Nghiên cứu một số thông số ảnh hưởng đến thoát sản phẩm của máy nghiền ngủ cốc kiểu búa – sàng rung 5 7 TH ứng dụng trong ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc

90 629 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/12/2013, 17:11

Luận văn i Bộ giáo dục và đào tạo Trờng đại học nông nghiệp I đặng Việt Hoà Nghiên cứu một số thông số ảnh hởng đến quá trình thoát sản phẩm của máy nghiền ngũ cốc kiểu búa - sàng rung năng suất 5 ữ 7t/h ứng dụng trong ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Hà nội - 2006 ii Bộ giáo dục và đào tạo Trờng đại học nông nghiệp I ----------------- đặng Việt Hòa Nghiên cứu một số thông số ảnh hởng đến quá trình thoát sản phẩm của máy nghiền ngũ cốc kiểu búa - sàng rung năng suất 5 ữ 7t/h ứng dụng trong ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc Chuyên ngành : Kỹ thuật máy và thiết bị cơ giới hoá nông lâm nghiệp Mã số : 60.52.14 Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Hớng dẫn khoa học: TS. Lơng Văn Vợt Hà nội - 2006 iii Lời cam đoan Tôi xin cam đoan rằng, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và cha hề sử dụng để bảo vệ một học vị nào. Tôi xin cam đoan rằng, mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã đợc cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đều đợc chỉ rõ nguồn gốc. Hà nội, ngày . tháng .năm 2006 Tác giả luận văn Đặng Việt Hoà iv Lời cảm ơn Để hoàn thành luận văn này tôi xin chân thành cảm ơn sự chỉ bảo tận tình của thầy hớng dẫn TS. Lơng Văn Vợt cùng các thầy cô giáo trong bộ môn Cơ học kỹ thuật, bộ môn Máy nông nghiệp và các thầy cô trong khoa Cơ điện - Trờng Đại Học Nông Nghiệp I - Hà Nội đã đóng góp cho tôi nhiều ý kiến quý báu. Tôi xin chân thành cảm ơn các đồng sự ở Viện nghiên cứu thiết kế chế tạo máy Nông nghiệp đã đóng góp ý kiến và công sức để giúp tôi hoàn thành đề tài và luận văn này. Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Nhà máy thức ăn gia súc Đại Dơng - Khu công nghiệp Đồng Văn - Hà Nam đã tạo điều kiện cho tôi tiến hành thực nghiệm để nghiên cứu. Tác giả luận văn KS. Đặng Việt Hoà v Mục lục Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Mở đầu 1 Chơng I : Tổng quan 1.1. Tình hình sản xuất TAGS ngoài nớc 3 1.2. Tình hình sản xuất TAGS trong nớc 4 1.3. Tổng quan về các hệ thống dây chuyền chế biến thức ăn gia súc 5 1.4. Tổng quan về máy nghiền trong dây chuyền chế biến TAGS 1.4.1. Vai trò của máy nghiền trong dây chuyền chế biến TAGS 13 1.4.2. Cơ sở lý thuyết và thực tiễn (mẫu máy) để nghiên cứu lựa chọn máy nghiền năng suất cao 13 1.5. Nhiệm vụ của đề tài 22 1.6 Đối tợng nghiên cứu của Đề tài 23 Chơng II : Nội dung và phơng pháp nghiên cứu 2.1. Nội dung nghiên cứu 24 2.2. Phơng pháp nghiên cứu 24 2.2.1. Phơng pháp nghiên cứu lý thuyết 24 2.2.2. Phơng pháp nghiên cứu thực nghiệm 24 2.3. Thiết bị nghiên cứu thực nghiệm và đo lờng 36 2.3.1. Các thiết bị đo lờng 36 2.3.2. Mô hình máy khảo nghiệm 36 2.4. Phơng pháp thực nghiệm đo đạc 37 2.4.1. Phơng pháp xác định năng suất của máy nghiền sàng rung 37 2.4.2. Phơng pháp xác định chỉ tiêu độ hạt nghiền 37 2.4.3. Phơng pháp thay đổi biên độ rung của sàng nghiền 38 vi 2.4.4. Phơng pháp thay đổi tần số rung của sàng nghiền 39 Chơng III : Kết qủa nghiên cứu 3.1. Kết quả nghiên cứu lý thuyết 40 3.1.1. Các yếu tố ảnh hởng đặc trng của máy nghiền búa sàng rung đến quá trình thoát sản phẩm 40 3.1.2. Lựa chọn mẫu máy nghiền 47 3.1.3. Thiết kế lựa chọn bộ phận gây rung của sàng nghiền 49 3.2. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm 55 3.2.1. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm đơn yếu tố 55 3.2.2. Kết quả nghiên cứu đa yếu tố 64 Kết luận và kiến nghị 74 Tài liệu tham khảo 76 Phụ lục 78 1 Mở đầu Ngày nay, ngành chăn nuôi ở Việt Nam phát triển rất mạnh mẽ, đã và đang trở thành một ngành sản xuất hàng hoá chiếm tỷ trọng GDP lớn, năm 2004 đạt gần 30% [18] và năm 2005 ữ 2010 kế hoạch đạt 40 ữ 50% GDP trong sản xuất nông nghiệp. Thực tế cho thấy, các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm với nhiều quy mô ngày càng đợc xây dựng nhiều hơn, nhu cầu tiêu thụ về thức ăn gia súc ngày càng lớn về số lợng và chủng loại, đòi hỏi ngành công nghiệp sản xuất TACN cũng phải phát triển và quan tâm một cách thoả đáng để theo kịp với nhu cầu. Trong công nghệ chế biến thức ăn gia súc, việc làm nhỏ các hạt ngũ cốc chiếm tỉ trọng lớn trong toàn bộ khối lợng công việc, khi sản xuất thức ăn chăn nuôi nguyên liệu qua nghiền chiếm khoảng 80% khối lợng. Những năm trớc đây do quy mô sản xuất nhỏ, năng suất máy nghiền không cao, các máy đợc sử dụng trong nớc nói chung tạm thời đáp ứng đủ quy mô sản xuất (2 ữ 3 tấn/h) [18]. Hiện nay sản xuất thức ăn chăn nuôi đã trở thành một ngành sản xuất hàng hoá với sản lợng cao và quy mô sản xuất tập trung lớn, các máy nghiền trong nớc sản xuất hiện có không đáp ứng đợc quy mô sản xuất này. Do việc khảo sát, thiết kế, chế tạo loại máy nghiền năng suất cao cha đợc thực hiện, nên máy nghiền và các máy công nghệ khác kèm theo hầu hết phải nhập khẩu. Mặt khác, sự tiêu hao năng lợng cho việc nghiền nhỏ nguyên liệu ớc chiếm từ 30 ữ 50% tổng tiêu hao năng lợng trên một đơn vị sản phẩm. Nên việc hạ thấp chi phí năng lợng trong khâu nghiền nhỏ là một mục tiêu quan trọng để hạ giá thành sản phẩm. Vì vậy, việc khảo sát, nghiên cứu, thiết kế máy nghiền có năng suất cao và chi phí năng lợng thấp là một vấn đề cấp bách, có ý nghĩa lớn trong thực tiễn sản xuất. 2 Qua khảo sát nghiên cứu, đánh giá trên cơ sở kinh tế, kỹ thuật các loại máy nghiền và qua tham khảo một số mẫu máy đã đợc sử dụng trong nớc, đặc biệt là dựa vào kết quả nghiên cứu của đề tài cấp Bộ năm 2004 do Viện nghiên cứu thiết kế chế tạo Máy nông nghiệp thực hiện là: " Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nghiền ngũ cốc làm thức ăn chăn nuôi năng suất cao đến 5 tấn/h với chi phí năng lợng thấp". Chúng tôi lựa chọn loại máy nghiền XGFS là loại máy nghiền kiểu búa có biên dạng buồng nghiền hình giọt nớc và sàng nghiền rung có năng suất cao từ 57 tấn/h với chi phí năng lợng riêng thấp, phù hợp với tình hình sản xuất thức ăn chăn nuôi hiện nay ở trong nớc. Mẫu máy nghiền kiểu búa có biên dạng buồng nghiền hình giọt nớc và sàng nghiền rung, vì đều là máy nghiền búa nên năng suất và chất lợng sản phẩm nghiền cũng chịu ảnh hởng của vận tốc đầu búa, khe hở đầu búa với sàng nghiền, áp lực hút của quạt thoát sàng. Nhng nó còn chịu thêm ảnh hởng của một số thông số mới nh biên dạng buồng nghiền, chế độ rung của sàng nghiền, hớng cấp liệu, . Do điều kiện về thời gian nên đề tài chỉ nghiên cứu một số thông số đặc trng khác của loại máy nghiền kiểu búa hình dáng giọt nớc sàng rung so với máy nghiền búa trớc đây, cụ thể đi sâu vào nghiên cứu chế độ làm việc của sàng rung ảnh hởng đến quá trình thoát sản phẩm nghiền đó là năng suất và chỉ tiêu chất lợng hạt bột nghiền thông qua ảnh hởng của hai thông số chính gây nên là: biên độ rung của sàng nghiền và tần số rung động của sàng nghiền. Từ những xuất phát trên và đợc sự đồng ý của Viện nghiên cứu thiết kế chế tạo máy Nông nghiệp dới sự hớng dẫn của TS. Lơng Văn Vợt chúng tôi đi đến thực hiện đề tài: Nghiên cứu một số thông số ảnh hởng đến quá trình thoát sản phẩm của máy nghiền ngũ cốc kiểu búa sàng rung năng suất 5 ữ 7tấn/giờ ứng dụng trong ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc 3 Chơng I tổng quan 1.1. Tình hình sản xuất TAGS ngoài nớc ở các nớc công nghiệp phát triển của thế giới và khu vực, chăn nuôi nói chung và chế biến thức ăn cho chăn nuôi nói riêng đã chuyển mạnh sang hình thức sản xuất hàng hoá từ những năm đầu của thế kỷ XX. Kỹ thuật sản xuất, hiệu quả sử dụng các loại thức ăn cho chăn nuôi sản xuất theo phơng pháp công nghiệp ngày một hoàn thiện và phổ biến rộng rãi làm cho quá trình tập trung hoá chế biến thức ăn cho chăn nuôi diễn ra nhanh và rộng, theo đó quy mô sản xuất của các nhà máy ngày càng lớn. Những nhà máy có qui mô 20 ữ 30 tấn/giờ thậm chí 100 tấn/giờ với công nghệ và trang thiết bị tiên tiến lần lợt đợc xây dựng thay thế cho các xí nghiệp có công suất sản xuất nhỏ, trình độ công nghệ và thiết bị không đồng bộ, lạc hậu. Theo thống kê hiện nay có khoảng 3500 nhà máy TACN công suất lớn (trên 20 tấn/h) trên thế giới đảm nhận sản xuất hơn 80% sản lợng TACN trên toàn cầu. Riêng 50 nớc có ngành chế biến TACN tiên tiến đã chế biến trên 90% sản lợng TACN của cả thế giới, trong đó đứng đầu là 5 nớc: Mỹ, Trung Quốc, Brazin, Nhật Bản và Pháp. Nhiều tập đoàn đứng đầu thế giới về sản xuất TACN cụ thể là 5 tập đoàn: Cargill; Charoen Porkphand(CP); Land OLakes; Tyson Food và Zernoh Cooperative hàng năm cung cấp ra thị trờng khoảng 8% sản lợng TACN trên thế giới [18]. Công nghiệp chế biến TACN ở các nớc phát triển đã trải qua hàng trăm năm kinh nghiệm và đã đạt đến sự hoàn hảo của khoa học công nghệ với trang thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến , điển hình là các nớc Mỹ, Hà Lan, Thụy Sỹ, Pháp, Đức, Trung Quốc, Đài Loan và Thái Lan, với các tập đoàn, công ty nổi tiếng nh CPM; Van Aarsen; Buller; Stalz; Himel Salmateg; Triumph; Zheng Chang; Yeong Minh Các tập đoàn, công ty trên đã đa ra các dây 4 chuyền chế biến TACN có quy mô 5; 10; 15; 20; 30; 50 thậm chí đến 100 tấn/h [9]. Hệ thống chế biến với dây chuyền, thiết bị đồng bộ điều khiển tự động hoàn toàn hoặc tự động từng công đoạn, đáp ứng nhu cầu đa dạng của sản xuất, chế biến. Có thể nói các tập đoàn, công ty trên đã thống lĩnh hầu hết lĩnh vực công nghệ, thiết bị chế biến TACN ở các nớc đang phát triển trong đó có Việt Nam. 1.2. Tình hình sản xuất TAGS trong nớc Từ những năm 1986 đến 1990, công nghiệp sản xuất TACN vẫn cha rõ nét, vẫn còn ảnh hởng của nền sản xuất tập trung, trong đó sản xuất TACN chủ yếu cho gà và lợn tập trung ở các xí nghiệp quốc doanh với thiết bị và dây chuyền chủ yếu nhập của Đông Âu nh Hungari, Bungari có công suất nhỏ từ 2 ữ 3 tấn/h [9]. Từ năm 1990 đến 1996, nhờ chính sách đổi mới kinh tế - định hớng XHCN, kinh tế nớc ta phát triển nhanh, đời sống của ngời dân từng bớc đợc nâng lên rõ rệt, công nghiệp hoá nông thôn phát triển, chăn nuôi phát triển, do đó nhu cầu TACN lớn. Nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nớc đã đầu t sản xuất TACN với nhiều loại công nghệ, thiết bị tiên tiến có công suất từ 100.000ữ200.000 tấn/năm và các dây chuyền đạt từ 5.000ữ10.000 tấn/năm do trong nớc chế tạo, loại này chủ yếu do t nhân sở hữu hoặc các trang trại chăn nuôi sử dụng tự cung tự cấp. Giai đoạn này, các đơn vị sản xuất TAGS trong nớc bị khủng hoảng, sản lợng thấp; thị phần chỉ chiếm khoảng 20% [8] do thiết bị cũ, công nghệ lạc hậu, chất lợng sản phẩm cha cao. Từ đầu những năm 1997 đến năm 2004, với sự phát triển nền nông nghiệp chăn nuôi, chăn nuôi trở thành hàng hoá phát triển. Nhiều trang trại chăn nuôi hình thành dẫn đến nhu cầu TACN lớn tăng đột biến, đây là một lĩnh vực kinh doanh thu lợi nhuận cao do đó nhiều đơn vị trong và ngoài nớc đã đầu t vào sản xuất TACN điển hình các công ty liên doanh nh: Cargill(Mỹ), AFC(Mỹ), Bromin(áo), CP group(Thái Lan) Nhiều đơn vị
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số thông số ảnh hưởng đến thoát sản phẩm của máy nghiền ngủ cốc kiểu búa – sàng rung 5 7 TH ứng dụng trong ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc , Nghiên cứu một số thông số ảnh hưởng đến thoát sản phẩm của máy nghiền ngủ cốc kiểu búa – sàng rung 5 7 TH ứng dụng trong ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc

Từ khóa liên quan