Tổ chức tài chính, kế toán NVL, CCDC tại xí nghiệp xây dựng số 1 thuộc công ty đầu tư phát triển nhà và xây dựng tây hồ

69 524 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/11/2012, 12:55

Tổ chức tài chính, kế toán NVL, CCDC tại xí nghiệp xây dựng số 1 thuộc công ty đầu tư phát triển nhà và xây dựng tây hồ LờI NóI ĐầU Trong nền kinh tế quản lý mới , báo cáo tài chính luôn luôn là tổng hoà các mối quan hệ kinh tế, tài chính nó nói nên đợc tổng thể các nội dung giải pháp tài chính tiền tệ ngoài ra nó còn có nhiệm vụ khai thác nguồn tài chính tăng thu nhập làm tăng trởng kinh tế, quản lý có hiệu quả. Điều đó đòi hỏi các hoạt động tài chính cần phải đợc quản lý bằng pháp luật. Chính vì thế hạch toán là một bộ phận cấu thành quan trọng trong nền kinh tế tài chính một vai trò tích cực trong việc quản lý kinh tế điều hành, kiểm soát hoạt động kinh tế, tài chính với t cách là một CCDC quản lý tài chính kế toán là một lĩnh vực gắn liền với hoạt động kinh tế tài chính nó đảm nhiệm hệ thống thông tin có ích quyết định kinh tế. Vì vậy kế toán có một vai trò đặc biệt quan trọng không chỉ với hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Trong hạch toán kế toán có rất nhiều các loại hạch toán, kế toán khác nhau mỗi loại hạch toán kế toán đều giữ một vai trò quan trọng trong các khâu quản lý nh : Kế toán tiền mặt, tiền lơng, TSCĐ , kế toán nguyên vật liệu, CCDC .Tất cả các kế toán trên đều đợc cấu thành chặt chẽ với nhau tạo thành một tổng thể để đa nền kinh tế của doanh nghiệp phát triển đi lên . Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ là đối tợng lao động nó là một trong những yếu tố cơ bản không thể htiếu đợc trong quá trình sx kinh doanh, cơ sở vật chất chủ yếu để hình thành nên sản phẩm mới. Một doanh nghiệp muốn tién hành sx kinh doanh hay xây lắp những công trình mới trớc hết phải có tài chính đứng sau đó là nguyên liệu vật liệu thì mới hoàn thiện đợc sản phẩm hay công trình đơcj vì thế nguyên liệu là một yếu tố vôcùng quan trọng muốn có nguyên liệu vật liệu thì các nhà doanh nghiệp phải cố gắng phần đấu sao cho chất lợng sản phẩm cao nhất giá thành hạ để có thể thu đợc lợi nhuận cao, chất lợng sản phẩm sẽ phụ thuộc vào phần lớn nguyên vật liệu dùng để sx ra phần đó. Đồng thời nguyên 1vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá thành sản phẩm nên nó đợc chú trọng tr-ớc tiên là để tiết kiệm đợc chi phí hạ giá thành. Trong đk kinh tế thị trờng hiện nay cạnh tranh ngày càng gay gắt, chất lợng sản phẩm xuất ra là một yếu tố sống còn của doanh nghiệp. Muốn tổ chức quản lý tốt mọi yếu tố liên quan để sx từ hoạt động thu mua vật liệu banđàu cho đén khi sản phẩm hoàn thành điều này rất khó. Chính vì vậy việc sử dụng các phiếu xuất nhập thẻ kho sổ sách các chứng từ phải liên quan đến nhau cùng với việc ghi chép phản ánh tình hình thu mua xuất nhập giữ trự nguyên vật liệu có một vai trò vô cùng quan trọng đến nền kinh tế, tài chính, nó cung cấp các thông tin đề ra nhằm giải quyết công tác quản lý NVL, phải nghiêm túc đúng đắn. Trớc thực tế đó em có nhận thấy nghiệp xây dựng số I thuộc công ty đàu t phát triển xây dựng Tây Hồ nơi em đang thực tập em thấy các cô chú va anh chị kế toán luôn coi trọng công tác hạch toán kế toán của DN là một công tác quan trọng trong toàn bộ hoạt động sx kinh doanh, nó cấu thành nên tài chính của nghiệp. Xong hạch toán NVL đợc mua bán chủ yếu trên thị trờng với giá cả thoả thuận, chịu sự tác động của kinh tế nh quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh, quy luật giá trị đều đợc diễn ra độc lập. Chính vì vậy công tác hạch toán kế toán đợc coi là cơ bản, giảm chi phí hạ giá thành sản phẩm trong đó hạch toán kế toán vật liệu, CCDC đóng vai trò trọng tâm quyết định lên tài chính của doanh nghiệp . Qua một thời gian thực tập tại phòng kế toán tài vụ ở nghiệp xây dựng số I thuộc công ty đầu t phát triển nhà xây dựng Tây Hồ cùng với việc học tập ở tr-ờng em nhận thấy tầm quan trọng to lớn của tài chính NVL, CCDC có một ý nghĩa sâu sắc trong quá trình xây dựng phát triển ngững ngôi nhà nó tạo ra nh-ngx sản phẩm khác nhau. ý nghĩa thực hiện quản lý sử dụng NVL,CCDC . Cùng với sự hớng dẫn tận tình của cô giáo cùng các cán bộ phòng kế toán nghiệp xây dựng số I thuộc công ty đầu t phát triênr nhà xây dựng Tây Hồ em đã mạnh dạn đi ssau vào nghiên cứu chuyên đề: Tổ chức tài chình, kế toán NVL,CCDC tại nghiệp xây dựng số I thuộc công ty đầu t phát triển nhà xây dựng Tây Hồ .2 Với mục đích vận dụng lý luận đã đợc học ở trờng kết hợp vớo thực tế tình hình tài chính công tác của nghiệp mong tìm ra những biện pháp nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán NVL của nghiệp. Báo cáo này gồm 3 nội dung chính sau đây : Phần I : Đặc điểm tình hình chung tại nghiệp xây dựng số I-công ty đầu t phát triển nhà xây dựng Tây Hồ. Phần II : Tình hình thực tế công tác kế toán NVL,CCDC tại nghiệp xây dựng số I . Phần III : Nhận xét chung về công tác kế toán của đơn vị thực tập.3phần Iđặc điểm tình hình chung tại nghiệp xây dựng số i công ty đầu t phát triển nhà xây dựng Tây hồ i . quá trình hình thành phát triển của nghiệp xây dựng số i-ct đầu t phát triển nhà xây dựng tây hồ. nghiệp xây dựng số I-công ty dầu t phát triển nhà xây dựng Tây Hồ ra đời theo quyết định của Bộ Xây Dựng vào tháng 11 năm 1984 . Với tên gọi ban đầu Nghiệp Xây Dựng số 106 đến nay đã có một bề dày kinh nghiệm. Trong những năm qua Nghiệp Xây Dựng số I đã góp một phần không nhỏ để đa Công Ty Dầu T Phát Triển Nhà Xây Dựng Tây Hồ trở thành một trong những đợn vị vững mạnh hàng đầu trong toàn tổng công ty xây dựng Hà Nội. Tên chính: Công ty đầu t phát triển nhà xây dựng Tây Hồ.Tên giao dịch: TAY HO CONSTRUSTION AND HOSUING INVESTMENT COMPANY- HA NOI CONSTRUCTION CORPORATION. Chụ sở chình: Số IF phố Thái Hà - Quận Đống Đa Hà Nội Tel: 04.514456 04.5144336 Fax: (844)514453 E-mial Address: dtn xd tho@ hn.vnn.vn Ngày 26/03/1993 Công ty đã đợc Bộ Xây Dựng ký quyết định số: 148A/BXD-TCLĐ chích xác thành lập trong thời gian này nghiệp xây dựng số I cùng một số nghiệp khác cũng đợc ra đời. Sau khi thành lập công ty cùng các nghiệp của mình đã đi vàp hoạt động một cách nhanh chóng, với quy mô chủ yếu là mở rộng sx kinh doanh nhà,ay dựng các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị khu công nghiệp, ngoài ra công ty dẫ cùng các nghiệp đi vào sx cấu kiện bê tông, kinh doanh VL xây dựng .4 Bên cạnh đó công ty còn nhận các công trình có vốn đầu t 100% của nớc ngoài, trong những năm 1984-1993 các sản phẩm xuất kinh doanh của công ty ngày càng phát triển mạnh mẽ, chất lợng sản phẩm ngày càng có uy tín trên thị tr-ờng. Từ một nghiệp số 106 công ty đã vơn lên thành một công ty xây dựng lớn mạnh trong toàn tổng công ty xậy dựng Hà Nội. Ngày 06/04/1997 công ty đã đợc bộ xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng số 151BXD/CSXD . Với nỗ lực của mình công ty đã không ngừng vơn lên, ngày 29/04/1993 công ty đã nhận đợc giấy đăng ký kinh doanh số 108379 của trọng tài kinh tế Hà Nội. Đầu năm 2000 thị trờng kinh tế trong nớc có một số biến đổi nhảy vọt về ngành xây dựng, xây dựng các công trình công nghiệp hoá hiện đại hoá phát triển các khu đô thị, kinh doanh vật t lật liệu xây dựng. Do một số đặc điểm thay đổi mạnh công ty đã đợc Bộ Trởng Xây Dựng quyết định. Để thích nghi với đk nền kinh tế thị trờng, công ty đã chủ động tiến hành đổi mới quuy trình công nghệ, nâng cao trình độ tay nghề cán bộ công nhân viên, tìm kiếm các đối tác làm ăn mới mục tiêu nâng cao năng suất LĐ, sản phẩm làm ra đạt tiêu chuẩn của khách hàng có thể cạnh trạnh với các công ty khác trên địa bàn. nghiệp xây dựng số I : Là đơn vị trực thuộc của công ty đầu t phát triển nhà xây dựng Tây Hồ, đã góp phần không nhỏ trong quá trình họat động sx kinh doanh của công ty. Đây là một trong những thành viên quan trọng của công ty, với đội ngũ cán bộ công nhân viên chức, lành nghề cùng các kỹ s giỏi đã tham gia hoạt động trong lĩnh vực sx kinh doanh các công trình hạ tầng. Nh nạo vét đào lấp san lấp mặt bằng, đờng bãi thi công các móng công trình, sx các cấu kiện bê tông phụ kiện kim loại cho quá trình kinh doanh của nghiệp. Để thích nghi với đk nền kinh tế thị trờng nghiệp đã tiến hành đổi mới quy trình sx kinh doanh tìm kiếm các đối tác làm ăn với mục đích nâng cao năng suất lđ, sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao. Mục tiêu hoạt động sx kinh doanh: Mục tiêu chính của nghiệp xây dựng số I là xây dựng các công trình dân dụng, bảo trợ các công trình nhóm B, xây dựng các công trình hạ tầng đô thị 5công nghiệp, kinh doanh nhà, sx các cấu kiện bê tông, kinh doanh vật liệu xây dựng: Qua quá trình trởng thành vững mạnh của nghiệp xây dựng số I bằng những sản phẩm của mình trong lĩnh vực sx kinh doanh đã tạo cho mình một chỗ đứng công ty uy tín trên thị trờng. Tất cả các công trình hạng mục công trình mà nghiệp đã đang tham gia thi công đợc bên A đánh giá rất cao về chất lợng tiến bộ tổ chức, quản lý thi công công trình của nghiệp có rất nhiều kinh nghệm thi công phần việc xây dựng trang trí nội thất đặt đợc tiêu chuẩn cao của công trình xây dựng dân dụng công nghiệp với khả năng kinh nghiệm của mình, nghiệp đã đợc công ty đánh giá rất cao. nghiệp hy vọng sẽ đáp ứng đợc lòng tin cậy của các bạn hàng trong lĩnh vực sx kinh doanh của đơn vị. Chúng tôi xin cam kết giúp các bạn hàng đạt đợc mục tiêu của mình, trong suốt chu kỳ sống của dự án công tác với tất cả các nhà đàu t, dù bạn là các cơ quan chính phủ trung ơng, địa phơng, t nhân hay là các nhà tài trợ đang khuyến khích cho một công trình viện trợ .Chúng tôi đều có thể chắc chắn giúp các bạn đạt đợc mục tiêu của mình. Với những kết quả hoạt động kinh doanh của nghiệp thực hiện trong những năm gần đây.Vốn cố định Vốn lu độngVốn ngân sách NN cấp: 1.106.963.101 Vốn ngân sách NN cấp: 1.564.278.769Vốn tự bổ sung: 573.175.962 Vốn tự bổ sung 478.091.768Vốn khác: 994.985.830 Vốn khác: 3.994.330.607Vốn vay: 784.465.578 Vốn vay: 12.784.436.607 Quá trình đổi mới tuy có lúc thăn lúc trầm nhng nhìn chung từ hớng đi đúng đắn, kết hợp vơi ý chí nỗ lực của công ty, của toàn thể 375 cán bộ công nhân viên, chỉ tiêu đạt đợc hầu nh các năm sau cao hơn năm trớc, có thể xem xét qua một số chỉ tiêu:Chỉ tiêu2000 2001 2002Giá trị sản lợng 9.750.276 10.205.550 7.000.000.000Tổng sản lợng 3.457.350.000 8.482.642.000 4.733.980.4506Nộp ngân sách 325.257.400 405.650.267 478.450.000Thu nhập bình quân 820.560.125 854.123.468 950.120.000 Hiện nay với số côngnhân không quá 375 ngời kết cấu theo các tổ xây dựng có 5 tổ thuộc 7 phòng ban nghiệp vụ. Nhiệm chính của nghiệpxây dựng các công trình đô thị hoá hiện đại hoá để đa ngành xây dựng phát triển, là một đơn vị nhà nớc nghiệp xây dựng số I thuộc công ty đầu t phát triển nhà xây dựng Tây Hồ có nhiệm vụ hoạt động sx kinh doanh theo hớng khoa học, dịch vụ xây lắp với mục tiêu đề ra xây dựng một nghiệp công ty ngày càng mạnh, đa ngành nghề, đa sản phẩm, đa sở hữu theo hớng công nghiêph hoá hiện đại hoá phấn đấu, cố gắng tiết kiệm mạnh dạn đầu t khai thác triệt để các nguồn lực hiện có để mở ngành nghề, đẩy mạnh sx kinh doanh không ngừng nâng cao đời sống của ngời lao động. Chức năng hành nghề chủ yếu của nghiệp. a. Xây dựng nạo vét bồi đắp mặt bằng, đào đắp công trình. + Đào đắp vậnchuyển đất đá, san lấp mặt bằng, đờng bãi. + Thi công cácloại công trình, xây lắp kết cấu công trình . + Trang bị nội thất, ngoại thất tạo kiến trúc cảnh quan công trình. + Xây dựng cầu cống qui mô vừa nhỏb. Sản xuất cấu kiện bê tông, phụ kiện kim loại cho xây dựng.c. Vận chuyển vậtliệu xây dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn.d. Kinh doanh nhà.e. Kinh doanh vật liệu xây dựng. Tuy mới đợc thành lập trong qúa trình hiện đại hoá ngng nghiệp xây dựng số I cũng có một số thuận lợi khó khăn trong quá trình sx kinh doanh của mình: Thuận lợi: Đợc sự quan tâm của công ty cùng với các nhà đầu t của các cơ quan quản lý, cùng với sự cố gắng của toàn thể cán bộ công nhân viên trong nghiệp có sự đoàn kết nhất trí cao trong nội bộ cỉa nghiệp, quan hệ rất tốt. Tất cả vì mục tiêu chung Xây dựng một nghiệp ngày càng giàu mạnh . nghiệp đã vơn lên khẳng định chỗ đứng của mình trong công ty trong ngành xây dựng .7 Trong quá trình xây dựng của mình đã có rất nhiều các bạn hàng tin cậy khi hoàn thành công trình nghiệp đã đợc các đơn vị đánh giá cao trong quá trình kinh doanh, nghiệp đã đợc các bạn hàng trao tặng huy chơng, Bộ Xây Dựng trao tặng huy chơng vàng chất lợng cao do chuẩn cục đo lờng chất lợng trao tặng, đại sự quan ấn Độ, Bộ Ngoại Giao . Khó khăn: Bên cạnh những thuận lợi nghiệp còn có rất nhiều khó khăn gặp phải nh thiếu vốn kinh doanh, vốn đầu t vào thi công các công trình, việc thu hồi chậm dẫn đến nợ đọngkéo dài làm cho vòng quay vốn dài, đội ngũ cán bộ công nhân kỹ thuật thì thừa về chất lợng nhng lại thiếu về chuyên môn nghề nghiệp, thiếu công nhân lành nghề, năng lực của một số cán bộ công nhân còn non yếu, không chủ động giải quyết đợc công việc cứ nhất thiết phải dựa vào ban giám đốc hoặc trởng phòng. Do công việc đôi khi vẫn còn trì trệ dẫn đến chi phí quản lý cao. Ngoài ra đơn vị vẫn còn thiếu một số máy móc thiết bị cùng một số dụng cụ các máy móc. ở đây đa số là thiết bị cũ nên khi thi công gặp rất nhiều khó khăn. Khi thi công các công trình cao tầng nghiệp không có các máy móc hiện đại để thực hiện do đó đơn vị phải sử dụng thủ công, đôi lúc ảnh hởng đến tính mạng của công nhân. Sở nghiệp gặp phải những khó khăn trên là do đặc điểm của ngành xây dựng. Vì vậy nhiệm vụ quan trọng của nghiệp là phải đẩy mạnh tiến độ thu hồi vốn tích cực giảm chi, thực hiện tiết kiệm, tăng cờng quản lý các mặt hàng nâng cao sx kinh doanh có lãi, xây dựng lại vốn lu động tiếp tục đề nghị với công ty cấp vốn dầu t 100% để trang trải lãi xuất kinh doanh, soạn thảo các văn bản có nội dung phù hợp với cơ chế quản lý mới. Thu hồi các công nợ quản lý sử dụng tài sản tăng cờng trách nhiệm các nhân thực hiện nghiêm chỉnh sự bồi thờng vật chất trong việc giữ gìn tài sản bị h hỏng mất mát trên cơ sở giảm chi phí sửa chữa . Từ đó chi phí sản xuất cũng đợc giảm theo thu hồi các công mợ xử lý những vật t bị ứ động kém phẩm chất để huy động vốn kinh đoanh.Thờng xuyên chấn chỉnh lại công tác hạch toán phải chịu trách nhiệm toán nguyên vật liệu xác định tính toán giá thành, xác định lỗ , lãi ngay tại chân công trình có nh vậy mới giúp chúng 8ta làm căn cứ để kịp thời trong việc chỉ đạo sản xuất kinh doanh làm cơ sở tham khảo các quyết định giá bổ dự thầu các công trình sau này . Hiện nay nghiệp đang phấn đấu đa hớng đi của mình đạt đợc ISO 9001 2000 .Đây là công cụ để giúp nghiệp đảm bảo chất lợng sản phẩm , đáp ứng yêu cầu khách hàng luật pháp cải tiến liên tục . Hệ thống quản lý chất lợng với phạm vi áp dụng xây dựng các công trình công nghiệp tất cả các dự án của nghiệp đều đợc thuê t vấn thiết kế ,hoặc theo bản vẽ của chủ đầu t cấp cho nghiệp. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất: Là một nghiệp xây dựng I nên hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu của nghiệp là thi công xây dựng công trình mới nâng cấp. Cải tạo hoàn thiện lắp đặt hệ thống điện nớc trang trí nội thất ngoại thất. Các công trình dân dụng công nghiệp. Hiện nay quy trình sản xuất của nghiệp hoạt động theo một quán trình liên tục khép kín từ quán trình chuẩn bị thi công đều quán trình tổ chứ thi công.Thi công của nghiệp đều đợc tiến hành theo tuần tự của các bớc.Sơ đồ quá trình chuẩn bị thi côngHợp đồng đợc kýHoàn chỉnh hồ sơ(nhận từ A)Lập hồ thi côngLập bộ máy thi côngKhảo sát thực tếThiết kế thi Trình duyệt Thể hiện Ký duyệt Hoàn chỉnh 9Khảo sát thực tếKết thúc thời kỳ chuẩn bịcông công nghệ tổ chứclần thứ nhấtqua bản vẽ thuyết minhlần thứ 2hồ sơKế hoạch về vốnKế hoạch mua sắm NVLTrang bị máy móc thiết bị xây dựngKế hoạch nhân sự kỹ thuậtHoàn chỉnh bộ máy thi công10[...]... vật t * Sổ sách kế toán sử dụng + Sổ chi tiết vật t + Bảng nhập vật t + Bảng xuất vật t + Bảng tổng hợp nhập-xuất-tồn vật t + Sổ nhật ký chung + Sổ cái tài khoản 18 3 Các tài khoản kế toán nghiệp STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Số hiệu 11 1 11 2 13 3 14 1 14 2 13 6 13 8 15 2 15 3 15 4 211 214 3 31 334 411 415 416 4 21 4 31 511 6 21 622 627 632 911 tên tài khoản Tiền... đội xây dựng nhằm nâng cao tinh thần trsch nhiệm đối với cán bộ của công trờng đồng thời tạo điều kiện cho các ddoji xây dựng chủ động thi ccông nghiệp sẽ hỗ trợ vốn đầu t giám sát kiểm tra đặc điểm tổ chức công tác kế toán của nghiệp xây dựng số i 1 đặc điểm bộ máy kế toán: nghiệp xây dựng số I : Tổ chức hạch toán kế toán độc lập vào đặc điểm những điều kiện của nghiệp nên giám đố và. .. Thủ kho : Căn cứ vào các chứng từ nhập xuất thẻ kho các sổ chi tiết các tài khoản sau đó đa cho kế toán duyệt + Nhân viên các đội : Trực tiếp tham gia vào công tác kế toán vào các nghiệp giúp kế toán trởng thực hiện các công tác hạch toán của đơn vị mình cÔng tác kế toán của nghiệp 1 hình thức tổ chức kế toán Hiện nay ở nghiệp xây dựng số I đang áp dụg hình thức kế toán nhận ký chung... Phòng hành thuật kế toán đốc chính kế toán Đội xây Đội xây Tổ sản xuất Đội cơ dựng số I dựng số II hoa sắt điện nớc Tổ Tổ Tổ Tổ Tổ Tổ Tổ Tổ Tổ Tổ Tổ nề nề mộ nề nề mộ sắt hàn III điện II I II c I II c Chức năng của từng bộ phận nớc - Đứng đầu là Giám Đốc nghiệp: Giữ vai trò lãnh đạo chung toàn nghiệp là ngời đại diện hợp pháp nhất của nghiệp công ty trớc pháp luật là ngời đại 12 diện cho quyền... thực tế công tác kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ của nghiệp 19 i đặc điểm, quản lý, phân loại, đánh giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 1 Đặc điểm nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ của nghiệp xậy dựng số 1 - XNXD số I là đơn vị thuộc công ty đầu t phát triển nhà xây dựng Tây Hồ Là một trong những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh lớn Các ngành nghề kinh doanh chủ yếu là xây dựng công trình... 6/3/2003 nghiệp đã nhập kho các mặt hàng sau : Biểu số 01 Đơn vị công ty vật liệu XD Địa chỉ CTĐC 29 phiếu nhập kho Số 08 Mẫu số 01 VT 6/3/2003 (QĐ số 11 41- TC) CĐKT Ngày 1- 11- 1995 của BTC Nợ TK 15 2 (1) Nợ TK 13 3 (1) Có TK 3 31( 1) Họ tên ngời giao hàng : Lê Văn Khoa Theo hoá đơn số 045659 ngày 6/3/2003 : Công ty vật liệu xây dựng Nhập kho công ty : Đội Cấn Stt Mã Đơn vị cách phẩm chất vậtliệu 1 2 3... công ty Trong phòng tài chính kế toán, kế toán phụ trách kiểm kế toán thanh toán Công nợ vật t, tổng hợp cùng với thủ quỹ kiểm kế toán tài sản cố định kế toán quyết toán nội bộ, vật t tiền lơng cho nghiệp Các đội xây dựng: Có nhiệm vụ quản lý đội tổ chức thi công công trình theo yêu cầu nhiệm vụ dợc giao tổ chức Kí hợp đồng kinh tế nội bộ thanh toán hợp đồng khoán của đội tự lập đối... tháng kế toán căn cứ vào đó để tính tiêu hao vật liệu Phòng kế hoạch lập ra Phiếu nhập kho phiếu nhập kho Mẫu: số 1 VT Số 06 Đơn vị: Công ty VLXD (QĐ số 11 41 TC/CĐKT) xây lắp Ngày 10 tháng 3 năm 2003 Địa chỉ: Công trình Ngày 1- 11- 1995 BTC Nợ Tk 15 2 (1) Đội Cấn Nợ Tk 13 3 Có Tk 3 31( 1) Họ tên ngời giao hàng: Lê Văn Khoa Theo hoáđơn số 73586 Ngày 10 -3-2003: Công ty nhựa Tiền Phong Nhập kho: Công trình... cơ cấu tổ chức phòng tài chính kế toán nghiệp xây dựng số i 14 Trởng phòng kế toán Thủ kho đội Thủ quỹ xây dựng I Thủ kho xây dng II Nhân viên kinh tế đội * Chức năng nhiệm vụ phòng kế toán Với chức năng quản lý tài chính phòng kế toán tài vụ nghiệp số I là trợ lý đắc lực ban giám đốc đa ra các quyết định đứng đắn hiệu quả Trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh nghiệp. .. + Đội xây dựng số IV: Đội cơ điện nớc 11 Mỗi đội xây dựng có một đội trởng đối phó cán bộ kỹ thuật nhân viên kế toán thống của đội.Trong đội còn có cac tổ chức sản xuất tuỳ theo quy mô tổ chức của mỗi đội II đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của nghiệp xây dựng số I: Là một nghiệp xây dựng nên hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu là thi công xây lắp các công trình mới nâng cấp cải . tại xí nghiệp xây dựng số I -công ty đầu t phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ. Phần II : Tình hình thực tế công tác kế toán NVL ,CCDC tại xí nghiệp xây dựng. triển nhà và xây dựng Tây hồ i . quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp xây dựng số i-ct đầu t phát triển nhà và xây dựng tây hồ. Xí nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức tài chính, kế toán NVL, CCDC tại xí nghiệp xây dựng số 1 thuộc công ty đầu tư phát triển nhà và xây dựng tây hồ, Tổ chức tài chính, kế toán NVL, CCDC tại xí nghiệp xây dựng số 1 thuộc công ty đầu tư phát triển nhà và xây dựng tây hồ, Tổ chức tài chính, kế toán NVL, CCDC tại xí nghiệp xây dựng số 1 thuộc công ty đầu tư phát triển nhà và xây dựng tây hồ

Từ khóa liên quan