Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lênin (phần II, III) ở trường cao đẳng kinh tế tài chính vĩnh long

132 5,702 6
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/12/2013, 00:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINHTRỌNG HƯNG VẬN DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG GIẢNG DẠY MÔN NHỮNG NGUYÊN BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁCLÊNIN (PHẦN II, III ) TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH VĨNH LONG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC ĐỒNG THÁP - NĂM 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINHTRỌNG HƯNG VẬN DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG GIẢNG DẠY MÔN NHỮNG NGUYÊN BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁCLÊNIN (PHẦN II, III) TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH VĨNH LONG Chuyên ngành: LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ Mã số: 60.14.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS. Trần Viết Quang ĐỒNG THÁP, 9/2012 LỜI CẢM ƠN Luận văn được hoàn thành, ngoài sự nỗ lực của bản thân, tôi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến T.S. Trần Viết Quang, khoa Giáo dục Chính trị, Trường đại học Vinh luôn quan tâm hướng dẫn, giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này. Tôi cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới quí thầy, trong khoa Giáo dục Chính trị trường đại học Vinh đã đóng góp ý kiến, tạo điều kiện thuận lợi để tôi được hoàn thành luận văn này. Tôi cũng biết ơn các nhà nghiên cứu, các học giả đã xuất bản những ấn phẩm liên quan đến đề tài, làm sở luận cho tác giả thực hiện luận văn. Xin cảm ơn sự hỗ trợ nhiều mặt của trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long, Bộ môn luận Chính trị, sinh viên khóa 7 Cao đẳng chính quy và sinh viên hai lớp K7- KTDN 1, K7 – KTDN2, trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long để tôi thực hiện luận văn này. Cuối cùng, tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc nhất tới những người thân trong gia đình, bạn bè, những người luôn bên tôi, động viên, giúp đỡ về nhiều mặt trong suốt quá trình tôi hoàn thành khóa học. Đồng Tháp, tháng 9 năm 2012 Tác giả Lê Trọng Hưng BẢNG QUY ĐỊNH CHỮ VIẾT TẮT CNH, HĐH Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa GD Giáo dục PP Phương pháp PPGD Phương pháp giảng dạy PPDH Phương pháp dạy học QTDH Qúa trình dạy học TB-BGDĐT Thông báo-Bộ giáo dục đào tạo MỤC LỤC A. MỞ ĐẦU 1. do chọn đề tài Lịch sử nhân loại đã bước sang một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của thông tin và tri thức. Thông tin và tri thức được coi là tài sản vô giá, là quyền lực tối ưu của mỗi quốc gia. Sự phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật và công nghệ đã dẫn đến sự gia tăng nhanh chóng khối lượng tri thức của nhân loại cũng như tốc độ ứng dụng vào đời sống xã hội tạo nên sự đa dạng của thế giới. Tình hình đó đã làm thay đổi những quan niệm về giáo dục. Ngày nay, giáo dục được xem là chìa khóa vàng để mỗi người, mỗi quốc gia tiến bước vào tương lai, là ngành sản xuất mà lợi nhuận của nó khó thể đong đếm được. Giáo dục không chỉ chức năng chuyển tải những kinh nghiệm lịch sử xã hội của thế hệ trước cho thế hệ sau, mà quan trọng là trang bị cho mỗi người phương pháp học tập, tìm cách phát triển năng lực nội sinh, phát triển tư duy nội tại, thích ứng được với một xã hội học tập thường xuyên, học tập suốt đời. Để giúp người học đáp ứng được những yêu cầu đó, việc cải cách, đổi mới giáo dục (GD) là một việc làm hết sức cần thiết và cấp bách, trong đó, đổi mới phương pháp giảng dạy (PPGD) là khâu then chốt nhất trong quá trình đạt đến mục tiêu đổi mới GD. Nhận thức được việc đổi mới PP giảng dạyhọc tập là một trong những vấn đề bức thiết hiện nay nước ta, Đảng và Nhà nước cũng như Bộ giáo dục và đào tạo đã đưa ra nhiều nghị quyết, chỉ thị nhằm thúc đẩy việc đổi mới PP dạy học tất cả các cấp học, bậc học. “Đổi mới phương pháp dạy và học, phát huy tư duy sáng tạo và năng lực đào tạo của người học, coi trọng thực hành, thực nghiệm, ngoại khoá, làm chủ kiến thức, tránh nhồi nhét. học vẹt, học chay”. Luật giáo dục nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2005 (điều 5 khoản 2) đã ghi: “Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học; bồi dưỡng cho người học năng lực tự học, khả năng thực hành, lòng say mê học tập và ý chí vươn 1 lên”. Bộ giáo dục và đào tạo cũng thông báo số: 4157/TB-BGDĐT, kết luận của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo Nguyễn Thiện Nhân tại Hội thảo Giảm tải, nâng cao chất lượng dạyhọc các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường Đại học, Cao đẳng”, nhằm tích cực hoá hoạt động học tập, phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo và năng lực tự học, tự nghiên cứu của người học. Nhà giáo giữ vai trò chủ đạo trong việc tổ chức, điều khiển, định hướng quá trình dạy học, còn người học giữ vai trò chủ động trong quá trình học tập và tham gia nghiên cứu khoa học”. Trong những năm qua, việc giảng dạy môn Những nguyên bản của chủ nghĩa MácLênin các trường Đại họcCao đẳng đã đạt được những kết quả nhất định, song vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu về chất lượng giảng dạy môn Những nguyên bản của chủ nghĩa MácLênin theo đúng tính chất của một môn học. Cùng với nhiều trường Đại học, Cao đẳng trong nước, Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long rất chú trọng việc đổi mới phương pháp giảng dạy. Giáo viên Bộ môn MácLênin đã tham gia những khóa bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ do Bộ giáo dục và đào tạo tổ chức, các lớp học về nghiệp vụ sư phạm và phương pháp giảng dạy, hội thi giáo viên giỏi, v.v Tuy nhiên, phần lớn các giảng viên chủ yếu giảng dạy theo phương pháp thuyết trình truyền thống, mà chưa vận dụng các phương pháp dạy học tích cực, do đó, chưa phát huy được tính tích cực của sinh viên trong quá trình chiếm lĩnh tri thức. Xuất phát từ thực tế nói trên và từ yêu cầu của việc đổi mới phương pháp giảng dạy, tác giả chọn vấn đề: “Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy môn Những nguyên bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin (phần II, III) trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long” làm đề tài luận văn Thạc sĩ. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 2 Liên quan đến đề tài nghiên cứu, từ trước đến nay rất nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước bàn tới dưới nhiều góc độ khác nhau. Các nhà tư tưởng thời cổ đại như Khổng Tử, Socrate hay các tư tưởng thời Phục hưng như Jean Jacqes Rouseau, S.Mong-te-xki-ơ . đã bàn nhiều đến vấn đề giáo dục, đặc biệt là vấn đề phát huy tính tích cực, sáng tạo của người học. Và vấn đề đổi mới PPDH theo hướng vận dụng các PPDH tích cực vào quá trình dạy học lấy người học làm trung tâm nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo của người học cũng đã và đang được các nhà nghiên cứu, các nhà quản giáo dục trên thế giới và Việt Nam bàn đến, đặc biệt là trong những năm gần đây. - Liên quan đến vấn đề đổi mới phương pháp dạy học, vận dụng các phương pháp dạy học tích cực đã một số công trình tiêu biểu như: Luận văn thạc sĩ của Trần Thị Hồng “Vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong dạy học môn Giáo dục công dân lớp 10 trường Trung học phổ thông Đông Sơn I, tỉnh Thanh Hoá” (2006); Luận văn Thạc sĩ của Trần Thị Minh: “Kết hợp phương pháp dạy học truyền thống với phương pháp dạy học tích cực để nâng cao hiệu quả dạy học môn Giáo dục công dân lớp 10 - phần thứ nhất (Qua thực tế các trường Trung học phổ thông Hải Phòng) (2007); Luận văn Thạc sĩ của Nguyễn Thị Kim Ngân: “Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực trong phần “Công dân với việc hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học” trường Trung học phổ thông hiện nay” (Qua thực tế một số trường Trung học phổ thông tỉnh Nghệ An) (2008); Luận văn Thạc sĩ của Nguyễn Thị Thảo: “Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực trong dạy học phần “Công dân với đạo đức” chương trình Giáo dục công dân lớp 10 nhằm nâng cao nhận thức của học sinh Trung học phổ thông về các giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc” (Qua khảo sát một số trường Trung học phổ thông thuộc huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa). 3 Nhóm công trình này đã chỉ ra được quan niệm về PPDH tích cực, các PPDH tích cực cụ thể, những đặc trưng của các PPDH tích cực và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu vận dụng các PPDH tích cực. Các công trình đã đưa ra được một số quy trình và điều kiện vận dụng các PPDH tích cực vào một số bài cụ thể trong chương trình GDCD lớp 10. Tuy nhiên, đâynhững đề tài nghiên cứu và áp dụng trong chương trình GDCD bậc THPT. Chưa đưa ra được những quy trình và giải pháp vận dụng các PPDH tích cực trong QTDH môn Những nguyên bản của chủ nghĩa Mác Lênin (phần II) trình độ Cao đẳng. - Nhóm các bài viết đăng trên báo và các tạp chí liên quan đến vấn đề này gồm có: Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy học phần “Lý luận dạy học địa lý” nhằm phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên sư phạm địa lí của tác giả Đậu Thị Hòa, Tạp chí Nghiên cứu giáo dục, số 3/2006; Sổ tay Phương pháp giảng dạy và đánh giá, Trường Đại học Nha Trang, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, số 2 (25)/ - 2008; Nâng cao hiệu quả phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy môn Những nguyên bản của chủ nghĩa Mác- Lênin của tác giả Nguyễn Trung Hiếu, Tạp chí Giáo dục, số 6 – 2009 . Các công trình nêu trên đều khẳng định vai trò của phương pháp thảo luận nhóm là phương pháp tích cực, sáng tạo của người học và tìm kiếm các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả vận dụng phương pháp này trong dạy học - Đề cập đến vấn đề đổi mới phương pháp giảng dạy các môn luận chính trị trong các trường đại họccao đẳng các bài viết, các công trình nghiên cứu như: Phùng Văn Bộ, Một số vấn đề về phương pháp giảng dạy và nghiên cứu triết học, Nxb Giáo dục, 2001; Lê Hữu Ái: “Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy các môn Mác- lênin các trường Đại học”, Tạp chí Nghiên cứu luận, số 1/2000; PGS.TS. Đoàn Minh Duệ: “Hướng tới việc dạy học môn triết học hiệu quả hơn, Kỷ yếu hội thảo khoa học về đổi mới 4 phương pháp giảng dạy học tập môn triết học Mác- Lênin trong các trường Đại học toàn quốc”, Hà Nội, tháng 12/2002. TS. Trần Viết Quang: “Bồi dưỡng thế giới quan và phương pháp luận khoa học cho sinh viên thông qua việc giảng dạy triết học Mác- Lênin”, Đề tài KHCN cấp Bộ/2000; “Hướng tới việc dạy, học môn triết học hiệu quả hơn”. Kỷ yếu hội thảo khoa học về đổi mới phương pháp giảng dạy học tập môn triết học Mác- Lênin trong các trường Đại học toàn quốc, Hà nội, 12/ 2002. Các công trình nêu trên đều đề cập đến vấn đề đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tích tích cực của sinh viên các trường đại học. Như vậy, các công trình, các bài viết trên đã đề cập đến nhiều khía cạnh khác nhau của việc đổi mới PPDH theo hướng vận dụng các PPDH tích cực vào quá trình dạy học cả về mặt luận và thực tiễn. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện nay, chưa một công trình khoa học nào đi sâu nghiên cứu một cách hệ thống và cụ thể về việc vận dụng các PPDH tích cực vào giảng dạy môn Những nguyên bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin (phần II) nhằm phát huy tính tích cực của sinh viên thì chưa công trình nào nghiên cứu một cách hệ thống. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 3.1. Mục đích Trên sở làm rõ tính tất yếu của việc vận dụng các PPDH tích cực trong giảng dạy và từ thực nghiệm sư phạm, luận văn đưa ra quy trình và giải pháp vận dụng các PPDH tích cực trong giảng dạy môn Những nguyên bản của chủ nghĩa MácLênin (phần II) Trường Cao Đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long. 3.2. Nhiệm vụ Để đạt được mục đích trên thì luận văn các nhiệm vụ sau: 5 . HƯNG VẬN DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG GIẢNG DẠY MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN (PHẦN II, III) Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ. ĐẲNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH VĨNH LONG 1.1. Cơ sở lý luận của việc vận dụng các phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy môn Những nguyên lý cơ bản của chủ
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lênin (phần II, III) ở trường cao đẳng kinh tế tài chính vĩnh long , Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lênin (phần II, III) ở trường cao đẳng kinh tế tài chính vĩnh long

Từ khóa liên quan