CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHỌN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA HỌC SINH THPT TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG

19 9 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2021, 17:14

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT KHOA KINH TẾ - - BÀI TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHỌN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA HỌC SINH PHỔ THƠNG TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG GVHD : TS.Nguyễn Thế Mẫn Môn : Phương pháp nghiên cứu khoa học SVTH : Nguyễn Thị Thanh Thảo 2023402011062 Đỗ Hà Thủy Ngân 2023402010761 Lớp : D20TCNH09 Bình Dương, ngày 04 tháng 05 năm 2021 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT KHOA ĐÀO TẠO KIẾN THỨC CHUNG PHIẾU CHẤM ĐIỂM TIỂU LUẬN Tên học phần: KTCN001 Học kỳ: Năm học:2020-2021 Họ tên sinh viên: Nguyễn Thị Thanh Thảo (2023402011062) Đỗ Hà Thủy Ngân (2023402010761) Lớp: D20TCNH09 TT Nội dung Tên đề tài Tên đề tài đọng , xúc tích, câu từ chặt chẽ, khoa học 0.5 Đối tượng 0.5 Phạm vi 0.5 Khách thể nghiên cứu 0.5 Bối cảnh; Lý luận; Thực tiễn Lí phải nêu tầm quan trọng, ý Lí chọn đề tài nghĩa vấn đề, tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên Đúng động từ, nội dung đề tài hướng đến cứu Câu hỏi nghiên Đặt câu hỏi cứu giải thuyết nghiên cứu Giả thuyết nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 0.5 1.0 0.5 0.25 0.25 Nội dung 0.75 0.25 Liệt kê 0.5 1.0 Nêu cách thực 0.5 Tổng quan tài liệu: luận giải cơng trình làm được, đề tài Lịch sử nghiên nghiên cứu hay nghiên cứu chưa sâu, nội dung chưa làm cứu vấn đề rõ,… 1.0 0.25 Phạm vi nghiên Thời gian cứu Chủ thể 2.0 0.5 Đối tượng nghiên Cụ thể, rõ ràng cứu Không gian 10 Điểm tối đa Tiêu chí Bố cục rõ ràng, dàn ý đầy đủ, chia thành chương, phần, mục,… Tài liệu tham khảo tài liệu trở lên, trích dẫn theo quy định hành Tổng số: 1.5 1.0 1.0 10 Điểm trung bình Cán bợ chấm kiểm tra CBCKT MỤC LỤC TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 3.1 Mục tiêu tổng quát: 3.2 Mục tiêu cụ thể: CÂU HỎI NGHIÊN CỨU CÁC GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 6 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 6.1 Đối tượng nghiên cứu: 6.2 Phạm vi nghiên cứu: 7 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 7.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu: 7.2 Phương pháp nghiên cứu vấn: 8 TỔNG QUAN CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU I Cơ sở lý thuyết ii Thực trạng chọn trường ĐH – CĐ học sinh thpt địa bàn tỉnh Bình Dương 13 iii Thực trạng chọn trường ĐH – CĐ tỉnh Bình Dương 15 iv Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến định chọn trường ĐH – CĐ học sinh THPT địa bàn tỉnh Bình Dương 15 v Kết luận 17 TÀI LIỆU THAM KHẢO 19 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI Nghiên cứu nhằm xác định đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn trường đại học học sinh phổ thơng Việt Nam nói chung tỉnh Bình Dương nói riêng Phương pháp vấn cấu trúc bảng hỏi sử dụng để thu thập liệu từ sinh viên năm thứ đại học nước, khoảng thời gian từ tháng đến tháng năm 2020 Kết cho thấy có yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn trường đại học học sinh THPT Các yếu tố ảnh hưởng theo thứ tự là: (1) thông tin quảng cáo, (2) danh tiếng việc làm, (3) thân sinh viên, (4) học phí sở hạ tầng Dựa kết thực nghiệm, đề xuất số giải pháp giúp học sinh lựa chọn trường đại học trọng điểm hỗ trợ học sinh trúng tuyển hiệu thời gian tới Từ khóa: hoc sinh cap 3; yếu tố ảnh hưởng; chọn đối thủ; phương pháp vấn cấu trúc LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Học sinh THPT nói chung học sinh lớp 12 nói riêng lứa tuổi bắt đầu bước vào ngưỡng cửa đời Một sống tương lai đầy thú vị hấp dẫn đầy bí ẩn khó khăn chờ đón bạn Tuy nhiên, thực tế nhiều học sinh cuối cấp Việt Nam chưa xác định ngành học trường học Nhiều học sinh chưa có nhìn đắn, tồn diện làm hồ sơ xét tuyển, chọn trường Hoặc sinh viên theo học trường đại học, cao đẳng, trung cấp cảm thấy khơng hài lịng, có phần thiếu xác hối hận định lựa chọn Chọn sai ngành, chọn nhầm trường vấn đề mà nhiều học sinh gặp phải ngã rẽ đời Ở Việt Nam, với xuất ngày nhiều trường đại học, cao đẳng trung cấp, học sinh lớp 12 có nhiều lựa chọn Tuy nhiên, vấn đề khiến học sinh phải đau đầu suy nghĩ nên thi vào trường nào, trường phù hợp với lực, nguyện vọng, kinh tế…Việc cạnh tranh làm cho trường đại học gặp phải tình trạng khó khăn tuyển sinh Theo thống kê, năm 2019 có khoảng 400.000 thí sinh đăng ký vào hệ cao đẳng tổng số gần 900.000 thí sinh dự thi THPT quốc gia Thêm khoảng 500 nghìn học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông không vào đại học, cao đẳng Điều cho thấy xu hướng học tập sinh viên thay đổi so với trước đây, dẫn đến nhiều trường đại học không tuyển đủ tiêu Làm để định hướng cho học sinh nhận thức tầm quan trọng việc chọn trường, chuyên ngành trở nên cần thiết hết Ngoài ra, giới Việt Nam trải qua ảnh hưởng tiêu cực chưa có dịch COVID-19 (bắt nguồn từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc từ đầu tháng năm 2020) Tính đến ngày 21/4/2020, giới có 2,4 triệu người mắc bệnh, 170.000 người tử vong Riêng Việt Nam có 268 người mắc bệnh chưa có tử vong Mặc dù dịch bệnh kiểm soát tốt Việt Nam trường đại học tiếp tục đóng cửa, hoạt động học tập giảng dạy chưa trở lại bình thường Vì vậy, cơng tác tuyển sinh trường với mục tiêu thu hút học sinh trường đặc biệt quan tâm Không kể Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh bao gồm sáu trường đại học thành viên với 2/3 diện tích nằm địa bàn Bình Dương, tỉnh Bình Dương có tám trường đại học là: Trường Đại học Thủ Dầu Một, Trường Đại học Bình Dương, Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương, Trường Đại học Quốc tế Miền Đông, Trường Đại học Ngô Quyền (Trường Sĩ Quan Công Binh), Trường Đại học Việt Đức, Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh (cơ sở Bình Dương), Trường Đại học Thủy Lợi (cơ sở Bình Dương) Nhưng có nhiều học sinh trung học phổ thơng tỉnh Bình Dương lựa chọn đăng kí học trường đại học cao đẳng TPHCM thay trường địa bàn tỉnh Ngồi ra, có học sinh từ tỉnh khác di chuyển Bình Dương học đại học cao đẳng chiếm phần nhỏ Vì vậy, tình hình tuyển sinh trường tỉnh vốn không thuận lợi lại khó Đề tài: “Các yếu tố ảnh hưởng đến định chọn trường đại học học sinh phổ thơng địa bàn tỉnh Bình Dương” nhằm nhận diện đánh giá yếu tố ảnh hưởng để từ đưa giải pháp giải khó khăn tuyển sinh trường đại học cao đẳng MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 3.1 Mục tiêu tổng quát: - Nghiên cứu ảnh hưởng yếu tố ảnh hưởng đến định chọn trường đại học học sinh trung học phổ thông địa bàn tỉnh Bình Dương 3.2 Mục tiêu cụ thể: - Từ kết đề tài nghiên cứu, đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm giúp công tác tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp nhà trường ngày hiệu quả, làm sở em học sinh THPT lựa chọn trường đại học phù hợp nhà trường thu hút sinh viên cách hiệu CÂU HỎI NGHIÊN CỨU - Những yếu tố ảnh hưởng đến định chọn trường đại học học sinh phổ thông kỳ thi tuyển sinh hàng năm? - Giải pháp giúp em học sinh trung học phổ thông lựa chọn trường, ngành cho mình? - Giải pháp để công tác tuyển sinh trường đại học cao đẳng tỉnh Bình Dương hiệu tương lai? CÁC GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU Dựa nghiên cứu trước có ảnh hưởng đến định chọn trường đại học sinh viên, kết hợp với yếu tố nghiên cứu điển hình Việt Nam, mơ hình nghiên cứu đề xuất dựa năm giả thuyết nghiên cứu gắn với 13 yếu tố đại diện ảnh hưởng đến định chọn trường đại học sinh viên trình bày sau:  Giả thuyết H1: Ý tưởng tham khảo: định hướng người thân, thầy cô bạn bè học sinh việc theo học trường đại học lớn xu hướng chọn trường đại học học sinh cao - Yếu tố 1: Ảnh hưởng / theo quan điểm cha mẹ - Yếu tố 2: Chịu ảnh hưởng / quan điểm giáo viên chủ nhiệm / giáo viên dạy nghề - Yếu tố 3: ý kiến bạn lớp, nhóm bạn chơi chung  Giả thuyết H2: Đặc điểm trường đại học, tốt xu hướng chọn trường đại học cao Bao gồm đặc điểm sau: - Yếu tố 4: Trường đại học cao đẳng danh tiếng cao sinh viên chọn trường nhiều - Yếu tố 5: Cơ hội vào trường đại học sau học sinh cao người khác, xu hướng chọn trường đại học học sinh - Yếu tố 6: Tỷ lệ sinh viên có việc làm lương cao hội việc làm sau tốt nghiệp chuyên ngành trường đại học cao trường khác, sinh viên đại học chọn ngành nhiều - Yếu tố 7: Các trường đại học, cao đẳng có chuyên ngành đa dạng hấp dẫn trường khác học sinh chọn trường nhiều  Giả thuyết H3: Học phí - sở vật chất: phù hợp với sở thích nhu cầu sinh viên xu hướng chọn trường đại học sinh viên cao - Yếu tố 8: Các trường đại học có mức học phí phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình học sinh, học sinh có xu hướng lựa chọn trường đại học nhiều - Yếu tố 9: Cơ sở hạ tầng khang trang, sẽ, thoáng mát, nhiều xanh, ký túc xá đại nằm khn viên trường, sinh viên có xu hướng lựa chọn trường đại học nhiều  Giả thuyết H4: Việc đầu tư quảng cáo - thông tin hấp dẫn, phong phú nhiều phương tiện truyền thơng trường sinh viên dễ dàng tiếp cận tìm hiểu, sinh viên chọn trường - Yếu tố 10: Nhà trường thực quảng cáo cung cấp thông tin đầy đủ chi tiết qua phương tiện truyền thông (website, Facebook, trường THPT, v.v.) - Yếu tố 11: Hoạt động tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp tốt, tham quan nhiều kinh nghiệm, sinh viên đại học truyền đạt nỗ lực sinh viên chọn trường nhiều  Giả thuyết H5: Yếu tố thân sinh viên; - Yếu tố 12: Mức độ phù hợp lĩnh vực với khả sở thích sinh viên cao xu hướng chọn trường đại học sinh viên lớn - Yếu tố 13: Các trường đại học, cao đẳng có điểm xét tuyển thấp khả trúng tuyển cao, thí sinh chọn trường nhiều ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 6.1 Đối tượng nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: Các yếu tố ảnh hưởng đến định chọn trường đại học học sinh phổ thông - Đối tượng khảo sát: học sinh theo học lớp 12 trường trung học phổ thơng địa bàn tỉnh Bình Dương 6.2 Phạm vi nghiên cứu: - Không gian nghiên cứu: Các trường THPT địa bàn tỉnh Bình Dương - Thời gian nghiên cứu: Khảo sát tiến hành năm học 2020 – 2021 - Chủ thể: 37 trường THPT địa bàn tỉnh Bình Dương hạn chế mặt thời gian nghiên cứu nên nghiên cứu tập trung nghiên cứu đối tượng học sinh trường THPT Thành phố Thủ Dầu Một Bình Dương là: Trường Trung & Tiểu học Pétrus-Ký, Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 7.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Tiến hành thu thập tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau: báo, đề tài nghiên cứu tài liệu khác có liên quan Thơng qua phân tích tổng hợp lý thuyết, từ rút kết luận sở lý luận cho đề tài 7.2 Phương pháp nghiên cứu vấn: Dựa giả định hình thành nhóm đối tượng vấn: Học sinh trung học phổ thông trường tư thục học sinh trung học phổ thông trường công lập Cụ thể hơn, nghiên cứu tập trung vào số khu vực học sinh trung học phổ thông học tập Trường Trung & Tiểu học Pétrus-Ký (tư thục), Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (cơng lập) Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương - Đây số câu hỏi vấn đối tượng: (Kinh nghiệm) Định hướng công việc bạn gì? (Kinh nghiệm) Điều khiến bạn u thích lựa chọn cơng việc đó? (Kiến Thức) Bạn hiểu cơng việc tương lai nào? (Lựa chọn) Cha mẹ bạn có ảnh hưởng đến việc định bạn không? (Tùy chọn) Học phí lý để bạn lựa chọn trường? (Kiến Thức) Bạn tìm hiểu thơng tin trường đại học nào? (Kỳ vọng) Bạn mong đợi điều từ ngơi trường mà bạn chọn? (Cảm nhận) Bạn cảm thấy nhận vào trường đại học u thích mình? TỔNG QUAN CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CĨ LIÊN QUAN  PGS.TS Trần Thanh Nam, 2020, “Tư vấn hướng nghiệp”: Vừa qua, PGS.TS Trần Thanh Nam nhóm giảng viên Trường ĐH Giáo dục, ĐHQGHN mắt cẩm nang “Tư vấn hướng nghiệp” dành cho học sinh khối Trung học Phổ thông mùa COVID Cuốn sách mang lại cho bạn học sinh, sinh viên số thông tin công tác hướng nghiệp, dẫn cần thiết việc lựa chọn nghề nghiệp, lập kế hoạch nghề nghiệp cho thân, giới thiệu nguồn tài liệu hữu ích ngành nghề đào tạo nhu cầu thị trường lao động “Hiểu – hiểu nghề - hiểu trường”  Nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng đến định chọn trường đại học HS phổ thông trung học” Trần Văn Quí, Cao Hào Thi – Trường Đại học Bách Khoa thực Kết có yếu tố bao gồm (1) Cơ hội việc làm tương lai, (2) Đặc điểm cố định trường đại học, (3) Bản thân cá nhân HS, (4) Cá nhân có ảnh hưởng đến định HS, (5) Thông tin có sẵn  Nghiên cứu “Các yếu tố tác đợng đến việc chọn trường HS lớp 12 THPT địa bàn tỉnh Tiền Giang” Nguyễn Phương Toàn thực Kết có yếu tố (1) Mức độ đa dạng hấp dẫn ngành đào tạo; (2) Đặc điểm trường đại học; (3) Khả đáp ứng mong đợi sau trường; (4) Nỗ lực giao tiếp trường đại học (5) Danh tiếng trường đại học  Nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng đến việc sinh viên chọn trường” TS Nguyễn Minh Hà, ThS Huỳnh Gia Xuyên, ThS Huỳnh Thị Kim Tuyết Kết có nhân tố tác động đến việc sinh viên chọn trường, bao gồm (1) Nỗ lực nhà trường đưa thông tin đến HS tốt nghiệp THPT, (2) Chất lượng dạy – học, (3) Đặc điểm thân sinh viên, (4) Công việc tương lai, (5) Khả đậu vào trường, (6) Người thân gia đình, (7) Người thân ngồi gia đình  Nghiên cứu: “Các nhân tố ảnh hưởng đến định chọn trường đại học học sinhtrung học phổ thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu” Nguyễn Thị Ánh Hoa, Nguyễn Thị Hồng Hạnh Kết nghiên cứu cho thấy định chọn trường học sinh THPT địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chịu tác động yếu tố: Bản thân cá nhân; Định hướng cá nhân Chương trình đào tạo Trong nhân tố ảnh hưởng đến định chọn trường đại học mà nhóm tác giảđã nghiên cứu nhân tốbản thân cá nhân nhân tố có tác động mạnh NỘI DUNG NGHIÊN CỨU I Cơ sở lý thuyết Việc định lựa chọn trường ĐH – CĐ 1.1 Khái niệm trường ĐH – CĐ tuyển sinh ĐH – CĐ Trường Đại học sở giáo dục đào tạo bậc đại học Trường đào tạo trình độ đại học từ năm đến năm tuỳ theo ngành nghề đào tạo người có tốt nghiệp phổ thơng trung học tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp; từ đến năm người có tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Trường Cao đẳng đơn vị sở Giáo dục- đào tạo bậc cao đẳng Trường đào tạo trình độ cao đẳng thực năm người có tốt nghiệp trung học phổ thông tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp Kỳ thi tuyển sinh ĐH – CĐ là kì thi chung nhằm mục đích lấy đầu vào cho trường đại học cao đẳng Việt Nam Kì thi Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức năm, sau kì thi tốt nghiệp trung học phổ thơng khoảng tháng Tất thí sinh phải có điểm thi cao điểm sàn Bộ GDĐT ban hành đủ tiêu chuẩn xét vào trường ĐH – CĐ 1.2 Các ngành nghề đào tạo Dựa vào định thông tư Bộ giáo dục đào tạo, ngành học trường đại học thuộc khối ngành sau: Khối ngành khoa học tự nhiên Khối ngành khoa học xã hội nhân văn Khối ngành Kinh tế- Quản trị kinh doanh Khối ngành Kỹ thuật- công nghệ Khối ngành Sư phạm Khối ngành Y dược Khối ngành Nông - Lâm - Thủy sản Khối ngành Nghệ thuật –Thể dục thể thao Khối ngành Khoa học an ninh 1.3 Quá trình định chọn trường, chọn ngành học sinh THPT Theo nghiên cứu Kotler Fox đề xuất mơ hình tổng qt thể bước tiến hành để định phức tạp [21], bao gồm bước: Nảy sinh nhu cầu -> Thu thập thông tin -> Đánh giá lựa chọn thay -> Quyết định -> Thực định > Đánh giá lại Cụ thể, để định phức tạp chọn trường thi ĐH – CĐ, học sinh phải trải qua tiến trình: + Học sinh có nguyện vọng học ĐH – CĐ sau tốt nghiệp THPT + Sau tìm hiểu thơng tin trường: giai đoạn học sinh chịu ảnh hưởng gia đình, bạn bè, nguyện vọng cá nhân thành tích học tập Ở giai đoạn này, học sinh thiết lập cho danh sách trường tiềm dựa tham khảo ý kiến cá nhân có ảnh hưởng từ đặc điểm cá nhân + Đánh giá lựa chọn: học sinh đánh giá dựa yếu tố chi phí học tập, đặc điểm trường ĐH… + Quyết định: dựa đánh giá có sẵn, học sinh đưa định + Thực định: nộp đơn xin nhập học + Đánh giá lại: sau có chấp nhận trường so sánh lựa chọn đăng ký học trường phù hợp Mơ hình lý thuyết đề tài Tóm tắt: Dựa 12 nhóm nhân tố ảnh hưởng đến định chọn trường đại học sinh viên, mô hình nghiên cứu đề xuất với giả thuyết Trong định lượng đọ biến có ảnh hưởng trực tiếp đến biến phụ thuộc lựa chọn trường đại học sinh viên Ngoài ra, cần xem xét số yếu tố bên đặc điểm gia đình, vị trí địa lý, giới tính, biến định tính ảnh hưởng gián tiếp đến mối quan hệ ranh giới độc lập phụ thuộc vào mơ hình Chịu ảnh hưởng từ cha mẹ Ý tưởng tham khảo Chịu ảnh hưởng từ thầy cô giáo Ý kiến bạn bè lớp Uy tín thương hiệu cao Đặc điểm Cơ hội cao để học tập tương lai trường đại học Công việc lương cao Chuyên ngành đa dạng hấp dẫn Các yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn trường đại học Học phí - sở vật chất Mức phí phù hợp với điều kiện kinh tế Cơ sở hạ tầng khang trang Quảng cáo - thông tin Quảng cáo hấp dẫn nhiều phương tiện kênh truyền hình Hoạt động tư vấn tuyển sinh; Hướng nghiệp tốt Nhân tố thân học sinh Mức độ liên quan trường khả sở thích học sinh Ghi danh trường đại học có mức điểm tương đương với điểm thi sinh viên II Thực trạng chọn trường ĐH – CĐ học sinh THPT địa bàn tỉnh Bình Dương Về tỉnh Bình Dương 1.1 Điều kiện tự nhiên Bình Dương tỉnh nằm vị trí chuyển tiếp sườn phía nam dãy Trường Sơn, nối nam Trường Sơn với tỉnh đồng sông Cửu Long, tỉnh bình ngun có địa hình lượn sóng từ cao xuống thấp dần từ 10m đến 15m so với mặt biển Địa hình tương đối phẳng, thấp dần từ bắc xuống nam Khí hậu Bình Dương chế độ khí hậu khu vực miền Đơng Nam Bộ, nắng nóng mưa nhiều, độ ẩm cao Đặc biệt Bình Dương khơng có bão, mà bị ảnh hương bão gần Nhiệt độ trung bình hàng năm Bình Dương từ 26 °C–27 °C Bình Dương có ba sơng lớn, nhiều rạch địa bàn ven sông nhiều suối nhỏ khác Về hệ thống giao thơng đường thủy, Bình Dương nằm ba sông lớn, sông Sài Gịn Bình Dương nối với cảng lớn phía nam giao lưu hàng hóa với tỉnh Đồng sơng Cửu Long Do đặc điểm khí hậu nhiệt đới ẩm đất đai màu mỡ, nên rừng Bình Dương xưa đa dạng phong phú nhiều chủng lồi Rừng Bình Dương cịn cung cấp nhiều loại dược liệu làm thuốc chữa bệnh, thực phẩm nhiều lồi động vật, có loài động vật quý Cùng với giá trị q giá tài ngun rừng, Bình Dương cịn vùng đất thiên nhiên ưu đãi chứa đựng nhiều loại khoáng sản phong phú tiềm ẩn lịng đất Đó nơi để ngành nghề truyền thống Bình Dương sớm hình thành gốm sứ, điêu khắc, mộc, sơn mài, Với tốc độ thị hóa ngày tăng Bình Dương, mơi trường Bình Dương bị nhiễm trầm trọng Bình Dương có lượng nước thải lớn ô nhiễm Tổng lượng nước thải ngày Bình Dương khoảng 190.000 m3 có tới 1/3 nước thải công nghiệp Môi trường nước tiếp nhận nguồn nước hồ, kênh, mương sông gây nên tình trạng nhiễm phải thơng cống nghẹt Bình Dương Hầu hết sở xả nước thải xuống sơng nước thành phố Sự hình thành khu thị, KCN, cụm sản xuất với q trình khai thác khống sản với quy mô lớn làm biến đổi bề mặt địa hình khu vực, làm thay đổi điều kiện tự nhiên Bình Dương 1.2 Dân số Tính đến ngày tháng năm 2019, tồn tỉnh có 2.455.865 người, mật độ dân số 911 người/km² Trong dân số nam đạt 1.234.739 người (chiếm 50,28%), dân số nữ đạt 1.221.126 người (chiếm 49,72%) Tỷ lệ tăng tự nhiên dân số phân theo địa phương tăng 4,93 ‰ Trong dân số sống thành thị đạt 1.961.518 người, chiếm 79,87% dân số toàn tỉnh, dân số sống nông thôn đạt 494.347 người, chiếm 20,13% dân số Trên địa bàn Bình Dương có khoảng 15 dân tộc, đơng người Kinh sau người Hoa, người Khmer, Bình Dương tỉnh có tỷ lệ thị hóa cao nước với tỷ lệ 82% (tính đến năm 2020) 1.3 Tình hình kinh tế, xã hợi Những năm qua kinh tế Bình Dương có bước phát triển vượt bậc, sở hạ tầng trọng đầu tư phát triển, đời sông người dân không ngừng nâng cao Bình Dương địa phương động kinh tế, thu hút đầu tư nước Năm 2019, tình hình sản xuất cơng nghiệp tiếp tục phát triển, chuyển dịch nội ngành theo hướng tích cực; cơng nghiệp chế biến, chế tạo đóng vai trị quan trọng ngành; số ngành công nghiệp chủ lực tỉnh (gỗ, dày dép, dệt may, điện tử, linh kiện, ) có quy mơ lớn, lực cạnh tranh, đạt giá trị xuất cao Có 1.261 doanh nghiệp sản xuất cơng nghiệp vào hoạt động góp phần đưa sô phát triển công nghiệp tăng 9,86% Theo thống kê năm 2019, Tổng sản phẩm kinh tế địa bàn tỉnh Bình Dương (GRDP) tăng 9,5% Cơ cấu kinh tế công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp với tỷ trọng tương ứng 66,8% - 30,6% - 2,6% Thu nhập bình quân đầu người đạt 146,9 triệu đồng/năm 1.4 Tình hình văn hố, giáo dục Về văn hố: Bình Dương có làng nghề truyền thống, điêu khắc gỗ, làm đồ gốm tranh sơn mài Từ xa xưa sản phẩm gốm mỹ nghệ, sơn mài điêu khắc Bình Dương tham gia hội chợ quốc tế, đồng thời xuất sang Pháp nhiều nước khu vực Bình Dương tuyên truyền, cổ động tổ chức hoạt động biểu diễn nghệ thuật chào mừng năm ngày Lễ, kỷ niệm lớn đất nước, kiện trị địa phương diễn sơi nổi, rộng khắp; thiết chế văn hóa, thể thao di tích từ cấp tỉnh đến sở tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng, tu bổ khai thác phát huy; công tác tổ chức quản lý lễ hội thực đảm bảo chu đáo, quy định, nhiều ý nghĩa cộng đồng, dư luận xã hội đồng tình hưởng ứng Về giáo dục: Tính vào thời điểm cuối tháng 11 năm 2019, địa bàn tồn tỉnh có khoảng 180 nhà trẻ - mầm non - mẫu giáo, 136 trường tiểu học, 67 trường trung học sở, 35 trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường đại học cao đẳng Theo số liệu sơ ngành Giáo dục Đào tạo, tổng số học sinh cấp học từ mầm non đến trung học phổ thơng tồn tỉnh năm học 2019-2020 có 493.347 học sinh, tăng thêm 34.933 học sinh (tăng 7%) so với năm học trước, số học sinh tăng học (tuyển sinh vào lớp 1) 8.926, chủ yếu Thuận An (2.788), thị xã Bến Cát (2.695) Một số địa phương vượt quy định số học sinh cấp tiểu học (35 học sinh/lớp) thị xã Bến Cát (trung bình 48 học sinh/lớp), Dĩ An (trung bình 47 học sinh/lớp), Thuận An (trung bình 46 học sinh/lớp) III Thực trạng chọn trường ĐH – CĐ tỉnh Bình Dương Công tác hướng nghiệp trường THPT tỉnh Bình Dương năm gần có nhiều cố gắng, song cịn nhiều hạn chế, đặc biệt công tác quản lý giáo dục hướng nghiệp THPT chưa hiệu Nguyên nhân cán quản lý chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng cơng tác giáo dục hướng nghiệp, chưa có biện pháp quản lý hướng nghiệp THPT phù hợp với quy luật khách quan Một số trường phổ thơng có điều kiện đưa học sinh tham quan trường đại học hay tổ chức buổi tư vấn hướng nghiệp Một số trường không đủ điều kiện hay tình hình khó khăn bùng dịch Covid tổ chức tham quan hay tư vấn hướng nghiệp học sinh chọn trường dựa theo thơng tin tìm hiểu qua Internet Nhưng thông tin Internet nhiều trường ĐH – CĐ thuộc tỉnh Bình Dương cịn nhiều hạn chế, nhiều bạn học sinh THPT biết đến số trường ĐH – CĐ tiếng như: Trường ĐH Thủ Dầu Một, Trường ĐH Bình Dương, Trường ĐH KTKT Bình Dương…Đây nguyên nhân làm cho đa số học sinh THPT tỉnh Bình Dương đăng kí học trường ĐH CĐ tỉnh chiếm tỉ lệ thấp, đa số bạn đăng kí trường ĐH – CĐ tiếng TP Hồ Chí Minh Điều làm cho tỉ lệ học sinh THPT đậu ĐH – CĐ thấp đăng kí trường khơng phù hợp khả yêu thích IV Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến định chọn trường ĐH – CĐ học sinh THPT địa bàn tỉnh Bình Dương D.W.Chapman đề xuất mơ hình chung lựa chọn sinh viên đại học Dựa kết thống kê mô tả, ông có hai nhóm nhân tố ảnh hưởng đến việc chọn trường đại học học sinh Đầu tiên đặc điểm gia đình học sinh cá biệt Thứ hai số tác động bên mang tính đặc thù, chẳng hạn ảnh hưởng đến cá nhân, đặc điểm cố định Trường nỗ lực giao tiếp Trường với sinh viên Mơ hình nghiên cứu Ruth E Kallio cho thấy giới tính ảnh hưởng đến việc lựa chọn trường học Bên cạnh đó, có nhiều nghiên cứu khác sử dụng kết D.W Chapman mơ hình khác phát triển để nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn đại học học sinh Cabera La NASA nghiên cứu mơ hình chọn trường thời gian năm dựa mơ hình chọn trường DWChapman K Freeman Yếu tố quan trọng trường đại học lựa chọn hội việc làm tương lai đặc điểm cá nhân, hội trúng tuyển cuối cá tính sinh viên Ngồi ra, phân tích độc lập cho thấy có khác biệt việc lựa chọn trường học trẻ em gái trẻ em trai Từ kết nghiên cứu, Cabera La NASA nhấn mạnh kỳ vọng công việc tương lai sinh viên nhóm yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến định lựa chọn trường đại học sinh viên J Bum áp dụng kết Chapman (1981) La Cabera NASA (2000) đến trường đại học cụ thể Hoa Kỳ lần xác nhận kết trên, mối quan hệ Trong nhóm yếu tố ảnh hưởng đến định chọn trường đại học học sinh Tại Việt Nam, nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn trường đại học triển khai, với quy mô nhỏ kết có điểm tương đồng với kết Trần Văn Quý nghiên cứu tác giả Hác Thị Cao, in Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ, tập 12, số 15 - 227 phiếu trả lời kết phân tích 2009 Học sinh lớp 12 năm học 2008-2009 trường THPT Quảng Ngãi cho biết yếu tố gồm hội việc làm tương lai; yếu tố đặc điểm cố định trường Đại học; yếu tố cá nhân học sinh; yếu tố cá nhân ảnh hưởng đến định sinh viên yếu tố ảnh hưởng đến định trường đại học thông tin sẵn có Kết phân tích hồi quy đa biến khẳng định mối quan hệ yếu tố với định chọn trường Đại học học sinh THPT giả thuyết ủng hộ mức ý nghĩa 5% Ngoài ra, nghiên cứu đưa giả thuyết mối quan hệ dạng giới sinh viên định lựa chọn trường đại học sinh viên gián tiếp Mức độ tác động yếu tố nghiên cứu đến lựa chọn trường đại học bị ảnh hưởng tính đặc thù giới nghiên cứu Mặt khác, thống kê mô tả cho thấy hầu hết sinh viên chọn ngành học phù hợp với sở thích lực cá nhân, nhiên việc đánh giá lực theo cảm tính sở thích nên khơng có khác biệt đơn vị trường Ngồi ra, mơ hình cho thấy khác biệt có ý nghĩa thống kê nhóm sinh viên nông thôn thành phố việc đánh giá tầm quan trọng ảnh hưởng tương đối, điều phụ thuộc vào mức độ hiểu biết mức độ tín nhiệm họ sinh viên; hội trúng tuyển định lựa chọn trường đại học Sự kết hợp nhóm yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn trường đại học sinh viên trình bày sở cho mơ hình nghiên cứu đề tài V Kết luận Mặc dù nghiên cứu số hạn chế dung mẫu điều tra khiêm tốn, đối tượng nghiên cứu dừng lại bạn sinh viên năm thứ nhất, nhiên nghiên cứu xây dựng mơ hình lựa chọn đại học học sinh trung học phổ thơng Bình Dương Nghiên cứu xác định nhân tố ảnh hưởng đến định chọn trường đại học bao gồm: yếu tố thân; thông tin quảng cáo; ý kiến tham khảo; thương hiệu việc làm; học phí sở vật chất Trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp diễn phức tạp chưa biết kết thúc kết nghiên cứu trở nên có ý nghĩa Đối với trường đại học, kết nghiên cứu cho thấy chiến lược đẩy mạnh công tác quảng bá truyền thông nhằm thu hút em học sinh đắn Đối với em học sinh bậc phụ huynh, nghiên cứu cung cấp nhiều thông tin giá trị tiêu chí việc làm, phù hợp với thân, chọn trường có sở vật chất tốt giúp em có nhiều hội hài lịng (hạnh phúc) với ngơi trường mà theo chọn Mặc dù ảnh hưởng yếu tố xung quanh không lớn em nên tham khảo ý kiến tư vấn từ người xung quanh, anh chị sinh viên trước kênh tham khảo có chất lượng Dựa vào kết nghiên cứu, ta đề xuất số kiến nghị cho trường đại học nhằm thu hút học sinh đăng kí vào trường sau: Thứ nhất, tập trung phát triển Website/Page trường với nhiều thông tin Lồng ghép thông tin trường vào quảng cáo youtube, video facebook Kêu gọi sinh viên trường like share viết page trường Tổ chức đến trường cấp để đến tư vấn giới thiệu trường Thứ hai, nhà trường nên trọng nâng cao hội tìm việc làm sau trường sinh viên năm cuối Ngoài việc đảm bảo đầu vào trường việc đảm bảo đầu trường cần ý Thứ ba, nghiên cứu, xác định mức học phí phù hợp cho sinh viên Có chế độ học bổng, trao đổi sinh viên với trường liên kết nước hợp lý Nâng cao sở vật chất trường: đầu tư trang thiết bị, phòng học đại, phòng thí nghiệm, thực hành, nghiên cứu giúp cho sinh viên vừa học vừa thực hành Xây dựng mơi trường học tập xanh, sạch, đẹp thân thiện TÀI LIỆU THAM KHẢO Ruth E Kallio (1995) Các yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn sinh viên tốt nghiệp đại học Nghiên cứu Giáo dục Đại học, Quyển 36 Trần Văn Quí Cao Hào Thi Các yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn trường Đại học, Tạp chí phát triển ĐH & CN, Tập 12 (15), 87-102 Tham khảo tại: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/40911992/Cac_yeu_to_anh_huong_den_quyet_ dinh_chon_truong_DH Nguyễn Phương Toàn, Khảo sát yếu tố tác động đến việc chọn trường học sinh lớp 12 Trung học phổ thông địa bàn tỉnh Tiền Giang, tham khảo tại: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/36433694/cac_yeu_to_anh_huong_chon_truon g_tinh_Tien_Giang.pdf Lê Thị Mỹ Linh Khúc Văn Quý Các yếu tố ảnh hưởng tới định chọn trường đại học học sinh thpt việt nam: chứng khảo sát năm 2020 Tham khảo tại: https://philpapers.org/archive/LINCYT.pdf Wikipedia Việt Nam: https://vi.wikipedia.org/wiki/tinh_Binh_Duong ... đến trường đại học cụ thể Hoa Kỳ lần xác nhận kết trên, mối quan hệ Trong nhóm yếu tố ảnh hưởng đến định chọn trường đại học học sinh Tại Việt Nam, nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn trường. .. ảnh hưởng đến định sinh viên yếu tố ảnh hưởng đến định trường đại học thơng tin sẵn có Kết phân tích hồi quy đa biến khẳng định mối quan hệ yếu tố với định chọn trường Đại học học sinh THPT giả... Trường Đại học Bình Dương, Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương, Trường Đại học Quốc tế Miền Đông, Trường Đại học Ngô Quyền (Trường Sĩ Quan Công Binh), Trường Đại học Việt Đức, Trường Đại học
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHỌN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA HỌC SINH THPT TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG, CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHỌN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA HỌC SINH THPT TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG

Từ khóa liên quan