Bài soạn de thi hoc sinh gioi huyen nam 2002-2003 mon toan lop 8

1 520 2
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2013, 07:11

Đề Thi Học Sinh Giỏi Huyện Năm 2002- 2003 Môn toán : Lớp 8 Câu 1 . Cho A = 22 1)( 2442 222 +++ ++ mnnm mnnmn a ) Rút gọn A b ) Chứng minh A > 0 . Tính giá trị lớn nhất của A Câu 2 . Tính tổng : a 1997 + b 1997 + c 1997 Biết : a + b + c = 0 và a 3 + b 3 + c 3 = 0 Câu 3 . GiảI phơng trình : 8x 3 ( 4x + 3 ) 3 + ( 2x + 3 ) 3 = 0 Câu 4 . Tổng các chữ số hàng đơn vị , hàng trăm của một số có 3 chữ số là 16 . Nếu viết các chữ số theo thứ tự ngợc lại đợc số nhỏ hơn số đã cho 198 đơn vị . Biết rằng số đó chia hết cho 9 . Tìm số đó . Câu 5. Cho hình thang MNKL , KN // LM . Gọi E là giao điểm hai đờng chéo . Qua E kẻ đờng thẳng song song với LM cắt LK ở H và MN ở F . Chứng minh : a ) HE = EF b ) LMKNEF 111 += Hết . Đề Thi Học Sinh Giỏi Huyện Năm 2002- 2003 Môn toán : Lớp 8 Câu 1 . Cho A = 22 1)( 2442 222 +++ ++ mnnm mnnmn. 1997 Biết : a + b + c = 0 và a 3 + b 3 + c 3 = 0 Câu 3 . GiảI phơng trình : 8x 3 ( 4x + 3 ) 3 + ( 2x + 3 ) 3 = 0 Câu 4 . Tổng các chữ số hàng đơn vị ,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn de thi hoc sinh gioi huyen nam 2002-2003 mon toan lop 8, Bài soạn de thi hoc sinh gioi huyen nam 2002-2003 mon toan lop 8, Bài soạn de thi hoc sinh gioi huyen nam 2002-2003 mon toan lop 8

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn