Tài liệu Đề tài "Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty Quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất (CIRT), chế độ pháp lý và thực tiễn áp dụng" pptx

93 447 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/12/2013, 20:15

Luận văn Đề Tài: Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty Quan hệ quốc tế Đầu sản xuất (CIRT), chế độ pháp thực tiễn áp dụng Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nguyễn Đức Cảnh Lớp: Luật Kinh doanh 41A 1 LI NểI U bt k giai on phỏt trin no, phỏp lut luụn úng mt vai trũ rt quan trng. Nú l tiờu chun phỏp cho mi hot ng trong i sng xó hi. Trong h thng phỏp lut ú cú phỏp lut v hp ng kinh t, nú iu chnh cỏc quan h xó hi phỏt sinh trong lnh vc hot ng kinh t. Hin nay, khi ó chuyn i sang nn kinh t hng hoỏ nhiu thnh phn vn hnh theo c ch th trng, cú s qun ca Nh nc theo nh hng XHCN thỡ phỏp lut v hp ng kinh t ó v ang l mt vn ht sc phc tp . Nn kinh t cng phỏt trin thỡ cỏc quan h kinh t cng a dng v phc tp hn nhiu, nú khụng ch dng li cỏc quan h kinh t trong nc m cũn cú s tham gia bi cỏc nhõn tụ nc ngoi. Song cho n nay, phỏp lut hin hnh v ch hp ng kinh t ca chỳng ta vn l phỏp lnh hp ng kinh t ngy 25/9/1989 cựng vi cỏc vn bn c th hoỏ v hng dn thi hnh phỏp lnh. Thc t cho thy phỏp lnh ny cũn cú nhiu im cha phự hp vi yờu cu v ũi hi ca nn kinh t hin nay. Nhng hn ch v thiu sút ú ó gõy khú khn cho cỏc ch th kinh doanh trong quỏ trỡnh ký kt v thc hin hp ng kinh t v ng thi cng gõy tr ngi cho h ca cỏc c quan qun v hp ng kinh t. Bờn cnh ú, trong iu kin nc ta hin nay, B lut dõn s v Lut thng mi l hai vn bn rt quan trng ó c thụng qua v cú hiu lc ó ỏp ng c nhng ũi hi trong i sng xó hi. Trong khi ú phỏp lnh hp ng kinh t sau mt thi gian di khụng cũn phự hp, khụng cũn ỏp ng c yờu cu thc tin sụi ng ca nn kinh t th trng. Vỡ vy, vic nghiờn cu tỡm ra nhng im hn ch v a ra phng hng sa i b sung l rt cn thit. Xuõt phỏt t nhng ũi hi ú, bng nhng kin thc ó c trang b cựng vi nhn thc v thc tin trong quỏ trỡnh thc tp ti Cụng ty quan h quc t - u t sn xut (CIRI), tụi chn ti : "Hp ng thuờ nh xng ti cụng ty Quan h quc t - u t sn xut (CIRT), ch phỏp v Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn §øc C¶nh Líp: LuËt Kinh doanh 41A 2 thực tiễn áp dụng" để làm đề tài chuyên đề thực tập cho mình, nhằm nghiên cứu góp phần vào công cuộc hoàn thiện pháp luật về hợp đồng kinh tế. Đề tài được kết cấu thành 3 chương : Chương I : Chế độ pháp về hợp đồng kinh tế. Chương II : Thực trạng ký kết thực hiện hợp đồng kinh tế áp dụng với việc thuê nhà xưởng tại công ty quan hệ quốc tế - Đầu sản xuất (CIRI) Chương III : Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật hợp đồng kinh tế về việc thuê nhà xưởng tại công ty quan hệ quốc tế - Đầu sản xuất (CIRI) Để hoàn thành đề tài này, ngoài sự cố gắng của bản thân, tôi xin chân thành cảm ơn sâu sắc các anh chị trong công ty quan hệ quốc tế - đầu sản xuất cùng với các thầy cô giáo trong Bộ môn Luật kinh tế, đặc biệt chất lượng là thầy giáo TS. Nguyễn Hợp Toàn cô giáo Phạm Thị Phương Thuỷ đã nhiệt tình giúp đỡ hướng dẫn tôi hoàn thành bài viết này. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nguyễn Đức Cảnh Lớp: Luật Kinh doanh 41A 3 CHNG I CH PHP Lí V HP NG KINH T I. C IM HèNH THNH V PHT TRIN CA HP NG KINH T Do c im ca nn kinh t cỏc giai on khỏc nhau m c im hỡnh thnh v phỏt trin ca hp ng kinh t cng khỏc nhau trong cỏc giai on sau : 1. Hp ng kinh t trong thi k khụi phc nn kinh t v ci to xó hi ch ngha nn kinh t quc dõn (1954 - 1959) Thi k ny nn kinh t gm nhiu thnh phn kinh t hot ng an xen ln nhau. Vỡ th, ch phỏp v hp ng kinh t c thc hin theo ngh nh s 738/TTg ngy 10/4/1956 ca Th tng Chớnh ph ban hnh iu l tm thi v lp hp ng kinh doanh, qui nh mi quan h hp ng trong lnh vc kinh doanh gia cỏc n v kinh doanh ca Nh nc, hp tỏc xó, cụng ty hp doanh v t doanh. c im ca hp ng kinh doanh l rt coi trng ý chớ t do, t nguyn, bỡnh ng, tht th, cựng cú li ca cỏc ng s tham gia hp ng trong nn kinh t quc dõn. Tuy nhiờn, phi chu s kim soỏt ca cỏc c quan Nh nc nh : hp ng phi ng ký ti c quan Nh nc cú thm quyn, quyn hu b hp ng b hn ch.v.v 2. Hp ng kinh t trong thi k bc u xõy dng c s vt cht k thut ca ch ngha xó hi theo c ch k hoch hoỏ tp trung (1960 - 1974) L thi k ci to xó hi ch ngha nn kinh t quc dõn ó cn bn hon thnh. Nh nc ch trng phỏt trin nn kinh t theo k hoch , chu s iu hnh ca Nh nc. Vỡ th, ch hp ng kinh doanh cng c thay i. iu l tm thi v ch hp ng kinh t do Chớnh ph ban hnh theo Ngh nh s 004/TTg ngy 4/1/1960 quy nh mt kiu hp ng mi, hp ng c ký kt trờn c s k hoch Nh nc. c im ca iu l tm thi l nhm tng cng mi quan h kinh t gia cỏc xớ nghip quc doanh v c quan Nh nc. Coi ký kt hp ng Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn §øc C¶nh Líp: LuËt Kinh doanh 41A 4 kinh tế là kỷ luật Nhà nước trong quan hệ kinh tế chỉ được ký kết hợp đồng kinh tế trong phạm vi chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước, đồng thời cũng không được tự ý thương lượng điều chỉnh hợp đồng kinh tế nếu không có sự đồng ý của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền Do đó, chế độ hợp đồng kinh tế được chia làm hai loại : hợp đồng nguyên tắc hợp đồng cụ thể. Bên cạnh đó, Điều lệ tạm thời - cũng qui định việc thành lập Hội đồng trọng tài với cách là cơ quan tài phán Nhà nước có chức năng giải quyết các tranh chấp trong việc ký kết thực hiện hợp đồng kinh tế. Như vậy, chế độ hợp đồng kinh tế thường kỳ này là công cụ pháp của việc thực hiện kế hoạch Nhà nước, với bản chất mang đậm yếu tố kế hoạch còn yếu tố tài sản là thứ yếu. 3. Hợp đồng kinh tế trong thời kỳ thực hiện chủ trương cải tiến quản kinh tế (1975 - 1988) Đây là thời kỳ nền kinh tế thực hiện việc quản theo phương thức kinh doanh xã hội chủ nghĩa. Để tương ứng với nó chính phủ đã ban hành Điều lệ về chế độ hợp đồng kinh tế kèm theo Nghị định số 54/CP ngày 10/3/1975 của Hội đồng Chính phủ, qui định kiểu hợp đồng kinh tế mới, thay thế cho bản điều lệ tạm thời về chế độ hợp đồng kinh tế trước đó. Đặc điểm chế độ hợp đồng kinh tế thời kỳ này là : Hợp đồng kinh tế được ký kết ngay sau khi có sổ kiểm tra kế hoạch sau đó được điều chỉnh lại khi Nhà nước gao chỉ tiêu kế hoạch chính thức, việc ký kết hợp đồng kinh tế căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ , kế hoạch hoặc văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan quản Nhà nước cấp trên, bên cạnh đó các đơn vị kinh tế còn có thể ký kết các hợp đồng kinh tế ngoài chỉ tiêu pháp lệnh, vì thế mà chủ thể của hợp đồng kinh tế được mở rộng hơn, thể loại hợp đồng cũng được đa dạng hơn nhiều 4. Hợp đồng kinh tế trong thời kỳ đổi mới cơ chế quản kinh tế (từ năm 1989 đến nay) Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nguyễn Đức Cảnh Lớp: Luật Kinh doanh 41A 5 Sau i hi VI, ng v Nh nc ta ch trng i mi nn kinh t vn hnh theo c ch th trng cú s qun ca Nh nc theo nh hng xó hi ch ngha, c ch qun kinh t cng c chuyn i hon ton theo nn kinh t. Chớnh vỡ th, ch hp ng kinh t - cng c chuyn i. Tren c s ú, phỏp lnh hp ng kinh t do Hi ng Nh nc , thụng qua ngy 25/9/1989 c ban hnh. c im ca phỏp lnh hp ng kinh t gm : + Hp ng kinh t c xỏc lp trờn c s t nguyn, bỡnh ng v quyn v ngha v, cựng cú li v khụng trỏi phỏp lut. + ch th tham gia hp ng kinh t l tt c cỏc phỏp nhõn, cỏ nhõn cú ng ký kinh doanh, ngoi ra cũn c m rng trong mt s trng hp c bit + Ch th cú quyn t quyt trong vic ký kt v thc hin hp ng kinh t + Th loi hp ng kinh t c a dng hoỏ, bờn cnh ú cũn qui nh mt s hp ng kinh t theo ch tiờu phỏp lnh ỏp dng i vi cỏc doanh nghip Nh nc hot ng theo ch tiờu phỏp lnh Nh nc giao v chớnh ph cng cú vn bn qui nh riờng (Quyt nh s 18/HBT ngy 16/1/1990 ca Hi ng b trng) Nh vy, nhng im i mi ca ch hp ng kinh t thi k ny ó ỏp ng yờu cu ca c ch qun nn kinh t nhiu thnh phn, bc u xõy dng nn kinh t th trng cú s qun ca Nh nc theo nh hng XHCN. Sau õy, chỳng ta s nghiờn cu ch hp ng kinh t theo Phỏp lnh hp ng kinh t ngy 25/9/1989. II. KHI QUT V HP NG KINH T 1. Khỏi nim hp ng kinh t Trong cỏc mi quan h xó hi cú nhng quan h c cỏc bờn tho thun thit lp nhm mc ớch lm phỏt sinh nhng i thay chm dt quyn Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn §øc C¶nh Líp: LuËt Kinh doanh 41A 6 nghĩa vụ - giữa các bên với nhau. Những mối quan hệ thuộc loại này được gọi chung là quan hệ hợp đồng. Cũng như vậy quan hệ hợp đồng trong lĩnh vực kinh tế được gọi là quan hệ hợp đồng kinh tế . Trong khoa học pháp lý, hợp đồng kinh tế thường được hiểu theo hai nghĩa. Đó là nghĩa khách quan chủ quan. - Theo nghĩa khách quan (tức là dưới góc độ ý chí Nhà nước ) : hợp đồng kinh tế là tổng hợp các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trên cơ sở tự nguyện bình đẳng giữa các bên chủ thể kinh doanh với nhau (còn gọi là chế độ hợp đồng kinh tế hay pháp luật về hợp đồng kinh tế). Chế độ hợp đồng kinh tế của nước ta mang đặc thù của pháp luật xã hội chủ nghĩa nó bao gồm các quy phạm pháp luật về nguyên tắc ký kết cách chủ thể tham gia; trình tự thủ tục ký kết hợp đồng kinh tế; các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng cũng như các nguyên tắc nội dung thực hiện; các điều kiện cách thức giải quyết hậu quả của việc thay đổi, huỷ bỏ, đình chỉ thanh hợp đồng kinh tế; quyền nghĩa vụ của các bên trong việc thực hiện hợp đồng kinh tế; trách nhiệm vật chất do vi phạm hợp đồng kinh tế. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế , sự thay đổi của quan hệ kinh tế, chế độ hợp đồng kinh tế cũng được thay đổi phát triển. - Theo nghĩa chủ quan (tức là theo ý chí của các bên ký kết hợp đồng) : "Hợp đồng kinh tế là sự thoả thuận bằng văn bản hoặc tài liệu giao dịch giữa các bên ký kết về thực hiện công việc sản xuất trao đổi hàng hoá, dịch vụ, nghiên cứu , ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật các thoả thuận khác có mục đích kinh doanh với sự qui định rõ ràng về quyền nghĩa vụ của mỗi bên để xây dựng thực hiện kế hoạch của mình" (Điều 1 - Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25/9/1989). Theo nghĩa này, hợp đồng là sự thống nhất ý chí của các chủ thể hợp đồng kinh tế. Như vậy, xét về thực chất hợp đồng kinh tế , cũng như các loại hợp đồng khác, đều là sự thay đổi giữa các chủ thể về việc xác lập, thay đổi hoặc Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn §øc C¶nh Líp: LuËt Kinh doanh 41A 7 chấm dứt quyền nghĩa vụ của các chủ thể trong các quan hệ cụ thể. Tuy nhiên, có một số điểm khác nhau giữa hợp đồng kinh tế với các loại hợp đồng khác về các chủ thể, mục đích, hình thức ký kết, thực hiện Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nguyễn Đức Cảnh Lớp: Luật Kinh doanh 41A 8 2. c im hp ng kinh t Nhng thay i c bn trong nn kinh t cng nh ch qun kinh t theo s thay i nhng qui nh ca ch hp ng kinh t phự hp vi tỡnh hỡh din bin mi trong cỏc quan h kinh t. Vỡ th, nhng qui nh ca phỏp lut v hp ng kinh t hin nay cú cỏc c im chỳng ta phõn bit vi nhng qui nh hp ng kinh t trc õy. ng thi cng phõn bit vi cỏc loi hp ng khỏc. Nhng c im ú l : 2.1 c im v mc ớch ca hp ng kinh t Hp ng kinh t c ký kt nhm mc ớch kinh doanh. Mc ớch ny c th hin trong ni dung cụng vic m cỏc bờn tho thun trong hp ng nh l : thc hin hot ng sn xut , trao i hng hoỏ, dch v iu ú cú ngha l hp ng kinh t phi gn vi quỏ trỡnh sn xut v tỏi sn xut ca cỏc ch th kinh doanh, trong ú ớt nht mt bờn ký hp ng phi cú mc ớch kinh doanh cũn bờn kia cú th khụng cú mc ớch kinh doanh nhng khụng cú mc ớch ỏp ng nhu cu tiờu dựng v sinh hot. c im ny dựng phõn bit hp ng kinh t vi hp ng dõn s, hn na mc ớch kinh doanh l c trng ca cỏc quan h kinh t. 2.2 c im v ch th hp ng kinh t : Theo iu 2 - phỏp lnh hp ng kinh t, thỡ hp ng kinh t c ký kt gia cỏc bờn : phỏp nhõn vi phỏp nhõn; phỏp nhõn vi cỏ nhõn cú ng ký kinh doanh theo qui nh ca phỏp lut. Nh vy theo qui nh ny thỡ ch th ký kt hp ng kinh t phi l ch th cú iu kin t chc, phi l phỏp nhõn v luụn phi l mt bờn ký kt, cũn bờn kia cú th l cỏ nhõn cú ng ký kinh doanh. Cỏ nhõn cú ng ký kinh doanh c hiu l cỏ nhõn c c quan Nh nc cú thm quyn cp giy chng nhn ng ký kinh doanh. 2.3 c im v hỡnh thc hp ng kinh t Hp ng kinh t cú th ký kt di hỡnh thc vn bn hp ng hoc ti liu giao dch (nh cụng vn, in bỏo, n cho hng, t hng). Ngoi ra Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn §øc C¶nh Líp: LuËt Kinh doanh 41A 9 các bên có thể ký kết các văn bản phụ lục hợp đồng cụ thể hoá các điều kiện trong hợp đồng hoặc biên bản bổ sung những điều khoản mới thoả thuận vào văn bản hợp đồng. Phụ lục hợp đồng biên bản bổ sung có giá trị pháp như hợp đồng kinh tế. 3. Phân loại hợp đồng kinh tế Dựa trên những căn cứ khác nhau mà hợp đồng kinh tế được phân thành nhiều loại khác nhau. 3.1 Căn cứ tính chất của quan hệ hợp đồng, hợp đồng kinh tế gồm các loại sau: * Hợp đồng kinh tế mang tính chất đền bù : Là loại hợp đồng mà theo đó quyền nghĩa vụ của các bên tương xứng nhau (quyền của bên này là nghĩa vụ của bên kia ngược lại). Trong quan hệ hợp đồng, một bên có nghĩa vụ giao hàng hoá, thực hiện dịch vụ hoặc kết quả công việc đã thoả thuận, bên kia có nghĩa vụ nhận hàng hoá hoặc kết quả đó thanh toán tiền. Đây là loại hợp đồng phản ánh quan hệ hàng hoá - tiền tệ với bản chất là quan hệ ngang giá được sử dụng trong các lĩnh vực như la trao đổi hàng hoá; vận chuyển hàng hoá . * Hợp đồng kinh tế mang tính tổ chức : Là loại hợp đồng được xác lập trên cơ sở sự đồng ý của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, các chủ thể kinh doanh có thể thoả thuận với nhau lập ra một cơ sở kinh tế - kỹ thuật mới để thực hiện mục đích chung. Hợp đồng này không phản ánh quan hệ hàng hoá tiền tệ, không mang tính chất đền bù. Các bên chủ thể có thể thoả thuận góp vật chất, góp sức lao động để lập ra cơ sở kinh doanh mới. Song chủ thể của loại hợp đồng này phải có cách pháp nhân đầy đủ. Tuỳ theo tính chất của tổ chức, hợp đồng không chỉ có 2 bên chủ thể mà có nhiều bên cùng tham gia. 3.2 Căn cứ vào thời hạn thực hiện hợp đồng, hợp đồng kinh tế chia làm 2 loại : * Hợp đồng kinh tế dài hạn : [...]... khon 2 - Ngh nh s 17/HKINH T (ó dn) thỡ vn bn thanh hp ng kinh t phi cú nhng ni dung ch yu sau: - Xỏc nhn mc d thc hin ni dung cụng vic ó tho thun trong hp ng ca cỏc bờn, t ú xỏc nh ngha v ca cỏc bờn khi thanh - Xỏc nh cỏc khon thuc trỏch nhim ti sn, hu qu phỏp ca cỏc bờn trong quan h hp ng (nu cú) do phi thanh trc khi hp ng kinh t ht hiu lc K t thi im cỏc bờn ký vo biờn bn thanh lý, quan. .. kinh t khi cú cỏc iu kin sau : - Cú s vi phm hp ng kinh t ca bờn cựng ký kt v bờn ú ó tha nhn thụngqua chng t, vn bn hoc c c quan Nh nc cú kt lun bng vn bn - Vic tip tc thc hin hp ng kinh t ú khụng em li li ớch bờn b vi phm nh mc ớch ký kt hp ng kinh t 2.4.2 Thanh hp ng kinh t Thanh hp ng kinh t l hnh vi phỏp ca cỏ bờn chm dt cỏc quan h hp ng kinh t Khi thanh hp ng kinh t cỏc bờn phi gp... hnh ca ch hp ng kinh t 1- Ngh nh s 735/TTg ngy 10/4/1960 ban hnh iu l v hp ng kinh doanh 2- Ngh nh 04/TTg ngy 04/1/1960 ban hnh iu l tm thi v ch hp ng kinh t gia cỏc xớ nghip quc doanh v c quan Nh nc Nguyễn Đức Cảnh 11 Lớp: Luật Kinh doanh 41A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 3- Ngh nh 54/CP ngy 10/3/1975 ban hnh iu l v ch hp ng kinh t 4- Phỏp lnh hp ng kinh t ngy 25/9/1989 5- Ngh nh 17/HBT ngy 16/1/1990... ni dung giao dch ca quan h hp ng gm: * Hp ng mua bỏn hng hoỏ L hp ng m theo ú bờn bỏn cú ngha v chuyn giao hng hoỏ v quyn s hu i vi hng hoỏ ú cho bờn mua theo ỳng iu kin ó tho Nguyễn Đức Cảnh 10 Lớp: Luật Kinh doanh 41A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp thun trong hp ng, cũn bờn mua cú ngha v nhn hng hoỏ v thanh toỏn tin hng Quan h hp ng ny l quan h trao i hng hoỏ, gi l quan h hng hoỏ - tin t * Hp ng vn... giỏ tr phỏp lý, m vn phỏp ni bt nhm m bo cho hp ng cỏc bờn ký kt tuõn theo ch hp ng kinh t ú l iu kin v a v phỏp ca cỏc bờn tham gia hp ng kinh t Nguyễn Đức Cảnh 19 Lớp: Luật Kinh doanh 41A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp - i tng ca hp ng kinh t tớnh bng s lng, khi lng hoc giỏ tr quy c ó tho thun: iu khon ny nhm tr li cõu hi cỏi gỡ? v bao nhiờu? khi cỏc bờn tham gia ký kt hp ng kinh t - Cht lng,... gõy thit hi cho mỡnh - Bờn vi phm cú li: Li l thỏi ch quan ca bờn vi phm hp ng kinh t, th hin s vụ ý hoc c ý trong vic thc hin hnh vi vi phm Bờn b vi phm phi chng minh c bờn vi phm cú li Nu hnh vi vi phm hon ton do nguyờn nhõn khỏch quan thỡ bờn vi phm khụng phi chu trỏch nhim phỏp i vi hnh vi vi phm ca mỡnh - Cú mi quan h nhõn qu gia hnh vi vi phm v thit hi xy ra: õy l mi quan h bin chng gia hnh... doanh 41A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp nhau gii quyt nhng vn cũn tn ng, ỏnh giỏ nhng kt qu t c v cha t c, trờn c s ú xỏc nh quyn v ngha v ca cỏc bờn trong thi gian k tip Theo iu 28 phỏp lnh hp ng kinh t, cỏc bờn thanh hp ng kinh t c gii quyt - Hp ng kinh t ó thc hin xong, nhng cũn cú hu qu cha c gii quyt - Thi hn cú hiu lc ca hp ng kinh t ó ht v khụng cú tho thun kộo di thi gian ú - Hp ng kinh t... nhau 1.4 Ni dung ca hp ng kinh t Nguyễn Đức Cảnh 18 Lớp: Luật Kinh doanh 41A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Ni dung ca hp ng kinh t l ton b nhng gỡ m hai bờn tho thun, th hin v ngha v ca cỏc bờn rng buc vi nhau trong quan h hp ng Thụng thng v mt phỏp lý, ni dung ca hp ng kinh t c th hin ba loi iu khon Mt l, iu khon thng l - L nhng iu khon m ni dung ó c phỏp lut qui nh m nu cỏc bờn khụng ghi vo hp ng thỡ... dung ký kt Quan h hp ng kinh t ch c coi Nguyễn Đức Cảnh 12 Lớp: Luật Kinh doanh 41A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp l hỡnh thnh v cú giỏ tr phỏp nu cú s tho thun gia cỏc bờn c thc hin trờn c s t nguyn ca cỏc bờn Ti iu 4 - Phỏp lnh hp ng kinh t qui nh : "Ký kt hp ng kinh t l quyn ca cỏc n v kinh t Khụng mt c quan, t chc, cỏ nhõn no c ỏp t ý chớ ca mỡnh cho n v kinh t khi ký kt hp ng Khụng mt n v no... dch, nhm ghi nhn mt cỏch y rừ rng cỏc cam kt ca cỏc bờn bng "giy trng mc en" õy l c s phỏp cỏc bờn tin hnh thc hin cỏc cam kột trong hp ng Cng ng thi cỏc Nguyễn Đức Cảnh 21 Lớp: Luật Kinh doanh 41A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp c quan cú thm quyn kim tra tớnh hp phỏp ca hp ng , gii quyt cỏc tranh chp , x cỏc vi phm nu cú Cựng vi vn bn chớnh l hp ng, cỏc bờn cũn cú th ký kt cỏc vn bn ph lc hp . Luận văn Đề Tài: Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty Quan hệ quốc tế Đầu tư sản xuất (CIRT), chế độ pháp lý và thực tiễn áp dụng Chuyên đề thực tập tốt. việc thuê nhà xưởng tại công ty quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất (CIRI) Chương III : Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật hợp đồng kinh tế về việc thuê
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Đề tài "Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty Quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất (CIRT), chế độ pháp lý và thực tiễn áp dụng" pptx, Tài liệu Đề tài "Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty Quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất (CIRT), chế độ pháp lý và thực tiễn áp dụng" pptx, Tài liệu Đề tài "Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty Quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất (CIRT), chế độ pháp lý và thực tiễn áp dụng" pptx

Từ khóa liên quan