Kế toán tập hợp CPSX và tính GTSP tại Cty Phát triển kỹ thuật xây dựng

89 351 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2012, 15:04

Kế toán tập hợp CPSX và tính GTSP tại Cty Phát triển kỹ thuật xây dựng Trờng CĐ Kinh tế KTCNI Báo cáo Tổng hợpLời nói đầuTrong nền kinh tế thị trờng, khi mà nền khoa học công nghệ phát triển, đời sống, kinh tế,văn hoá, xã hội không ngừng nâng cao thì xây dựng cơ bản đã trở thành một ngành hết sức quan trọng. Sản phẩm của ngành xây dựng cơ bản là công trình có giá trị lớn , thời gian sử dụng lâu dài nên rất có ý nghĩa về kinh tế. Bên cạnh đó sản phẩm xây dựng cơ bản còn thể hiện ý thức thẩm mỹ do vậy cũng có ý nghĩa to lớn về văn hoá xã hội, thể hiện đợc nét đẹp truyền thống. Chi phí sản xuất giá thành sản phẩm là thớc đo trình độ công nghệ sản xuất trình độ tổ chức quản lý sản xuất của một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Dới góc độ quản lý kinh tế vĩ mô, hạch toán đúng chi phí sản xuất, tính đúng gía thành sản phẩm sẽ giúp doanh nghiệp có cái nhìn đúng đắn về thực trạng, khả năng của mình. Trong hoạt động xây lắp, qua những thông tin về chi phí sản xuất gía thành sản phẩm do kế toán cung cấp, ngời quản lý doanh nghiệp nắm đợc giá thành thực tế của từng công trình, hiệu quả hoạt động sản xuất của từng đội thi công, của từng công trình cũng nh của toàn doanh nghiệp từ đó tiến hành phân tích đánh giá tình hình thực hiện các định mức chi phí dự toán chi phí , tình hình sử dụng tài sản, vật t, lao động, tiền vốn, tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm. Trên cơ sở đánh giá này, nhà quản lý có đợc cái nhìn toàn diện về hoạt động sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp mình. Qua đó tìm ra những giải pháp cải tiến, đổi mới công nghệ sản xuất, phơng thức tổ chức quản lý, những giải pháp cải tiến, đổi mới công nghệ sản xuất, phơng thức tổ chức quản lý sản xuất nhằm tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm tăng khả năng cạnh tranh trên thị trờng với mục tiêu cuối cùng là tối đa hoá lợi nhuận. Nhận thức đợc vai trò quan trọng của kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm trong các đơn vị xây lắp nên em đã chọn đề tài: " Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty Phát triển kỹ thuật xây dựng", mục tiêu của chuyên đề là : vận dụng kiến thức đã học trên ghế nhà trờng vào nghiên cứu công tác thực tiễn tại công ty Phát triển kỹ thuật xây dựng, từ đó tìm hiểu, bổ sung kiến thức thực tế. Nội dung chuyên đề bao gồm:Chơng I: Lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp.Chơng II: Thực trạng công tác tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm tại công ty Phát triển kỹ thuật xây dựng.Chơng III: Nhận xét, đánh giá kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty Phát triển kỹ thuật xây dựng.Nguyễn Thị Nhung Kế toán - K10 - CĐTrờng CĐ Kinh tế KTCNI Báo cáo Tổng hợpChơng ILý luận chung về tổ chức hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩmI/ Đặc điểm sản xuất xây lắp ảnh hởng của nó đến công tác hạch toán kế toán của đơn vị xây lắp Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất vật chất có vị trí hết sức quan trọng trong nền kinh tế thị trờng. Xây dựng cơ bản là quá trình xây dựng mới, xây dựng lại, cải tạo, hiện đại hoá, khôi phục công trình nhà máy, xí nghiệp, đòng xá, nhà cửa nhằm phục vụ cho dời sống, sản xuất của xã hội. Chi phí cho đầu t xây dựng cơ bản chiếm tỷ trọng lớn trong tổng Ngân sách Nhà nớc cũng nh Ngân sách của doanh nghiệp.Chi phí xây dựng cơ bản bao gồm: Xây dựng, mua sắm, lắp đặt thiết bị chi phí kiến thiết cơ bản khác, trong đó phần xây dựng, lắp đặt do các doanh nghiệp chuyên về thi công xây lắp đảm nhận thông qua hợp đồng giao nhận thâù xây lắp. Sản phẩm của các công trình xây lắp là các công trình đã xây dựng, lắp đặt hoàn thành có thể đa vào sử dụng phục vụ cho sản xuất đời sống.So với ngành sản xuất khác, ngành xây dựng cơ bản có nhũng nét đặc thù riêng biệt thể hiện ở sản phẩm quá trình sản xuất. Điều này có ảnh hởng đến công tác hạch toán kế toán của ngành. Cụ thể:Sản phẩm xây lắp mang tính riêng lẻ, đơn chiếc. Mỗi sản phẩm xấy lắp có yêu cầu về mặt thiết kế kỹ thuật, kết cấu, hình thức, địa điểm xây dựng khác nhau. Vì vậy , mỗi sản phẩm xây lắp đều có yêu cầu tổ chức quản lý, tổ chức thi công biện pháp thi công phù hợp với từng công trình cụ thể, có nh vậy việc sản xuất mới mang lại hiệu quả cao.Do sản phẩm có tính đơn chiếc nh vậy nên chi phí sản xuất cho từng công trình sẽ khác nhau. Do vậy, việc tập hợp chi phí, tính giá thành sản phẫm xây lắp cha tạo ra sản phẩm xây lắp cũng đựoc tính cho từng sản phẩm xây lắp riêng biệt. Thông thờng sản phẩm xây lắp theo đơn đặt hàng nên ít phát sinh chi phí trong quá trình lu thông. Sản phẩm xây lắp có giá trị lớn, kết cấu phức tạp, thời gian thi công kéo dài. Trong quá trình xây lắp cha tạo ra sản phẩm cho xã hội nhng lại sử dụng nhiều vật t, nhân lực, vốn. Do đó, việc quản lý đòi hỏi phải lập dự toán thiết kế thi công để theo dõi, kiểm tra quá trình sản xuất, thi công, đảm bảo sử dụng vốn tiết kiệm đảm bảo chất lợng công trình.Do thời gian thi công kéo dài nên kỳ tính giá thành thờng không xác định hàng tháng nh trong sản xuất Công nghiệp mà xác định theo thời điểm khi công trình, hạng mục công trình hoàn thành hay thực hiện bàn giao thanh toán theo giai đoạn quy ớc, tuỳ thuộc vào kết cấu kỹ thuật khả năng về vốn của đơn vị xây lắp.Nguyễn Thị Nhung Kế toán - K10 - CĐTrờng CĐ Kinh tế KTCNI Báo cáo Tổng hợp Doanh nghiệp xây lắp thờng có địa bàn rộng, sản phẩm xây lắp cố định tại nơi sản xuất. các điều kiện để sản xuất ( xe, máy, nhân công, thiết bị, ph-ơng tiện thi công) phải di chuyển theo địa điểm đặt sản phẩm,. Đặc điểm này làm cho công tác quản lý rất phức tạp ảnh hởng của điều kiện tự nhiên thời tiết. Thông thờng các doanh nghiệp xây lắp sử dụng lực lợng lao động thuê ngoài tại chỗ, nơi thi công công trình để giảm bớt chi phí di dời. Công tác kế toán phải tổ chức tốt khâu hạch toán ban đầu, thờng xuyên kiểm vật t tài sản nhằm phát hiện những thiếu hụt, h hỏng để có biện pháp xử lý kịp thời.Sản xuất xây dựng cơ bản thờng diễn ra ngoài trời, chịu sự tác động trực tiếp của thiên nhiên, thời tiết nên việc thi công ở mức độ nào đó mang tính thời vụ. Do đặc điểm này, trong quá trình thi công cần quản lý lao động, vật t chặt chẽ, thi công nhanh, đúng tiến độ khi điều môi trờng, thời tiết thuận lợi. Trong điều kiện thời tiết không thuận lợi ảnh hởng đến chất lợng công trình có thể phải đi làm lại các thiệt hại phát sinh do ngừng sản xuất. Doanh nghiệp cần có chế độ điều độ cho phù hợp, nhằm tiết kiệm chi phí, hạ gía thành. II/ Bản chất nội dung kinh tế của chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp1/ Chi phí sản xuất1.1. Khái niệm bản chất.Cũng nh các ngành sản xuất vật chất khác, ngành xây dựng cơ bản muốn tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh tạo ra sản phẩm thì cần phải có cả 3 yếu tố cơ bản của sản xuất, đó là: Tài liệu lao động, đối tợng lao động sức lao động. Các yếu tố này tham gia vào quá trình sản xuất tạo nên các loại chi phí tơng ứng.Chi phí về sử dụng tài liệu lao động, đối tợng lao động thù lao lao động.Vậy chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động sống lao động vật hoá cần thiết cho quá trình sản xuất kinh doanh mà doanh nghiệp phải chi ra để tiến hành các hoạt động sản xuất trong một kỳ kinh doanh.Tuy nhiên, để hiểu đúng chi phí sản xuất cần phải phân biệt giữa chi phí chi tiêu. Chi phí là sự dịch chuyển vốn giá trị của các yếu tố sản xuất vào đối tợng tính chi phí, do đó chỉ đợc tính là chi phí của kỳ hạch toán, những chi phí có liên quan đến khối lợng sản phẩm sản xuất ra trong kỳ chứ không phải mọi khoản chi phí chi ra trong kỳ hạch toán. Chi tiêu thể hiện sự giảm vốn, vật t, tài sản của doanh nghiệp bất kể nó sử dụng vào mục đích gì. Tổng số chi tiêu trong kỳ của doanh nghiệp bao gồm chi tiêu cho quá trình cung cấp, chi tiêu cho quá trình sản xuất kinh doanh, chi tiêu cho quá trình tiêu thụ.1.2.Phân loại chi phí.Nguyễn Thị Nhung Kế toán - K10 - CĐTrờng CĐ Kinh tế KTCNI Báo cáo Tổng hợpChi phí sản xuất kinh doanh có thể phân loại theo nhiều tiêu thức khác nhau tuỳ thuộc vào mục đích yêu cầu của công việc quản lý. Tuy nhiên về mặt hạch toán, chi phí sản xuất thờng phân loại theo các tiêu thức sau:1.2.1Phân loại theo yếu tố chi phí.Theo cách phân loại nay, căn cứ vào tính chất nội dung kinh tế của chi phí sản xuất để chia ra các yếu tố chi phí, mỗi yếu tố chi phí bao gồm những chi phí có cùng nội dung kinh tế, không xét đến công dụng cụ thể, nội dung phát sinh.Đối với doanh nghiệp xây lắp, toàn bộ chi phí phát sinh trong kỳ đợc chia thành các yếu tố:- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Xi măng, cát, gạch sắt thép các vật liệu phụ nh que hàn, ve .- Chi phí công cụ dụng cụ sản xuất: quần áo bảo hộ lao động, mặt nạ, hàn, ván, khuôn .- Chi phí nhiên liệu: Xăng, dầu mỡ, khí nén .- Chi phí lơng các khoản trích theo lơng của công nhân trực tiếp sản xuất gián tiếp.- Chi phí khấu hao tài sản cố định: là toàn bộ số tiền trích khấu hao tài sản cố định sử dụng cho sản xuất của doanh nghiệp.- Chi phí dịch vụ mua ngoài: là số tiền phải trả về các loại dịch vụ mua ngoài phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.- Chi phí bằng tiền khác: Bao gồm các chi phí khác dùng cho hoạt động sản xuất ngoài các yếu tố chi phí đã nêu trên.Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung kinh tế có tác dụng lớn trong việc quản lý chi phí sản xuất. Nó cho biết kết cấu tỷ trọng của từng yếu tố chi phí sản xuất để phân tích, đánh giá tình hình thực hiện dự toán chi phí sản xuất lập kế hoạch cung ứng vật t, kế hoạch, quỹ tiền lơng, tính toán nhu cầu vốn định mức.Đối với kế toán nó là cơ sở để tổ chức tập hợp chi phí sản xuất theo yếu tố, giám đốc tình hình thực hiện dự toán chi phí sản xuất đồng thời là cơ sở tính toán thu nhập quốc dân, đánh giá tình hình tăng năng suất lao động.1.2.2 Phân loại chi phí theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm xây lắp. Theo cách phân loại này, căn cứ vào mục đích công dụng của chi phí trong sản xuất để chia ra các khoản mục chi phí khác nhau, mỗi khoản mục chi phí bao gồm những chi phí có cùng mục đích công dụng, không phân biệt chi phí có nội dung kinh tế nh thế nào. Thông thờng, chi phí sản xuất chia thành 3 khoản mục chính: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp chi phí sản xuất chung.Nguyễn Thị Nhung Kế toán - K10 - CĐTrờng CĐ Kinh tế KTCNI Báo cáo Tổng hợpNhng do đặc thù của sản xuất xây lắp có chi phí máy thi công lớn phức tạp nên chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp đợc chia thành bốn khoản mục sau:- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Là tất cả những nguyên vật liệu chi phí chi ra để cấu tạo nên thực thể công trình nh vật liệu chính (xi măng, cát, đá, gạch .), các cấu kiện bê tông các phụ gia khác. Trong khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp không bao gồm các vật liệu phụ, nhiên liệu dùng cho máy thi công.- Chi phí nhân công trực tiếp: Là toàn bộ tiền lơng chính các khoản phụ cấp long phải trả cho công nhân trực tiếp thực hiện khối lợng xây lắp, công nhân phục vụ xây lắp kể cả công nhân bốc dỡ vật liệu trong phạm vi mặt bằng xây lắp công nhân chuẩn bị, kết thúc thu gọn hiện tròng thi công, không phân biệt công nhân trong danh sách hay thuê ngoài. Khoản mục nhân công trực tiếp không bao gồm tiền lơng phụ các khoản trích theo l-ờng.- Chi phí sử dụng máy thi công: là toàn bộ chi phí trực tiếp liên quan tới việc sử dụng máy để xây dựng hoặc lắp dặt công trình, bao gồm: chi phí về vật liệu trong máy thi công, chi phí nhân viên điều khiển máy ( chỉ có tiền lao động chính không bao gồm tiền lơng phụ các khoản trích theo lơng), chi phí khấu hao máy thi công, chi phí mua ngoài sử dụng cho máy thi côngvà các khoản chi phí máy thi công khác.- Chi phí sản xuất chung: là chi phí phục vụ cho việc quản lý tại đội, công trình những chi phí sản xuất chung khác không thể hạch toán trực tiếp cho công trình, bao gồm: chi phí nhân viên quản lý đội( đội trởng, đội phó . ) các khoản tiền lơng phụ, trích theo lơng của công nhân sản xuất, nhân viên điều khiển máy thi công, chi phí vật liệu dùng cho đội, chi phí công cụ dụng cụ, chi phí khấu hao tài sản cố định, ngoài chi phí khấu hao của máy thi công, chi phí dịch vụ mua ngoài dùng chung cho đội các khoản chi phí bằng tiền khác.Theo cách phân loại này giúp ta biết đợc cơ cấu khoản mục tính giá thánh sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp kinh doanh xây lắp , dồng thời giúp kế toán sử dụng tài khoản phù hợp.Ngoài các khoản mục chi phí cấu thành trong gía thành sản phẩm xây lắp nh trên, nếu xét theo tiêu thức chỉ tiêu gía thành đầy đủ thì còn khoản mục chi phí quản lý doanh nghiệp kết hợp với giá thành nên chỉ tiêu gía thành toàn bộ của sản phẩm.- Chi phí quản lý doanh nghiệp: là các khoản chi phí chi cho bộ phận máy quản lý điều hành doanh nghiệp, các chi phí có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nh: chi phí về lơng nhân viên bộ phận quản lý, chi phí vật liệu văn phòng, công cụ lao động, khấu hao tài sản cố định dùng cho quản lý doanh nghiệp, chi phí dịch vụ mua ngoài các chi phí bằng tiền khác phát sinh trong quản lý doanh nghiệp.Nguyễn Thị Nhung Kế toán - K10 - CĐTrờng CĐ Kinh tế KTCNI Báo cáo Tổng hợp Ngoài hai cách phân loại trên, chi phí sản xuất kinh doanh còn đợc phân loại theo phơng thức kết chuyển chi phí ( chi phí sản xuất chi phí thời kỳ), phân loại theo quan hệ chi phí với khối lợng công việc, sản phẩm hoàn thành( biến phí định phí) .tuỳ theo yêu cầu quản lý đặc điểm sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp.2. Giá thành2.1 Khái niệm bản chất Quá trình sản xuất kinh doanh là quá trinh thống nhất giữa hai mặt hao phí sản xuất kết quả sản xuất. Để đánh giá chất lợng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì chi phí bỏ ra phải đợc xem xét trong mối quan hệ chặt chẽ với giá thành ( kết quả sản xuất ). Giá thành sản phẩm là biẻu hiện bằng tiền của các khoản hao phí về lao động sống lao động vật hoá có liên quan đến khối lợng công việc, sản phẩm, lao vụ đã hoàn thành. Giá thành sản phẩm xây lắp phản ánh lợng gía trị của những hao phí lao động sống lao động vật hoá đã thực sự chi ra cho sản xuất tiêu thụ sản phẩm xây lắp.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm xây lắpĐể đáp ứng yêu cầu quản lý, hạch toán kế hoạch hoá giá thành cũng nh yêu cầu xây dựng giá cả sản phẩm xây lắp, giá thành đợc xem xét dới nhiều góc độ, nhiều vị trí tính toán khác nhau.Giá thành sản phẩm xây lắp đợc phân loại nh sau:2.2.1 Phân loại theo thời điểm tính nguồn số liệu để tính giá thànhTheo cách phân loại này giá thành sản phẩm xây lắp đợc chia thành giá thành dự toán, gía thành kế hoạch, giá thành thực tế.- Giá thành dự toán: Là tổng số các chi phí dự toán để hoàn thành khối lợng xây lắp công trình. Giá thành này đợc xác định trên cơ sở các quy định của Nhà nớc về việc quản lý giá xây dựng các công trình . Giá thành dự toán = giá thành dự toán - Lợi nhuận định mứcTrong đó: Giá thành dự toán là chỉ tiêu dùng làm căn cứ cho doanh nghiệp xây lắp xây dựng, lắp ráp các cấu kiện, lắp đặt máy móc thiết bị . Nó bao gồm các chi trực tiếp, chi phí chung lợi nhuận định mức.+ Lợi nhuận định mức là chỉ tiêu Nhà nớc quy định để tích luỹ cho xã hội do ngành xây dựng cơ bản tạo ra (bao gồm thuế lãi).- Giá thành kế hoạch: Là giá thành xác định xuất phát từ điều kiện cụ thể của từng đơn vị xây lắp trên cơ sở biện pháp thi công, các định mức đơn giá áp dụng trong đơn vị. Giá thành kế hoạch = giá thành dự toán - mức hạ giá thànhGiá thành kế hoạch sản phẩm xây lắp đợc lập dựa vào chi phí nội bộ của doanh nghiệp xây lắp. Về nguyên tắc định mức nội bộ phải tiên tiến hơn định mức kế hoạch, phản ánh mức độ quản lý của doanh nghiệp.Nguyễn Thị Nhung Kế toán - K10 - CĐTrờng CĐ Kinh tế KTCNI Báo cáo Tổng hợp- Giá thành xây lắp thực tế: Là biểu hiện bằng tiền của tất cả chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để hình thành một đối tợng xây lắp nhất định. Giá thành sản phẩm xây lắp thực tế không chỉ bao gồm những chi phí thực tế phát sinh nh chi phí thiệt hại do phá đi làm lại, thiệt hại do ngừng sản xuất, mất mát, hao hụt vật t . do những nguyên nhân khách quan hoặc chủ quan của doanh nghiệp.Thông thờng gía thành thực tế giá thành sản phẩm xây lắp đợc chia thành:+ Giá thành công tác xây lắp thực tế: Phản ánh giá thành một khối lợng công tác xây lắp đạt tới điểm dừng kỹ thuật nhất định tính theo kỳ( tháng, quý, năm) Nó cho phép chúng ta xác định kịp thời chi phí phát sinh, phát hiện những nguyên nhân tăng, giảm chi phí kịp thời điều chỉnh cho giai đoạn sau.+ Giá thành hạng mục công trình hoàn thành: là toàn bộ chi phí chi ra để tiến hành thi công công trình, hạng mục công trình kể từ khi khởi công đến khi hoàn thành đa vào sử dụng đợc bên chủ đầu t chấp nhận.Về nguyên tắc, mối quan hệ giữa 3 loại giá thành trên phải đảm bảo: Giá thành dự toán Giá thành kế hoạch Giá thành thực tếViệc so sánh giá thành thực tế với giá thành dự toán cho phép đánh giá chính xác trình độ quản lý của doanh nghiệp trong mối quan hệ với các doanh nghiệp xây lắp khác. Việc so sánh giá thành thực tế với giá thành kế hoạch cho phép đánh giá sự tiến bộ hay yếu kém của doanh nghiệp xây lắp trong điều kiện cụ thể về cơ sở vật chất trình độ tổ chức quản lý.2.2.2 Phân loại theo phạm vi phát sinh chi phí.Theo cách phân loại này giá thành đợc phân thành 2 loại- Giá thành sản xuất (hay còn gọi là giá thành công xởng): Là chỉ tiêu phản ánh tất cả những chi phí phát sinh liên quan tới quá trình sản xuất chế tạo sản phẩm nh chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí máy thi công chi phí sản xuất chung.Giá thành sản xuất đợc sử dụng để ghi sổ cho sản phẩm đã hoàn thành, là căn cứ để tính giá vốn hàng bán lãi gộp của doanh nghiệp.Giá thành sản xuất đợc tính theo công thức: Tổng giá thành sản phẩm xây lắp = Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang đầu kỳ + Chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ.- Giá thành tiêu thụ ( Giá thành toàn bộ): Bao gồm toàn bộ giá thành sản xuất sản phẩm xây lắp cộng thêm chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp đã đợc phân bổ cho sản phẩm đó.Giá thành toàn bộ của sản phẩm chỉ đợc xác định sau khi khối lợng sản phẩm công việc, lao vụ, dịch vụ đã đợc thực hiện. Đây là cơ sở để doanh nghiệp tính lãi trớc thuế.Ngoài cách phân loại trên, trong xây dựng cơ bản còn sử dụng 2 chỉ tiêu tính giá thành sau:Nguyễn Thị Nhung Kế toán - K10 - CĐTrờng CĐ Kinh tế KTCNI Báo cáo Tổng hợp- Giá đấu thầu xây lắp: Là loại giá thành dự toán xây lắp do chủ đầu t đa ra dể chủ doanh nghiệp căn cứ vào đó tính giá thành sản phẩm của mình ( còn gọi là giá dự thầu công tác xây lắp). Giá đấu thầu xây lắp do chủ đầu t đa ra về nguyên tắc chỉ bằng gía dự toán, có nh vậy chủ đầu t mới tiết kiệm vốn đầu t hạ thấp chi phí về lao động. Giá hợp đồng công tác xây lắp: Là loại giá thành dự toán xây lắp ghi trong hợp đồng đợc kết giữa chủ đầu t đơn vị xây lắp, sau khi thoả thuận giao thầu. Đó cũng chính là giá thành của doanh nghiệp xây lắp thắng cuộc trong đấu thầu đợc chủ đầu t thoả thuận hợp đồng giao thầu. Về nguyên tắc, giá thành hợp đồng chỉ đợc nhỏ hơn hoặc bằng giá đấu thầu xây lắp. Việc áp dụng 2 loại giá thành trên là yếu tố quan trọng của việc hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế trong xây dựng. Nó sử dụng đợc quan hệ tiền - hàng, tạo sự mềm dẻo nhất định trong quan hệ giữa chủ đầu t đơn vị xây lắp, tạo ra sự chủ động trong việc định gía thành của mình cũng nh trong kinh doanh, thích hợp với cơ chế thị trờng.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp. Giữa chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp có mối quan hệ chặt chẽ với nhau trong quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm. Chi phí biểu hiện mặt hao phí, còn giá thành biểu hiện mặt kết quả của quá trình sản xuất. Đây là hai mặt thống nhất của cùng một quá trình, vì vậy chúng giống nhau về mặt chất. Chi phí sản xuất giá thành sản phẩm đều bao gồm các hao phí về lao động sống lao động vật hoá mà doanh nghiệp xây lắp đã bỏ ra trong quá trình thi công.Tuy nhiên, chi phí sản xuất giá thành sản phẩm lại khác nhau về mặt l-ợng đợc thể hiện qua sơ đồ sau:Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳChi phí sản xuất phát sinh trong kỳB CTổng giá thành sản phẩm D Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ Qua mô hình trên ta thấy: AC = AB + BD - CDHay Tổng giá thành sản phẩm xây lắp = Chi phí sản xuất sản phẩm dở dang đầu kỳ + Chi phí sản xuất phát sinh rong kỳ - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ. Nh vậy nếu sản xuất là tổng hợp những chi phí phát sinh trong một thời kỳ nhất định thì giá thành lại là tổng hợp những chi phí chi ra gắn liền với việc sản xuất hoàn thành một khối lợng công việc xây lắp đã hoàn thành. Giá thành sản phẩm không bao gồm những chi phí cho khối lợng dở dang cuối kỳ, những chi phí không liên quan đến hoạt động sản xuất, những chi phí Nguyễn Thị Nhung Kế toán - K10 - CĐATrờng CĐ Kinh tế KTCNI Báo cáo Tổng hợpđã chi ra nhng chờ phân bổ kỳ sau. Nhng nó lại bao gồm những chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ trớc chuyển sang, những chi phí trích trớc vào giá thành nhng thực tế cha phát sinh những chi phí kỳ trớc chuyển sang phân bổ cho kỳ này. Chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp chỉ thống nhất về lợng trong trờng hợp đối tợng tập hợp chi phí sản xuất đối tợng tính giá thành là công trình , hạng mmục công trình đợc hoàn thành trong kỳ hoặc gía trị khối lợng xây lắp dở dang đầu kỳ cuối kỳ bằng nhau.4. Sự cần thiết nhiệm vụ tổ chức hạch toán chi phi sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp4.1 Sự cần thiết Tổ chức kế toán đúng, hợp lý chi phí sản xuất xây lắp vầ tính đúng, tính đủ giá thành công trình có ý nghĩa rất lớn trong công tác quản lý chi phí, giá thành xây dựng, trong việc kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của chi phí phát sinh ở doanh nghiệp nói chung ở các tổ đội xây dựng nói riêng. Với chức năng là ghi chép, tính toán, phản ánh giám đốc thờng xuyên liên tục sự biến độngcủa vật t, tài sản, tiền vốn, kế toán sử dụng thớc đo hiện vật cả thớc đo giá trị để quản lý chi phí.Thông qua số liệu do kế toán tập hợp chi phí, tính giá thành, ngời quản lý doanh nghiệp biết đợc chi phí giá thành thực tế của công trình, hạng mục công trình của sản xuất kinh doanh. Qua đó có thể phân tích, tình hình thực hiện kế hoạch sản phẩm, tình hình sử dụng lao động, vật t, vốn tiết kiệm hay lãng phí để từ đó có biện pháp hạ giá thành, đa ra những quyết định phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hạ giá thành mà vẫn đảm bảo chất lợng là điều kiện quan trọng để doanh nghiệp kinh doanh đợc trên thị trờng. Việc phân tích đúng đắn kết quả hoật động sản xuất kinh doanh chỉ có thể dựa trên giá thành sản phẩm chính xác.Về phần mình giá thành lại chịu ảnh hởng của kết quả tổng hợp chi phí sản xuất xây lắp. Do vậy, tổ chức tốt công tác kế toán chi phí sản xuất tính sản phẩm xây lắp để xác định nội dung, phạm vi chi phí cấu thành trong giá thành cũng nh lợng giá trị các yếu tố chi phí đã dịch chuyển vào sản phẩm hoàn thành là yêu cầu cấp bách trong nền kinh tế thị trờng. Tính đúng, tính đủ giá thành sản phẩm là tiền đề để xác định kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tránh tình trạng lãi giả, lỗ thật nh một số năm trớc đây, khi nền kinh tế đang trong thời kế hoạch hoá tập trung. Các doanh nghiệp hoạt dộng theo chỉ tiêu pháp lệnh, vật t, tiền vốn do cấp trên cấp, giá thành là giá thành kế hoạch định sẵn. Vì vậy, công tác tập hợp chi phí tính giá thành chỉ mang tính hình thức. Chuyển sang cơ chế thị trờng, các doanh nghiệp đợc chủ động hành động theo phơng hớng riêng tự phải chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của mình. Để có thể cạnh tranh đợc trên thị trờng, công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm còn phải thực hiện đúng theo quy luật khách quan.Nguyễn Thị Nhung Kế toán - K10 - CĐTrờng CĐ Kinh tế KTCNI Báo cáo Tổng hợpNh vậy, kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm là phần không thẻ thiếu đợc khi thực hiện chế độ hạch toán kế toán, hơn nữa nó có ý nghĩa to lớn chi phối chất lợng công tác kế toán trong toàn doanh nghiệp.4.2 Nhiệm vụ:Để phát huy hết vai trò của mình, việc tổ chức hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp phải đạt đợc những yêu cầu sau:- Phản ánh kịp thời, chính xác toàn bộ chi phí sản xuất trong quá trình sản xuất.- Phân bổ hợp lý các chi phí sản xuất theo từng khoản mục vào các đối tợng tập hợp chi phí.- Kiểm tra tình hình định mức về các chi phí vật liệu, lao động, sử dụng máy: kiểm tra dự toán chi phí gián tiếp, phát hiện kịp thời các khoản mục hao phí chênh lệch ngoài định mức, ngoài kế hoạch đề ra các biện pháp ngăn ngừa kịp thời.- Kiểm tra việc thực hiện giá thành theo từng khoản mục chi phí, theo từng công trình hạng mục công trình, vạch ra các khả năng tiềm tàng đề ra biện pháp hạ giá thành sản phẩm.- Thông qua ghi chép, phản ánh, tính toán để đánh giá đúng hiệu quả sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp, lập báo cáo kế toán chi phí sản xuất lập giá thành theo quy địng của cơ quan chủ quản cấp trên.Để đạt đợc các yêu cầu trên, hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lăp có nhiệm vụ:- Xác định đúng đối tợng tập hợp chi phí, lựa chọn phơng pháp tập hợp chi phí sản xuất phân bố chi phí sản xuất thích hợp.- Xác định đúng đối tợng tính toán giá thành lựa chọn phơng pháp tính giá thành thích hợp.- Xây dựng quy tắc tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Quy định trình tự công việc, phân bố chi phí cho từng đối tợng, từng sản phẩm chi tiết.5. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắpChi phí sản xuất của đơn vị xây lắp gồm nhiều loại tính chất nội dung kinh tế khác nhau. Nên việc hạch toán chi phí sản xuất phải đợc tiến hành theo một trình tự hợp lý, khoa học mới có thể tính giá thánh một cách chính xác kịp thời.Trình tự hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành là thứ tự công việc cần tiến hành tập hợp chi phí sản xuất để phục vụ cho việc tính giá thành kịp thời theo đặc điểm của từng nghành.Trình tự hạch toán chi phí tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp đợc thực hiện qua các bớc:Bớc 1: Tập hợp các chi phí cơ bản có liên quan trực tiếp cho từng công trình, hạng mục công trình.Nguyễn Thị Nhung Kế toán - K10 - CĐ[...]... theo dự toán Chi phí khối lượng xây lắp dở dang cuối kỳ theo dự ttoán 3 Tổng hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm hoàn thành trong doanh nghiệp xây lắp Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm thờng đợc tiến hành lúc cuối tháng trên cơ sở các bảng tính toán phân bổ CPNVLTT, CPNCTT, CPsử dụng máy thi công CPSX cho các đối tợng tập hợp chi phí đã xác định Việc tổng hợp chi... hoàn thành đợc xác định kết quả chuyển về phòng kế toán làm căn cứ tính lơng - Tính lơng, trả lơng tổng hợp phân bổ tiền lơng: Hàng tháng căn cứ vào bảng chấm công, hợp đồng giao khoán các chứng từ khác có liên quan để lập bảng thanh toán lơngvà kiểm tra việc thanh toán lơng cho công nhân viên, bảng thanh toán tiền lơng đợc lập hàng tháng theo từng đội sản xuất, bộ phận thi công các phòng... cứ vào phơng tiện tính toán áp dụng trong kế toán đặc biệt máy tính Xác định đối tợng hạch toán chi phí cộng là việc đầu tiên quan trọng của tổ chức hạch toán qua trình sản xuất Việc xác định đúng đối tợng hạch toán chi phí , phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh của đơn vị có ý nghĩa rất lớn, giúp kế toán chi phí tổ chức hợp lý từ khâu ghi chép ban đầu, tổng hợp số liệu, tổ chức tài khoản và. .. tài chính Các doanh nghiệp xây lắp bắt buộc phải mở đầy đủ các sổ, ghi chép quản lý, bảo quản lu trữ sổ kế toán theo đúng quy định của chế độ kế toán Doanh nghiệp phải căn cứ vào quy mô, đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh, yêu cầu trình độ quản lý, trình độ nghiệp vụ của chế độ kế toán, điều kiện trang bị kỹ thuật tính toán để lựa chọn một hình thức sổ kế toán phù hợp nhất thiết phải tuân thủ... của hình thức sổ kế toán đó Các doanh nghiệp xây lắp có thể áp dụng 1 trong 4 hình thức sổ kế toán sau: - Hình thức kế toán nhật chung - Hình thức sổ kế toánnhật sổ cái - Hình thức sổ kế toán chứng từ ghi sổ - Hình thức sổ kế toán Nhật chứng từ * Hình thức sổ kế toán nhật chung: Đặc trng cơ bản của hình thức Nhật chung là tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều đợc ghi vào sổ nhật ký... phải có sự kết hợp chặt chẽ với bộ phận kỹ thuật, tổ chức lao động để xác định mức độ hoàn thành của khối lơng xây lắp dở dang Việc tính giá sản phẩm dở dang trongxây dựng cơ bản phụ thuộc vào phơng thức thanh toán, khối lợng xây lắp hoàn thành giữa ngời nhận thầu ngời giao thầu Nếu quy định thanh toán sản phẩp xây dựng sau khi hoàn thành toàn bộ thì sản phẩm dở dang là phần khối lợng xây lắp cha... 622 ,627, 623 nh trờng hợp khai thờng xuyên Riêng trờng hợp hạch toán hàng tồn kho, kế toán tập hợp trên Tk 611- mua hàng, sau đó kết chuyển sang TK 621 để tổng hợp chi phí sản xuất, kế toán sử dụng TK 631- giá thành sản xuất Nội dung kết cấu TK 611: Bên nợ: + Kết chuyển giá thực tế vật liệu tồn kho, hàng đi đờng đầu kỳ + Giá thực tế vật liệu nhập trong kỳ Bên có: + Kết chuyển giá thực tế... tính giá thành Nh vậy, kỳ tính giá thành có thể không phù hợp với kỳ báo cào T C mà phù hợp với chu kỳ sản xuất sản phẩm Do đó ,việc phản ánh giảm sát kiểm tra của kế toán đối với tình hình thực hiện kế hoạch chỉ phát huy đầy đủ tác dụng khi chu kỳ sản xuất sản phẩm đã kết thúc 1.2 Phơng pháp tính giá thành Nguyễn Thị Nhung Kế toán - K10 - CĐ Trờng CĐ Kinh tế KTCNI Báo cáo Tổng hợp phơng pháp tính. .. hình nhận tạm ứng quyết toán khối lợng xây lắp nội bộ với đơn vị giao khoán Kế toán tại đơn vị nhận khoán có trách nhiệm tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp qua các TK 621, 622, 627 TK 154 TK621 Sơ TK621 đồ 1.13-Hạch toán tổngTK1541 phí sản xuất tính giá thành sản hợp chi phẩm xây lắp tại đơ vị nhận khoán K/C chi phí NVL K/C giá thành trực tiếp SPXL TK336 TK622 K/C... toán riêng) Ngoài ra trên cơ sở xác định chi phí Nguyễn Thị Nhung Kế toán - K10 - CĐ Trờng CĐ Kinh tế KTCNI Báo cáo Tổng hợp giao khoán chi phí ở đơn vị nhận khoán, kế toán ở từng đơn vị xác định tài khoản để tập hợp chi phí 3 Phơng pháp kế toán tại đơn vị giao khoán: 3.1 Trờng hợp đơn vị nhận khoán nội bộ không tổ chức bộ chức bộ máy kế toán riêng Đơn vị giao khoán sử dụng tài khoản :141- tạm ứng (đợc . phẩm tại công ty Phát triển kỹ thuật xây dựng. Chơng III: Nhận xét, đánh giá và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính. của kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm trong các đơn vị xây lắp nên em đã chọn đề tài: " Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán tập hợp CPSX và tính GTSP tại Cty Phát triển kỹ thuật xây dựng, Kế toán tập hợp CPSX và tính GTSP tại Cty Phát triển kỹ thuật xây dựng, Kế toán tập hợp CPSX và tính GTSP tại Cty Phát triển kỹ thuật xây dựng, Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp, Đối tợng và phơng pháp tính giá thành Đối tợng tính giá thành, Tổ chức công tác kế toán của công ty: 1 Tổ chức bộ máy kế toán

Từ khóa liên quan