Tài liệu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ cá thể pdf

1 1,824 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/12/2013, 17:22

Tên Hộ KD thể Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam Số: . Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------------- Thông báo thay đổi nội dung đăng Kinh doanh của hộ kinh doanh thể Kính gửi: Phòng đăng kinh doanh Tên hộ kinh doanh: (ghi bằng chữ in hoa) Giấy chứng nhận ĐKKD số: Cấp ngày: . Địa điểm kinh doanh Điện thoại: . Fax: . Đăng thay đổi nội dung đăng kinh doanh nh sau: Tôi cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toán chịu trách nhiệm về nội dung thông báo này. ngày Tháng năm . nhân hoặc đại diện hộ gia đình (Ký và ghi rõ họ tên) Kèm theo thông báo: - . thay đổi nội dung đăng ký Kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh Tên hộ kinh doanh: (ghi bằng. . Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh nh sau:
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ cá thể pdf, Tài liệu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ cá thể pdf, Tài liệu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ cá thể pdf

Từ khóa liên quan