Tài liệu Thủ tục Phê duyệt dự toán các chương trình mục tiêu Quốc gia pptx

2 518 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/12/2013, 04:15

Thủ tục Phê duyệt dự toán các chương trình mục tiêu Quốc gia Nơi tiếp nhận hồ sơ: Tên đơn vị: Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Sở NN PTNT Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30) Trình tự thực hiện: a. Các bước thực hiện đối với cá nhân, tổ chức. - Bước 1: Các cá nhân, tổ chức tiến hành lập hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Sở NN PTNT. - Bước 2: Nhận kết quả tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Sở NN PTNT. b. Các bước thực hiện đối với cơ quan hành chính Nhà nước - Bước 1: Sở NNPTNT tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; - Bước 2: Các bộ phận chức năng liên quan thẩm định hồ sơ, xem xét giải quyết, sau đó chuyển cho Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt. - Bước 3: Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Sở NN PTNT trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ hành chính Thành phần hồ sơ: 1. Tờ trình về việc phê duyệt dự toán (Bản chính) 2. Nếu có khai hoang thì phải có Bản vẽ thiết kế và thuyết minh chi tiết ghi rõ cấp thực bì, cấp đất, số cây khai hoang/100m2 . (Bản chính) 3. Dự toán hỗ trợ vật tư, phân bón, cây con, giống (Bản chính) 4. Danh sách hộ dân được hưởng lợi, có chính quyền địa phương xác nhận. (Bản chính) 5. File dự toán () Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ Thời hạn giải quyết: 10 ngày () Phí, lệ phí: Lệ phí thẩm định dự toán, tuỳ thuộc loại công trình Yêu cầu điều kiện: không có Căn cứ pháp lý: + Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư. + QĐ số 2989/2006/ QĐ-UB ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh TT-Huế về việc ban hành quy định phân công, phân cấp và uỷ quyền giải quyết một số vấn đề trong công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế . Thủ tục Phê duyệt dự toán các chương trình mục tiêu Quốc gia Nơi tiếp nhận hồ sơ: Tên đơn vị: Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Sở NN PTNT Địa chỉ: Thời gian. chức, cá nhân. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ hành chính Thành phần hồ sơ: 1. Tờ trình về việc phê duyệt dự toán (Bản chính)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Thủ tục Phê duyệt dự toán các chương trình mục tiêu Quốc gia pptx, Tài liệu Thủ tục Phê duyệt dự toán các chương trình mục tiêu Quốc gia pptx, Tài liệu Thủ tục Phê duyệt dự toán các chương trình mục tiêu Quốc gia pptx

Từ khóa liên quan