Tài liệu Thủ tục Đăng ký thuế lần đầu đối với trường hợp nhà thầu doc

1 366 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/12/2013, 03:15

Thủ tục Đăng thuế lần đầu đối với trường hợp nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài, bên nước ngoài tham gia hợp đồng, hợp tác kinh doanh, kê khai nộp thuế thông qua bên Việt Nam Nơi tiếp nhận hồ sơ: Tên đơn vị: Sở KH ĐT Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30) Trình tự thực hiện: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế thì bên Việt Nam trực tiếp hợp đồng với hợp nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định (kê khai đầy đủ thông tin vào mẫu tờ khai và các giấy tờ kèm theo) sau đó gửi đến cơ quan thuế để làm thủ tục đăng thuế. Cơ quan thuế sẽ kiểm tra hồ sơ đăng thuế của NNT, nếu hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục thì sẽ xử lý hồ sơ và cấp mã số thuế cho NNT. Cách thức thực hiện: + Trực tiếp tại trụ sở Cục thuế quản lý bên Việt Nam khấu trừ nộp thay + Thông qua hệ thống bưu chính Thành phần hồ sơ: 1. Tờ khai đăng thuế theo mẫu 04.2-ĐK-TCT, trên tờ khai ghi sẵn mã số thuế 13 số của các nhà thầu (Theo mẫu) 2. Hợp đồng với bên Việt Nam (bản trích lục tiếng Việt). (Bản chính) 3. Bản sao và bản dịch tiếng Việt “Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép hành nghề độc lập, giấy chứng nhận đăng thuế” do nước chủ nhà cấp cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài (Bản chính) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 5 ngày làm việc đối với các hồ sơ đăng thuế nộp trực tiếp tại các Cục thuế , tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ do người nộp thuế kê khai sai sót) ngày () Phí, lệ phí: Yêu cầu điều kiện: Căn cứ pháp lý: + Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29/11/2006 + Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ + Quy định tại Điểm 2.7 Mục I Phần II Thông tư 85/2007/TT-BTC ban hành ngày 18/07/2007 . Thủ tục Đăng ký thuế lần đầu đối với trường hợp nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài, bên nước ngoài tham gia hợp đồng, hợp tác kinh doanh, kê khai nộp thuế. thuế để làm thủ tục đăng ký thuế. Cơ quan thuế sẽ kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế của NNT, nếu hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục thì sẽ xử lý hồ sơ và cấp mã số thuế
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Thủ tục Đăng ký thuế lần đầu đối với trường hợp nhà thầu doc, Tài liệu Thủ tục Đăng ký thuế lần đầu đối với trường hợp nhà thầu doc, Tài liệu Thủ tục Đăng ký thuế lần đầu đối với trường hợp nhà thầu doc