Tài liệu Lao và HIV trên Thế Giới docx

1 309 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/12/2013, 17:15

Lao HIV trên Thế Giới Ngo Manh Tran, M.D Ph.D. www.yduocngaynay.com 23/07/2009 Bs Huỳnh Đỗ Phi vừa đưa ra 2 tường trình: tường trình thứ nhất do Nguyễn Thanh cung cấp vấn đề chống lao ở Việt Nam tường trình thứ hai cho biết ¼ bệnh nhân HIV trên thế giới chết vì lao. 24 tháng Ba, 2009 là ngày Quốc Tế Bệnh Lao. Cơ Quan Chống Lao ở Việt Nam (do quỹ Hoa Kỳ hỗ trợ) cho biết thử nghiệm truy tầm lao cho 100 bệnh viên thuộc 19 tỉnh ở Việt Nam có 20,000 bệnh nhân bị nhiễm lao. Nghi ngờ có khoảng 12,000 người sống trong tình trạng mắc HIV cũng bị lao. Việt Nam đứng thứ 12 trong 22 nước bị lao theo tường trình WHO. Số bệnh nhân tử vong vì lao đã giảm thấp kể từ năm 1990. Nhưng bệnh nhân tử vong vì lao trên thế giới vẫn ở khoảng 1.7 triệu mỗi năm. Khoảng 10% bệnh nhân bị lao nhiễm HIV. Nhiễm lao do ho hay hắt xì nhiễm qua không khí cứ một giây đồng hồ lại có một người nhiễm lao. Trong tường trình thứ 2 cho biết trên thế giới có khoảng ¼ bệnh nhân HIV bị tử vong vì lao. Theo WHO thì năm 2007 có 450,000 người HIV tử vong vì lao khoảng 1.4 triệu người trên thế giớ bị lao có dương tính HIV. Tình trạng bị HIV có khả năng bị nhiễm lao gấp 20 lần. Theo tường trình WHO ngày Hội Nghị Lao Quốc tế ngày 24 tháng March, 2009 thì số người nhiều lao nhiều hơn tường trình trước đây. Hội nghị báo động số người HIV nhiễm lao tăng cao vì thực sự laothể phòng ngừa được. Nếu sớm truy tầm lao thì người nhiễm HIVthể khỏi bệnh lao lên tới 85%. Hiện nay, bệnh nhân HIV không được phát thuốc Isoniazid ngừa lao cho ngững người trước đây đã từng liên hệ môi trường lao, không kịp cung cấp thuốc trị HIV cho bệnh nhân HIV được biết đã bị lao. Tường trình năm 2007 cho biết chỉ có 4.8% tức là khoảng 30,000 người HIV được uống thuốc ngừa lao isoniazid chỉ có khoảng 14% bệnh nhân HIV được truy tầm lao. . chống lao ở Việt Nam và tường trình thứ hai cho biết ¼ bệnh nhân HIV trên thế giới chết vì lao. 24 tháng Ba, 2009 là ngày Quốc Tế Bệnh Lao. Cơ Quan Chống Lao. vong vì lao trên thế giới vẫn ở khoảng 1.7 triệu mỗi năm. Khoảng 10% bệnh nhân bị lao nhiễm HIV. Nhiễm lao do ho hay hắt xì nhiễm qua không khí và cứ một
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Lao và HIV trên Thế Giới docx, Tài liệu Lao và HIV trên Thế Giới docx, Tài liệu Lao và HIV trên Thế Giới docx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn