Tài liệu Giữ chân nhân viên có năng lực không rời khỏi doanh nghiệp ppt

27 1,571 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2013, 14:15

Hà nội, tháng 12 năm 2009 Đề tài: Giữ chân nhân viên năng lực không rời khỏi doanh nghiệp 1. Trần Tuấn Anh (NT) 2. Phạm Văn Biều 3. Vũ Thị Loan 4. Đỗ Tiến Thắng 5. Nguyễn Đăng Toàn 6. Đỗ Thành Trung 7. Lưu Ngọc Vĩnh Trường ĐH Bách Khoa – Hà Nội Khoa Kinh tế và Quản lý Nhóm học viên QTKD1 – Nhóm 2 Nhóm 2 – Lớp CH QTKD1 – Khoa Kinh tế và Quản lý - ĐH Bách Khoa Hà Nội1 I - Xác định nhân viên năng lực? I - Xác định nhân viên năng lực? I - Xác định nhân viên năng lực? I - Xác định nhân viên năng lực? 1. Họ là ai? 1. Họ là ai? 2. Nguyện vọng của họ là gì? 2. Nguyện vọng của họ là gì? 1. Họ là ai? 1. Họ là ai? Là người luôn nhạy bén, sáng tạo và quyết đoán Là người khả năng lôi kéo và hướng dẫn người khác hoàn thành công việc Là người năng lực giải quyết vấn đề nhanh và hiệu quả Là người ảnh hưởng nhất định đến các yếu tố thành công của DN Là người kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm Là người tham vọng, ý chí cầu tiến vươn lên! 2. Nguyện vọng của họ là gì? 2. Nguyện vọng của họ là gì? Thu nhập, đãi ngộ, hỗ trợ khuyến khích Được hưởng phúc lợi từ doanh nghiệp Chính sách, năng lực và định hướng của doanh nghiệp Được động viên khích lệ kịp thời Được đánh giá đúng năng lực và giá trị bản thân hội và điều kiện khẳng định mình hội thăng tiến Môi trường làm việc, văn hóa Doanh nghiệp Trang thiết bị, công cụ làm việc thật tốt! Nhóm 2 – Lớp CH QTKD1 – Khoa Kinh tế và Quản lý - ĐH Bách Khoa Hà Nội2 II – Khó khăn và thách thức II – Khó khăn và thách thức II – Khó khăn và thách thức II – Khó khăn và thách thức 1. Mong muốn của Doanh nghiệp 1. Mong muốn của Doanh nghiệp 2. Khó khăn và thách thức 2. Khó khăn và thách thức 1. Mong muốn của Doanh nghiệp 1. Mong muốn của Doanh nghiệp Mọi nhân viên phải phát huy tối đa năng lực đạt hiệu quả cao nhất! Nhân viên phải xác định được các mục tiêu công việc của DN làm cho DN ngày càng phát triển! Nhân viên (nhất là người tài) nên gắn bó lâu dài, tận tâm, cống hiến với công việc Xây dựng giá trị hình ảnh, thương hiệu và một môi trường làm việc tích cực 2. Khó khăn và thách thức của Doanh nghiệp 2. Khó khăn và thách thức của Doanh nghiệp Đòi hỏi thu nhập cao của nhân viên nằm ngoài khả năng đáp ứng Chất lượng đào tạo, tuyển chọn, giáo dục định hướng cho người lao động của doanh nghiệp hội lựa chọn việc làm của người tài là rất lớn sẽ ngăn cản sự gắn bó Hệ thống làm việc, sở hạ tầng và trang thiết bị đi đôi với đầu tư của DN Mâu thuẫn và cạnh tranh nội bộ Khả năng và định hướng phát triển của doanh nghiệp thế nào cho hiệu quả Nhóm 2 – Lớp CH QTKD1 – Khoa Kinh tế và Quản lý - ĐH Bách Khoa Hà Nội3 III – Nguyên nhân bản III – Nguyên nhân bản III – Nguyên nhân bản III – Nguyên nhân bản 1. Mâu thuẫn quyền lợi các nhân với quyền lợi Doanh nghiệp 1. Mâu thuẫn quyền lợi các nhân với quyền lợi Doanh nghiệp 2. Mâu thuẫn nội bộ giữa các nhân viên 2. Mâu thuẫn nội bộ giữa các nhân viên 3. Các vấn đề khác: Gia đình, xã hội, kinh tế . 3. Các vấn đề khác: Gia đình, xã hội, kinh tế . 1. Mâu thuẫn quyền lợi các nhân với quyền lợi Doanh nghiệp 1. Mâu thuẫn quyền lợi các nhân với quyền lợi Doanh nghiệp Tiền lương, tiền thưởng và chế độ Không được cấp trên tin tưởng, đề bạt… Công việc - Môi trường làm việc không đúng như mong đợi Không được ghi nhận và đánh giá đúng năng lực! Quá ít hội để phát triển và thăng tiến 2. Mâu thuẫn nội bộ giữa các nhân viên? 2. Mâu thuẫn nội bộ giữa các nhân viên? Nội bộ gây căng thẳng, áp lực, hành vi thiếu tôn trọng và hạ thấp uy tín người khác Không thể hòa đồng , không thân thiện với đồng nghiệp! Tâm lý “ma cũ bắt chẹt ma mới” Văn hóa, tập tục, luật lệ của tập thể - nhóm người: vùn miền, đạo hồi, thiên chúa… [...]... nhân viên Biện pháp 2: Cần phải sáng tạo khi công nhận và trao thưởng nhân viên Công nhận sự đóng góp của nhân viên năng lực cho doanh nghiệp rất nhiều, hiệu quả cao to lớn Công nhận giá trị năng lực nhân viên, mang đến cho nhân viên tinh thần làm chủ công việc là điều rất quan trọng Những phương thức phải sáng tạo dễ áp dụng tạo sự phấn khích về tinh thần Biện pháp 3: Phải hiểu rằng lương cao không. .. cao không phải là tất cả Lương cao chưa chắc đã là yếu tố thu hút được người tài THE BOSS Chỉ tác dụng làm cho nhân viên cảm thấy phần nào hài lòng về nơi họ làm việc Chỉ là sợi dây xích để giữ chân nhân viên chứ không phải là động thúc đẩy họ làm việc tốt hơn Biện pháp 4: Bổ nhiệm theo năng lực Biện pháp 4: Bổ nhiệm theo năng lực Khen thưởng và bổ nhiệm người năng lực là cần thiết khi họ có. .. tới việc giữ chân nhân viên nhất là nhân viên năng lực Đây không phải là điều lệ bắt buộc cũng cần đặt ra một mức hạn định về chính sách hỗ trợ thế nào cho phù hợp Đáp ứng nhu cầu thiết yếu cho sự bình ổn về cấu bộ máy nhân sự DN 2 cấu tổ chức và các hoạt động công đoàn 2 cấu tổ chức và các hoạt động công đoàn Bảo vệ quyền lợi chính đáng cho nhân viên, nhất là nhân viên năng lực Bảo hiểm... kinh tế Mất cân bằng giữa cuôc sống gia đình và công việc Công việc đang làm quá nhàn rỗi, nhàm chán, không tính cạnh tranh và không phù hợp với năng lực Công việc ở quá xa dẫn đến không thời gian cho công việc cá nhân Tác động ngoại vi: giảm biên chế, bè cánh… IV – Các biện pháp giữ chân người tài IV – Các biện pháp giữ chân người tài Biện pháp 1: Xây dựng văn hóa danh nghiệp phù hợp Biện pháp... tiến cho nhân viên năng lực cơ hội thể hiện mình Hoạt động giao lưu, tập thể, tạo sự hòa đồng, thân thiện nhằm xóa đi các căng thẳng, xung đột và mâu thuẫn 5 Góc độ của nhà quản lý 5 Góc độ của nhà quản lý Phải là người gương mẫu, hiểu hiểu biết sâu sắc, gần gũi và hòa đồng với nhân viên thái độ tích cực, tinh thần trách nhiệm với công việc và nhân viên Luôn tin tưởng nhân viên, biết... đãi ngộ, quan hệ… là cần thiết cho nhân viên thấy yên tâm Biện pháp 7: Đánh giá đúng năng lực Biện pháp 7: Đánh giá đúng năng lực Đánh giá năng lực dựa trên định hướng chiến lược phát triển của DN Năng lực tốt nghĩa là hiệu quả công việc đạt được rất cao! Dựa trên quá trình lâu dài, không nhất thời đảm bảo tính khách quan tạo hội cho người tài thể hiện hết năng lực V – Điều kiện cần thiết để thực... nơi làm việc Tuy không là yếu tố then chốt nhưng nó cũng góp phần làm tăng động lực cho nhân viên cảm thấy thoải mái và thích thú với công việc thúc đẩy khả năng tiến độ hoàn thành công việc sở hạ tầng và trang thiết bị phục vụ công việc cũng là một điều kiện cần thiết và quan trọng trong việc tạo ra môi trường làm việc tốt thu hút và giữ chân nhân viên năng lực gắn bó với doanh nghiệp ® Kết thúc... sự nghiệp lâu dài, bền vững nếu không một thù Văn hóa doanh nghiệp, không thể tách rời văn hóa của cộng đồng xã hội Là thanh nam châm giúp bạn thu hút những người giỏi Xã hội chưa quan tâm tới việc hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc xây dựng nền văn hóa của họ Bản thân các giám đốc phải là những người coi trọng việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp Cần phải tuyên truyền sâu rộng về văn hóa doanh nghiệp. .. lực là cần thiết khi họ nhiều đóng góp cho DN Công tác bổ nhiệm cán bộ doanh nghiệp cần phải tính dân chủ thực sự Bổ nhiệm cán bộ phải đúng người đúng việc và năng lực gánh vác Năng lực tốt Biện pháp 5: Tạo hội cho nhân viên phát triển Biện pháp 5: Tạo hội cho nhân viên phát triển Đối với người tài, tiền bạc danh vọng không phải là điều quan trọng nhất! Cái quan trọng nhất đối với họ là cơ... dựng văn hóa danh nghiệp phù hợp Biện pháp 2: Cần phải sáng tạo khi công nhận và thưởng nhân viên Biện pháp 2: Cần phải sáng tạo khi công nhận và thưởng nhân viên Biện pháp 3: Phải hiểu rằng lương cao không phải là tất cả Biện pháp 3: Phải hiểu rằng lương cao không phải là tất cả Biện pháp 4: Bổ nhiệm theo năng lực Biện pháp 4: Bổ nhiệm theo năng lực Biện pháp 5: Tạo hội cho nhân viên phát triển Biện . Hà nội, tháng 12 năm 2009 Đề tài: Giữ chân nhân viên có năng lực không rời khỏi doanh nghiệp 1. Trần Tuấn Anh (NT) 2. Phạm Văn Biều 3 có năng lực? I - Xác định nhân viên có năng lực? I - Xác định nhân viên có năng lực? I - Xác định nhân viên có năng lực? 1. Họ là ai? 1. Họ là ai? 2. Nguyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Giữ chân nhân viên có năng lực không rời khỏi doanh nghiệp ppt, Tài liệu Giữ chân nhân viên có năng lực không rời khỏi doanh nghiệp ppt, Tài liệu Giữ chân nhân viên có năng lực không rời khỏi doanh nghiệp ppt