Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động bảo lãnh tại ngân hàng ngoại thương việt nam

56 295 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/12/2013, 22:31

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp LỜI MỞ ĐẦU Trong thời gian qua nền kinh tế Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong thương mại quốc tế. Đứng trước cơ hội gia nhập vào WTO cũng có nghĩa là Việt Nam đang đứng trước một vận hội lớn song cũng phải đối mặt với không ít khó khăn và thách thức. Nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta lúc này là phải nắm bắt cơ hội, tích cực tham gia vào nền thương mại thế giới. Chỉ có như vậy chúng ta mới thực hiện được đường lối phát triển của Đảng và Chính phủ trong những năm tới. Trong quá trình này, vai trò của NHTM được đánh giá rất cao, nó chính là cầu nối giúp doanh nghiệp vươn ra thị trường thế giới. Nhất là trong giai đoàn hiện nay, vấn đề năng lực tài chính yếu kém không chỉ là nỗi lo của một vài doanh nghiệp riêng lẻ. Ngân hàng với nghiệp vụ bảo lãnh của mình sẽ tài trợ cho các doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh. Để đóng góp cho sự nghiệp xây dựng đất nước, là một trong những NHTM lớn nhất Việt Nam, NHNT tiếp tục đổi mới theo hướng NHTM hiện đại, không ngừng phát triển các nghiệp vụ ngân hàng, đặc biệt là nghiệp vụ bảo lãnh, một nghiệp vụ mà NHNT có thế mạnh. Trong những năm gần đây, hoạt động bảo lãnh tại NHNT đã đạt được những thành công nhất định nhưng vẫn tồn tại nhiều vướng mắc. Vì vậy việc phân tích thực trạng chất lượng hoạt động bảo lãnh, chỉ ra những thành công cũng như những tồn tại của hoạt động bảo lãnh tại NHNT VN, từ đó tìm ra các giải pháp khắc phục là rất cần thiết. Xuất phát từ thực tiễn trên em quyết định chọn đề tài” Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động bảo lãnh tại Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam” cho chuyên đề thực tập của mình Mục đích của đề tài nghiên cứu này là thông qua hệ thống lý luận cơ bản về chất lượng bảo lãnh Ngân hàng, tìm hiểu và phân tích chất lượng hoạt động bảo lãnh tại NHTN VN, nêu bật được thành công cũng như các tồn tại Lª ThÞ Thu HiÒn Ng©n hµng 44B 1 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp v cỏc nguyờn nhõn ca nú, t ú xut cỏc gii phỏp nhm nõng cao cht lng hot ng bo lónh ti NHNT VN. Ngoi li núi u v kt lun thỡ chuyờn c chia thnh ba chng nh sau: Chng 1: Khỏi quỏt chung v cht lng hot ng bo lónh. Chng 2: Thc trng cht lng hot ng bo lónh ti NHNT VN Chng 3: Gii phỏp nõng cao cht lng hot ng bo lónh ti NTNT VN Mc dự ó ht sc c gng hon thnh chuyờn ny nhng khụng th trỏnh khi nhng sai sút. Vỡ vy, em thnh thc mong nhn c nhng ý kin úng gúp phờ bỡnh ca thy cụ v c gi chuyờn ny cú th c hon thin hn na. Em xin by t lũng bit n sõu sc ca mỡnh ti TS. Phan Th Thu H, ngi ó tn tỡnh hng dn em trong sut thi gian thc hin chuyờn ny. ng thi em xin gi li cm n ti cỏc cỏn b Phũng Thanh toỏn quc t, c bit l Phũng bo lónh ca NHNT ó nhit tỡnh giỳp v cung cp ti liu cn thit cho chuyờn . Em cng xin c cm n cỏc Thy, cỏc Cụ trng i hc Kinh T Quc Dõn ó truyn t nhng kin thc quý bỏu, nõng cao tm nhn thc ca em em cú th hon thnh tt chuyờn thc tp tt nghip ngy hụm nay. Lê Thị Thu Hiền Ngân hàng 44B 2 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp CHNG 1. KHI QUT CHUNG V CHT LNG BO LNH 1. Hot ng bo lónh ca ngõn hng 1.1. Nguyờn nhõn v s ra i ca hot ng bo lónh ngõn hng Khi nn kinh t hng hoỏ cũn cha phỏt trin, hot ng sn xut vn quy mụ nh thỡ cỏc quan h thng mi thng trong phm vi hp. Cỏc cuc giao dch ch yu da vo s tin tng ln nhau, v nu cú ri ro xy ra thỡ cỏc bờn s phi cựng gỏnh chu. iu ú nh hng rt nhiu ti hot ng sn xut kinh doanh. Tuy nhiờn, con ngi luụn c gng tỡm mi cỏch cho cụng vic kinh doanh c n nh. Bo lónh l mt trong cỏc cụng c hu hiu c con ngi s dng m bo c mc ớch ny. Khi tin hnh mt cuc giao dch vi i tỏc m mỡnh cha hiu rừ, ngi ta thng thụng qua mt bờn th ba cú uy tớn vi c hai bờn lm cu ni, nhm m bo cho cụng vic tin hnh suụn s, gim thiu c ri ro do s thiu tin tng ln nhau. Hot ng bo lónh cú t xa xa v ngy cng phỏt trin. c bit trong thi i hin nay, cựng vi s phỏt trin ca khoa hc k thut, cụng ngh thụng tin, vn ti v s phõn cụng lao ng quc t sõu sc thỡ hot ng thng mi ó bựng n mnh m, vt qua biờn gii quc gia, tr thnh mt hot ng mang tỡnh ton cu. Tuy nhiờn iu ny cng bao hm c nhng ri ro m doanh nghip phi ng u bt kỡ hon cnh no doanh nghip cng cú th gp ri ro, th nhng khi tham gia vo thng mi quc t, kh nng gp ri ro l cao hn. Ri ro trong thng mi quc t rt a dng, ú cú th l ri ro xy ra trong quỏ trỡnh vn chuyn hng hoỏ do gp phi thiờn tai bt ng, nhng bin ng v t giỏ hi oỏi hoc nhng bin ng bt thng v chớnh tr, kinh t- xó hi trờn ton cu m doanh nghip s khụng lng trc c. Ngoi ra do cỏc bờn i tỏc cỏc quc gia khỏc nhau nờn khụng cú y thụng tin v nhau dn n tỡnh trng thiu tớn nhim gia cỏc doanh nghip lm nh hng n hot ng thng mi, gim hiu qu trong sn xut kinh doanh. khc phc iu ny thỡ bn thõn mt hoc mt vi doanh nghip khụng kh nng v thụng tin, ti chớnh t mỡnh ỏnh giỏ cỏc i tỏc, ỏnh giỏ ri ro Lê Thị Thu Hiền Ngân hàng 44B 3 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp trong cỏc giao dch thng mi. Vỡ vy, ũi hi phi cú mt s m bo cho cỏc giao dch ny din ra an ton, tng uy tớn gia cỏc i tỏc kinh doanh. Bin phỏp tt nht l mt bờn th ba cú uy tớn v tim lc ti chớnh ln ng ra lm trung gian nhm m bo cho vic thc hin hp ng. Ngõn hng vi nhng c im v chc nng ca mỡnh cú th m ng c vai trũ lm trung gian bo lónh ny. Ngõn hng thng mi l mt t chc kinh doanh tin t, úng vai trũ l trung gian ti chớnh trong nn kinh t. Tri qua quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ngõn hng thng mi ó to dng cho mỡnh nng lc v ti chớnh v con ngi uy tớn ng ra vi t cỏch l mt ngi bo lónh cho cỏc giao dch. iu quan trng l ngõn hng thng mi cao uy tớn ca mỡnh nờn bt lun trong trng hp no ngõn hng cng khụng t chi ngha v tr n trong bo lónh. õy cú th l u th vt tri ca ngõn hng thng mi i vi cỏc n v, t chc kinh t khỏc. Hn na, ngõn hng coi phỏt hnh bo lónh th nh l hỡnh thc cp tớn dng nờn h nm gi ti sn th chp v sn sng chuyn ra tin mt thanh toỏn nhng khon n theo bo lónh. õy cng l iu c bn to nim tin cho nhng ngi nhn bo lónh t ngõn hng. Do bo lónh núi chung v c bn c ngõn hng thng mi phỏt hnh nờn ngi ta thng gi bo lónh bng mt t ghộp l Bo lónh Ngõn hng- Bank Guarantee. 1.2. Khỏi nim bo lónh ngõn hng 1.2.1. Khỏi nim bo lónh. Theo iu 336 Lut Dõn S, khỏi nim bo lónh c xỏc nh: Bo lónh l vic ngi th ba( hay cũn gi l Ngi bo lónh) cam kt vi bờn cú quyn( hay cũn gi l ngi th hng bo lónh) s thc hin ngha v thay cho bờn cú ngha v( hay cũn gi l ngi yờu cu bo lónh hoc ngi c bo lónh) nu khi n thi hn m ngi yờu cu bo lónh khụng thc hin hoc thc hin khụng ỳng ngha v. Cỏc bờn cng cú th tho thun v vic ngi yờu cu bo lónh khụng cú kh nng thc hin ngha v ca mỡnh. Lê Thị Thu Hiền Ngân hàng 44B 4 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Như vậy, theo định nghĩa trên bảo lãnh thường bao gồm ba bên: bên được bảo lãnh, bên thụ hưởng bảo lãnh và bên bảo lãnh. Người đứng ra bảo lãnh có thể là cơ quan Nhà Nước, các đơn vị kinh tế, các cá nhân và các tổ chức tài chính tín dụng. Trên thực tế, ngân hàng là người bảo lãnh chủ yếu. 1.2.2. Khái niệm bảo lãnh ngân hàng Bảo lãnh ngân hàng là một trong các nghiệp vụ của ngân hàng, là cam kết của Ngân hàng bảo lãnh đối với bên có quyền( bên thụ hưởng bảo lãnh) về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho bên có nghĩa vụ( bên đươc bảo lãnh) nếu bên được bảo lãnh không thực hiện đúng và đủ các nghĩa vụ đã thoả thuận với bên thụ hưởng bảo lãnh. Các cam kết của ngân hàng quy định cụ thể tại văn bản bảo lãnh- thư bảo lãnh- do Ngân hàng bảo lãnh phát hành. 1.3. Đặc trưng cơ bản của bảo lãnh ngân hàng. Một đặc trưng rất quan trọng của bảo lãnh ngân hàng là tính độc lập. Nó thể hiện trong mối quan hệ trách nhiệm giữac các chủ thể tham gia bảo lãnh. Trong một nghiệp vụ bảo lãnh thông thường có ba hợp đồng độc lập: - Hợp đồng giữa người được bảo lãnh và người thụ hưởng bảo lãnh( Underlying contract), gọi là hợp đồng cơ sở. Đây có thể là hợp đồng mua bán, hợp đồng xây dựng… và là cơ sở để hình thành nên hai hợp đồng còn lại. - Hợp đồng giữa người yêu cầu bảo lãnh( Người được bảo lãnh - Account party) và Ngân hàng phát hành, cụ thể là đơn xin bảo lãnh đã được duyệt. - Thư bảo lãnh( Letter of guarantee) là hợp đồng giữa ngân hàng phát hành bảo lãnh và người thụ hưởng. Các hợp đồng được hình thành trong mối quan hệ được chi phối bởi mục đích và đối tượng nên hai bên trong từng hợp đồng có quyền và nghĩa vụ riêng, mặc dù chúng vừa là nguyên nhân vừa là kết quả của nhau. Hợp đồng thứ nhất là gốc để hình thành hợp đồng thứ hai và thứ ba. Nghĩa là xuất phát từ hợp đồng cơ sở, nhằm đảm bảo quyền lợi cho Người thụ hưởng thì Ngân Lª ThÞ Thu HiÒn Ng©n hµng 44B 5 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp hng s phỏt hnh bo lónh theo yờu cu ca Ngi c bo lónh. Nhng Ngõn hng. ngi cung cp dch v v cam kt thanh toỏn cú hai mi quan h vi hai i tng khỏc nhau v phi hnh ng mang tớnh c lp trờn c s quyn v ngha v ca tng Hp ng.; Nh vy bo lónh ngõn hng mang tớnh cht c lp v tỏch bit trong quan h hp ng gia Ngi c bo lónh v Ngi th hng. Mc dự ni dung th bo lónh c xõy dng trờn nn tng ca hp ng c s nhng v mt phỏp lý, th bo lónh tỏch ri khi c s hỡnh thnh nú. Tớnh c lp ca bo lónh ngõn hng th hin rừ nht trỏch nhim thanh toỏn ca ngõn hng phỏt hnh. Trỏch nhim ny hon ton c lp vi mi quan h gia Ngõn hng phỏt hnh v Ngi c bo lónh. Ngõn hng bo lónh thc hin cam kt ca mỡnh cn c vo thc t l Ngi th hng cú tho món y nhng iu kin theo th bo lónh hay khụng. Khi cỏc iu khon ca bo lónh c ỏp ng thỡ v mt phỏp lý. Ngi th hng cú quyn yờu cu thanh toỏn tin m khụng b ngn cn bi nguyờn nhõn no khỏc. Ngõn hng khụng th vin dn nhng lớ do thc v quan h gia h v ngi c bo lónh trỡ hoón thanh toỏn. Nhng vn m Ngi c bo lónh gp phi v nhng tranh chp phỏt sinh t hp ng c s khụng nh hng ti quyn v ngha v ca ngõn hng bo lónh. Ngõn hng bo lónh phi chuyn tin t ti khon ca Ngi c bo lónh trờn c s ũi tin hp l ca Ngi th hng hoc quyn c ũi hon tr t Ngi c bo lónh nu ngõn hng tr tin t ti khon ca ngõn hng. Ngha v ca Ngi c bo lónh cng c xỏc nh rt rừ: u quyn y cho Ngõn hng bo lónh trớch ti khon ca mỡnh thanh toỏn cho Ngi th hng, hoc hon tr cho ngõn hng s tin ó thanh toỏn trc theo bo lónh. Cho dự Ngi c bo lónh phỏ sn hoc mt kh nng chi tr thỡ ngõn hng vn phi thanh toỏn cho Ngi th hng theo ỳng iu khon ca bo lónh. Ngay c khi cú tranh chp ca hai bờn, ngõn hng vn khụng cú quyn ngng thanh toỏn. Ngi c bo lónh, do ú, s hon tin theo nguyờn tc thanh toỏn trc, khiu kin sau( pay first, argue later). Ngi c bo lónh cú quyn khiu ni nu b i x khụng Lê Thị Thu Hiền Ngân hàng 44B 6 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp cụng bng v b lm dng. To s xem xột v quyt nh, lỳc ny Ngi yờu cu c bo lónh mi cú c hi c bự p tn tht do s lm dng ca Ngi th hng. Ngha v ca ngõn hng l phi thanh toỏn cho Ngi th hng khi nhn c ũi tin kốm cỏc chng t theo ỳng cỏc iu khon ca bo lónh. Chớnh vỡ vy, tớnh c lp ca bo lónh ph thuc vo cỏc iu kin ca bo lónh. Vớ d, nu bo lónh quy nh vic thanh toỏn l theo vn bn yờu cu ca Ngi th hng thỡ Ngi th hng cú quyn yờu cu thanh toỏn m khụng cn mt iu kin no ngoi vn bn yờu cu. Ngõn hng phỏt hnh bo lónh phi thanh toỏn v Ngi c bo lónh phi bi hon cho Ngõn hng. Khi ú tớnh c lp gn nh tuyt i. Ngc li nu bo lónh quy nh xut trỡnh chng t ca phớa th ba nh chng thc ca c quan c lp, v s vi phm ca i tỏc, quyt nh ca trng ti thm chớ phỏn quyt ca tũa ỏn hay vn bn ca ngi c bo lónh thỡ tớnh c lp ca giao dch bo lónh cng s b gim sỳt. Tớnh c lp em li nhiu u ói thun li cho Ngi nhn bo lónh nờn nú c s dng nhiu trong thc t. 1.4. Cỏc loi bo lónh ca ngõn hng thng mi 1.4.1. Phõn loi theo mc ớch ca bo lónh. a. Bo lónh d thu( Tender Guarantee) Bo lónh d thu l cam kt ca ngõn hng s thanh toỏn cho ch thu nhng tn tht do s vi phm ca ngi d thu. Giỏ tr bo lónh d thu thng t 1-5% giỏ tr hp ng. Nu ngi d thu hot ng nc ngoi, ch cụng trỡnh yờu cu bo lónh d thu giỏn tip. Thi hn ca bo lónh d thu kt thỳc khi ngi d thu trỳng thu, ký c hp ng hoc ti khi bo lónh thc hin hp ng c phỏt hnh. Trng hp khụng trỳng thu thỡ bo lónh d thu t ng ht hiu lc v c tr li ngõn hng phỏt hnh. b. Bo lónh tớn dng( Letter of Guarantee for loan) Lê Thị Thu Hiền Ngân hàng 44B 7 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Bo lónh tớn dng l mt bo lónh do ngõn hng phỏt hnh cho bờn th hng bo lónh(Bờn cho vay), cam kt vi Bờn cho vay rng s chu trỏch nhim tr thay cho Bờn vay nu Bờn vay khụng thanh toỏn y , ỳng hn s tin bao gm c gc ln lói Thi hn hiu lc do cỏc bờn tha thun. Giỏ tr bo lónh tớn dng cú th bao gm c n gc ln lói tựy thuc yờu cu ca bờn cho vay. c. Bo lónh thc hin hp ng( Performance Guarantee). Bo lónh thc hin hp ng l mt bo lónh do Ngõn hng phỏt hnh cho Bờn th hng bo lónh, bo m thc hin ỳng, y cỏc ngha v ca khỏch hng( Ngi c bo lónh) vi bờn th hng bo lónh theo hp ng ó kớ kt. Trong trng hp khỏch hng khụng thc hin ỳng v y cỏc ngha v trong hp ng, Ngõn hng thc hin ngha v ó cam kt. õy l loi bo lónh c thc hin thng xuyờn v thụng dng nht. Giỏ tr bo lónh tựy thuc vo giỏ tr ca hp ng v tựy theo tớnh cht ca tng thng v. Tuy nhiờn, thụng thng, s tin bo lónh chim t l 5- 10% tr giỏ hp ng kinh t. Thi hn th bo lónh thng gn lin vi giỏ tr lu hnh ca hp ng c s. d. Bo lónh bo hnh( Maitenance Guarantee). Bo lónh bo hnh dựng cho mc ớch m bo cht lng sn phm, cụng trỡnh trong sut thi gian bo hnh. Vi bo lónh ny, ngi bỏn hoc ch thu phi thc hin trỏch nhim bo hnh hng húa sau khi giao, cụng trỡnh sau khi hon thin. Trong trng hp Ngi c bo lónh b pht tin do khụng thc hin ỳng cỏc tha thun trong hp ng bo hnh m khụng np hoc np khụng tin pht cho bờn b vi phm thỡ ngõn hng phỏt hnh s thc hin ngha v ó cam kt. Giỏ tr th bo lónh thng t 2-5% giỏ tr hp ng. Thi hn ca bo lónh l t khi bt u lp rỏp, s dng thit b cho n khi ht thi gian bo hnh. e. Bo lónh thanh toỏn( Payment Guarantee). Lê Thị Thu Hiền Ngân hàng 44B 8 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Bo lónh thanh toỏn l cam kt ca ngõn hng s thanh toỏn thay cho Ngi c bo lónh trong trng hp Ngi c bo lónh khụng thc hin ỳng iu khon hp ng. Do bn cht ca bo lónh ny nú thng cú nhng iu kin tr tin mang tớnh khỏch quan hn l cỏc bo lónh vụ iu kin khỏc. Nú thng yờu cu ngi hng xut trỡnh cỏc chng t chng minh vic khụng thc hin ngha v tr tin hng ca ngi mua v cú th c xỏc thc bi bờn th ba nh hi quan ca khu. Thụng thng bo lónh thanh toỏn bng 100% giỏ tr hp ng. Thi hn hiu lc ca bo lónh thanh toỏn do cỏc bờn tha thun, thng kt thỳc khi vic thanh toỏn hon tt. Thi hn v giỏ tr ca bo lónh thanh toỏn cú th gim dn theo tin thanh toỏn cho ngi th hng. f. Bo lónh hon tr( Repayment Guarantee). Bo lónh hon tr l mt bo lónh do ngõn hng phỏt hnh cho Ngi th hng bo lónh v vic m bo ngha v hon tr tin ng trc ca Ngi yờu cu c bo lónh theo hp ng ó ký kt vi Ngi th hng bo lónh. Trng hp Ngi c bo lónh vi phm cỏc cam kt vi Ngi th hng bo lónh v phi hon tr tin ng trc nhng khụng hon tr hoc hon tr khụng y s tin ng trc cho Ngi th hng bo lónh thỡ Ngõn hng s hon tr s tin ng trc cho ngi th hng bo lónh. Bo lónh ny ch yu c phỏt hnh cho cỏc ch n. i tng c m bo l cỏc hp ng tớn dng, hp ng ti tr, hoc cỏc tớn dng th thng mi cú iu khon ng trc( advance/ down payment term). Bo lónh hon tr ch cú hiu lc khi bờn c bo lónh nhn c tin ng trc.Trong thng mi, ngi bỏn cú th nhn c s tin ny thng t 10-30% giỏ tr hp ng. m bo vic hon tr, ngi mua yờu cu bo lónh t ngõn hng ngi bỏn vi giỏ tr ỳng bng s tin ng trc( cú hoc khụng cng thờm lói phỏt sinh). Giỏ tr bo lónh cú th gim dn theo k hn tr n hoc tin cụng trỡnh, tin giao hng. g. Th tớn dng d phũng( Stand by L/C). Lê Thị Thu Hiền Ngân hàng 44B 9 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Thư tín dụng dự phòng là loại tín dụng chứng từ hoặc một thỏa thuận tương tự, trong đó ngân hàng cam kết với người thụ hưởng: - Trả môt khoản tiền mà người yêu cầu mở tín dụng thư đã thanh toán hoặc ứng trước. - Thanh toán một khoản nợ của người mở - Bồi thường thiệt hại do người mở không thực hiện được nghĩa vụ của mình. L/C dự phòng khác với L/C thương mại ở chỗ ở đây không phải là một phương tiện thanh toán mà là một phương thức bảo đảm hợp đồng. Việc thanh toán chỉ xảy ra khi có sự vi phạm hợp đồng của người xin mở L/C. Người hưởng chỉ xuất trình các chứng từ khiếu nại đòi tiền đúng như trong L/C đã quy định. h. Bảo lãnh vận đơn( Bill of lading Guarantee). Mục đích của bảo lãnh này là nhằm bảo vệ những người có quyền lợi chính đáng trước sự lợi dụng vận đơn. Trị giá bảo lãnh từ 100-150% giá trị hàng hóa để có thể bù đắp thiệt hại phát sinh. Bảo lãnh vận đơn gồm hai loại chính: - Người xuất khẩu là người đề nghị phát hành - Người nhập khẩu là người đề nghị phát hành i. Bảo lãnh thuế quan( Customs Guarantee). - Bảo lãnh thuế quan được sử dụng nhiều trong lĩnh vực nhập khẩu. Theo quy định của các quốc gia thì hàng hóa nhập khẩu phải được nộp thuế trong một thời hạn nhất định. Nhưng trong một số trường hợp người nhập khẩu chưa nộp hoặc nộp chưa đầy đủ số thuế theo quy định thì họ thường yêu cầu ngân hàng đứng ra bảo lãnh cho việc nộp thuế này. Người được bảo lãnh là người nhập khẩu còn người thụ hưởng là Hải quan. j. Bảo lãnh thương phiếu( Aval). Ngân hàng phát hành bảo lãnh thương phiếu với cam kết rằng ngân hàng sẽ trả tiền cho người hưởng khi thương phiếu đến hạn trả tiền mà người được bảo lãnh không thực hiện các trách nhiệm về tài chính của mình như đã quy định. Với hình thức bảo lãnh này phải ghi rõ nội dung và kèm theo chữ kí Lª ThÞ Thu HiÒn Ng©n hµng 44B 10 [...]... NHNT VN Ngõn hng Ngoi Thng Vit Nam, tờn gi ting Anh l Bank for foreign trade of Viet Nam( Vietcombank), c thnh lp ngy 1/4/1963, theo quyt nh s 115/CP ca Hi ng Chớnh Ph ngy 30/10/1962 trờn c s tỏch ra t cc qun lý ngoi hi NHTW( nay l NHNN) hot ng di s lónh o trc tip ca NHNN vi chc nng l ngõn hng duy nht phc v kinh t i ngoi v cho vay xut nhp khu ca c nc Lê Thị Thu Hiền 26 Ngân hàng 44B Chuyên đề thực tập... ca NHNT VN 1.2.1 Huy ng vn Lê Thị Thu Hiền 27 Ngân hàng 44B Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trong vũng nm nm qua, ngun vn ca NHNT luụn t tc tng trng cao v n nh, t mc tng trung bỡnh 20%/ nm, chim 19,8% th trng iu ú c th hin rừ qua bng sau iu ny giỳp NHNT luụn gi v trớ l mt trong hai ngõn hng thng mi cú tng ngun vn ln nht trong h thng cỏc t chc tớn dng ti Vit Nam 1.2.2 Hot ng tớn dng Trong giai on 2001-2005,... s bo lónh tng trng rt cao, lờn ti 80,9% Doanh s phỏt hnh nm 2003 cng tip tc tng trng vi tc cao nh vy, t s tuyt i 321,4 triu USD Tc tng trng n nm 2004 cú xu hng hi chm li l phự hp vi nh hng gim dn ri ro v nõng cao cht lng tớn dng ca NHNT Mt doanh s phỏt hnh v d n bo lónh tng trng u n v phự hp vi nh hng ca ngõn hng chng t cht lng ca hot ng bo lónh ó c chỳ trng ci thin v nõng cao qua tng nm - C cu d... 33 Ngân hàng 44B Chuyên đề thực tập tốt nghiệp trng n quỏ hn, ch cú lói thu v N quỏ hn ny l nhng khon n t thi bao cp ca cỏc ch n nc ngoi nh Nht, Phỏp, Hn Quc Nhng khon n quỏ hn ny khụng phi l nh, NHNT ang tớch cc m phỏn vi cỏc ch n nhm gii quyt nhng khon n tn ng ny, nõng cao nng lc ti chớnh ca Ngõn hng T l bo lónh quỏ hn gim mnh qua tng nm iu ny th hin cht lng thm nh ca cỏn b nghip v ngy cng c nõng cao. .. nhng bin phỏp tớch cc tỏc ng nõng cao cht lng hot ng bo lónh ca ngõn hng 2.3 Cỏc nhõn t nh hng n cht lng hot ng bo lónh Hot ng ngõn hng núi chung v hot ng bo lónh ca ngõn hng núi riờng chu tỏc ng ca rt nhiu yu t khỏc nhau, ch quan cng nh khỏch quan Nhng nhõn t ny tỏc ng di nhiu khớa cnh, nh hng trc tip n hot ng bo lónh c trong hin ti v tng lai Lê Thị Thu Hiền 21 Ngân hàng 44B Chuyên đề thực tập tốt nghiệp... mt ngõn hng Nú Lê Thị Thu Hiền 22 Ngân hàng 44B Chuyên đề thực tập tốt nghiệp ó tr thnh hng dn chung cho cỏn b tớn dng v nhõn viờn ngõn hng, tng tớnh chuyờn mụn húa trong phõn tớch tớn dng, to s thng nht trong hot ng tớn dng nhm gim thiu ri ro, tng tớnh an ton v kh nng sinh li cho ngõn hng Mt chớnh sỏch tớn dng hp lớ s em li hiu qu trong hot ng ca ngõn hng v nõng cao cht lng hot ng bo lónh - Quy trỡnh... gt hin nay, cht lng nhõn s ngy cng c nõng cao phự hp vi yờu cu ũi hi ca cụng vic v s thay i nhanh chúng ca mụi trng kinh doanh Mt i ng cỏn b ngõn hng cú Lê Thị Thu Hiền 23 Ngân hàng 44B Chuyên đề thực tập tốt nghiệp trỡnh nghip v cao, phm cht o c tt s ngn nga c nhng sai phm, ri ro cú th gp phi trong hot ng bo lónh Ngoi ra s nng ng, nhit tỡnh, tn tõm ca cỏn b ngõn hng cng l mt im mnh khin khỏch hng... hiu qu cao cho doanh nghip D ỏn kh thi l d ỏn m sn phm ca nú l ỏp ng c nhu cu ca th trng, phự hp vi s phỏt trin ca ngnh, khu vc v Nh nc - Nng lc ti chớnh ca doanh nghip Nng lc ti chớnh ca doanh nghip th hin khi lng vn t cú t trng vn t cú trong tng ngun vn ca doanh nghip, kh nng thanh toỏn ca doanh nghip cng nh tớnh lng ca ti sn Mt doanh nghip cú nng lc ti chớnh cao s l mt yu t tớch cc nõng cao cht... nhng quy nh mi nờn y , c th v rừ rng hn rt nhiu, to iu kin thun li cho cỏc bờn khi tham gia bo lónh Rừ rng l phỏp lut cng y v hon chnh thỡ cht lng hot ng bo lónh ca ngõn hng cng c nõng cao Lê Thị Thu Hiền 25 Ngân hàng 44B Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Bờn cnh nhng nhõn t khỏch quan nh hng n cht lng hot ng bo lónh ó c trỡnh by trờn thỡ mụi trng l mt yu t khụng th thiu, tỏc ng mnh m n hot ng ngõn hng... Ngõn hng thụng bỏo hoc Ngõn hng Lê Thị Thu Hiền 11 Ngân hàng 44B Chuyên đề thực tập tốt nghiệp thụng bỏo úng vai trũ nh l ngõn hng chuyn tin ch khụng chu trỏch nhim trong quỏ trỡnh thanh toỏn ú Li th ca bo lónh trc tip l Ngi c bo lónh khụng phi mt thờm khon phớ hoa hng cho ngõn hng nc ngoi Tuy nhiờn i vi ngi th hng thỡ loi bo lónh ny thng cú ri ro cao do khong cỏch xa xụi, th tc phc tp b Bo lónh giỏn . tiễn trên em quyết định chọn đề tài” Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động bảo lãnh tại Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam cho chuyên đề thực tập của mình. người bảo lãnh chủ yếu. 1.2.2. Khái niệm bảo lãnh ngân hàng Bảo lãnh ngân hàng là một trong các nghiệp vụ của ngân hàng, là cam kết của Ngân hàng bảo lãnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động bảo lãnh tại ngân hàng ngoại thương việt nam , Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động bảo lãnh tại ngân hàng ngoại thương việt nam , Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động bảo lãnh tại ngân hàng ngoại thương việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn