Tài liệu Thủ tục Đăng ký thuế lần đầu đối với trường hợp nhà thầu docx

2 342 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/12/2013, 03:15

Thủ tục Đăng thuế lần đầu đối với trường hợp nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài không trực tiếp nộp thuế tại Việt Nam Nơi tiếp nhận hồ sơ: Tên đơn vị: Sở KH ĐT Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30) Trình tự thực hiện: : Đối với trường hợp nhà thầunhà thầu phụ nước ngoài, các hợp đồng, hợp tác kinh doanh của Việt Nam với người nước ngoài, nhưng bên nước ngoài không trực tiếp nộp thuế tại Việt Nam, thì bên Việt Nam hợp đồng với nhà thầu có trách nhiệm kê khai và nộp thuế cho bên nước ngoài. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh trách nhiệm khấu trừ thuế và nộp thuế thay của các tổ chức, cá nhân thì bên Việt Nam phải làm thủ tục đăng thuế để được cấp một mã số thuế 10 số để sử dụng cho việc kê khai, nộp hộ thuế cho các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài. Trường hợp bên Việt Nam hợp đồng là doanh nghiệp đã được cấp mã số thuế thì không được sử dụng mã số thuế của doanh nghiệp để kê khai, nộp thuế cho các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài. Bên VN chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định (kê khai đầy đủ thông tin vào mẫu tờ khai và các giấy tờ kèm theo) sau đó gửi đến cơ quan thuế. Cơ quan thuế sẽ kiểm tra hồ sơ đăng thuế của NNT, nếu hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục thì sẽ xử lý hồ sơ và cấp mã số thuế cho NNT. Cách thức thực hiện: + Trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế quản lý trực tiếp bên Việt Nam khấu trừ nộp thay + Thông qua hệ thống bưu chính Thành phần hồ sơ: 1. Tờ khai đăng thuế theo mẫu số 04.1-ĐK-TCT kèm theo Bản kê các nhà+ thầu, nhà thầu phụ nước ngoài mà bên Việt Nam kê khai, nộp thay thuế. (Theo mẫu) +2. Hợp đồng với nhà thầu nước ngoài (bản trích lục tiếng Việt). (Bản chính) 3. Bản kê danh sách các nhà thầu phụ, nhà thầu phụ nước ngoài hợp+ đồng hợp tác kinh doanh có kê khai, nộp thuế thông qua bên Việt Nam. Mỗi nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài trong bản kê sẽ được cấp mã số thuế 13 số theo mã số thuế nộp hộ của Bên Việt Nam hợp đồng. Mã số thuế này được sử dụng để phân biệt số thuế phải nộp, đã nộp của từng nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài khi Bên Việt Nam hợp đồng kê khai và nộp hộ thuế với cơ quan Thuế. Bên Việt Nam hợp đồng phải thực hiện kê khai đăng thuế cho từng nhà thầu, nhà thầu phụ theo “Phụ lục tờ khai đăng thuế - Mẫu số 04.2-ĐK-TCT”; đồng thời phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số 13 số của các nhà thầu nước ngoài khi chấm dứt hợp đồng. (Theo mẫu) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 5 ngày làm việc đối với các hồ sơ đăng thuế nộp trực tiếp tại các Cục thuế tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ do người nộp thuế kê khai sai sót) ngày () Phí, lệ phí: Yêu cầu điều kiện: Căn cứ pháp lý: + Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29/11/2006 + Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ + Thông tư 85/2007/TT-BTC ban hành ngày 18/07/2007 . Thủ tục Đăng ký thuế lần đầu đối với trường hợp nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài không trực tiếp nộp thuế tại Việt Nam Nơi tiếp. sách các nhà thầu phụ, nhà thầu phụ nước ngoài ký hợp+ đồng hợp tác kinh doanh có kê khai, nộp thuế thông qua bên Việt Nam. Mỗi nhà thầu, nhà thầu phụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Thủ tục Đăng ký thuế lần đầu đối với trường hợp nhà thầu docx, Tài liệu Thủ tục Đăng ký thuế lần đầu đối với trường hợp nhà thầu docx, Tài liệu Thủ tục Đăng ký thuế lần đầu đối với trường hợp nhà thầu docx