Bài soạn BB KIEM TRA TRUONG CHUAN QUOC GIA

9 260 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2013, 12:11

UBND HUYỆN CÀNG LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GD & ĐT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA ********* Trường tiểu học . Số điện thoại : Xã Huyện Tỉnh I.TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ : 1. Thực hiện các nhiệm vụ quản lý : - Xây dựng kế hoạch và các biện pháp tổ chức thực hiện : - Thực hiện chương trình giảng dạy theo qui đònh : - Quản lý và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất : - Thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ , sổ sách : - Thực hiện chế độ thu chi hợp lý , đảm bảo nguyên tắc tài chính : - Sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý : - Thực hiện công tác quản lý một cách sáng tạo : - Thực hiện công bằng , dân chủ , công khai trong quá trình quản lý : 1 - Tổ chức cho GV được học tập bồi dưỡng ít nhất 50 tiết / năm học : . 2. Hiệu trưởng – Phó hiệu trưởng : - Trình độ đào tạo của Hiệu trưởng : P.HT: .P.HT: - Số năm giảng dạy của HT : .P.HT : .P.HT : . - Số năm công tác của HT : .P.HT : .P.HT : . - Đã được tập huấn về chính trò , nghiệp vụ quản lý trường học : - Nắm chắc nội dung , chương trình , kế hoạch của các môn học : - Năng lực tổ chức , quản lý trường học : - Có phẩm chất đạo đức tốt , có lập trường , tư tưởng vững vàng : 3. Các tổ chức , đoàn thể và hội đồng trong trường : - Số đảng viên :……… .Đoàn viên : …………… - Các hoạt động của chi bộ đảng , đoàn , đội , công đoàn . các hội đồng tư vấn . tổ chuyên môn đạt hiệu quả và đóng góp cụ thể vào việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục: 4. Quán triệt sự lãnh đạo của Đảng , chính quyền : - Chấp hành tốt các Nghò quyết Đảng : - Tham mưu với cấp bộ đảng , chính quyền đòa phương về các hoạt động giáo dục : 2 - Chấp hành sự chỉ đạo về chuyên môn của PGD & ĐT: ĐÁNH GIÁ TIÊU CHUẨN 1 : Chưa đạt : - Đạt : II.ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN : 1. Số lượng và trình độ đào tạo : - Tổng số giáo viên : …………………………………… . Số GV đạt chuẩn : ………………… .Số GV trên chuẩn :………………… . - Tỉ lệ GV / lớp :………………… / - Số GV thể dục :………………… m nhạc :………………… .Mó thuật : ………………… Ngoại ngữ :………………… . - Số Gv dạy các môn Thể dục , Âm nhạc , Mó thuật , Ngoại ngữ có chứng chỉ sư phạm :………………… 2. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ : - Số GV đạt danh hiệu GV dạy giỏi cấp huyện trở lên :………………… Tỉ lệ : ………………… - Số GV đạt danh hiệu GV dạy giỏi cấp trường :………………… Tỉ lệ : ………………… - Số GV yếu kém về chuyên môn :………………… - GV có sáng tạo , sử dụng linh hoạt nhiều PPGD : - Mỗi giáo viên có ít nhất 1 báo cáo cải tiến đổi mới PPDH trong một năm học : - Sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy : 3. Hoạt động chuyên môn : - Giáo viên chuẩnbài chu đáo trước khi lên lớp : - Các tổ chuyên môn tổ chức dự giờ, thăm lớp , kiểm tra theo dõi đánh giá xếp loại HS : 3 - Tổ chức các hoạt động trao đổi chuyên môn,sinh hoạt chuyên đề,tham quan học tập : 4. Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng : - Kế hoạch bồi dưỡng để tất cả giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn : - Thực hiên chương trình bồi dưỡng thường xuyên , giáo viên tự bồi dưỡng : ĐÁNH GIÁ TIÊU CHUẨN 2 : Chưa đạt : - Đạt : III.CƠ SỞ VẬT CHẤT ,TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC : 1.Khuôn viên , sân chơi bãi tập : - Diện tích trường :………………… m 2 , Đạt :………………… m 2 / HS. - Diện tích sân chơi :………………… m 2 , Đạt :………………… m 2 / HS. - Diện tích khu TDTT ( nhà đa năng ) :………………… m 2 , Đạt : ………………… m 2 / HS. 2. Phòng học , phòng chức năng , thư viện : - Số lớp học :………………… ,Số phòng học :………………… .Số học sinh: ………………… Tỷ lệ HS / lớp:………………… - Diện tích phòng học :………………… m 2 , Đạt :………………… m 2 / HS. - Diện tích thư viện :………………… m 2 , phòng đọc cho HS:………………… . m 2 , cho GV:………………… m 2 . - Có đủ các phòng chức năng theo qui đònh : - Có các phòng riêng biệt để dạy môn m nhạc , Mó thuật và tin học : - Có nhật ký hoạt động của các phòng chức năng và thư viện : 4 - Có phòng dạy riêng cho học sinh có khó khăn đặc biệt : - Phòng học có trang bò tủ đựng hồ sơ và ĐDDH : - Nhà trường có máy tính , máy photocoppy : - Nhà trường có phòng lưu trữ hồ sơ tài liệu chung : 3. Phương tiện , thiết bò giáo dục : - Số bàn ghế cho HS :………………… Trong đó , loại bàn học sinh có 2 chỗ ngồi : - Số lớp có đủ bàn , ghế , bảng , hệ thống chiếu sáng đúng quy cách : - Được trang bò đầy đủ các loại thiết bò giáo dục theo danh mục tối thiểu do Bộ quy đònh : - Số bảng chống lóa : . 4.Điều kiện vệ sinh : - Trường đặt nơi yên tónh , cao ráo , thoáng mát , thuận tiện cho học sinh đi học : 5 - Trường đảm bảo các yêu cầu vệ sinh , có nguồn nước sạch : - Có khu vệ sinh riêng cho giáo viên và học sinh : - Không có hàng quán , nhà ở trong nhà trường : ĐÁNH GIÁ TIÊU CHUẨN3 : Chưa đạt : - Đạt : IV.THỰC HIỆN XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC : - Phối hợp tổ chức Đại hội giáo dục cấp cơ sở : - Ban đại diện CMHS phối hợp hoạt động có hiệu quả với nhà trường : - Tổ chức tuyên truyền , huy động sự cộng đồng tham gia của nhiều nguồn lực xã hội : 6 - Huy động sự tham gia của cộng đồng trong bảo vệ , bảo dưỡng CSVC : - Công khai các nguồn thu của nhà trường : - Có sổ theo dõi và biên bản hàng năm giữa nhà trường và UBND xã về tỉ lệ huy động học sinh đi học đầu năm ( đặc biệt đối với trẻ khuyết tật ) : ĐÁNH GIÁ TIÊU CHUẨN 4 : Chưa đạt : - Đạt : V.CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ CHẤT LƯNG GIÁO DỤC : - Dạy đủ các môn học , dạy đúng chương trình và kế hoạch theo quy đònh : - Số lớp học 2 buổi / ngày : Số học sinh học 2 buổi / ngày : - Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp : - Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi , phụ đạo học sinh yếu : - Tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi đi học : 7 - Tỷ lệ học sinh lên lớp , học sinh bỏ học , học sinh lưu ban ( theo từng khối ) : - Tỷ lệ hoàn thành chương trình tiểu học : - Hiệu quả đào tạo : - Tổ chức giáo dục hòa nhập cho trẻ em khuyết tật trên đòa bàn : - Lưu trữ các bài kiểm tra trong 2 năm học gần nhất : - Lưu trữ đầy đủ các bài kiểm tra học kỳ của học sinh : - Lưu trữ đầy đủ các bài kiểm tra thường xuyên của học sinh khuyết tật : - Thực trạng đổi mới PPGD và đánh giá học sinh : 8 - Tỉ lệ học sinh đạt danh hiệu HS giỏi , học sinh tiên tiến : ĐÁNH GIÁ TIÊU CHUẨN 5 : Chưa đạt : - Đạt : VI.KẾT LUẬN CHUNG : Nhà trường chưa đạt / đạt các tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia mức độ : ĐẠI DIỆN NHÀ TRƯỜNG . ngày tháng năm ( Ký tên , đóng dấu ) ĐẠI DIỆN PHÒNG GD & ĐT ( Ký tên , đóng dấu ) 9 . Lưu trữ các bài kiểm tra trong 2 năm học gần nhất : - Lưu trữ đầy đủ các bài kiểm tra học kỳ của học sinh : - Lưu trữ đầy đủ các bài kiểm tra thường xuyên. bò bài chu đáo trước khi lên lớp : - Các tổ chuyên môn tổ chức dự giờ, thăm lớp , kiểm tra theo dõi đánh giá xếp loại HS : 3 - Tổ chức các hoạt động trao
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn BB KIEM TRA TRUONG CHUAN QUOC GIA, Bài soạn BB KIEM TRA TRUONG CHUAN QUOC GIA, Bài soạn BB KIEM TRA TRUONG CHUAN QUOC GIA