Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty gạch ốp lát Hà Nội

73 595 13
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/11/2012, 09:53

Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty gạch ốp lát Hà Nội Chuyên đề tốt nghiệpLỜI NÓI ĐẦUKể từ khi chuyển sang hoạt động theo cơ chế thị trường, nền kinh tế Việt Nam đang chuyển biến hàng ngày, sự cạnh tranh diễn ra vô cùng gay gắt. Phải nói rằng nền kinh tế thị trường đang phát huy tính 2 mặt củamột cách mạnh mẽ, thành công với những doanh nghiệp năng động, sáng tạo, nhạy bén và thất bại với những doanh nghiệp quen thói ỉ lại, kinh doanh thua lỗ gây thất thoát tài sản của Nhà nước.Công tác tiêu thụ sản phẩm là yếu tố vô cùng quan trọng quyết định đến sự tồn tại, phát triển hay suy thoái của một doanh nghiệp. Ngày nay, nhiều doanh nghiệp bị giải thế, phá sản không phải là vì không sản xuất được những sản phẩm có chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng, mà do sản phẩm của họ không phân phối được tới tay người tiêu dùng.Thực tiễn trong thời gian qua, nhiều doanh nghiệp nước ta đã rất thành công trong kinh doanh nhờ xây dựng được những kênh phân phối chất lượng cao, sản phẩm của họ sản xuất tới đâu được tiêu thụ tới đó, chu kỳ sản xuất được rút ngắn, thời gian thu hồi vốn nhanh, đời sống người lao động trong doanh nghiệp được cải thiện. Tuy nhiên, cũng rất nhiều doanh nghiệp sản xuất ra mà sản phẩm không tới được tay của người tiêu dùng, dẫn tới tình trạng ứ đọng, sản phẩm đầy kho, sản xuất bị đình trệ, vốn không quay vòng được, lương công nhân không được thanh toán, lãi mẹ đẻ lãi con . dẫn đến làm ăn thua lỗ, doanh nghiệp bị giải thể, phá sản. Trước thực tế trên, em đã lựa chọn chuyên đề thực tập tốt nghiệp là:SV. Nguyễn Thế Vân Lớp: Marketing 42A1Chuyên đề tốt nghiệp“Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty gạch ốp lát Nội”.Qua quá trình thực tập tại công ty gạch ốp lát Nội Viglacera em đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiều của các cô chú anh chị trong phòng kinh doanh cũng như sự hướng dẫn, chỉ bảo của thầy Nguyễn Thế Trung em đã hoàn thành bản báo cáo chuyên đề này. Tuy nhiên, vì thời gian thực tập có hạn và sự hạn chế về kinh nghiệm cũng như trình độ hiểu biết nên bản báo cáo sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Do vậy, kính mong thầy cô, bạn bè và những người quan tâm đóng góp ý kiến để bản báo cáo được hoàn thiện hơn. Nội dung chuyên đề được thực hiện trong 3 chương:Chương I. Sự cần thiết phải đẩy mạnh hoạt động hệ thống kênh phân phối của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.Chương II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và thực trạng hoạt động Marketing trong quá trình phân phối sản phẩm của công ty gạch ốp lát Nội.Chương III. Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty gạch ốp lát Nội.Em xin chân thành cảm ơn.Sinh viên Nguyễn Thế VânSV. Nguyễn Thế Vân Lớp: Marketing 42A2Chuyên đề tốt nghiệpSV. Nguyễn Thế Vân Lớp: Marketing 42A3Chuyên đề tốt nghiệpCHƯƠNG ISỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẨY MẠNHHOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ CỦA DOANH NGHIỆPTRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG.I. KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG.1. Khái quát về kênh phân phối.Vấn đề tiêu thụ sản phẩm giữ vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp. Doanh nghiệp không chỉ quan tâm đến việc đưa ra thị trường sản phẩm gì với giá bao nhiêu mà còn là đưa sản phẩm ra thị trường như thế nào? Đây chính là chức năng phân phối của Marketing. Chức năng này được thực hiện thông qua mạng lưới kênh tiêu thụ sản phẩm (kênh Marketing) của doanh nghiệp.Có rất nhiều định nghĩa về kênh phân phối là khác nhau xuất phát từ sự khác biệt về quan điểm sử dụng kênh. Người sản xuất có thể nhấn mạnh vào các trung gian khác nhau cần sử dụng để đưa sản phẩm đến người tiêu dùng, vì vậy họ có thể coi kênh Marketing như là hình thức di chuyển sản phẩm qua các trung gian khác nhau. Người trung gian như nhà bán buôn, bán lẻ- những người đang hy vọng có được dự trữ tồn kho thuận lợi từ những người sản xuất và tránh rủi ro liên quan đến chức năng này lại quan niệm kênh phân phối như là dòng chảy quyền sở hữu hàng hoá. Người tiêu SV. Nguyễn Thế Vân Lớp: Marketing 42A4Chuyên đề tốt nghiệpdùng lại quan niệm kênh phân phối đơn giản là “có nhiều trung gian” đứng giữa họ và người sản xuất sản phẩm.Các nhà quản trị các doanh nghiệp thì định nghĩa rằng kênh Marketing là “ Một tổ chức các quan hệ bên ngoài doanh nghiệp để quản lý các hoạt động phân phối, tiêu thụ sản phẩm nhằm đạt các mục tiêu của doanh nghiệp trên thị trường”.Qua định nghĩa, ta thấy rằng kênh phân phối (kênh Marketing) tồn tại ở bên ngoài doanh nghiệp, nó không phải là một phần cấu trúc nội bộ của doanh nghiệp. Nó gồm các tổ chức-những người có tham gia vào quá trình đưa hàng hoá và dịch vụ từ người sản xuất đến người tiêu dùng.Nói tóm lại: “kênh phân phối là một tập hợp các doanh nghiệp và cá nhân độc lập và phụ thuộc lẫn nhau mà qua đó doanh nghiệp sản xuất thực hiện bán sản phẩm cho người sử dụng hoặc người tiêu dùng cuối cùng, nó là một hệ thống các mối quan hệ tồn tại giữa các tổ chức liên quan trong quá trình mua và bán hàng hoá ”. Kênh phân phối (kênh Marketing) là đối tượng để tổ chức, quản lý như một công cụ Marketing trọng yếu của các doanh nghiệp trên thị trường đồng thời là đối tượng nghiên cứu để hoạch định các chính sách quản lý kinh tế vĩ mô. 2. Vai trò, bản chất, chức năng và nhiệm vụ của các trung gian trong kênh.Có ba vấn đề cơ bản của nền kinh tế được giải quyết bằng các quá trình phân phối tổng thể: Thứ nhất là phải làm phù hợp giữa sản xuất chuyên môn hoá theo khối lượng lớn với nhu cầu tiêu dùng cụ thể rất đa dạng. Thứ hai đó là sự khác biệt về không gian, sản xuất tại một địa điểm nhưng tiêu dùng rộng khắp và ngược lại, liên quan đến việc vận tải sản phẩm từ địa điểm sản xuất đến địa điểm tiêu dùng. SV. Nguyễn Thế Vân Lớp: Marketing 42A5Chuyên đề tốt nghiệpThứ ba là phải tạo ra sự ăn khớp giữa cung và cầu về thời gian, khi sản xuất là quanh năm còn tiêu dùng vào một thời điểm và ngược lại.Ba vấn đề cơ bản này cần được giải quyết bằng quá trình trao đổi tổng thể. Kênh phân phối giải quyết những vấn đề cố hữu này, nó đã thực hiện quá trình phân loại, sắp xếp hàng hoá, làm gần về không gian và thời gian giữa sản xuất và tiêu dùng.Sự khác nhau cơ bản giữa các kiểu phân phối là ở mức độ trực tiếp của các cấu trúc kênh. Các kênh Marketing trực tiếp biểu hiện ở chỗ không có các trung gian thương mại trong kênh hoặc sản phẩm chảy trực tiếp từ nơi sản xuất đến nới tiêu dùng. Các kênh không trực tiếp bao gồm các cấp độ trung gian quản lý sản phẩm trong quá trình phân phối để thực hiện trao đổi một cách hiệu quả hơn trong xã hội phát triển.Sự xuất hiện của các trung gian trong kênh phân phối giải quyết hai vấn đề :Một là thực hiện chức năng “chuyên môn hoá và phân công lao động”. Đây là nguyên tắc để tăng hiệu quả hoạt động của một tổ chức. Ở đây, các công việc phân phối phức tạp được chia thành các công việc nhỏ hơn, ít phức tạp hơn và phân chia chúng cho các doanh nghiệp chuyên môn hoá được thực hiện. Hoạt động mua, bán, chuyển quyền sở hữu, vận tải, lưu kho, đặt hàng, cung cấp thông tin, được phân chia hợp lý cho người sản xuất, đại lý, bán buôn, bán lẻ để đạt hiệu quả phân phối cao hơn.Hai là “hiệu quả của tiếp xúc”. Đó là mức độ cố gắng đàm phán giữa những người bán và mua để đạt các mục tiêu phân phối.Những người trung gian được chia thành hai loại: Một là các trung gian bán buôn, họ bao gồm các doanh nghiệp có liên quan đến mua hàng hoá để bán cho những người bán lại hoặc sử dụng kinh doanh như những người bán lẻ, công ty sản xuất công nghiệp, tổ chức ngành SV. Nguyễn Thế Vân Lớp: Marketing 42A6Chuyên đề tốt nghiệpnghề hoặc cơ quan Nhà nước cũng như các cơ quan Nhà nước khác. nó cũng bao gồm cả những công ty hoạt động như các đại lý hoặc người môi giới trong việc mua bán hàng hoá cho các khách hàng. Người bán buôn hàng hoá là một cấp độ trong kênh Marketing, bởi vì họ đòng vai trò là các chuyên gia thực hiện công việc phân phối nên có thể hoạt động ở mức khối lượng bán cao, chi phí trung bình thấp hơn là người sản xuất trực tiếp làm, họ có khả năng đưa hàng hoá của doanh nghiệp bao phủ thị trường rộng khắp, thực hiện các tiếp xúc bán, giữ hàng tồn kho, thực hiện đặt hàng, thu nhận thông tin từ thị trường và trợ giúp khách hàng.Thứ hai phải nói tới các trung gian bán lẻ, họ bao gồm các doanh nghiệp, kinh doanh bán hàng hoá cho cá nhân hoặc hộ gia đình và dịch vụ cho thuê bổ trợ cho việc bán hàng hoá. Vai trò của các trung gian bán lẻ là hết sức to lớn, họ phát hiện ra nhu cầu của khách hàng, tìm và bán những hàng hoá ở thời gian, địa điểm và theo cách thức mà các khách hàng này mong muốn, họ tạo ra các hỗn hợp hàng hoá phù hợp ở thời gian mà khách hàng sẵn sàng mua, họ tạo ra nhiều điểm tiếp xúc với khách hàng gần với vị trí mà họ sinh sống, quảng cáo và trưng bày để bán các sản phẩm của người sản xuất, phát hiện nhu cầu tiêu dùng và truyền thông tin này đến với người sản xuất, phân chia số lượng hàng hoá thành nhiều lượng nhỏ phù hợp với nhu cầu tiêu dùng, thực hiện dự trữ tồn kho và san sẻ rủi ro với người sản xuất.Nói tóm lại vai trò của những trung gian trong kênh là vô cùng quan trọng và họ ngày càng góp phần to lớn hơn trong thành công hay thất bại của doanh nghiệp, họ ngày càng có quyền lực lớn hơn đối với nhà sản xuất, thậm chí họ có thể khống chế các nhà sản xuất hàng hoá, áp đặt các điều kiện đối với nhà sản xuất. Tuy nhiên, họ là lực lượng không thể thiếu trong kênh SV. Nguyễn Thế Vân Lớp: Marketing 42A7Chuyên đề tốt nghiệpMarketing hiện đại, góp phần thực hiện việc tiêu thụ hàng hoá một cách nhanh chóng, hiệu quả với chi phí thấp và thời gian thực hiện nhanh nhất.II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA VIỆC ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI HÀNG HOÁ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG.Tiêu thụ sản phẩm có mục tiêu chủ yếu là bán hết các sản phẩm với doanh thu tối đa và chi phí kinh doanh cho hoạt động tiêu thụ là tối thiểu. Với mục tiêu đó, tiêu thụ không phải là hoạt động thụ động, chờ bộ phận sản xuất tạo ra sản phẩm rồi mới tìm cách tiêu thụ chúng mà tiêu thụ phải có nhiệm vụ chủ động từ việc nghiên cứu thị trường, xác định đúng đắn cầu của thị trường và cầu của bản thân doanh nghiệp đang hoặc sẽ có khả năng sản xuất để quyết định đầu tư tối ưu; chủ động tiến hành các hoạt động quảng cáo cần thiết nhằm giới thiệu và thu hút khách hàng; tổ chức công tác bán hàng cũng như các hoạt động yểm trợ nhằm bán được nhiều hàng hoá với chi phí kinh doanh cho hoạt động bán hoặc thấp nhất cũng như đáp ứng tốt các dịch vụ sau bán hàng.1. Nghiên cứu và xác định nhu cầu thị trường về hàng hoá và dịch vụ.Thị trường là tổng hợp các mối quan hệ kinh tế phát sinh liên quan đến hoạt động mua bán hàng hoá.Để đảm bảo kinh doanh có hiệu quả, thì công tác nghiên cứu thị trường phải nắm cho được thị trường cần loại hàng hoá gì? bao nhiêu? với dung lượng cầu hướng về doanh nghiệp? . từ đó có cơ sở để lựa chọn mặt hàng và các cơ sở vật chất phù hợp với mặt hàng đã lựa chọn để kinh doanh. Vì vậy, việc nghiên cứu và xác định cầu thị trường về loại hàng hoá để lựa chọn không chỉ làm một lần mà trong cả quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp luôn coi công việc này phải được thực hiện liên tục, thường xuyên để đưa vào kinh doanh các mặt hàng mới, tiên tiến phù hợp với thị hiếu và cầu của thị trường.SV. Nguyễn Thế Vân Lớp: Marketing 42A8Chuyên đề tốt nghiệp2. Nghiên cứu cung.Nghiên cứu cung để hiểu rõ các đối thủ cạnh tranh hiện tại và tương lai. Sự thay đổi trong tương lai gắn với khả năng mở rộng hay thu hẹp quy mô các doanh nghiệp cũng như sự thâm nhập mới (rút khỏi thị trường) của các doanh nghiệp hiện có. Nghiên cứu cung phải xác định được số lượng đối thủ cạnh tranh, phân tích các nhân tố có ý nghĩa đối với chính sách tiêu thụ của đối thủ như thị phần, chương trình sản xuất, đặc biệt là chất lượng và chính sách khác biệt hoá sản phẩm, chính sách giá cả, phương pháp quảng cáo và bán hàng, chính sách phục vụ khách hàng cũng như điều kiện thanh toán và tín dụng. Mặt khác phải làm rõ khả năng phản ứng của đối thủ cạnh tranh trước các biện pháp về giá cả, quảng cáo xúc tiến bán hàng của doanh nghiệp. Trong thực tế, trước hết phải quan tâm nghiên cứu các đối thủ mạnh, chiếm thị phần quảng cáo trong thị trường. Cần chú ý là không phải mọi doanh nghiệp cùng sản xuất một loại sản phẩm mới là những đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp mà có thể là sản xuất những sản phẩm tương tự, sản phẩm thay thế. Và cạnh tranh còn phụ thuộc vào yếu tố khu vực, điều kiện giao thông cũng như các yếu tố gắn với khả năng thương mại khác.3. Nghiên cứu mạng lưới tiêu thụ.Tốc độ tiêu thụ sản phẩm không chỉ phụ thuộc vào yếu tố cung cầu mà còn phụ thuộc rất lớn vào việc tổ chức mạng lưới tiêu thụ. Việc tổ chức mạng lưới tiêu thụ cụ thể thường phụ thuộc vào các đặc điểm kinh tế-kỹ thuật, chiến lược kinh doanh, chính sách và kế hoạch tiêu thụ, .của doanh nghiệp. Khi nghiên cứu mạng lưới tiêu thụ phải ghi rõ các ưu điểm, nhược điểm của từng kênh tiêu thụ của doanh nghiệp và các đối thủ cạnh tranh; phải biết lượng hoá mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến kết quả tiêu thụ cũng như phân tích các hình thức tổ chức, bán hàng của doanh nghiệp cụ thể cũng như của các đối thủ cạnh tranh.SV. Nguyễn Thế Vân Lớp: Marketing 42A9Chuyên đề tốt nghiệp4. Tổ chức các hoạt động phân phối và dịch vụ sau tiêu thụ.4.1. Xác định hệ thống kênh phân phối Ta có thể phân hệ thống kênh phân phối ra làm hai hệ thống chủ yếu: kênh phân phối trực tiếp và kênh phân phối gián tiếp. Kênh phân phối trực tiếp nếu người sản xuất trực tiếp bán hàng cho người tiêu dùng. Kênh phân phối gián tiếp nếu người sản xuất không trực tiếp bán hàng cho người tiêu dùng, giữa doanh nghiệp sản xuất và người tiêu dùng là các trung gian khác nhau. Kênh phân phối gián tiếp được chia thành nhiều hệ thống với các trung gian kênh phân phối khác nhau.Biểu 1. đồ kênh phân phối.SV. Nguyễn Thế Vân Lớp: Marketing 42A10Các kênh phân phốiTrực tiếpGián tiếpNgười SXNgười SXNgười SXNgười SXNgười TDNgười TD Người TDNgười TDĐại diện thương mạiĐại lý bán buôn Đại lý bán buôn Thương mại Cửa hàng bán lẻ [...]... năm đặc biệt là năm 2003 so với năm 2002; sản lợng gạch tiêu thụ đã tăng lên từ 4.401.154 m2 năm 2002 lên 6019978 m2 năm 2003 tức là đã tăng lên một mức là 1.618.824 m2 (36,78%), chứng tỏ rằng sản phẩm của công ty gạch ốp lát Nội ngày càng đợc ngời tiêu dùng đánh giá cao Tơng ứng với mức tăng về sản lợng tiêu thụ thì doanh thu của công ty năm 2003 đã đạt con số là 325 tỷ đồng, tăng lên 117 tỷ đồng... 3555090 4401154 m2 (Số liệu từ phòng kinh doanh của công ty) - Doanh thu của 5năm lại đây SV Nguyn Th Võn 29 Lp: Marketing 42A Chuyờn tt nghip Năm 1999 đạt 64 tỷ đồng Năm 2000 đạt 168 tỷ đồng Năm 2001 đạt 211,7 tỷ đồng Năm 2002 đạt 208,5 tỷ đồng Năm 2003 đạt 325 tỷ đồng Qua bảng số liệu sản phẩm tiêu thụ sản phẩm của công ty qua các năm vừa qua, ta đã thấy rằng sản lợng tiêu thụ tăng nhanh qua... bằng chung của xã hội Mức độ đóng góp thuế vào ngân sách Nhà nớc cũng là tơng đối lớn Phải nói rằng công ty đang chứng tỏ mình là một doanh nghiệp đang hoạt động rất đúng hớng và đạt hiệu quả cao Tuy nhiên, phải nói rằng ngoài những thành tích đạt đợc thì cũng còn có rất nhiều tồn tại cần đợc giải quyết Công suất thiết kế của dây chuyền sản xuất cha đợc phát huy hết hiệu quả, sản xuất của công ty vẫn còn... rằng sản lợng tiêu thụ gạch tăng lên là 846064 m2 tơng ứng với mức tăng là 23,8% nhng doanh thu lại giảm từ 211 tỷ năm 2001 còn 208 tỷ năm 2002, nguyên nhân là do sản phẩm gạch 40x40cm bán với giá cao lại giảm mạnh từ 545900 m2 năm 2001 xuống 1261322 m2 năm 2002 Điều này đã làm cho doanh thu của công ty năm 2002 giảm mạnh so với năm 2001 * Đặc điểm về tiền lơng, thu nhập của lao động Công ty gạch ốp lát. .. 1.603.000đ/ngời/tháng Và thu nhập bình quân của SV Nguyn Th Võn 30 Lp: Marketing 42A Chuyờn tt nghip cán bộ công nhân viên công ty năm 2003 là 2.126.725 đồng/ngời/tháng Một mức thu nhập là tơng đối cao so với thu nhập bình quân của xã hội Với chất lợng lao động không ngừng đợc cải thiện, công ty dự định mức thu nhập của ngời lao động trong công ty sẽ còn tăng cao hơn nữa Thu nhập trung bình của ngời lao động không ngừng... chứng tỏ rằng công ty đang hoạt động sản xuất kinh doanh là rất hiệu quả 2 Đánh giá thắng lợi và tồn tại Phải nói rằng sau gần 10 năm tách ra hoạt động độc lập, công ty đã đạt đợc những thành tích đáng kể Nguồn vốn không ngừng tăng lên qua các năm, mức doanh thu và lợi nhuận tăng lên đáng kể, đời sống ngời lao động trong công ty cũng phần nào đợc đảm bảo, mức lơng của ngời lao động là tơng đối cao so với... Công ty gạch ốp lát Nội có đội ngũ cán bộ quản lý giỏi, giàu kinh nghiệm và tận tuỵ với công việc, đội ngũ cán bộ nghiệp vụ tại các phòng ban có chuyên môn cao, chất lợng lao động cũng không ngừng đợc cải thiện Chính vì vậy, thu nhập trung bình của ngời lao động trong công ty cũng đợc nâng lên đáng kể Năm 2001 thu nhập trung bình của đội ngũ cán bộ công nhân viên trong công ty chỉ là 1.025.325đ... phát huy hết hiệu quả, sản xuất của công ty vẫn còn ở mức cầm chừng Sản lợng của công ty cha chiếm lĩnh đợc phần lớn thị trờng miền nam và thị trờng nớc ngoài Đội ngũ nhân viên chào hàng vẫn cha đủ để có thể bao phủ thị trờng IV THC TRNG HOT NG MARKETING CA CễNG TY GCH P LT H NI VIGLACERA 1 T chc lc lng i ng nhõn viờn Marketing ca cụng ty vi gn 40 ngi c phõn chia ti tng khu vc th trng Mi mt nhõn viờn... Giỏm c cụng ty : SV Nguyn Th Võn 18 Lp: Marketing 42A Chuyờn tt nghip L ngi lónh o cao nht ca cụng ty, cú nhim v nhn k hoch phỏt trin chung t Tng Cụng Ty a xung Trờn c s hng phỏt trin chung ca Tng Cụng Ty Giỏm c vch k hoch phỏt trin riờng cho cụng ty gch p lỏt H Ni Giỏm c l ngi chu trỏch nhim trc cp trờn v tỡnh hỡnh phỏt trin ca cụng ty Cỏc k hoch, chin lc tin hnh sn xut kinh doanh ca cụng ty trong tng... cụng ty gm xõy dng Hu Hng c tỏch thnh cụng ty gch p lỏt H Ni v nh mỏy gch Hu Hng Cụng ty gch p lỏt H Ni tr thnh mt cụng ty c lp chuyờn sn xut gch men p tng v lỏt nn SV Nguyn Th Võn 16 Lp: Marketing 42A Chuyờn tt nghip T 1/1/1999 sn phm gch p lỏt ca cụng ty mang nhón hiu mi l Viglacera Thỏng 8 nm 2000 cụng ty gch p lỏt H Ni c t chc BVQI ca Anh cp chng ch ISO 9002 Hin nay, tr s chớnh ca cụng ty c . tách thành công ty gạch ốp lát Hà Nội và nhà máy gạch Hữu Hưng. Công ty gạch ốp lát Hà Nội trở thành một công ty độc lập chuyên sản xuất gạch men ốp tường. của công ty gạch ốp lát Hà Nội- Viglacera.* Một vài nét về quá trình hình thành và phát triển của công ty gạch ốp lát Hà Nội- Viglacera .Công ty gạch ốp lát
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty gạch ốp lát Hà Nội, Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty gạch ốp lát Hà Nội, Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty gạch ốp lát Hà Nội, Vai trò, bản chất, chức năng và nhiệm vụ của các trung gian trong kênh., Nghiên cứu và xác định nhu cầu thị trường về hàng hoá và dịch vụ. Nghiên cứu cung., Phương thức thanh tốn. Trang thiết bị nơi bán hàng. Chính sách về giá., Q trình hình thành và phát triển của cơng ty gạch ốp lát Hà Nội- Viglacera., Cơ cấu tổ chức của công ty gạch ốp lát Hà Nội Viglacera., Năng lực sản xuất kinh doanh của công ty gạch ốp lát Hà Nội., Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian qua., Đánh giá thắng lợi và tồn tại. T chc lc lng. Cỏc hot ng Marketing., Phân tích SWOT., Phương hướng của ngành và tổng công ty. Định hướng của công ty đến năm 2010., Các biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn