Tài liệu Phiếu xác định nhu cầu đào tạo nhân viên pptx

1 2,355 31
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2013, 14:15

QUI TRÌNH ĐÀO TẠO BÊN NGOÀI Mã tài liệu: NS – 06 – BM01 Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: ĐÁNH GIÁ NHU CẦU ĐÀO TẠO CỦA NHÂN VIÊN Bộ phận : …………………………………………………. stt Tên công việc N.Viên A N.Viên B N.Viên C N.ViênD Đánh giá 1 2 3 4 5 6 Công việc 1 Công việc 2 Công việc 3 Công việc 4 Công việc 5 Công việc 6 - 1 1 1 - - - - - 3 - - - 2 2 - 1 1 3 - - - - 1 • O O O • • Đánh giá ? • O • GHI CHÚ : ( - ) Không có , 1- Tập sự , 2- Thành thạo , 3- Có kinh nghiệm , ( • ) Có nhu cầu , ( Ο ) Không có nhu cầu Quan điểm : Mỗi công việc phải có ít nhất 2 người biết làm và ít nhất 1 người thành thạo ( mức 2 ) Ưu tiên đào tạo nâng cao và mỗi nhân viên ưu tiên dưới 3 chuyên môn . Ngày tháng năm 2008 Người lập Quản lý trực tiếp Giám đốc bộ phận TP. nhân sự . QUI TRÌNH ĐÀO TẠO BÊN NGOÀI Mã tài liệu: NS – 06 – BM01 Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: ĐÁNH GIÁ NHU CẦU ĐÀO TẠO CỦA NHÂN VIÊN Bộ phận : ………………………………………………… Có nhu cầu , ( Ο ) Không có nhu cầu Quan điểm : Mỗi công việc phải có ít nhất 2 người biết làm và ít nhất 1 người thành thạo ( mức 2 ) Ưu tiên đào tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Phiếu xác định nhu cầu đào tạo nhân viên pptx, Tài liệu Phiếu xác định nhu cầu đào tạo nhân viên pptx, Tài liệu Phiếu xác định nhu cầu đào tạo nhân viên pptx

Từ khóa liên quan