Tài liệu Thủ tục Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức kinh doanh trừ HTX doc

1 412 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/12/2013, 03:15

Thủ tục Đăng thuế lần đầu đối với người nộp thuế tổ chức kinh doanh trừ HTX, tổ hợp (trừ các đơn vị trực thuộc) - Trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông Nơi tiếp nhận hồ sơ: Tên đơn vị: SỞ KHĐT Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30) Trình tự thực hiện: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận Đăng kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đầu tư thì NNT chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định (kê khai đầy đủ thông tin vào mẫu tờ khai và các giấy tờ kèm theo) sau đó gửi đến cơ quan thuế để làm thủ tục đăng thuế. Cơ quan thuế sẽ kiểm tra hồ sơ đăng thuế của NNT, nếu hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục thì sẽ xử lý hồ sơ và cấp mã số thuế cho NNT Cách thức thực hiện: + Trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế cấp Cục thuế + Thông qua hệ thống bưu chính Thành phần hồ sơ: +1. Tờ khai đăng thuế mẫu 01-ĐK-TCT. (Theo mẫu) 2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư nước+ ngoài tại Việt Nam; hoặc Bản sao Quyết định thành lập. Riêng đối với một số ngành, nghề đặc biệt do các Bộ, ngành cấp giấy phép hoạt động (như tín dụng, luật sư, bảo hiểm, dầu khí, y tế) thì sử dụng Giấy phép hoạt động thay cho Giấy chứng nhận đăng kinh doanh (Bản sao) 3. Bản kê chi nhánh, văn phòng đại diện, kho hàng, đơn vị trực thuộc+ (nếu có) Mẫu số 01-ĐKT-TCT-BK01, Mẫu số 01-ĐKT-TCT-BK02, Mẫu số 01-ĐKT-TCT-BK03, Mẫu số 01-ĐKT-TCT-BK04, Mẫu số 01-ĐKT-TCT- BK05, Mẫu số 01-ĐKT-TCT-BK06, Mẫu số 01-ĐKT-TCT-BK07. (Theo mẫu) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 5 ngày làm việc đối với các hồ sơ đăng thuế nộp trực tiếp tại các Cục thuế tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ do người nộp thuế kê khai sai sót) ngày () Phí, lệ phí: Yêu cầu điều kiện: Căn cứ pháp lý: + Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29/11/2006 + Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ + Thông tư 85/2007/TT-BTC ban hành ngày 18/07/2007 . Thủ tục Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức kinh doanh trừ HTX, tổ hợp (trừ các đơn vị trực thuộc) - Trừ trường hợp qua. thuế để làm thủ tục đăng ký thuế. Cơ quan thuế sẽ kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế của NNT, nếu hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục thì sẽ xử lý hồ sơ và cấp mã số thuế
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Thủ tục Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức kinh doanh trừ HTX doc, Tài liệu Thủ tục Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức kinh doanh trừ HTX doc, Tài liệu Thủ tục Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức kinh doanh trừ HTX doc