Bài soạn giáo án ngữ văn 8 tập 2

34 1,986 6
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2013, 07:11

CHIU DI ễ (Thiờn ụ chiu) I.Gii thiu chung 1. Tác giả - Lí Công Uẩn ( Lí Thái Tổ: 974-1028) vị vua đầu tiên Sáng lập ra nhà Lí 2. Tác phẩm - Thể chiếu - vua dùng để ban bố mệnh lệnh; đợc viết bằng văn vần, văn biến ngẫu hoặc văn xuôi. - 1010, vua viết bài chiếu bày tỏ ý định dời đô từ Hoa L Đại La. II.Tỡm hiu vn bn 1.c chỳ thớch - Giọng đọc trang trọng, có những câu cần nhấn mạnh sắc thái tình cảm tha thiết hoặc chân tình ''Trẫm rất đau xót . dời đổi'', ''Trẫm muốn .?'' - Học sinh trả lời, nhất là chú thích 8 2.B cc - Văn nghị luận: phơng pháp lập luận trình bày, thuyết phục ngời nghe theo t tởng dời đô của tác giả. - 2 luận điểm: + Cơ sở, tiền đề việc dời đô (từ đầu đến ''không dời đô'') + Lí do chọn thành Đại La làm kinh đô mới (còn lại) 3.Phõn tớch a)C s, tin vic di ụ - Nhà Thơng 5 lần dời đô - Nhà Chu 3 lần dời đô. mu toan nghiệp lớn, xây dựng vơng triều phồn thịnh, tính kế lâu dài cho thế hệ sau. - Kết quả: đất nớc bền vững, phát triển thịnh vợng - Việc đó thuận theo mệnh trời (phù hợp với qui luật khách quan), vừa thuận theo ý dân (nguyện vọng của nhân dân) - Lập luận chặt chẽ, giàu thuyết phục - Nhà Đinh- Lê: Không chịu dời đô vì theo ý riêng, cha nhìn xa trông rộng - Hậu quả: Triều đình ngắn ngủi; Nhân dân tốn sức, đất nớc không phát triển. => phê phán 2 triều đại. - Trẫm rất đau xót => Khát vọng muốn thay đổi đất nớc => Biểu cảm tăng tính thuyết phục. b) Nhng lớ do chn thnh i La lm kinh ụ mi Lợi thế: + Địa lí: Trung tâm trời đất, thế hổ ngồi, tiện hớng + Lịch sử: Kinh đô cũ của Cao Vơng + Dân c: Không khổ, muôn vật phong phú => lí lẽ chính xác, thuyết phục, câu văn biền ngẫu nhịp nhàng. - Thành Đại La là thắng địa: Đất tốt, lành, vững có lợi cho kinh đô. - > Khát vọng thống nhất đất nớc. Vững mạnh. - Khẳng định ý chí dời đô - Kết thúc mang tính chất đối thoại, kết hợp lí lẽ và tình cảm. - Phù hợp nguyện vọng nhân dân. III.Tng Kt a) Ngh thut Văn bản nghị luận, thể chiếu viết bằng văn xuôi xen câu văn biền ngẫu. - Trình bày bằng các luận điểm, luận cứ rõ ràng, mạch lạc, thuyết phục bằng cả lí và tình. b) Ni dung - Khát vọng về một đất nớc độc lập, thống nhất, tự cờng * Ghi nh Chiu di ụ phn ỏnh khỏt vng ca nhõn dõn v mt t nc c lp, thng nht, ng thi phn ỏnh ý chớ t cng ca dõn tc i Vit ang trờn ln mnh. Bi chiu cú sc thuyt phc mnh m vỡ núi ỳng c ý nguyen5 ca nhõn dõn, cú s kt hp hi hũa gia lớ v tỡnh IV.Luyn tp Bài 1: Chiếu dời đô đợc viết theo phơng thức biểu đạt nào? A- Tự sự B- Biểu cảm C- Thuyết minh D- Lập luận (x) Bài 2: Câu văn nào sau đây phản ánh rõ nhất khát vọng xây dựng một đất nớc vững bền, giàu mạnh của Lí Công Uẩn A/ Chỉ vì muốn đóng đô ở nơi trung tâm, mu toan nghiệp lớn, tính kế muôn đời sau cho con cháu. (x) B/ Dân c khỏi chịu cảnh khốn khổ ngập lụt, muôn vật cũng rất mực phát triển tốt t- ơi C/ Cho nên vận nớc lâu dài, phong tục phồn vinh. CU PH NH I.Đặc điểm hình thức và chức năng 1.Xét ví dụ 1 - Câu b,c,d có các từ: không, cha, chẳng => Từ phủ định - Nếu câu a dùng để khẳng định sự việc là có diễn ra thì câu b, c, d dùng để phủ định sự việc đó, tức là sự việc ''Nam đi Huế'' không diễn ra. 2.Xét ví dụ 2 - Không phải, nó chần chẫn nh cái đòn càn - Đâu có ! (nó bè bè nh .) => Phản bác 1 ý kiến, 1 nhận định của ngời khác * Ghi nhớ +Cõu ph nh l cõu cú nhng t ng ph nh nh : khụng, chng, ch, cha, khụng phi (l), chng phi (l), õu cú phi (l),õu (cú), +Cõu ph nh dựng : -Thụng bỏo, xỏc nhn khụng cú s vt, s vic, tớnh chỏt, quan h no ú (cõu ph nh miờu t). -Phn bỏc mt ý kin, mt nhn nh (cõu ph nh bỏc b). *Lu ý -Cần phân biệt từ phủ định không và từ nghi vấn không II.Luyn tp Bài tập 1 : a/ Không có câu phủ định bác bỏ b/+ Cụ cứ tởng thế đấy chứ nó chả hiểu gì đâu! => Bác bỏ điều mà lão Hạc bị dằn vặt, đau khổ c/+ Không, chúng con không đói nữa đâu. => Bác bỏ điều cái Tí cho rằng mẹ nó lo lắng vì nó đói Bài tập 2 - Tất cả 3 câu a, b, c đều là câu ph nh vì đều có những từ ph nh; không, chẳng, những câu PĐ này có đặc điểm đặc biệt là có 1 từ PĐ kết hợp với 1 từ PĐ khác hay kết hợp với 1 từ nghi vấn hoặc 1 từ bất định(b):không ai không ý nghĩa KĐ - Dùng câu phủ định: 2 lần TNPĐ, ý KĐ đợc nhấn mạnh hơn. Đôi khi lại do mạch văn bản qui định ví dụ: ''Câu chuyện ấy không có ý nghĩa gì''. ''câu . không phải là không có ý nghĩa!'' chứ ít dùng câu KĐ. PĐ:Chẳng ai muốn điều đó/Ai chẳng muốn điều đó Chẳng bao giờ thế/Bao giờ chẳng thế. Chẳng đâu làm nh thế/ Đâu chẳng làm nh thế. Bài tập 3 - Choắt không dậy đợc nữa, nằm thoi thóp choắt cha dậy đợc (bỏ từ nữa), nếu không bỏ là câu sai Viết không dậy đợc nữa có nghĩa là vĩnh viễn không dậy đợc (Phủ định tuyệt đối ) Viết cha dậy đợc có nghĩa là có thể dậy đợc (Phủ định tơng đối ) - Dế Choắt sau đó đã chết vì thế câu văn của Tô Hoài phù hợp nhất. HCH TNG S (Gm 2 tit) I.Tìm hiểu chung 1. Tác giả - Trần Quốc Tuấn (1231-1300) là ngời có phẩm chất cao đẹp, có tài năng văn võ song toàn, có công lao lớn trong các cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên lần 2 và 3. 2. Tác phẩm: - Thể hịch - văn nghị luận đợc viết và tớc cuộc kháng chiến để khích lệ tình cảm, tinh thần ngời nghe trong cuộc đấu tranh chống giặc. Hịch thờng đợc viết bằng văn biền ngẫu, kết cấu thờng gồm 4 phần (SGK-tr59) - Đợc viết khoảng trớc cuộc kháng chiến lần 2 để khích lệ tớng sĩ học tập cuốn ''Binh th yếu lợc'' II. Đọc - hiểu văn bản 1. Đọc và chú thích: - Giọng lúc tâm tình, khi sôi sục (nói về quân giặc), lúc khuyên bảo nhẹ nhàng; làm nổi bật tính chất cân xứng, nhịp nhàng của các câu văn biến ngẫu. - Chú thích 17, 18, 22, 23 2. Bố cục - Đoạn 1: từ đầu ''tiếng tốt'' : nêu gơng trung thần nghĩa sĩ để khích lệ ý chí xả thân vì nớc. - Đoạn 2: ''Huống chi'' ''vui lòng'' : lột tả sự ngang ngợc và tội ác của kẻ thù; nói lên lòng căm thù giặc. - Đoạn 3: + ''Các ngơi'' ''muốn vui vẻ phỏng có đợc không ?'' : nêu mối ân tình giữa chủ và tớng, phê phán những sai trái của tớng sĩ. + ''Nay ta'' ''Không muốn vui vẻ phỏng có đợc không'': khẳng định những hành động đúng nên làm để tớng sĩ thấy rõ điều hay, lẽ phải. - Đoạn 4: còn lại: nêu nhiệm vụ cấp bách, khích lệ tinh thần chiến đấu. 3. Phân tích a. Nêu g ơng sáng trong lịch sử -Do Vu, Vơng Công Kiên , Cốt Đãi Ngột Lang , Dự Nhợng , Kinh Đức => Sẵn sàng chết vì vua , vì tớng , không sợ nguy hiểm -Thái độ tôn vinh , ngỡng mộ -Liệt kê , nói từ xa đến gần => Khơi dậy lòng trung quân ái quốc ở các tớng sĩ * Tội ác của giặc và trhái độ của vị chủ soái: * Tội ác của giặc Thời Trần, quân Mông, Nguyên lăm le xâm lợc nớc ta. - Sứ giặc đi lại nghênh ngang ngoài đờng, uốn lỡi cú diều mà sỉ mắng triều đình, đem thân dê chó mà bắt nạt tể phụ, thác mệnh HTL mà đòi ngọc lụa, giả hiệu Vân Nam vơng mà thu bạc vàng . Thật khác nào đem thịt mà nuôi hổ đói .--> chúng ngang ngợc: đi lại nghênh ngang, bắt nạt tể phụ. -Cú diều , hổ đói => ẩn dụ thể hiện thái độ mỉa mai ,khinh bỉ => Chúng tham lam, tàn bạo vơ vét, đòi hỏi, hạch sách hung hãn * Tháiđộ của Trần Quốc Tuấn - Ta thờng tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau nh cắt, nớc mắt đầm đìa - Chỉ căm tức cha xả thịt, lột da, nuót gan, uống máu quân thù. - Từ ngữ: sử dụng nhiều động từ chỉ trạng thái tâm lí và hành động mãnh liệt. - Dùng nhiều dấu phẩy tách các vế câu. - Giọng điệu thống thiết, tình cảm. Thái độ uất ức, căm tức , xót xa đến tột cùng, đến bầm gan tím ruột mong đợc ăn sống nuốt tơi kẻ thù Khắc hoạ sinh động hình tợng ngời anh hùng yêu nớc. (- Tự bày tỏ, chính Trần Quốc Tuấn đã là một tấm gơng yêu nớc bất khuất có tác dụng động viên to lớn đối với tớng sĩ.) b) Đoạn 3: Tình cảm , ân nghĩa và thái độ của chủ tớng với tì tớng - Không có mặc thì cho áo, không có ăn .cơm; . - Lúc trận mạc . cùng sống chết. - Lúc ở nhà . cùng vui cời. câu văn biến ngẫu, điệp ngữ: quan hệ tốt đẹp, thể hiện mối ân tình giữa mình và tớng sĩ. Đó là mối quan hệ trên dới nhng không theo đạo thần chủ mà là quan hệ bình đẳng của những ngời cùng cảnh ngộ. => Trần Quốc Tuấn đã khích lệ ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi ngời đối với đạo vua tôi - Nhìn chủ nhục mà không biết lo, thấy nớc nhục mà không biết thẹn Họ đã đánh mất danh dự của ngời làm tớng thờ ơ, bàng quan trớc vận mệnh đất nớc. - Chọi gà, đánh bạc, thích rợu ngon . lao vào các thú vui hèn hạ - Lo làm giàu, ham săn bắn, . toan tính tầm thờng => Phê phán lối sống hởng lạc , vô trách nhiệm Hậu quả : Bổng lộc mất , nhad cửa , vợ con li tán , tiếng dơ -Lí giải có tình có lí ,sử dụng lặp cấu trúc câu, điệp ngữ , so sánh , hình ảnh tơng phản => Khơi dậy ý thức trách nhiệm , lòng tự tôn dân tộc , ý thức danh dự ở ngời lính - Nên nhớ câu ''đặt răn sợ'' biết lo xa. - Huấn luyện quân sĩ, tập dợt cung tên tăng cờng võ nghệ. - Có thể bêu đầu, làm rữa thịt . chống đợc ngoại xâm. - Chẳng những thái ấp của ta mãi mãi vững bền . mà tên họ các ngơi cũng sử sách lu thơm còn nớc nhà. - Các biện pháp tu từ: so sánh giữa 2 viễn cảnh, tơng phản, điệp từ, ý tăng tiến. - Câu văn biến ngẫu cân đối, nhịp nhàng. - Lí lẽ sắc sảo kết hợp với tình cảm thống thiết. + Nay các ngơi . thần chủ / nhợc bằng . là kẻ nghịch thù c) Đoạn 4: Kêu gọi t ớng sĩ : -Ông kêu gọi tớng sĩ học tập Binh th bằng cách chỉ rõ 2 con đờng chính và tà, sống và chết động viên ý chí quyết tâm chiến đấu của mọi ngời một cách cao nhất. Ông vạch rõ ranh giới giữa 2 con đờng: chính và tà, sống và chết để thuyết phục tớng sĩ. Đó là thái độ rất khoát hoặc là địch hoặc là ta. - Quân và dân nhà Trần đã liên tiếp chiến thắng các cuộc xâm lăng của giặc Mông -Nguyên (XIII) III Tổng kết a. Nghệ thuật - Kết cấu chặt chẽ, kết hợp hài hoà lí và tình, lập luận văn chính luận; lời văn thống thiết, giàu hình ảnh, nhạc điệu. -Câu văn biền ngẫu , nhịp nhàng b. Nội dung- Lời khích lệ chân tình của Trần Quốc Tuấn đối với tớng sĩ. - Lòng yêu nớc, căm thù giặc sâu sắc của Trần Quốc Tuấn và nhân dân ta thời Trần. * Ghi nhớ Bi hch tng s ca Trn Quc Tun phn ỏnh tinh thn yờu nc nng nn ca dõn tc ta trong cuc khỏng chin chng ngoi xõm, th hin qua lũng cm thự gic, ý chớ quyt chin, quyt thng k thự xõm lc. õy l mt ỏng vn chớnh lun xut sc, cú s kt hp lp lun cht ch, sc bộn vi li vn thng thit, cú sc lụi cun mnh m. HNH NG NểI (Gm 2 phn) I. Hành động nói là gì ? 1. Ví dụ: SGK 2. Nhận xét : - Lí Thông nói với Thạch Sanh để nhằm đẩy Thạch Sanh đi để mình hởng lợi. - ''Thôi, bây giờ nhân trời cha sáng em hãy chốn ngay đi''. - Có, vì nghe Lí Thông nói, Thach Sanh vội vàng từ giã mẹ con Lí Thông ra đi. - Bằng lời nói. - Việc làm của Lí Thông là 1 hành động vì nó là một việc làm có mục đích. *Ghi nhớ Hnh ng núi l hnh dng c thc hin bng li núi nhm mc ớch nht nh II. Một số hành động nói th ờng gặp: 1. Ví dụ:(SGK) 2. Nhận xét + Học sinh quan sát lại ví dụ mục I - Câu 1: dùng để trình bày - Câu 2: đe doạ - Câu 3: hứa hẹn. + Mục II.2 - Lời cái Tí: để hỏi; để bộc lộ cảm xúc(Câu2). - Lời chị Dậu: tuyên bố hoặc báo tin. * Ghi nhớ Ngi ta da theo mc ớch ca hnh ng núi m t tờn cho nú. Nhng kiu hnh ng núi thng gp l hi, trỡnh by (bỏo tin, k, t, nờu ý kin, d oỏn, .), iu khin (cu khin, e a, thỏch thc, .), ha hn, bc l cm xỳc. IV. Luyện tập: 1. Bài tập 1 - Trần Quốc Tuấn viết ''Hịch tớng sĩ'' nhằm mục đích khích lệ tớng sĩ họ tập ''Binh th yếu lợc'' do ông soạn ra và khích lệ lòng yêu nớc của tớng sĩ. 2. Bài tập 2 a) - Bác trai đã khá rồi chứ ? hành động hỏi. - Này, bảo bác ấy . cho hoàn hồn. hành động điều khiển, bộc lộ cảm xúc. - Vâng, cháu cũng . còn gì. hành động hứa hẹn, trình bày b. _Đây là trời có ý phó thác lớn ( Nhận định ,khẳng định ) -Chúng tôi nguyện ,,,Tổ quốc (Hứa , thề ) 3.Bi tp 3. -Anh phải hứa với em (Điều khiển , ra lệnh ) -Anh hứa đi (Ra lệnh ) -Anh xin hứa (Hứa ) NC I VIT TA (Trớch Bỡnh Ngụ i cỏo) I.Tỡm hiu chung 1. Tác giả: - Nguyễn Trãi hiệu là ức Trai - Nguyễn Trãi là nhà yêu nớc, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới. 2. Tác phẩm : - 1/1428 sáng tác " Bình Ngô đại cáo" - Đoạn trích nằm ở phần đầu của tác phẩm II. Đọc - hiểu văn bản. 1.Đọc và tìm hiểu chú thích -2 câu đâù: chậm , trang trọng 3/4 -4 câu tiếp: nhanh hơn:5/2; 4/2 -2 câu tiếp:2/1/1/1/2/4 -8 câu tiếp: 4/3; 3/4; 2/2 -> Giọng hào sảng. 2- Thể loại - Cáo: Dùng để trình bày chủ trơng, công bố kết quả 1 sự nghiệp - Bố cục 4 phần: 1+ Nêu luận đề chính nghĩa 2+ Vạch rõ tội ác của kẻ thù 3+ Kể lại quá trình kháng chiến 4+ Tuyên bố chiến thắng, nêu cao chính nghĩa 3. Bố cục: 2 phần: - T tởng nhân nghĩa của cuộc kháng chiến - Quan niêm về tổ quốc và chân lí đọc lập của dân tộc. 4. Phân tích: a. T tởng nhân nghĩa của cuộc kháng chiến - Hai nội dung: Yên dân và điếu phạt. + Yên dân: là làm cho dân đợc hởng thái bình hạnh phúc. + Điếu phạt: thơng dân đánh kẻ có tội. - Ngời dân mà mà tác giả nói tới là ngời dân Đại Việt đang bị xâm lợc, - Còn kẻ bạo tàn chính là giặc Minh cớp nớc. trừ giặc Minh bạo ngợc để giữ yên cuộc sống cho dân. - Nhân nghĩa là lo cho dân, vì dân, lấy dân làm gốc Đó là nét mới, l sự phát triển của t tởng nhân nghĩa ở Nguyễn Trãi. - Đây là cuộc khởi nghĩa chính nghĩa. - Thân dân tiến bộ b. Quan niệm về tổ quốc và chân lí độc lập của dân tộc Đại Việt. - Lãnh thổ riêng, phong tục khác, Triệu, Đinh, Lí, Trần . -> Khẳng định Đại việt là 1 nớc độc lập, có lãnh thổ riêng, văn hoá riêng - Đề cao ý thức dân tộc Đại Việt - Lu cung . thất bại Triệu Tiết tiêu vong Cửa Hàm Tử bắt sống Toa Đô Sông Bạch Đằng giết tơi Ô Mã -> Câu văn biền ngẫu 2 về sóng đôi, giọng hùng hồn. Lập luận chặt chẽ, chứng cớ xác thực. => Làm nổi bật chiến công của ta, thất bại của địch -> Tự hào về truyền thống đấu tranh của dân tộc. III. Tổng kết 1- Nghệ thuật: - Lập luận chặt chẽ, chứng cớ hùng hồn - Lời văn biền ngẫu, nhịp nhàng 2- Nội dung + Ghi nhớ Vi cỏch lp lun cht ch v chng c hựng hn, on trớch Nc i Vit ta cú ý ngha nh bn tuyờn ngụn c lp : Nc ta l t nc cú nn vn hin lõu i, cú lónh th riờng, phong tc riờng, cú ch quyn, cú truyn thng lch s; k xõm lc l phn nhõn ngha, nht nh tht bi. HNH NG NểI (TT) I. Cách thực hiện hành động nói 1. Ví dụ: SGK Câu Mục đích 1 2 3 4 5 Hỏi - - - - - Trình bày + + + - - Điều khiển - - - + + Hứa hẹn - - - - - Bộc lộ cảm xúc - - - - - 2. Nhận xét: - Câu nghi vấn: dùng để hỏi (dùng trực tiếp), dùng để điều khiển, bộc lộ cảm xúc (dùng gián tiếp) - Câu cầu khiến: dùng để điều khiển (dùng TT) - Câu trần thuật: dùng để trình bày (dùng TT), dùng để hứa hẹn, điều khiển (dùng GT) - Câu cảm thán: dùng để bộc lộ cảm xúc (dùng TT) 3. Kết luận : Ghi nh Mi hnh dng núi cú th c thc hin bng kiu cõu cú chc nng chớnh phự hp vi hnh dng ú (cỏch dựng trc tip) hoc bng kiu cõu khỏc (cỏch dựng giỏn tip) II. Luyện tập 1. Bài tập 1 - Từ xa các bậc trung thần nghĩa sĩ bỏ mình vì nớc đời nào cũngkhông có ? ( Câu nghi vấn thực hiện hành động khẳng định) - Lúc bấy giờ, dẫu các ngơi có muốn vui vẻ phỏng có đợc không ? ( Câu nghi vấn, thực hiện hành động phủ định) - Vì sao vậy ? ( Gây chú ý) - Nếu vậy, rồi đây, sau khi giặc há còn mặt mũi nào đứng trong trời đất ? ( Câu nghi vấn hành động phủ định) Đoạn 1: Tạo tâm thế Đoạn giữa: thuyết phục, cổ động Đoạn cuối: Khẳng định, chỉ có 1 con đờng chiến đấu . 2. Bài tập 2 a) Cả 4 câu đều là câu trần thuật có mục đích cầu khiến kêu gọi b) ''Điều tôi mong muốn . CM thế giới'' C.dùng K. câu Trực tiếp Gián tiếp N. vấn Hỏi Điều khiển, bộc lộ c.xúc C. khiến Điều khiển T. thuật Trình bày Hứa hẹn, điều khiển C. thán Bộc lộ c.xúc - Việc dùng câu trần thuật để kêu gọi nh vậy làm cho quần chúng thấy gần gũi với lãnh tụ và thấy nhiệm vụ mà lãnh tụ giao cho chính là nguyện vọng của mình. 3. Bài tập 3 - Hành động: (a) Kém lịch sự - Hành động: (b) hơi buồn cời - Hành động: (c) Hợp lí nhất ễN TP V LUN IM I. Khái niệm luận điểm 1. Luận điểm là gì ? Luận điểm là những t tởng, quan điểm chủ trơng cơ bản mà ngời viết (nói) nêu ra trong bài văn nghị luận. (luận điểm không phải là vấn đề, cũng không phải là 1 bộ phận của vấn đề. Vấn đề có thể là (?) nhng luận điểm phải là sự trả lời) 2. Tìm luận điểm a. Trong bài ''Tinh thần yêu nớc của nhân dân ta'' (SGK Ngữ văn 7 tập II - tr24, 25) * 4 luận điểm: + Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nớc. + Lịch sử đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nớc của nhân dân ta. + Đồng bào ta ngày nay cũng rất xứng đáng với tổ tiên ta ngày trớc. + Tinh thần yêu nớc cũng nh các thứ của quý. Bổn phận của chúng ta là phải làm cho những của quý kín đáo ấy đều đợc đem ra trng bày. b. Luận điểm trong ''Chiếu dời đô'' - ''Chiếu dời đô'' là văn bản nghị luận vì có thể hiện quan điểm, t tởng của tác giả về việc dời đô. - Cách xác định luận điểm nh câu hỏi của bạn học sinh đó là không đúng vì đó không phải là ý kiến, quan điểm mà chỉ là vấn đề. II. Mối quan hệ giữa luận điểm với vấn đề cần giải quyết trong bài văn nghị luận. 1. Ví dụ - Tinh thần yêu nớc của nhân dân ta. - Luận điểm ''Đồng bào ta ngày nay có lòng yêu nớc nồng nàn'' không đủ để làm sáng tỏ vấn đề ''Tinh thần yêu nớc của nhân dân ta'' - Luận điểm ''Các triều đại trớc đây đã nhiều lần thay đổi kinh đô'' không đủ để làm sáng tỏ vấn đề ''cần phải dời đô đến Đại La'' của ''Chiếu dời đô'' 2. Nhận xét * Trong bài văn nghị luận, luận điểm cần phải phù hợp với yêu cầu giải quyết vấn đề và phải đủ III. mối quan hệ giữa các luận điểm trong bài văn nghị luận. 1. Ví dụ: SGK 2. Nhận xét: - Hệ thống (1) đạt đợc các điều kiện nghi luận trong mục III.1 - Hệ thống (2) không đạt đợc các điều kiện đó vì: + Có những luận điểm cha chính xác: không thể chỉ đổi mới phơng pháp là kết quả học tập sẽ đợc nâng cao; cũng không thể đòi hỏi phải thờng xuyên đổi mới cách học tập (nếu không có lí do chính đáng) + Có luận điểm cha phù hợp với vấn đề: cha chăm học và nói . luận điểm (a) không thể làm cơ sở để dẫn tới luận điểm (b) vì không chính xác, không bàn về phơng pháp học tập nên (c) không liên kết đợc với các luận điểm khác; do đó (d) không kế thừa và phát huy đợc kết quả của 3 luận điểm a, b, c trên đó. Bài viết không thể rõ ràng, mạch lạc bởi mạch văn không thông suốt, các ý không tránh khỏi luẩn quẩn, trùng lặp, chồng chéo. 3. Kết luận - Các luận điểm phải chính xác và gắn bó chặt chẽ với nhau *Ghi nh -Lun im trong bi vn ngh lun l nhng t tng, quan im, ch trng m ngi vit (núi) nờu ra trong bi. -Trong bi vn ngh lun, lun im l mt h thng : cú lun im chớnh (dựng lm kt lun ca bi, l cỏi ớch ca bi vit) v lun im ph (dựng lm lun im xut phỏt hay lun im m rng). -Lun im cn pha chớnh xỏc, rừ rng, phự hp vi yờu cu gii quyt vn v lm sỏng t vn c t ra. -Cỏc lun im trong mt bi vn va cn liờn kt cht ch, li va cn cú s phõn bit vi nhau. Cỏc lun im phi c sp xp theo mt trỡnh t hp lớ : Lun im nờu trc chun b c s cho lun im nờu sau, cũn lun im nờu sau dn n lun im kt lun. IV. Luyện tập 1. Bài tập 1: - Học sinh đọc bài tập 1 + Nguyễn Trãi là tinh hoa của đất nớc, dân tộc và thời đại lúc bấy giờ vì: - Nguyễn Trãi là một ông tiên trong toà ngọc là ý kiến của Nguyễn Mộng Tuân đã bị PVĐ phủ nhận, cũng không hẳn là vị anh hùng dân tộc mà các luận cứ đều tập trung vào làm nổi bật luận điểm trên. Cần khái quát cả sự nghiệp đánh giặc và sự nghiệp thơ văn của ông. 2- Bài tập 2: a) Luận điểm Nớc ta lâu đời không phù hợp b) GD sẽ giải phóng con ngời .tiến bộ. GD góp phần điều chỉnh gia tăng dân số, bảo vệ môi trờng, tăng kinh tế GD góp phần đào tạo thế hệ con ngời Bởi vậy GD là chìa khoá của tơng lai VIT BI VN TRèNH BY LUN IM I. Trình bày luận điểm thành một đoạn văn nghị luận. 1. Ví dụ1: * Nhận xét: + Đoạn văn a: (thành Đại La) thật là chốn tụ hội trọng yếu của 4 phơng đất nớc, cũng là . + Đoạn văn b: Đồng bào ta ngày nay cũng (nồng nàn yêu nớc) rất xứng đáng với tổ tiên ta ngày trớc. => Câu chủ đề có thể đặt ở đầu đoạn văn và cũng có thể đặt ở cuối đoạn văn đoạn văn diễn dịch và đoạn văn quy nạp. 2. Ví dụ2: * Nhận xét + Lập luận là cách nêu luận cứ để dẫn đến luận điểm. Lập luận phải chặt chẽ, hợp lí thì bài văn mới có sức thuyết phục + Cách lập luận: dùng phép tơng phản câu nêu luận điểm là câu cuối đoạn văn. - Luận điểm thuyết phục là nhờ luận cứ. Luận cứ phải chính xác, chân thực, đầy đủ. Nếu NQ không thích chó hoặc không giở giọng chó má thì không có căn cứ để khẳng định câu chủ đề. - Các ý đợc sắp xếp theo thứ tự hợp lí: luận cứ vợ chồng địa chủ cũng yêu gia súc luận cứ: NQ giở giọng chó má luận điểm ''chất chó đểu của giai cấp nó'' không bị mờ nhạt mà càng nổi bật lên. - Luận điểm, luận cứ cần đợc trình bày chặt chẽ, hấp dẫn: chuyện chó con - giọng chó má . đặt cạnh nhau xoáy vào ý chung, khiến bản chất thú vật của bọn địa chủ hiện ra thành hình ảnh rõ ràng, lí thú. => Trong bài văn nghị luận, các luận điểm đợc diễn đạt bằng các luận cứ trong sáng, hấp dẫn để sự trình bày luận điểm có sức thuyết phục. * Kết luận: Khi trỡnh by lun im trong on vn ngh lun, cn chỳ ý: -Th hin rừ rng, chớnh xỏc ni dung ca lun im trong cõu ch . Trong on vn trỡnh by lun im, cõu ch thng c t v trớ u tiờn (i vi on din dch) hoc cui cựng (i vi on quy np ). -Tỡm cỏc lun c cn thit, t chc lp lun theo mt trỡnh t hp lớ lm ni bt lun im. -Din t trong sỏng, hp dn s trỡnh by lun im cú sc thuyt phc. II. Luyện tập 1. Bài tập 1 - Học sinh đọc bài tập 1 a) Cần tránh lối viết dài dòng, khiến ngời đọc khó hiểu. b) Nguyên Hồng thích truyền nghề cho bạn trẻ. 2. Bài tập 2: - Luận điểm gì: Tế Hanh là một ngời tinh lắm Hai luận cứ: + Tế Hanh đã ghi đợc đôi nét thần tình về cảnh sinh hoạt chốn quê hơng. + Thơ Tế Hanh đa ta vào một thế giới rất gần gũi thờng ta chỉ thấy một cách mờ mờ, cái thế giới những tình cảm ta đã âm thầm trao về cảnh vật * Sắp xếp theo trình tự tăng tiến, luận cứ sau biểu hiện 1 mức độ tinh tế cao hơn so với luận cứ trớc. Nhờ cách sắp xếp ấy mà độc giả càng đọc càng thấy hứng thú không ngừng đợc tăng thêm. Bàn luận về phép học I- Giới thiệu chung. 1.Tác giả - Nguyễn Thiếp (1723 1804) tự khải xuyên, hiệu Lạp Phong C Sĩ Quê La Sơn hà Tĩnh. - Là ngời học rộng, từng làm quan triều Lê. 2- Tác phẩm - Sáng tác tháng 8 năm 1791, trích bài tấu gửi vua Quang Trung. - Thể loại: Tấu ( bầy tôi dâng tâu vua chúa trình bày ý kiến, đề xuất) II- Đọc Hiểu văn bản 1- Đọc và chú thích 2- Bố cục văn bản - Từ đầu -> tệ hại ấy: bàn về mục đích của việc học. - Tiếp -> xin chớ bỏ qua: bàn về cách học. - Còn lại: Tác dụng của phép học 3- Phân tích a- Bàn về mục đích của việc học - Chỉ có học mới trở nên tốt đẹp => học tập là một quy luật trong cuộc sống con ngời. - Học để thành ngời có đạo đức, có nhân cách => Hình ảnh ẩn dụ, cách nói phủ định Không . ( Tích cực: Coi trọng mục tiêu đạo đức. Bổ sung: rèn cả trí tuệ . - Ngời ta đua nhau .cầu danh lợi không có tài đất nớc thamt hoạ [...]... ch÷ 1 989 ) ¤ng ®å 7 Quª h¬ng 9 10 ThÊt ng«n b¸t có ®êng lt Phan Ch©u Trinh ( 187 2 – 1 926 ) Mn lµm T¶n §µ th»ng ci ( 188 9 – 1939) 6 8 Phan Béi Ch©u ( 186 7 – 1940) Vò §×nh Liªn ( 1913 1996 TÕ Hanh ( 1 921 ) Th¬ ngò ng«n Th¬ míi 8 ch÷ / c©u Khi con tu Tè H÷u Lơc b¸t hó ( 1 920 – 20 02) Tøc c¶nh Hå ChÝ ThÊt P¸c - bã Minh ng«n ( 189 0 – tut 1969) Ng¾m tr¨ng Hå ChÝ Minh ( 189 0 – 1969) §i ®êng Hå ChÝ Minh ( 189 0 –... M«lie (1 622 – 1673) – nhµ so¹n kÞch ph¸p, thÕ kye XVII - Chuyªn viÕt vµ diƠn hµi kÞch - T¸c phÈm: L¸o hµ tiƯn; §«ng giu¨ng, kỴ ghÐt ®êi Trêng häc lµm vỵ, t¸c tp 2- T¸c phÈm: - §o¹n trÝch c¶nh 5 – håi 2: ¤ng Gic ®anh thư mỈc lƠ phơc - ThĨ lo¹i: Hµi kÞch II - §äc - hiĨu v¨n b¶n 1- §äc – chó thÝch 2- Bè cơc v¨n b¶n - 2 phÇn: + Tríc khi «ng Gic §anh mỈc lƠ phơc + Sau khi «ng Gic §anh mỈc lƠ phơc - 2 kiĨu... ®Þa” ) 8) Nh÷ng em bÐ ®ang móa h¸t rÊt hay Tỉng kÕt phÇn v¨n I – C¸c v¨n b¶n v¨n häc ViƯt Nam ( häc kú II) TT Tªn v¨n T¸c gi¶ ThĨ lo¹i Gi¸ trÞ néi dung Gi¸ trÞ nghƯ 1 2 3 4 5 b¶n Vµo nhµ ngơc Qu¶ng §«ng c¶m t¸c ( bµi 15) ®Ëp ®¸ ë C«n l«n ( B15) ThÊt ng«n b¸t có ®êng lt ThÊt ng«n b¸t có ®êng lt Hai ch÷ n- TrÇn Tn Song thÊt íc nhµ Kh¶i lơc b¸t ( 189 5 – 1 983 ) Nhí rõng ThÕ L÷ Th¬ míi ( Bµi 18) ( 1907 – 8 ch÷... cơ thĨ, sinh ®éng * VÝ dơ 2: - T¸c dơng: lµm râ ln ®iĨm sù gÇn gòi nhau gi÷a 2 chun - ChØ nh»m vµo 1 sè chi tiÕt, h×nh ¶nh cã nÐt gÇn gòi víi trun Th¸nh Giãng => CÇn ®a ®đ, chØ ®Ĩ phơc vơ viƯc lµm s¸ng tá ln ®iĨm kh«ng ph¸ vì m¹ch lËp ln 3- Ghi nhí -Bài văn nghị luận thường vẫn cần phải có các yếu tố tự sự và miêu tả Hai yếu tố này giúp cho việc trình bày luận cứ trong bài văn được rõ ràng, cụ thể,... ai quan tâm nội dung thơng báo được biết để thực hiện hay tham gia -Văn bản thơng báo phải cho biết rõ ai thơng báo, thơng báo cho ai, nội dung cơng việc, quy định, thời gian, địa điểm,…củ thể, chính xác -Văn bản thơng báo phải tn thủ thể thức hành chính, có ghi tên cơ quan, số cơng văn, quốc hiệu và tiêu ngữ, tên văn bản, ngày tháng, người nhận, người thơng báo, chức vụ người thơng báo, chức vụ người... nhµng 2- Néi dung * Ghi nhí Để chứng minh muốn ngao du cần phải đi bộ, bài Đi bộ ngao du lập luận chặt chẽ, có sức thuyết phục, lại rất sinh động do các lí lẽ và thực tiễn cuộc sống tác giả từng trải qua luon bổ sung cho nhau Bài này còn thể hiện rõ Ru-xơ là một con người giản dị, q trọng tự do và u thiên nhiên Héi tho¹i (tt) I- Lỵt lêi trong héi tho¹i 1- VÝ dơ 2- NhËn xÐt - Bµ c«: 5 lỵt - BÐ Hång: 2 lỵt... ®Þnh c¸ch sèng - Cét 2 hay h¬n v× cã nhiỊu u tè biĨu c¶m * T¸c dơng: G©y xóc ®äng, trun c¶m, hÊp dÉn - Ngêi viÕt ph¶i cã c¶m xóc - Yuªý tè biĨu c¶m kh«ng nhiỊu qu¸, kh«ng ph¸ vì m¹ch lËp ln 3 – Ghi nhí -Văn nghị luận rất cần yếu tố biểu cảm Yếu tố biểu cảm giúp cho văn nghị luận có hiệu quả thuyết phục lớn hơn, vì nó tác động mạnh mẽ tới tình cảm của người đọc (người nghe) -Để bài văn nghị luận có sức... phơc, thÊm thÝa Đi bé ngao du TrÝch £ - min hay vỊ gi¸o dơc I – Giíi thiƯu t¸c gi¶, t¸c phÈm 1- T¸c gi¶: - Ru – x« ( 17 12 – 17 78) nhµ v¨n – nhµ triÕt häc – ho¹t ®éng x· héi Ph¸p 2- T¸c phÈm - S¸ng t¸c 17 62 trÝch “ £ - min hay vỊ gi¸o dơc” II- §äc hiĨu v¨n b¶n 1- §äc vµ chó thÝch 2- Bè cơc v¨n b¶n - Chia lµm 3 phÇn: + Tõ ®Çu -> NghØ ng¬i + TiÕp -> Tèt h¬n + §o¹n cßn l¹i 3- Ph©n tÝch a- §i bé ngao du... tình cảm của người đọc (người nghe) -Để bài văn nghị luận có sức biểu cảm cao, người làm văn phải thật sự có cảm xúc trước những điều mình viết (nói) và phải biết diễn tả cảm xúc đó bằng những từ ngữ, những câu văn có sức truyền cảm Sự diễn tả cảm xúc cần phải chân thực và khơng được phá vỡ mạch lạc nghị luận của bải văn II – Lun tËp Bµi 1: BiƯn ph¸p biĨu DÉn chøng T¸c dơng nghƯ tht c¶m GiƠu nh¹i, ®èi... 18 dÉn chøng hÊp dÉn Gi¸o viªn cho häc sinh chän ®äc thc lßng 2 ®o¹n trong bµi “ C« bÐ b¸n diªm” vµ “ §¸nh nhau víi cèi xay giã” 2 - ¤n tËp v¨n b¶n nhËt dơng Gi¸o viªn cho häc sinh lËp b¶ng theo mÉu; ®iỊn trªn b¶ng phơ §Ỉc ®iĨm nghƯ TT Tªn v¨n b¶n T¸c gi¶ Chđ ®Ị tht, thĨ lo¹i 1 Th«ng tin vỊ Theo tµi liƯu - Tuyªn trun, phỉ - Thut minh ngµy tr¸i ®Êt n¨m Së KH- CN biÕn 1 ngµy kh«ng ( giíi thiƯu, gi¶i 20 00 . thích -2 câu đâù: chậm , trang trọng 3/4 -4 câu tiếp: nhanh hơn:5 /2; 4 /2 -2 câu tiếp :2/ 1/1/1 /2/ 4 -8 câu tiếp: 4/3; 3/4; 2/ 2 -> Giọng hào sảng. 2- Thể. Luyện tập 1. Bài tập 1 - Học sinh đọc bài tập 1 a) Cần tránh lối viết dài dòng, khiến ngời đọc khó hiểu. b) Nguyên Hồng thích truyền nghề cho bạn trẻ. 2. Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn giáo án ngữ văn 8 tập 2, Bài soạn giáo án ngữ văn 8 tập 2, Bài soạn giáo án ngữ văn 8 tập 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn