Tài liệu Tổng quan về công tác EPC doc

58 489 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2013, 18:15

Page 1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC EPC TẠI CÔNG TRƯỜNG I. CÁC GÓI THẦU CỦA MỘT DỰ ÁN: Một dự án được chia làm nhiều gói thầu khác nhau, các gói thầu được phân loại dựa trên cơ sở: - Loại hình chuyên môn: cơ khí (Mechanical); Xây dựng (Civil); Điều khiển và Hệ thống điên (C&I) - Trong các loại hình chuyên môn các phần được chia nhỏ thành các gói theo từng phần của nhà máy. Ví dụ với dự án nhiệt điện Uông Bí mở rộng phần cơ khí được chia làm 14 gói cơ bản - Việc tổ chức chia thầu, đấu thầ u, mời thầu hoặc chỉ định thầu được ban kinh tế của dự án hoặc phòng kinh tế kỹ thuất của tổng công ty thực hiện các gói thầu được tổ chức đấu thầu công khai, mời thầu, hay chỉ định thầu được thực hiện dựa trên điều kiện thực tế của nhà thầu, mức độ quan trọng của gói thầu QUẢN LÝ HỒ SƠ TÀI LIỆU TẠI CÔNG TRƯỜNG: - Với toàn bộ dự án: Ban dự án sẽ quản lý hồ sơ, tài liệu, bản vẽ, các tiêu chuẩn (một phần tiêu chuẩn) được áp dụng cho các hạng mục của công trình, các phần được áp dụng riêng cho từng gói thầu cụ thể. - Với mỗi gói thầu: Nhà thầu phụ (subcontractor) sẽ cung cấp các tài liệu, bản vẽ và có thể kèm theo là biện pháp thi công lắp đặt cho phần đó (Biện pháp này chỉ được áp dụng khi có s ự thông qua của và chấp thuận của ban dự án) - Với mỗi một bản vẽ, việc quản lý nó được thực hiện bởi các ký hiệu cho các thông số: Page 2 + Tình trạng của bản vẽ (drawing status): Bản vẽ dùng để thông tin (For iformation), bản vẽ đã được chấp thuận (For Approal), Bản vẽ dùng để thi công (For Construction) + Ký hiệu phân loại bản vẽ: ví dụ như UBEX1-M1&2-M-22-H-0001-001 Trong đó: * UBEX1: Từ khóa của dự án * M1&2: Ký hiệu cho gói thầu . QUẢN LÝ VẬT TƯ THIẾT BỊ TẠI CÔNG TRƯỜNG: - Tại mỗi công trường bao gồm rất nhiều vật tư thiết bị với khối lượng và chủng loại khác nhau. Việc quản lý số vật tư thiết bị này đòi hỏi một khối lượng công việc rất lớn và phức tạp. Nó phải được thực hiện bởi một phòng ban chuyên trách. Phòng vật tư thiết bị có nhiệm vụ kiểm soát về: số lượng, ch ủng loại, kich cỡ, khối lượng, hiện trạng, thời gian sử dụng .của mỗi loại vật tư thiết bị. - Vật tư thiết bị được chia làm 2 nhóm chính: + Vật tư thiết bị dùng để gia công chế tạo, lắp đặt các kết cấu, các phần của công trình (Phần này thường do các nhà thầu phụ thiết kế và cung cấp luôn) + Vật tư thiết bị dùng cho thi công, thường là các công cụ dùng cho thi công, máy công trình( Phần này thường do các đơn vị thi công đưa đến, trừ một số thiết bị đặc biệt quan trọng là do Công ty cơ giới tập trung quản lý. ví dụ: Với mỗi loại vật tư thiết bị của công trình người quản lý phải biết được: • Tình trạng của thiết bị (Equipment status): Nó đã đến công trường chưa? Nếu đến rồi thi hiện nó đang ở đâu? hiện trạng của nó thể nào? Khi nào được sử dụng? sử dụng cho gói nào? và đơn vị nào sẽ nhận những vật tư thiết bị đó? Nế u nó chưa đến thì hiện tại đang ở đâu? Thời gian nào sẽ Page 3 đến? • Khi vật tư thiết bị trước khi làm thủ tục nhập kho, người quản lý phải tiến hành kiểm tra sơ bộ chất lượng hàng hóa cùng hồ sơ kèm theo (Packing list), thường chỉ kiểm tra tổng quan bằng mắt (visual test) • Khi đơn vị lắp đặt có yêu cầu xuất vật tư thiết bị thì cần phải lập một phiếu yêu cầu xuất vật tư, có sự xác nhận của giám sát viên của gói thầu mà đơn vị đó lắp đặt cùng với sự chấp thuận của đại diện ban dự án, sau đó người quản lý vật tư thiết bị mới tiến hành làm thủ tục xuất kho cho thiết bị đó để đưa vào lắp đặt. • Trong trường hợp vật tư thiết bị có sự sai sót, hỏng hóc thì người quản lý phải ti ến hành kiểm tra nguyên nhân của sự sai sót, hỏng hóc đó. Đồng thời kiểm tra lại các điều khoản cung cấp vật tư thiết bị. Nếu nguyên nhân hỏng hóc là do bên cung cấp thì phải làm tờ trình yêu cầu bên cung cấp có sự sửa chữa, thay thế hoặc sửa lại điều khoản hợp đồng. Để làm việc này phòng vật tư thiết bị phải có sự kết hợp với phòng kiể m soát hợp đồng để có tiến hành một cách triệt để nhất. Nếu sự sai sót này là nguyên nhân bên phía mình cần phải làm tờ trình để có phương án giải quyết. *QUẢN LÝ DÒNG TIỀN CỦA DỰ ÁN: Với mỗi một dự án, việc quản lý, phân bổ, cân đối nguồn ngân sách cho các gói thầu của dự án, các giai đoạn của dự án là nhằm một mục đích là luôn đảm bảo “dòng tiền dương” cho dự án. “Dòng tiền dương” của dự án tức là đảm bảo cho lượng tiền mà chủ đầu tư thanh toan cho nhà thầu chính EPC lớn hơn tổng lượng tiền mà nhà thầu EPC thanh thanh toán cho các nhà thầu phụ tại một thời điểm của dự án. Cơ cấu ngân sách của một dự án bao gồm: 1 Chi phí cho các gói thầu. Page 4 2 Chi phí trực tiếp 3 Nguồn ngân sách dự phòng Trong đó: chi phí trực tiếp bao gồm: 1 Chi phí dành cho quản lý 2 Chi phí dành cho thiết kế, giám sát và các chi phí phụ của nó. 3 Chi phí dành cho đào tạo. Việc báo cáo tài chính theo định kỳ là công việc bắt buộc của ban dự án, phòng tài vụ, phòng kế toán của tổng công ty. Vơi dự án Uông Bí, hang tháng ban dự án phải có những báo cáo về tài chính: - Ngân sách theo tháng của dự án - Dòng tiền của dự án - Kế hoạ ch giải ngân, kiểm soát các quy trình thanh toán với các nhà thầu phụ ● Thanh toán với bên thiết kế: Có 2 cách thực hiện. - Dựa trên số bản vẽ có được, hiện trạng của các bản vẽ (for information, for inference, for appropal, For construction) - Thanh toán theo mốc tiến độ của dự án. ● Thanh toán cho bên giám sát của dự án: - Theo mốc tiến độ - Thời gian làm việc của kỹ sư giám sát → Tất cả việc thanh toán cho các nhà thầu phụ, nhà thầu chính luôn phải giữ l ại một phần của giá trị hợp đồng để đảm bảo việc thực hiện các điều khoản của hợp đồng, đảm bảo việc bảo hành cho công trình. * CÔNG TÁC GIÁM SÁT, KIỂM TRA, NGHIỆM THU TRONG THI Page 5 CÔNG: ● Giám sát: Việc giám sát, kiểm tra, kiểm soát chất lượng của công trình được chia nhỏ theo nhiệm vụ cho từng gói thầu, Khi giám sát thi các bên tham gia của dự án đều phải cử người tham gia: - Đại diện chủ đầu tư ( EVN) - Đại diện tổng thầu EPC (LILAMA) - Đại diện của tư vấn thiết kế - Đại diện của giám sát lắp đặt của nhà thầu phụ Trong trường hợp phát hiệ n có sự sai lệch trong quá trình thi công, lắp đặt thì kỹ sư giám sát có quyền yêu cầu đơn vị lắp đặt dừng việc thi công, và buộc đơn vị đó làm đúng theo thiết kế. Mọi chi phí để sửa chữa làm lại đó do bên lắp đặt chịu. ● Công tác kiểm tra, nghiệm thu trong thi công: - Việc kiểm tra, nghiệm thu trong thi công sẽ được tiến hành theo từng công đoạn, từng phần của dự án - Sau khi kế t thúc một công đoạn, phần của công trình hay của một công việc cụ thể kỹ sư giám sát phải tiến hành kiểm tra nghiệm thu cho phần việc đã thực hiện, và ký vào biên bản nghiệm thu để đơn vị lắp đặt tiếp tục làm những phần việc tiếp theo. - Chỉ khi đã có được đủ chữ ký của các bên tham gia kiểm tra, giám sát trong biên bản nghiệm thu, đơn vị thi công lắp đặt mớ i được làm tiếp những công việc tiếp theo. * KIỂM SOÁT HỢP ĐỒNG: Page 6 Trong một dự án bao gồm rất nhiều hợp đồng. Hợp đồng có nhiều loại khác nhau, từ hợp đồng thuê tư vấn tư vấn thiết kế, giám sát đến hợp đồng mua sắm thiết bị . nên việc kiểm soát hợp đồng là một công việc đòi hỏi trách nhiệm rất cao, và người phụ trách phải là người có nhiều kinh nghiệm và tầm hiểu biết sâu rộng. Kiểm soát hợp đồng tức là đảm bảo cho việc thực hiện các điều khoản của hợp đồng đối với các bên tham gia: - Giá trị hợp đồng - Cách thức giao nhận hàng (thiết kế, làm việc .) - Điều kiện thanh toán - Điều kiện bảo hành - Form mẫu của hợp đồng. - Pháp luật được áp dụng cho hợp đồng trong trường hợp xảy ra tranh chấp sẽ được lấy nó làm cơ sở để giải quyết. Việc quản lý, kiểm soát hợp đồng với các bên liên quan ở dự án Uông Bí được đảm nhiệm bởi một bộ phận riêng được gọi là phòng kiểm soát hợp đồng trực thuộc ban dự án, cùng với sự tham gia củ Phòng kinh tế kỹ thuật của Tổng công ty. Để xây dựng một hợp đồng thì các điều khoản của nó được xây dựng trên 2 tiêu chí cơ bản: - Tiêu chí về kỹ thuật - Tiêu chí về thương mại Phải đảm bảo sự đồng đều, có sự phối hợp để đạt được đồng thời cả 2 mục đích đó Page 7 PHẦN I: NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN UÔNG BÍ 1) Giới thiệu: Nhà máy nhiệt điện Uông Bí được xây dựng trên địa bàn thị xã Uông Bí. Nguồn cung cấp nguyên liệu cho nhà máy là than lấy từ mỏ Vàng Danh được vận chuyển đến nhà máy bằng đường sắt và hệ thống băng tải (2 làn). Nước tuần hoàn được lấy từ sông Bạch Đằng với tổng đường dẫn từ trạm bơm đến nhà máy là 1,7 km. Vào làm mát bình ngưng rồi được thải ra sông bằng hệ thống đường dẫ n bê tông. Nguồn nước ngọt của nhà máy lấy ở phía trên của sông, trên đập tràn được đưa vào hồ chứa nước ngọt, rồi từ đây được bơm vào nhà máy làm mát cửa hóa, một phần đưa vào sử lý nước và cấp cho lò hơi. Nhà máy nhiệt điện Uông Bí có công suất thiết kế 300MW và cho phép mở rộng thêm một tổ máy nữa tạo ra triển vọng cho nhà máy sau này. Sơ đồ nguyên lý quá trình sản xuất điện nă ng ở nhà máy nhiệt điện Uông Bí như sau: 2) nguy máy ly t h hoàn tầng 2) Nguyên Than ng yên được h nghiền tha han thô và n lại máy n có 4 vòi v - Gió nó S lý hoạt độ guyên đã đ hệ thống b an kiểu bi. phân ly t h nghiền. Th với góc phu óng cấp ch Sơ đồ nhiệ động: được sàng băng tải vậ Than đượ han bột và han bột mị un chéo nh ho lò hơi đư Page 8 ệt nhà máy lọc thàn h ận chuyển ợc nghiền t ào phễu tha ịn được sấ hau đảm bả ược quạt g nhiệt điện h than cám vào 4 phễ thành than an bột, nhữ ấy và đưa ảo nhiệt đư gió hút từ k n m, từ nhà k ễu than, từ bột mịn sa ững hạt tha vào 2 tầng ược cấp đều không khí kho chứa ừ đây đưa au đó qua p an lớn lại g vòi đốt, u ở cả 4 vá bên ngoài than sang phân tuần mỗi ách. i vào qua dùn g sấy n bộ k nhiệ t Phần cấp. ngư n áp rồ bình mới. 3) - D ầ được có sự hệ thống s g để sấy hơ nóng khôn khử lưu huỳ - Nước t biến thàn n hơi được Phần hơi t ng tụ thành ồi được đư h gia nhiệt . 3) Khu cấp Nhiên li ầu FO được c đóng lại. ự cố như th Sau đây sấy không ơi ở các bộ ng khí đưa ỳnh và đượ cấp cho lò nh hơi quá c trích ra từ thoát ra ở h nước ngư ưa vào khử cao áp rồi p nhiên liệ ệu dùng để c sử dụng Ngoài ra d han cấp kh là sơ đồ tổ khí cấp I, ộ quá nhiệt vào sau đ ợc quạt khó ò đã được nhiệt cho d ừ tua bin đ phần hạ á p ưng. Sau đ ử khí tại bì i cấp cho l ệu: ể đốt lò gồ khi đốt lò dầu FO đư hông đủ thì ổng quát ch Page 9 II, III. Cò và trao đổ ó khói tho ói hút ra ng gia nhiệt dãn nở tron ể thực hiện p của tua b ó được bơm ình khử kh lò qua bộ m hai thà n sau khi th ược dùng đ ì có thể bổ ho hệ thốn òn khói tho ổi nhiệt với oát đưa qua goài trời th qua các b ng tua bin n chu trình bin được đ m ngưng đ hí rồi được hâm nước nh phần chí an có thể t để phòng b xung dầu đ g cấp dầu oát từ buồn i nước ở bộ a bộ lọc lo hông qua ốn bình cao áp làm quay m h trích hơi đưa vào bìn đưa qua bìn c bơm cấp tạo thàn h ính: than b tự cháy đư ị trong trư để đảm bả FO: ng đốt tho ộ hâm nướ oại tĩnh điệ ng khói. p sau đó n máy phát đ gia nhiệt n nh ngưng đ nh gia nhiệ nước đưa h một chu t bột và dầu F ược thì van ờng hợp k o nhiệt độ át ra ớc và ện và nhận điện. nước được ệt hạ a qua trình FO. n dầu hi lò lò. Page 10 1: Bơm cấp dầu từ cảng với áp suất đẩy 10 at đường ống dẫn vào sử dụng luôn đường ống nhà máy cũ. 2: 2 tăng chứa dung tích 1500 m 3 bên trong tăng cách đáy 30 cm có hệ thống thông hơi gia nhiệt nhằm đảm bảo cho dầu luôn ở nhiệt độ 40 0 C. 3: Bơm cấp đến vòi phun áp suất đẩy 60 at. 4: Ống dẫn dầu. 5: Ống gia nhiệt đi song song với ống dẫn dầu. 6: Bảo ôn giữ nhiệt. 7: Vòi phun. 8: Hệ thống khí nén đảm bảo dầu phun ra khỏi vòi là dạng sương mù. Nhiệt độ ra khỏi vòi phun khoảng 60 0 C. - Ở các bình chứa đều có đồng hồ đo chiều cao dầu và các van tràn, trên nắp bình có lỗ thông hơi, dưới đáy bình có đường xả cặn. - Giữa bình và vòi phun dầu luôn tuần hoàn, điều này phục vụ cho quá trình vận hành lò và khác phục sự cố khi than không đủ để cung cấp nhiệt. 4) Hệ thống vận chuyển than: Than được đưa từ Vàng Danh về bằng đường sắt đến bãi để than ngoài trời có một hệ thống lật toa, từ trạm lật toa có hai băng tải song đến trạm chuyển trung gian từ trạm chuyển này có 1 đường băng tải đến kho than hở và 2 băng tải vận chuyển về kho than kín. Từ kho than hở lại có 1 hệ thống băng tải vận chuyển về trạm lật. [...]... chỉnh căn chỉnh tọa độ cảu Page 14 nó Công đoạn 4: Lắp đặt nửa dưới bạc vào gối đỡ Công đoạn 5: Lắp đặt thùng nghiền và kiểm tra diện tích tiếp xúc giữa bạc và thùng nghiền Công đoạn 6: Lắp nửa bạc trên Công đoạn 7: Lắp 2 nửa vành răng vào thùng nghiền Công đoạn 8: Lắp hệ thống truyền động của máy nghiền (Bánh răng, hộp giảm tốc, động cơ phụ, 2 gối đỡ, động cơ chính) Công đoạn 9: Lắp hệ thống dầu bôi trơn,... HẢI PHÒNG (MỚI) 1 Giới thiệu: Nhà máy xi măng Hải Phòng mới với công suất 1,4triệu tấn/năm, được xây dựng tại xã Tràng Kênh, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng Chủ đầu tư là tổng công ty xi măng Việt Nam thông qua công ty xi măng Hải Phòng với tư vấn thiết kế và cung cấp thiết bị là công ty FLSmith (Đan Mạch) và tư vấn giám sát là công ty CCID (Việt Nam) Nhà máy Xi măng Hải Phòng mới bao gồm các... 2 gối đỡ, động cơ chính) Công đoạn 9: Lắp hệ thống dầu bôi trơn, bạc thùng nghiền và bạc ở gối đỡ động cơ chính 8) Công nghệ và biện pháp lắp tuabin: 10) Giới thiệu chung Ðịa điểm xây dựng nhà máy: Thị xã Uông Bí – Quảng Ninh Chủ đầu tư : Tổng công ty điện lực Việt Nam Chủ thầu : Tổng công ty lắp máy Việt Nam Nhà cung cấp thiết bị : Power Machines – Cộng hoà liên bang Nga Turbine được thiết kế trên... Chuẩn bị về mặt nhân lực, thiết bị thi công và các thiết bị liên quan khác Bước 2: Tính toán các tính toán cần thiết - Tính toán hàn cho các mối hàn sử dụng trong quá trình lắp đặt - Tính toán cẩu kéo, sức nâng, biện pháp cẩu - Tính toán các quy trình bulông Bước 3: Lập tiến độ để lắp đặt thiết bị Bước 4: Đưa ra các biện pháp an toàn Cụ thể các công việc, cách tiến hành lắp máy nghiền than qua các công. .. người lái cầu trục và xi nhan cẩu phải có chứng chỉ, có kinh nghiệm trong công việc Cylinder cao, trung, hạ áp và gối đỡ được lắp trên tấm đế đã được Page 18 căn chỉnh Lắp đặt và căn chỉnh cilinder và vỏ ổ đỡ cần có sự trợ giúp của tài liệu hướng dẫn kỹ thuật và một số phương tiện, dụng cụ lắp đặt chuyên dùng như: kích nêm ,máy ngắm quang học Trình tự lắp: - Lắp nửa dưới cylinder hạ áp Nửa dưới cilinder... cao, trung, hạ áp và van chặn chính Ðộ dầy và vật liệu bảo ôn được cung cấp bởi nhà cung cấp thiết bị Page 25 Do đặc tính làm việc các phần cao, trung, hạ áp với nhiệt độ và áp xuất khác nhau Vì vậy độ dầy bảo ôn cũng như tính chất bảo ôn khác nhau Khi bảo ôn phải tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật, đúng công đoạn và các bước chỉ dẫn về cách sử dụng vật liệu như: cách bảo quản, tỉ lệ chộn, các bước tiến... ấp Page 13 7) Công nghệ, thiết bị và biện pháp lắp khu nghiền than: Khu nghiền than là một bộ phận của phân xưởng Tuabin, nó bao gồm 4 máy nghiền bi do hãng Power Machine của Nga Chế tạo và cung cấp Biện pháp lắp máy nghiền được tiến hành như sau: Bước 1 Công tác chuẩn bị: - Tìm hiểu bản vẽ sơ đồ hệ thống (P and ID) để thấy được chức năng của, vị trí của khu nghiền than trong dây truyền công nghệ - Tìm... nước tác dụng vào + Trên đường ống có hai đường để xả cặn, một đường đặt ngang sau trạm bơm + Trên hệ thống có những đoạn ống nổi, ống dưới lòng đất và ống nằm trong khối bê tông, nguyên nhân của việc này là do địa hình của mỗi đoạn khác nhau nhưng với mỗi đoạn này thì có những biện pháp thi công lắp đặt khác nhau + Trên hệ thống có 2 loại khớp nối Loại coupling: là loại nối bên trong hộp hai ống thi công. .. tĩnh, dâu chèn công việc lắp đặt này phải có sự hướng dẫn tài liệu kỹ thuật, dung sai phải phù hợp yêu cầu bản vẽ Chú ý: Trong quá trình căn chỉnh tâm cilinder và vỏ ổ đỡ dùng biện pháp dây căng tim nhưng do chiều dài trục turbine dài dẫn đến dây có độ võng do đó kiểm tra không chính xác Ðể khắc phục, khi đo ta cần tính đến độ võng của dây theo công thức sau F(x) = ( (m x)/ 2M ) ( 2l - x ) F(m) = (... diện tích tiếp xúc > 80% Khi thao tác tránh tác động làm sai lệch sự căn chỉnh turbine Sau khi cố định tất cả các nêm Kiểm tra và căn chỉnh lại cilinder, rotor rồi hàn đính nêm Hàn nối nửa dưới turbine hạ áp và bình ngưng Khi hàn nối nửa dưới cylinder hạ áp với bình ngưng cần chú ý một số điểm sau: Phải che đậy bên trong bình ngưng đảm bảo người có thể đi lại, thao tác làm việc trong đó Không để xỉ . Page 1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC EPC TẠI CÔNG TRƯỜNG I. CÁC GÓI THẦU CỦA MỘT DỰ ÁN: Một dự án được chia. nhà thầu, mức độ quan trọng của gói thầu QUẢN LÝ HỒ SƠ TÀI LIỆU TẠI CÔNG TRƯỜNG: - Với toàn bộ dự án: Ban dự án sẽ quản lý hồ sơ, tài liệu, bản vẽ, các
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Tổng quan về công tác EPC doc, Tài liệu Tổng quan về công tác EPC doc, Tài liệu Tổng quan về công tác EPC doc

Từ khóa liên quan