riêng. • Đánh giá tình hình sản xuất lúa ở các nông hộ trên địa bàn Thủy Thanh • Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao kết quảhiệu quả sản xuất lúa của các nông hộ 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU • Đối tượng nghiên cứu: các hộ sản xuất lúa 2 vụ ở Thủy Thanh, Thị Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. • Nội dung nghiên cứu: kết quảhiệu quả kinh tế sản xuất lúa hai vụ Đông Xuân và Hè Thu của các nông hộ Thủy Thanh, Thị Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. • Giới hạn về không gian: các hộ sản xuất lúa ở các thôn Thanh Thủy Chánh và thôn Lang Bàu của Thủy Thanh, Thị Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế • Giới hạn về thời gian: tình hình cơ bản của Thủy Thanh năm 2012, tình hình sản xuất lúa của các hộ điều tra năm 2012. 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU • Phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử • Phương pháp điều tra thu thập số liệu + Chọn địa điểm điều tra + Chọn mẫu điều tra: 40 hộ được phân thành 2 nhóm hộ phân theo địa bàn thôn. +Thu thập số liệu • Phương pháp phân tổ • Phương pháp phân tích thống kê • Phương pháp chuyên gia chuyên khảo II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 1. TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA THỦY THANH VỊ TRÍ ĐỊA LÝ • Thuỷ Thanh nằm ở phía Đông Bắc Thị Hương Thuỷ, cách trung tâm Thị Hương Thuỷ theo hướng Tây Nam khoảng 6 km, cách Trung tâm Thành phố Huế theo hướng Tây khoảng 8 km. Có tọa độ vị trí địa lý từ 16 0 26 ’ 30 ” đến 16 0 29 ’ 30 ” vĩ độ Bắc, 107 0 37 ’ 10 ” đến 107 0 39 ’ 13 ” kinh độ Đông. • Ranh giới hành chính: + Phía Bắc giáp Phú Mỹ huyện Phú Vang. + Phía Nam giáp phường Thuỷ Phương, Thuỷ Dương, Thuỷ Châu. + Phía Đông giáp phú Hồ huyện Phú Vang. + Phía Tây giáp phường An Đông - Thành phố Huế.
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH tế của HOẠT ĐỘNG sản XUẤT lúa tại xã THỦY THANH, THỊ xã HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ , Slide ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH tế của HOẠT ĐỘNG sản XUẤT lúa tại xã THỦY THANH, THỊ xã HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn