Giải pháp nâng cao giá trị gia tăng cho mặt hàng cà phê việt nam trong chuỗi giá trị cà phê toàn cầu

207 4,232 33
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2013, 11:00

Luận văn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của riêng tôi. Các số liệu sử dụng phân tích trong Luận án có nguồn gốc rõ ràng, đã công bố theo đúng quy định. Các kết quả nghiên cứu trong Luận án do tôi tự tìm hiểu, phân tích một cách trung thực, khách quan và phù hợp với thực tiễn của Việt Nam. Các kết quả này chưa từng được công bố trong bất kỳ nghiên cứu nào khác. Tác giả Luận án Lê Huy Khôi i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT A. Viết tắt tiếng Việt BCEC Trung tâm Giao dịch phê Buôn Ma Thuột BNN Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn DN Doanh nghiệp ES Chỉ số chuyên môn hoá xuất khẩu EU Cộng đồng các quốc gia châu Âu GO Tổng giá trị sản xuất HACCP Tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm HTX Hợp tác xã IC Chi phí trung gian ODA Nguồn vốn hỗ trợ chính thức USD Đô la Mỹ TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TI Chỉ số cường độ thương mại VA Giá trị gia tăng VICOFA Hiệp hội phêCa cao Việt Nam RCA Lợi thế tương đối hiện hữu R&D Nghiên cứu triển khai SHTT Sở hữu trí tuệ UBND Ủy ban nhân dân iii B. Viết tắt tiếng Anh ABIC Asociation Brazil Industrial of Coffee Hiệp hội Công nghiệp phê B-ra- xin ACPC Association of world coffee production Hiệp hội các nước sản xuất phê thế giới ASEAN National Association of Southeast Asian Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á BSCA Specialty coffee association Brazil Hiệp hội phê đặc sản B-ra-xin IACO Coffee Agreement in Latin America Hiệp định phê Mỹ La Tinh ICA International Coffee Agreement Hiệp định phê quốc tế ICO International Coffee Oganization Tổ chức phê quốc tế IHCAFE National Institutes of coffee Hondurat Viện phê Quốc gia Hôn-đu-rát ISO International Standard Organization Tổ chức Tiêu chuẩn quốc tế ITC International Trade Centre Trung tâm Thương mại thế giới MARD Ministry of Agriculture and Rural Development Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn NFC Association of Coffee Growers Colombia Hiệp hội những người trồng phê Cô-lôm-bi-a PQC Coffee Quality Program Chương trình Chất lượng phê PCS Sustainable Coffee Program Chương trình phê Bền vững VA Value added Giá trị gia tăng VC Value chain Chuỗi giá trị WTO World Trade Organization Tổ chức Thương mại thế giới iv DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ BẢNG Bảng 1.1. Giá trị xuất khẩu phê của B-ra-xin theo mặt hàng.Error: Reference source not found Bảng 2.1. Giá trị xuất khẩu phê thế giới theo chủng loại Error: Reference source not found Bảng 2.2. Giá phê Arabica bình quân hàng năm giai đoạn 2000 - 2010.Error: Reference source not found Bảng 2.3. Giá xuất khẩu phê của Việt Nam theo chủng loại sản phẩm Error: Reference source not found Bảng 2.4. Chi phí, doanh thu và lợi nhuận của hộ nông dân sản xuất phê trên địa bàn tỉnh Đắc Lắk năm 2011 .Error: Reference source not found Bảng 2.5. Thu nhập, chi phí và lợi nhuận trong sản xuất phê của hộ gia đình tại Tây Nguyên .Error: Reference source not found Bảng 2.6. Giá trị gia tăng của các đối tượng tham gia trong chuỗi giá trị phê xuất khẩu Error: Reference source not found Bảng 2.7. Giá phê nội địa và giá xuất khẩu theo tháng, năm 2011 .Error: Reference source not found Bảng 2.8. Bảng định lượng và giá bán phê tại các quán phê Error: Reference source not found Bảng 2.9. Chỉ số chuyên môn hoá xuất khẩu Việt Nam với 10 quốc gia nhập khẩu phê lớn nhất thế giới .Error: Reference source not found Bảng 2.10. RCA trong ngành phê của Việt Nam so với một số nước trên thế giới giai đoạn 2005 - 2009 .Error: Reference source not found Bảng 2.11. Cạnh tranh XK phê VN trên các thị trường chính.Error: Reference source not found BIỂU ĐỒ v Biểu đồ 2.1. Cơ cấu nguồn cung phê thế giới năm 2011Error: Reference source not found Biểu đồ 2.2. Cơ cấu sản lượng phê thế giới theo chủng loại .Error: Reference source not found Biểu đồ 2.3. Cơ cấu sản lượng phê thế giới phân theo khu vực địa lý .Error: Reference source not found Biểu đồ 2.4. Sản lượng phê theo chủng loại phê phân theo khu vực địa lý giai đoạn 2007 - 2010 .Error: Reference source not found Biểu đồ 2.5. Diện tích và sản lượng phê Việt Nam giai đoạn 2007-2011. .Error: Reference source not found Biểu đồ 2.6. Sự tham gia sản xuất phê Việt Nam trong chuỗi các nhà sản xuất phê chính trên thế giới .Error: Reference source not found Biểu đồ 2.7. Lượng tiêu thụ phê thế giới giai đoạn 2000-2010. Error: Reference source not found Biểu đồ 2.8. Tiêu thụ phê của các nước xuất khẩu chính Error: Reference source not found Biểu đồ 2.9. Tiêu thụ phê của các nước nhập khẩu chính .Error: Reference source not found Biểu đồ 2.10. Sự tham gia tiêu dùng phê Việt Nam trong chuỗi giá trị phê của các nước sản xuất chính (%) Error: Reference source not found Biểu đồ 2.11. Cơ cấu khối lượng phê xuất khẩu của các nước sản xuất phê chính giai đoạn 2001 - 2009 (%) .Error: Reference source not found Biểu đồ 2.12. Cơ cấu sản phẩm phê xuất khẩu thế giới năm 2009 - 2010 Error: Reference source not found Biểu đồ 2.13. Giá phê Cô-lôm-bi-a dịu của ICO Error: Reference source not found Biểu đồ 2.14. Giá phê B-ra-xin tự nhiên khác Error: Reference source not found Biểu đồ 2.15. Giá trị nhập khẩu của các nước nhập khẩu phê chính của Việt Nam Error: Reference source not found Biểu đồ 1.16. So sánh kim ngạch xuất khẩu phê nhân và phê hoà tan của Việt Nam qua các năm .Error: Reference source not found vi Biểu đồ 2.17. Giá XK phê của VN và một số nước SX phê chính .Error: Reference source not found Biểu đồ 2.18. Sự tham gia của phê Việt Nam trong chuỗi tổng giá trị xuất khẩu của các nước xuất khẩu phê chính (%) Error: Reference source not found Biểu đồ 2.19. Năng lực tham gia của VN vào chuỗi giá trị phê toàn cầu .Error: Reference source not found Biểu đồ 2.20. Tương quan xuất khẩu phê Việt Namcầu thế giới theo chủng loại Error: Reference source not found ĐỒ THỊ Đồ thị 2.1. Diễn biến giá phê thế giới theo chủng loại Error: Reference source not found Đồ thị 2.2. Diến biến giá phê xuất khẩu của Việt Nam .Error: Reference source not found Đồ thị 2.3. Tương quan giá phê thế giới và giá phê xuất khẩu của Việt Nam Error: Reference source not found SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1. Mô hình chuỗi giá trị gia tăng của hàng hoá. .Error: Reference source not found Sơ đồ 1.2. Mô hình chuỗi giá trị gia tăng đối với hàng nông sản .Error: Reference source not found Sơ đồ 1.3. Chuỗi giá trị phê toàn cầu Error: Reference source not found Sơ đồ 1.4. Mô hình ngành phê B-ra-xin Error: Reference source not found Sơ đồ 1.5. Sự tham gia vào chuỗi giá trị phê của Cô-lôm-bi-a Error: Reference source not found Sơ đồ 1.6. Các đối tượng tham gia vào chuỗi giá trị phê Hôn-đu-rát Error: Reference source not found Sơ đồ 2.1. Sự tham gia của Việt Nam trong chuỗi giá trị phê toàn cầu .Error: Reference source not found Sơ đồ 2.2. Cơ cấu chuỗi giá trị mặt hàng phê Việt Nam Error: Reference source not found vii MỞ ĐẦU 1. Sự cần thiết nghiên cứu của Luận án Mỗi sản phẩm được tạo ra đều có giá trị bao gồm một xâu chuỗi mắt xích nhiều giá trị kết nối tạo nên. Trong điều kiện hội nhập, các mắt xích tạo nên giá trị cuối cùng của một sản phẩm có thể vượt ra ngoài biên giới một quốc gia - lãnh thổ. Quá trình này tạo nên chuỗi các khâu được chuyên môn hoá mang tính hai mặt, vừa độc lập, vừa phụ thuộc lẫn nhau trong sản xuất và tiêu dùng một sản phẩm hàng hoá, bao gồm: khâu nghiên cứu, triển khai, thiết kế; khâu sản xuất chế tạo, gia công, lắp ráp và khâu phân phối và marketing, hình thành lên chuỗi giá trị của sản phẩm. Chuỗi giá trị toàn cầu (CGTTC-GVC) của sản phẩm được định nghĩa là một dây chuyền (chuỗi) sản xuất - kinh doanh sản phẩm đó theo phương thức toàn cầu hoá, trong đó nhiều nước, mà chủ yếu là doanh nghiệp các nước, tham gia vào các công đoạn khác nhau, từ nghiên cứu, hình thành, triển khai ý tưởng; thiết kế; chế tạo; marketing; phân phối; hỗ trợ người tiêu dùng sản phẩm. Dưới giác độ công ty, chuỗi giá trị là cách tiếp cận hệ thống nhằm nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của lợi thế cạnh tranh của công ty. Chuỗi giá trị được phát triển bởi M.E. Porter trong cuốn sách “Lợi thế cạnh tranh” của tác giả này vào năm 1980. Theo đó, chuỗi giá trịhàng loạt các hoạt động tạo ra và hình thành lên giá trị của sản phẩm/dịch vụ. Các giá trị này được tích luỹ trong tổng giá trị sản phẩm/dịch vụ của một công ty nhất định. Hoạt động của một công ty được chia ra thành “các hoạt động cơ bản” và các “hoạt động hỗ trợ”. Các hoạt động này diễn ra trên thị trường và trong mối quan hệ giữa nhà cung cấp, người mua và các đối thủ cạnh tranh. Các hoạt động cơ bản gồm: (i) Logistics đầu vào, (ii) sản xuất/chế tạo, (iii) logistics sau sản xuất, (iv) marketing, bán hàng và (v) dịch vụ khách hàng. Trong khi đó, các hoạt động hỗ trợ gồm: (i) Quản lý nguồn nhân lực, tài chính (ii) phát triển công nghệ bao gồm cả công 1 nghệ sản xuất, công nghệ marketing, công nghệ sạch, quản lý quan hệ với khách hàng (CRM) và các công nghệ khác và (iii) mua sắm, cung ứng dịch vụ và vật tư phục vụ cho sản xuất. Chuỗi giá trị phê toàn cầu có thể mô tả là chuỗi gồm hàng loạt các hoạt động tạo ra và hình thành lên giá trị của phê từ khâu trồng, chăm sóc thu hoạch phê nhân, chế biến thô, chế biến sâu và phân phối, tiêu thụ phê trên thị trường toàn cầu với sự tham gia của tất cả các bên liên quan từ người nông dân trồng phê tới các công ty chế biến, công ty thương mại và phân phối sản phẩm phê tới người tiêu dùng. Giá trị gia tăng của phê được hiểu là những giá trị mới/giá trị cận biên (margin) hay tăng thêm được tạo ra ở từng khâu/từng công đoạn của quá trình sản xuất, chế biến, phân phối và tiêu thụ phê. phê là một trong những mặt hàng nông sản quan trọng của một số nước nhiệt đới và cận nhiệt đới, trong đó có Việt Nam. Trên 3/4 sản lượng phê của các nước sản xuất được dùng cho xuất khẩu. Sản xuất phê trên thế giới sử dụng khoảng trên 25 triệu người và có tới hơn 5 triệu trang trại trồng phê. Tại 17 nước xuất khẩu phê chủ yếu, thu nhập từ xuất khẩu phê đóng góp khoảng trên 25% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu. Hiện nay, có khoảng 25 - 100 loại giống phê nhưng hầu hết phê dùng trong thương mại là phê Arabica và Robusta. phê Arabica được trồng ở độ cao 1.000m so với mặt biển sẽ tạo ra hạt phê chất lượng có đặc điểm mùi và vị tốt nhất và chiếm khoảng 80% lượng phê toàn cầu. Thương mại phê ngày nay đã được tự do hoá, hệ thống quản trị chuỗi giá trị mặt hàng phê lại chủ yếu là việc nâng cao thương hiệu cho sản phẩm và doanh nghiệp. Theo Kaplinsky (2006), chuỗi giá trị mặt hàng phê có thể được cải thiện thông qua phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Các nhà sản xuất đã tập trung chủ yếu vào cải thiện năng suất, trong khi các nhà rang xay và các nhà bán lẻ đã nhấn mạnh tới việc đổi mới sản phẩm cung ứng trên thị trường. 2 Thị trường phê thế giới có nhiều đặc điểm riêng biệt so với các mặt hàng nông sản khác do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan về phía cung và phía cầu. Các nguyên nhân này tạo nên nhiều khu vực thị trường. Trong khu vực thị trường ổn định và giá trị cao, các giao dịch chủ yếu được tiến hành giữa các tập đoàn phê đa quốc gia và người tiêu dùng ở các nước phát triển. Trong khu vực thị trường bất ổn định, giá trị thấp, các giao dịch chủ yếu được tiến hành giữa các nhà xuất khẩu phê ở các nước đang phát triển với các tập đoàn phê đa quốc gia. Chính vì những đặc điểm của thị trường phê thế giới đã tạo điều kiện cho các công ty đa quốc gia có lợi thế độc quyền trong thu mua, chế biến và tiêu thụ phê. Việt Nam nằm trong khu vực thị trường giá trị thấp và bất ổn định nên bất kỳ biến động xấu nào của thị trường phê thế giới sẽ ngay lập tức ảnh hưởng tới tất cả các tác nhân trong ngành phê. phê không chỉ là mặt hàng có đóng góp nguồn ngoại tệ khá lớn trong kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam mà nó còn góp phần rất quan trọng trong công cuộc xoá đói, giảm nghèo và nâng cao đời sống cho khu vực nông thôn, miền núi và vùng sâu, vùng xa của Việt Nam. phê là một trong những mặt hàng nông sản xuất khẩu có quy mô kim ngạch xuất khẩu lớn của Việt Nam. Năm 2007, kim ngạch xuất khẩu phê đạt 1,9 tỷ USD, năm 2010 đạt 1,85 tỷ USD. phê của Việt Nam đã được xuất khẩu tới hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, giá trị gia tăng của mặt hàng phê Việt Nam trong chuỗi giá trị phê toàn cầu hiện nay còn thấp. Các hoạt động chủ yếu tạo ra giá trị của phê Việt Nam là: Sản xuất (trồng trọt, thu hoạch) - Chế biến (chế biến ướt, chế biến khô) - Phân phối, tiêu thụ (xuất khẩu, thị trường nội địa). Giá trị gia tăng của mặt hàng phê Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu chủ yếu là ở khâu sản xuất phê nguyên liệu - là khâu có giá trị gia tăng thấp nhất. Vì vậy, mặc dù Việt Nam chiếm tới 3 . luận giải rõ cơ sở lý luận về chuỗi giá trị cà phê toàn cầu, về giá trị gia tăng và nâng cao giá trị gia tăng cho mặt hàng cà phê trong chuỗi giá trị cà phê. xuất giải pháp nâng cao giá trị gia tăng cho hàng cà phê của Việt Nam trong chuỗi giá trị cà phê toàn cầu. - Về không gian: Nghiên cứu mặt hàng cà phê trên
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao giá trị gia tăng cho mặt hàng cà phê việt nam trong chuỗi giá trị cà phê toàn cầu , Giải pháp nâng cao giá trị gia tăng cho mặt hàng cà phê việt nam trong chuỗi giá trị cà phê toàn cầu

Từ khóa liên quan