DE 9

14 8 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2021, 16:57

Tài Liệu Ôn Thi Group BÀI T P T LUY N 0409 09 ÁNH GIÁ N NG L C HQG TP.HCM Cóăhaiăng iăgâyăraăm tăv ăán.ăC ăquanăanăninhătri uăt pă5ănghiăph măM,ăN,ăP,ăQ,ăRălênăđ ăth măv n.ăK tăqu ăth măv nănh ăsau MăkhaiălàădoăNăvàăPălàm; QăkhaiălàădoăRăvàăNălàm; RăkhaiălàădoăQăvàăMălàm; PăkhaiălàădoăMăvàăNălàm; NăkhaiălàădoăQăvàăRălàm i uătraăsauăđóăchoăth yăth yăkhơngănghiăph mănàoătr ăl iăđúngăhồnătồn,ătrongăđóăcóăm tănghiăph mătr ăl iăsaiăhồnătồn.ăTh ăph măgây raăv ăánăđóălà A.ăPăvàăQ B.ăMăvàăR C.ăNăvàăQ Cóăsáuăb năM,ăN,ăP,ăQ,ăX,ăYăng iăquanhăm tăbànătrịn,ăt ngăc păđ iăx ngănhauăquaătâmăbàn.ăBi tăr ngăQăng iăc nhăNăvàăđ iăx ngăv iăX,ăP c nhăXăvàăđ iăx ngăv iăY.ăV yăMăng iăc nh A.ăYăvàăX B.ăNăvàăP C.ăXăvàăN D.ăTh ng,ăLân,ăDung,ăH nh,ăNam N uăNamăđ tăgi iă5ăthìăDungăđ tăgi iăm y A.ă1 B.ă2 C.ă3 D.ă4 N uăLânăđ tăgi iăt ăthìăcâuănàoăsauăđâyălàăsai? A.ăNamăkhơngăđ tăgi iăn m B.ăH nhăkhơngăđ tăgi iănhì C.ăNamăđ tăgi iăcaoăh năLân D.ăDungăkhơngăđ tăgi iănhì N uăH nhăđ tăgi iăcaoăh năNamăđúngăhaiăv ătríăthìăđápăánănàoăd A.ăLân C.ăH nh,ăTh ng,ăLân D a vào thông tin đ tr l i câu 57 đ n câu 60 Trongăphòngăch ăc aăm tăc ăquanăcóă7ăng i,ăg măbaăng iănamăX,ăY,ăZăvàăb iăn ăM,ăN,ăP,ăQ.ăCh ăng iăđ căđánhăs ătheoăth ăt t ătráiăsangăph i,ăm iăgh ăm tăng i,ăc ăth ăN ăgi iăkhôngăng iăc nhănhau;ăPăng iăth ăba;ăYăng iăbênătráiăP;ăMăng iăc nhăX 11 12 B.ăNăvàăQăng iăbênăph iăY C.ăNăvàăQăng iăbênătráiăX D.ăNăvàăMăng iăbênăph iăX N uăXăng iăbênăph iăMăthìănh năđ nhănàoăsauăđâyăcóăth ăsai? A.ăMăvàăPăng iăbênătráiăX B.ăMăvàăYăng iăbênătráiăX C.ăMăvàăZăng iăbênăph iăY D.ăMăvàăXăng iăbênăph iăN T Kh ngăđ nhănàoăsauăđâyălàăsai? A.ăNăvàăQăng iăbênătráiăM E D.ă3,ă5 N uăkhơngăcóăng iănamănàoăng iăgi aăvàăsátăc nhăc ăMăvàăPăthìăkh ngăđ nhănàoăsauăđâyăcóăth ăđúng? A.ăNăng iăbênătráiăP B.ăXăng iăbênătráiăM I 10 C.ă1,ă7 T H i mô t xác nh t v trí mà M có th ng i? B.ă1,ă5 N C p gh d A.ă5,ă7 D.ăLân,ăTh ng C.ăZăng iăbênăph iăP D.ăZăng iăbênătráiăX PH N GI I QUY T V N Khiănóiăv ăCO2 ,ăkh ngăđ nhănàoăsauăđâyăkhơngăđúng? A.ăCh tăkhíăkhơngămàu,ăkhơngămùi,ăn ngăh năkhơngăkhí B.ăCh tăch ăy uăgâyăhi uă ngănhàăkính C.ăCh tăkhơngăđ cănh ngăkhơngăduyătrìăs ăs ng D.ăCh tăkhíădùngăđ ăch aăcháy,ănh tălàăcácăđámăcháyăkimălo i N iăđâyănêuăđ yăđ ăvàăchínhăxácădanhăsáchăcácăb năcóăth ăđ tăgi iănhì? B.ăLân,ăDung O B.ăH nh,ăDung,ăNam,ăLân,ăTh ng C.ăTh ng,ăH nh,ăDung,ăNam,ăLân U Danh sách d i có th th t t đ n 5? A.ăLân,ăH nh,ăNam,ăTh ng,ăDung N uăthu ăphânăkhơngăhồnătồnăpentapeptităGly-Ala-Gly-Val-Alaăthìăthuăđ IE D a vào thông tin đ tr l i câu 53 đ n câu 56 Trongăm tăcu căthiăch yăvi tăgiã,ă5ăgi iăcaoănh tăđ cătraoăchoăn măv năđ ngăviênăLân,ăNam,ăH nh,ăTh ng,ăDung.ăSauăđâyălàăthôngătin c aăbu iătraoăgi i.ăNamăho căTh ngăđ căgi iăba;ăLânăđ căgi iăcaoăh năDung;ăvàăH nhăkhôngăđ căgi iăt IL D.ăYăvàăQ A D.ăNăvàăP T căt iăđaăbaoănhiêuăđipeptităm chăh ăch aăGly? Trangă1/14 sites.google.com/view/buiduongbaolong OFFICIAL WEBSITE TÀI LIỆU ÔN THI GROUP https://TaiLieuOnThi.Net Tài Liệu Ôn Thi Group 13 A.ă1 B.ă2 C.ă3 D.ă4 i năphânădungăd chăAgNO3ă(đi năc cătr )ătrongăth iăgiană20ăphút,ăthuăđ că0,54ăgamăAgă ăcatot.ăSauăđóăđ ălàmăk tăt aăh tăionăAg+ăcịn l iătrongădungăd chăsauăđi năphânăc nădùngă30ămlădungăd chăNaClă0,5M.ăC ngăđ ădòngăđi năvàăkh iăl ngăAgNO3ăbanăđ uăt ngă ngălà? A.ă0,402ăAăvàă3,40ăgam B.ă0,402ăAăvàă4,30ăgam C.ă0,420ăAăvàă4,30ăgam 14 D.ă0,420ăAăvàă3,40ăgam Valinălàăm tălo iăaminoăaxităthi tăy u,ăc năđ căcungăc păt ăngu năth căph măbênăngoài,ăc ăth ăkhơngăt ăt ngăh păđ c.ăKhiăchoă2,52ăgam valinăhịaătanătrongăn căđ cădungăd ch.ăDungăd chănàyăph nă ngăv aăđ ăv iă15ămlădungăd chăNaOHăcóăn ngăđ ăCă(mol/l),ăthuăđ că2,19 gamămu i.ăGiáătr ăc aăCălà A.ă1M B.ă0,5M C.ă2M 15 D.ă1,5M năv ănàoăsauăđâyăkhôngăph iăđ năv ăc aăkh iăl A.ăkg ng? B.ăMeV/c C.ăMeV/ăc ă D.ău 16 Trênăm tăn căcóăhaiăngu năphátăsóngăđi mădaoăđ ngăđi uăhịaătheoăph ngăvngăgócăv iăm tăn c,ăt oăraăhaiăh ăsóngăcóăd ngăcácăvịng trịnăđ ngătâm.ăV ătríăcânăb ngăc aăhaiăngu năphátăsóngăđ căgi ăc ăđ nhătrênăm tăn c.ă ăhaiăsóngăgiaoăthoaăđ căv iănhauăthìădaoăđ ng c aăhaiăngu năphátăsóngăph iăth aămãnăthêmăđi uăki nănàoăd iăđây? A.ăCùngăbiênăđ B.ăCùngăpha C.ăCùngăt năs 17 D.ăCùngăph −19 14 C.ă1, 18.10 18 19 20 20 Hz D.ă1, 18.10 21 A.ă20ăg B.ă50ăg C.ă100ăg D.ă120ăg Hz M tăs ălồiăcâyăcóăláăđ căcu năl iăhayăx păg p,ăho căphátătri năcácălơngăhútăbi uăbì.ăC uăt oăđóănh măđ A.ăGi ănhi tăđ ăxungăquanhăl ăkhí B.ăGi ăkhơngăkhíă mănh tăxungăquanhăl ăkhí D.ăDoăc uăt oăc aăm chălàmăláăcongăl i Cùngăm tăkh iăl ngăc ăth ăsongăcáăs uăch ăc nă năm tăl ngăth că năr tăítăđ ăduyătrìăs ăs ngătrongăkhiăm tăconăs ăt ăc năl ngăth că n g pănhi uăl n,ănguyênănhânălà B.ăCáăs uăth ngăph iăn ngătrongăqătrìnhătiêuăhóa,ăchúngăh păthu A.ăCáăs uătiêuăhóaăconăm iăt tăh năvàăthuăđ cănhi uăn ngăl ng h năt ăvi cătiêuăhóaăconăm i thêmăn ngăl ngăánhăsángăđ ăt ngăh păcácăch tăh uăc C.ăS ăt ăho tăđ ngănhi uăh năcáăs uăđ ngăth iănóăt nănhi uăn ng D.ăCáăs uăth ngănu tăch ngăconăm iătrongăkhiăs ăt ăth l conăm iăvàăch ă năđ ngăđ ăđi uăhòaăthânănhi tă năđ nh ngăxéănh căm tăph năconăm i ăng iăb nhăb chăt ngădoăgenăl năaăn mătrênăNSTăth ngăquyăđ nh,ăb nhămùămàuădoăgenăl nămăn mătrênăNSTăX.ă ăm tăc păv ăch ng, bênăphíaăv ăcóăb ăb ămùămàu,ăcóăbàăngo iăvàăơngăn iăb ăb chăt ng.ăBênăphíaăng iăch ngăcóăb ăb ăb chăt ng.ăNh ngăng iăkhácătrongăgia đìnhăđ uăkhơngăb ăhaiăb nhănày.ăC păv ăch ngănàyăd ăđ nhăch ăsinhăm tăđ aăcon.ăXácăsu tăđ ăđ aăconăngàyăkhôngăb ăc ă2ăb nhălàăbao nhiêu? A.ă5/8 B.ă1/8 C.ă7/9 D.ă3/4 T ăng i,ăchi uăcaoălàăm tătínhătr ngăđaăgenăchiăph iăđ ngăth iăch uăs ă nhăh ngăm nhăc aămôiătr ng.ăV ăm tădiătruy n,ăchi uăcaoădoă3 locus,ăm iălocusăcóă2ăalenăchiăph iăbaoăg măA/a;ăB/băvàăD/d,ăs ăcóăm tăc aăm iăalenătr iălàmăchi uăcaoăc ăth ăt ngăthêmă3cmăsoăv iăgiáătr trungăbìnhăc aăqu năth ăđ ngăth iăn uăcóăch ăđ ădinhăd ngăt tăs ălàmăc ăki uăgenăt ngăthêmă5cmăkhiăđ nătu iătr ngăthành.ăBi tăr ng chi uăcaoătrungăbìnhăc aăqu năth ălàă162cm,ăm tăc păv ăch ngăd ăh pă3ăc păgenăk tăhônăv iănhau.ăXácăsu tăđ ăđ aăconăđ uălịngăc aăh , đ căch măsócăt tăcóăchi uăcaoă176cmăkhiătr ngăthànhălà A.ă15/64 B.ă5/16 C.ă ôngăb cătâyănam 24 D.ăTâyă-ăđông Nhânăt ăch ăy uălàmăchoăth iăti tăkhíăh uăkhácănhauă ăhaiăbênăs nănúiăđơngă–ătâyăc aădãyăTr O IE ngănàoăsauăđây? B.ăVịngăcung IL ngăS năch ăy uăcóăh A Núiă ăph năphíaăb căc aădãyăTr A.ăTâyăb că-ăđôngănam T 23 D.ă3/4 U C.ă9/32 N T H I N E 22 15 M tăconăl căg măviênăbiănh ăg năv iălịăxoăcóăkh iăl ngăkhơngăđángăk ăvàăcóăđ ăc ngăb ngă20ăN/m.ăConăl cădaoăđ ngăc ngăb căd i tácăd ngăc aăngo iăl căbi năthiênăđi uăhịaăv iăt năs ăgócălàăωF ă.ăGi ăchoăbiênăđ ăc aăngo iăl căkhơngăđ iăvàăthayăđ iăωF ăthìăth yăbiênăđ daoăđ ngăc aăviênăbiăđ tăc căđ iăkhiăωF = 20 rad/să.ăKh iăl ngăc aăviênăbiăb ng C.ăH năch ătácăđ ngăc aăánhăsángăm tătr i 20 ng Choăcácăh ngăs ăh = 6, 625.10 Js,ăc = 3.10 m/s,ăvàă1 eV = 1, 6.10 J ăKhiăm tănguyênăt ăchuy năt ătr ngătháiăd ngăcóăm ng l ngăb ngă−1, eV ăsangătr ngătháiăd ngăcóăm ngăl ngă−3, eV ăthìăb căx ădoăngunăt ăphátăraăcóăt năs ăb ng A.ă4, 59.10 Hz B.ă4, 59.10 Hz −34 ngăS nălàădo Trangă2/14 sites.google.com/view/buiduongbaolong OFFICIAL WEBSITE TÀI LIỆU ÔN THI GROUP https://TaiLieuOnThi.Net Tài Liệu Ơn Thi Group 25 26 27 A.ăđ aăhìnhăvàăgióămùa B.ăv ătríăđ aălíăvàăhìnhăth C.ăđ aăhìnhăvàăđ tăđai D.ăgióămùaăvàăsơngăngịi âuălàăti uăbangăduyănh tăc aăHoaăKìăn mătrongămi nănhi tăđ i? A.ăAlaxka B.ăOhio C.ăFlorida D.ăHawaii DãyăTr ngăS năcóăđ căđi mănàoăsauăđây? A.ăDãyănúiădàiănh tăn căta B.ăDãyănúiăcaoănh tăn C.ăDãyănúiătr ănh tăn D.ăDãyănúiăth pănh tăn căta cătrongăcu căđ uătranhăgi i D.ăLiênăXơăđóngăvaiătrịăquanătr ngătrongăvi căthúcăđ yăqătrìnhăh p tácăkinhăt ăqu căt phóngădânăt c M tătr nănàoăđóngăvaiătrịăquanătr ngătrongăphongătràoăcáchăm ngăVi tăNamăgiaiăđo nă1941ă–ă1945? A.ăM tătr năDânăch ă ôngăD ng B.ăM tătr năVi tăMinh C.ăM tătr năLiênăVi t 29 căta Lýădoănàoăsauăđâyăgi iăthíchăđúngăv ăvi căLiênăXơăđ căcoiălàăthànhătrìăc aăcáchăm ngăth ăgi iăsauăchi nătranhăth ăgi iăth ăhai? A.ăLiênăXôătr căti păđ iăđ uăv iăcácăc ngăqu căph ngăTây B.ăLiênăXơăđãălàmăpháăs năhồnătồnăchi năl cătồnăc uăc aăM C.ăLiênăXơătíchăc căgiúpăđ ăcácăn 28 căta D.ăM tătr năT ăqu căVi tăNam i măt ngăđ ngătrongăquáătrìnhăraăđ iăc aăhaiăt ăch c.ăLiênăminhăchâuăÂuă(EU)ăvàăHi păh iăcácăqu căgiaă ơngăNamăÁă(ASEAN)ălàăgì? A.ăCácăn căthànhăniênăđ uălàăđ ngăminhăchi năl căc aăLiênăXô B.ăCh uătácăđ ngătr căti păt ăcácăquy tăđ nhăc aăH iăngh ăI-an-ta C.ăXu tăphátăt ănhuăc uăliênăk t,ăh pătácăđ ăcùngăphátătri n D.ăCùngăm cătiêu.ănh măh năch ă nhăh ngăc aăM ăvàăTrungăQu c vàoăkhuăv c Cáchăm ngămi năB căcóănhi măv ăvàăvaiătròănh ăth ănàoătrongăvi căth căhi nănhi măv ăcáchăm ngăchungăc aăc ăn cătrongăth iăkìăkháng chi năch ngăM ? A.ăLàăh uăph ng,ăcóăvaiătrịăquy tăđ nhănh t B.ăLàăti nătuy n,ăcóăvaiătrịăquy tăđ nhătr căti p C.ăLàăh uăph 31 ng,ăcóăvaiătrịăquy tăđ nhătr căti p D a vào thông tin đ c cung c p d i đ tr l i câu t 91 đ n 93 Xàăphịngăhayăxàăbơngălàăch tăcóă ngăd ngăr tăr ngărãiătrongăcu căs ngădùngăđ ăt yăr aăcácăv tăb n,ăv tăd uăm ăvàădi tăviăkhu n.ăThành ph năc aăxàăphịngălàămu iănatriăho căkaliăc aăaxítăbéo.ăXàăphịngăđ cădùngăd iăd ngăbánh,ăb tăho căch tăl ng.ăXàăphòngătr căkiaăđ c uăch ăb ngăcáchăchoăch tăbéoătácăd ngăv iăki măb ngăph nă ngăxàăphịngăhố.ăS năph măt oăraălàămu iănatriăho căkaliăc aăaxităbéo.ăVì th ăxàăphịngăđ căphânălo iăthànhăxàăphịngăc ngă(ch aănatri)ăvàăxàăphịngăm mă(ch aăkali).ăLo iăxàăphịngănàyăcóăm tănh căđi mălà khơngăgi tăđ cătrongăn căc ngăvìănóăt oăcácăk tăt aăv iăcácăionăcanxiăvàămagiêăb tălênăm tăv iălàmăv iăchóngăm c.ăV ăsau,ăxàăphịng đ căs năxu tăt ăd uăm ăVìăth ănóăđãăkh căph căđ cănh căđi mătrênăđ ăcóăth ăgi tăđ căqu năáoăb ngăn căc ng Khi xà phịng hóa tristearin ta thu đ A.ăC15H31COONaăvàăetanol c s n ph m B.ăC15H31COOHăvàăglixerol C.ăC17H35COOHăvàăglixerol 32 D.ăC17H35COONaăvàăglixerol Sauăph nă ngăxàăphịngăhóaătristearin,ăđ ătáchăglixerolăkh iăxàăphịng,ăng iătaăth ngăthêmăvàoăh năh păsauăph nă ngădungăd chănàoăsau đây? A.ăNaCl B.ăMg(HCO3)2 C.ăCa(HCO3)2 33 D.ăn căc t M tălo iăm ăch aă50%ătriolein,ă30%ătripanmitinăvàă20%ătristearin.ăTínhăkh iăl ngăxàăphịngălo iăc ngăđi uăch ăđ A.ă125,92ăkg B.ă84,67ăkg C.ă103,26ăkg căt ă100ăkgălo iăm D.ă146,68ăkg I N E T D a vào thông tin đ c cung c p d i đ tr l i câu t 94 đ n 96 Nh ngănghiênăc uăv ătínhăch tăc aăcácăkhíăchoăth yăr ngă ănhi tăđ ăkhơngăqăth păvàăápăsu tăkhơngăqăcaoă(soăv iănhi tăđ ăvàăápăsu t th ng),ăph năl năcácăkhíătnătheoăph ngătrìnhătr ngătháiăc aăkhíălíăt ng.ăPVă=ănRT,ătrongăđóăPălàăápăsu tăkhí,ăVălàăth ătíchăkhí,ănălàăs molăkhí,ăTălàănhi tăđ ătuy tăđ i,ăRălàăh ngăs ăkhí.ăCácăkhíăcóătínhăch tăth aămãnăph ngătrìnhănàyăg iălàăkhíălíăt ngă(th ătíchăth căc a phânăt ăb ngăkhơng,ăgi aăcácăphânăt ăkhơngăcóăt ngătác) i bi u di n m i quan h gi a s mol nhi t đ kh i khí lí t ng? A IL IE U O N Khi áp su t th tích khơng đ i, đ th d T 34 D.ăLàăti nătuy n,ăcóăvaiătrịăquy tăđ nhănh t T H 30 Trangă3/14 sites.google.com/view/buiduongbaolong OFFICIAL WEBSITE TÀI LIỆU ÔN THI GROUP https://TaiLieuOnThi.Net Tài Liệu Ơn Thi Group C.ăHìnhă(c) D.ăHìnhă(d) Khiăápăsu tăkhơngăđ i,ăđ ăth ănàoăth ăhi năm iăquanăh ăgi aăth ătíchăvàănhi tăđ ăc aăkh iăkhíălíăt A.ăHìnhă(a) B.ăHìnhă(b) C.ăHìnhă(c) D.ăHìnhă(d) Khiăsoăsánhăth ătíchăc aă2ăgamăHiđroăv iă14ăgamăNit ă ăcùngăđi uăki nănhi tăđ ăvàăápăsu t,ănh năđ nhănàoăsauăđâyălàăđúng?ăGi ăthi tăcác khíătrênăđ uălàăkhíălíăt ng! A.ăVH2ă=ăVN2 B.ăVH2ă=2VN2 C.ăVH2ă=ă1/2VN2 D a vào thông tin đ c cung c p d i đ tr l i câu t 97 đ n 99 M tăt măpinăquangăđi năđangăho tăđ ngă năđ nhăd iăánhăsángăm tătr i Nguyên t c ho t đ ng c a t m pin quan n d a hi n t A.ăQuangăđi n ng v t lý nào? B.ăQuangăđi nătrong C.ăQuangăphátăquang D.ăNhi tăđi n Bi tăhi uăđi năth ăgi aăhaiăc căc aăm tăt măpinăquanăđi nălàă3ăVăvàăpinăđangăphátăđi nă năđ nhăv iăcơngăsu tălàă1,5ăW.ăC nădoăpinăphátăraăcóăđ ăl năb ng A.ă0,5ăA B.ă1,0ăA C.ă0,25ăA D.ă2ăA Choăánhăsángăm tătr iăcóăc ngăđ ă1360 W/m ăchi uăvngăgócălênăb ăm tăm tăt măpinăquangăđi n.ăChoădi nătíchăb ăm tăho tăđ ngăc a pinălàă2 dm2 ăvàăhi uăsu tăho tăđ ngăc aăpinălàă15%.ăL ngăđi năn ngădoăpinăsinhăraătrongă15ăphútălà A.ă24,8ăkJ B.ă183,6ăkJ C.ă60,75ăJ C.ă400ăW D.ă600ăW N I T H N uădungăkhángăc aăt ăđi năZC = 100 Ωăthìăđi năápăhi uăd ngătrênăcu nădâyăkhiăđóăb ng A.ă100ăV B.ă200ăV C.ă400ăV 42 T B.ă800ăW E Công su t tiêu th n n ng m ch RLC có giá tr b ng A.ă200ăW D.ă50ăV N uăgi ănguyênăbiênăđ ăvàăt ngăho căgi măt năs ăc aăđi năápăthìăs ăch ăc aăampeăk A.ăt ngălên B.ăgi măxu ng C.ăkhôngăđ i N 41 D a vào thông tin đ c cung c p d i đ tr l i câu t 100 đ n 102 tăđi năápăxoayăchi uăcóăt năs ăkhơngăđ iăvàăgiáătr ăhi uăd ngă200ăVălênăhaiăđ uăc aăm tăm chăđi năxoayăchi uăRLCăkhôngăphânănhánh Choăđi nătr ădâyăd năkhơngăđángăk ,ăcu nădâyăthu năc m,ăvàăđi nătr ăthu năcóăgiáătr ă50ăW.ăM căm tăampeăxoayăchi uălo iăr tăt tăvào trongăm chăđi năthìăđoăđ căc ngăđ ădòngăđi năhi uăd ngăb ngă4ăA O 40 D.ă3672ăJ U 39 ngăđ ădịng D.ăcóăth ăt ngăho căgi m IE 38 D.ăVH2ă=ă4VN2 IL 37 ng? A 36 B.ăHìnhă(b) T 35 A.ăHìnhă(a) Trangă4/14 sites.google.com/view/buiduongbaolong OFFICIAL WEBSITE TÀI LIỆU ÔN THI GROUP https://TaiLieuOnThi.Net Tài Liệu Ơn Thi Group 43 D a vào thơng tin đ c cung c p d i đ tr l i câu t 103 đ n 105 Nguyên lý c a gi i trình t gen b ng ph ng pháp Sanger Trongăquáătrìnhăt ăsaoăc aăphânăt ăADN,ăenzymeăADNăpolymeraseăs ăg năcácăđ năphânăt ădoăc aămôiătr ngă(4ălo iădATP,ădTTP,ădGTP, dXTPăg iăchungălàădNTP)ăvàoăm chăkhuônătheoănguyênăt căb ăsung,ăvi căk tăn iăcácănucleotideătr căvàănucleotideăsauăđ ăkéoădàiăm ch nh ăph nă ngăgi aănhómă3’-OHăc aăđ ngădeoxyriboseănucleotideătr căv iăg că5’-ăphosphateăc aănucleotideăk ăti p Ph ngăphápăgi iătrìnhăt ăgenăb ngăph ngăphápăSangerănàyăth căhi năd aătrênăk ăthu tăph ăbi nălàă“chainătermination-ăk tăthúcăchu i” b ngăvi căs ăd ngăcácădeoxyănucleotideăđãăb ăch nhăs aălàmăm tănhómă3’-OHă(ddNTPăbaoăg mă4ălo iăddATP,ăddTTP,ăddGTPăvàăddXTP (c aăphânăt ăđ ng.ăKhiăm tăddNTPăđ căg năvàoăchu iăvàoăchu i,ăvìăkhơngăcóănhómă3’-OHă ăđ uăcu iănênăm tănucleotideăkhácăkhơng đ căthêmăvào,ăph nă ngăt ngăh păs ăd ngăl i.ăEnzymeăADNăpolymeraseăxúcătácăph nă ngăg năcácădNTPăvàoăm chăđ năc aăDNAăđ ăkéo dàiăm chă ăv ătríă3’-ăOHăvàăd ngăl iăn uăg năcácăddNTPăvàoăchu i Trongăthíănghi măc aăSanger,ăs ăd ngă4ă ngănghi măch aă4ălo iăddNTPăkhácănhauăđ căđánhăd uăđ ngăv ăphóngăx ăcùngăv iă4ălo iădNTP đ yăđ ăkhácăđ ngăth iăđ căth căhi năph nă ngăt ngăh p.ăSauăđóăs năph măc aă4ă ngănghi măđ căđi nădiăhi năhìnhăđ ngăv ăphóngăx trênăcùngăm tăb năgelăđ ăquanăsátăcácăb ngăDNA C năc ăvàoăv ătríăcácăv chăquanăsátăđ cătrênăb năgelămàăxácăđ nhătrìnhăt ăcácănucleotideătheoăchi uăt ă5’ă-3'ăt ăd iălênătrên Enzyme ADN polymerase g n đ n phân sau vào m ch ADN kéo dài n trình t ng h p kéo dài b d ng l i khơng có đ u 3’-OH? A.ădATP B.ădNTP C.ădTTP 44 D.ăddNTP ăkéoădàiăm chăđ năADNăm iăt ngăh p,ănh tăthi tăph iăhìnhăthànhălo iăliênăk tănàoăsauăđây? A.ăLiênăk tăhóaătr ăgi aăg căđ ngăvàăbaseănit B.ăLiênăk tăionăgi aăH+ăvàănhómă-OHC.ăLiênăk tăpeptideăgi aăđ 45 ngăvàăbaseănit ngăvàăg căphosphate N uă4ălo iăddNTPăđ căđánhăd uăhu nhăquangăb ngăcácămàuăkhácănhauătrongăđóăddATPăcóămàuăxanhăl c;ăddTTPăcóămàuăxanhălam; ddGTPăcóămàuăđ ăvàăddXTPăcóămàuăvàng.ăChoăđi nădiăđ ngăth iă4ă ngănghi măch aăcácăs năph măc aăquáătrìnhăt ngăh păth yăcó.ăđo n dàiă5ănucleotideăphátămàuăvàng;ăđo nă1ănucleotideăphátămàuălam;ăđo nă2ănucleotideăphátămàuăl c;ăđo nă3ănucleotideăphátămàuăvàngăvà đo nă4ănucleotideăphátămàuăl c.ăTrìnhăt ăm chăADNăc năgi iătrìnhăt ălà A.ăATGTG B.ăTAXAX C.ăXAXAT 46 D.ăLiênăk tăphosphoesteăgi aăđ D.ăTATGG D a vào thông tin đ c cung c p d i đ tr l i câu t 106 đ n 108 L iăth că nătrongăr ng Trongăr ng,ăláălàăth că năchoăh u,ăsâuă năláăvàăkh ;ăsóc,ăsâuă năqu ăvàăkh ăđ uă năqu ;ăxénătócăg măg ,ăcịnăr ăc ălàăth că năchoăchu t.ăV phíaămình,ăchu tălàmăth că năchoăr n.ăH ă năth tăh uăvàăc ăkh ;ăchimăsâuăb tăsâuă năláăvàăsâuă năqu ;ăchimăđ iăbàng,ăcúămèoă năsócăvà chu t.ăChimăgõăki nă năxénătóc.ă iăbàngăcịnăb tăr năvàăkh ălàmăth că năvàăđơiăkhiă năc ăchimăgõăki n Lồi r ng th c nh t s lồi có m t h sinh thái r ng là: A.ăCúămèo B.ăH C.ă 47 48 D.ăTh căv t iăt ngănàoăsauăđâyăm tăđiăs ălàmăbi năm tătoànăb ăh ăsinhăthái? A.ăTh căv t B.ăSâuă năqu C.ăChu t D.ă iăbàng Chu iăth că năcóănhi uăm tăxíchănh tăs ăch a A.ă3ăb cădinhăd ng B.ă3ăb cătiêuăth C.ă4ăb cătiêuăth D.ă5ăb cădinhăd ng D a vào thông tin cung c p d i đ tr l i câu h i t 109 đ n 111 TâyăNamăÁăcóădi nătíchăkho ngă7ătri uăkm2,ăs ădânăh nă313ătri uăng iă(n mă2005),ăđ iăs ngăc aănhi uătơnăgiáoăcóă nhăh ngăl nătrênăth gi i Ngàyănayătàiănguyênăch ăy uălàăd uăm ,ăkhíăt ănhiên ăt pătrungănhi uănh tă ăv nhăPéc-xich.ă ăb oăv ăquy năl iăc aăcácăqu căgiaăcó ngu năd uăkhíăgiàuăcóănày,ăt ăch că”cácăn căxu tăkh uăd uăm ă(OPEC)”ăđãăraăđ i T ăth iăc ăđ i,ă ăTâyăNamăÁăđãăxu tăhi nănhi uăqu căgiaăcóăn năv năminhăr căr ăV năTreoăBabylonălàăm tătrongăB yăk ăquanăth ăgi i c ăđ iăđ cănh căđ nătrongăv năhóaăHyăL păc ăđ i Ph năl nădânăc ătrongăkhuăv cătheoăđ oăh iăgiáo,ăm tăph nănh ătheoăcácătơnăgiáoăkhác.ăH iăgiáoălàătơnăgiáoăcóă nhăh ngăsâu,ăr ngătrong khuăv c,ănh ngăhi nănayăb ăchiaăr ăb iănhi uăgiáoăpháiăkhácănhau.ăNh ngăph năt ăc căđoanăc aăcácătônăgiáo,ăgiáoăphái,ăs ăm tă năđ nhăv chínhătr ăđangăgópăph năgâyăraăs ăm tă năđ nhătrongăkhuăv c (Sáchăgiáoăkhoaă aăLíă11ăvàăinternet) Nguyên nhân quan tr ng nh t tác đ ng đ n s phát tri n kinh t đ i s ng c a khu v c Tây Nam Á hi n A.ădânăs ăqăđơng B.ăkhíăh uăkh cănhi t C.ăOPEC 51 U căxu tăkh uăd uăm ăth ăgi i,ăt ăch cănàyăcóătênălà B.ăUNDP IL căTâyăNamăÁăđãăthamăgiaăt ăch cănh ngăn D.ăUNICEF A Hi nănayăcácăn A.ăASEAN T 50 D.ăchínhătr ăkhơngă năđ nh IE C.ătrìnhăđ ădânătríăth p O N T H I N E T 49 iăbàng Hãyăch năđ aăđi măphùăh păv iăkhuăv căTâyăNamăÁăcó Trangă5/14 sites.google.com/view/buiduongbaolong OFFICIAL WEBSITE TÀI LIỆU ƠN THI GROUP https://TaiLieuOnThi.Net Tài Liệu Ôn Thi Group 52 A.ăQu năth ăki nătrúcă ng-co B.ăV C.ăCungăđi năChang-đê-gun D.ăKimăt ăthápăAiăC p D a vào thông tin cung c p d i đ tr l i câu h i t 112 đ n 114 “N uănh ătr căđâyăLu tăB oăv ăvàăPhátătri năr ngăxácăđ nhăLâmănghi pălàăngànhăngh ămangătínhăch tăanăsinhăxãăh i,ăxóaăđóiăgi mănghèo, nângăcaoăthuănh p,ăph ăxanhăđ tătr ngăđ iănúiătr c,ăthìănayătheoăLu tăLâmănghi p,ăngànhăLâmănghi păđ căxácăđ nhălàăngànhăkinhăt ăm i nh n,ăc căk ăquanătr ngătrongăvi căphátătri năkinhăt ăvàăđ măb oăanăsinhăxãăh iăc aăđ tăn c,ăm tăs ăghiănh năvàăthayăđ iămangătínhăb c ngo tăv iăngànhăLâmănghi păVi tăNam, N mă2017,ăngànhăLâmănghi păđãăxácăl pănênăm tăk ăl căm iăkhiăngànhăcôngănghi păch ăbi năg ăvàălâmăs năxu tăkh uăđãămangăv ă8,032 t ăUSD,ăv tătr că3ăn măsoăv iăm cătiêuăđ ăraăc aăChi năl căPhátătri năLâmănghi păVi tăNamăgiaiăđo nă2006ă-ă2020.ăTrênăbìnhădi n qu căt ,ăVi tăNamăđãăv nălênătr ăthànhăn căđ ngăth ă5ătrênăth ăgi i,ăđ ngăth ă2ăchâuăÁăvàăl nănh tă ôngăNamăÁăv ăxu tăkh uăg ” R ngăđ uăngu năch ăy uăcóăvaiătrịăl nătrongăvi căđi uăhịaăch ăđ ăn căsông,ăs năl ngăg ăkhôngăđángăk ăCácăho tăđ ngălâmănghi păbao g măkhoanhănuôi,ătr ngăr ng,ăkhaiăthác,ăb oăv ăr ng,ăch ăbi năg ăvàălâmăs năch ăy uădi năraă ăkhuăv căđ iănúi,ăvùngănúiăcònăđ căt n d ngăđ ătr ngăcâyă năqu ,ăcâyăd căli uătiêuăbi uănh tălàăvùngăTrungăduămi nănúiăB căB (Sáchăgiáoăkhoaă aălíă12ăvàăinternet) âu khơng ph i đ c m c a ngành Lâm nghi p đ c đ Lu t B o v Phát tri n r ng tr c đây? A.ăNgànhăgópăph năxóaăđóiăgi mănghèo B.ăGiúpăph ăxanhăđ tătr ngăđ iănúiătr c C.ăNângăcaoăthuănh păchoăng 53 54 55 iădân D.ăQuanătr ngătrongăphátătri năkinhăt âuăkhôngăph iălàăho tăđ ngălâmănghi pă ăn A.ăKhoanhănuôi,ătr ngăr ng căta? B.ăTr ngăcâyă năqu ,ăd căli u C.ăKhaiăthácăvàăb oăv ăr ng D.ăCh ăbi năg ăvàălâmăs n Vaiătròăquanătr ngănh tăc aăr ngăđ uăngu nălà A.ăT ngăc ngăđaăd ngăsinhăh c B.ă i uăhồăngu năn C.ă i uăhồăkhíăh u,ăch năgióăbão D.ăCungăc păg ăvàălâmăs năq căcácăsơng c đo n thơng tin đ c cung c p d i tr l i câu h i t 115 đ n 117 Tháng 1- 1868, sau lên ngôi, Thiên hoàng Minh Tr th c hi n m t lo t c i cách ti n b nh m đ a Nh t B n kh i tình tr ng m t n c phong ki n l c h u ó cu c Duy tân Minh Tr , đ c ti n hành t t c l nh v c tr , kinh t , quân s , v n hóa giáo d c… V tr :ăNh tăhồngătunăb ăth ătiêuăch ăđ ăM căph ,ăthànhăl păchínhăph ăm i,ătrongăđóăđ iăbi uăc aăt ngăl păqăt căt ăs năhóa đóngăvaiătrịăquanătr ng,ăth căhi nănh ngăbìnhăđ ngăgi aăcácăcơngădân.ăN mă1889,ăHi năphápăm iăđ căbanăhành,ăch ăđ ăquânăch ăl p hi năđ căthi tăl p V kinh t : Chínhăph ăđãăthiăhànhăcácăchínhăsáchăth ngănh tăti năt ,ăth ngănh tăth ătr ng,ăchoăphépămuaăbánăru ngăđ t,ăt ngăc ngăphát tri năkinhăt ăt ăb năch ăngh aă ănôngăthôn,ăxâyăd ngăc ăs ăh ăt ng,ăđ ngăsá,ăc uăc ng… V quân s : Quânăđ iăđ căt ăch căvàăhu năluy nătheoăki uăph ngăTây,ăch ăđ ăngh aăv ăqnăs ăthayăchoăch ăđ ătr ngăbinh.ăCơng nghi păđóngătàuăchi năđ căchúătr ngăphátătri n,ăti năhànhăs năxu tăv ăkhí,ăđ năd căvàăm iăchunăgiaăqnăs ăn căngồi… V giáo d c:ăChínhăph ăthiăhànhăchínhăsáchăgiáoăd căb tăbu c,ăchúătr ngăn iădungăkhoaăh că–ăk ăthu tătrongăch ngătrìnhăgi ngăd y,ăc nh ngăh căsinhăgi iăđiăduăh că ăph ngăTây… (TheoăSGKăL chăs ă11,ătrangă05-06) T ng l p h u thu n cho Nh t hoàng Minh Tr ti n hành c i cách? A.ăquýăt căphongăki năquânăphi t B.ăquýăt căkinhădoanhătheoăph ngăth căt ăb năch ăngh a C.ăchuyênăgiaăquânăs ăn 56 nătreoăBabylon căngoài D.ăcácăh căsinhăgi iăduăh că ăph ngăTây Tínhăch tăquânăch ăl păhi năđ căth ăhi nătrongăchínhăph ăc aăNh tăhồngăMinhătr ănh ăth ănào? A.ăMinhăTr ălênăngơiăThiênăhồng,ăn măgi ăquy năl cătuy tăđ i,ăt ng B.ăNh tăhoàngăth ătiêuăch ăđ ăM căph ,ăt ăch căquânăđ iătheoăki u c ngăphátătri năkinhăt ăt ăb năch ăngh a ph ngăTây C.ăNh tăhoàngăl păchínhăph ăm i,ăthamăgiaăchínhăph ăcóăcácăqăt c D.ăNh tăhồngătáiăl păch ăđ ăM căph t ăs năhóa 57 S ăkhácăbi tănh tăgi aăNh tăB năvàăVi tăNamă ăn aăsauăth ăk ăXIXălàăgì? A.ăNh tăB nălàăn căphongăki năl căh u B.ăNh tăB năph iăkíăcácăhi pă C.ăNh tăB năm iăchuyênăgiaăquânăs ăn căngoàiăđ năhu nălu n căb tăbìnhăđ ngăv iăph D.ăNh tăB năti năhànhăc iăcáchăvàătr ăthànhăn ngăTây căđ ăqu c E A IL IE U O N T H I N c đo n thông tin đ c cung c p d i tr l i câu h i t 118 đ n 120 B căvàoămùaăxuânăn mă1968,ăxu tăphátăt ănh năđ nhăsoăsánhăl căl ngăđãăthayăđ iăcóăl iăchoătaăsauăhaiămùaăkhô,ăđ ngăth iăl iăd ngămâu thu nă ăM ătrongăn măb uăc ăt ngăth ngă(1968),ătaăch ătr ngăm ăcu căT ngăti năcôngăvàăn iăd yătrênătồnămi năNam,ătr ngătâmălàăcácăđơ th ,ănh mătiêuădi tăm tăb ăph năl căl ngăqnăM ,ăqnăđ ngăminh,ăđánhăđịnăm nhăvàoăchínhăquy năSàiăGịnăvàăqnăđ iăSàiăGịn,ăgiành chínhăquy năv ătayănhânădân,ăbu căM ăđàmăphán,ărútăquânăv ăn c Cu căT ngăti năcôngăvàăn iăd yăđ căm ăđ uăb ngăcu căt păkíchăchi năl căc aăquânăch ăl căvàoăh uăkh păcácăđôăth ămi năNamătrong đêmă30ăr ngăsángăngàyă31/1/1968ă(T tăM uăThân) Cu căT ngăti năcơngăvàăn iăd yăXnăM uăThânăđãăđánhăđịnăb tăng ,ălàmăchoăđ chăchốngăváng.ăNh ngădoăl căl ngăđ chăcịnăđơng,ăc s ăc aăchúngă ăcácăthànhăth ăm nhănênăchúngăđãănhanhăchóngăt ăch căl iăl căl ng,ăph năcôngăquânătaă ăc ăthànhăth ăvàănôngăthônăkhi n choăl căl ngăc aătaăb ăt năth tăkhơngăh ăít Song,ăcu căT ngăti năcôngăc ngăđãăbu căM ăph iăth aănh năs ăth tăb iăc aăchúngătrongăcu că“chi nătranhăc căb ”,ătuyênăb ă“phiăM ăhóa”, ch măd tăkhôngăđi uăki năcu căchi nătranhăpháăho iămi năB căvàăch pănh năvi căđàmăphánăv iătaăv ăvi căk tăthúcăchi nătranhă ăH iăngh Pa-ri T 58 T quânăđ i Trangă6/14 sites.google.com/view/buiduongbaolong OFFICIAL WEBSITE TÀI LIỆU ÔN THI GROUP https://TaiLieuOnThi.Net Tài Liệu Ôn Thi Group (TheoăSGKăL chăs ă12,ătrangă176ă-ă177) c M th c hi n cu c chi n tranh Vi t Nam nh ng n m 1965 – 1968? B.ă ơngăD ngăhóaăchi nătranh Chi n l c chi n tranh đ A.ăChi nătranhăđ căbi t C.ăVi tăNamăhóaăchi nătranh 59 D.ăChi nătranhăc căb Trongăcu căT ngăti năcôngăvàăn iăd yăT tăM uăThânăn mă1968,ătr ngătâmăti năhànhăcácăcu căti năcôngăchi năl A.ăCácăvùngăđôăth ămi năNam B.ăCácăvùngănôngăthôn,ămi nănúi C.ăCácăvùngăti păgiápăSàiăGịn 60 căVi tăNam C.ăLàmălungălayăýăchíăxâmăl D.ădidn’tăthey D.ăcoming Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions Let’sătoăgetăupăearlyătoăgoăforăaăwalkăbeforeăbreakfast A.ătoăgetăup B.ătoăgo C.ăa D.ăbefore Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions MyămanagerăwantedătoăknowăthatăwhetherăIăwasătakingămuchămoneyăwithămeătoăFrance A.ăwantedăto B.ăthat N T H Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions Ităisăbelievedăthatăinătheănearăfuture,ărobotsăwillăuseătoădoăthingsăsuchăasăcooking A.ăisăbelieved B.ăinătheănearăfuture IE A Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions Theăpolicemanăwarnedătheătouristsănotăwalkingăaloneăinăemptyăstreetsăatănight A.ăThe B.ănotăwalking T 70 D.ăsuchăas IL C.ăuseătoădo U O N 69 D.ăwithăme I C.ăwasătaking E T 68 D.ăwhere Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions TheăfoundingăofătheăRadiumăInstituteăină1914ămadeăherădreamăcomingătrue A.ăfounding B.ăină1914 C.ămade 67 D.ăbeingănominated Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions Nothingăunusualăhappened,ă ? A.ădidăit B.ădidn’tăit C.ădidăthey 66 D.ăwouldăcome Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions ItăwasăonăMarchă19th,ă1876ă ătheăfirstătelephoneăcallăwasămade A.ăthat B.ăwhich C.ăthen 65 D.ăhadn’tăbeenăworking Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions Heăexpectedă _ăforăanăOscar,ăbutăheăwasn’t A.ănominating B.ătoănominate C.ătoăbeănominated 64 D.ăM ătuyênăb ăng ngănémăbomăpháăho iămi năB căVi tăNam Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions Johnăsaidăheă ătoăvisitămeătheădayăafter A.ăhadăcome B.ăwillăcome C.ăcame 63 Vi tăNam cămi năNamăVi tăNamăc aăquânăM TI NG ANH Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions Rodneyă ăforătheăcompanyăforăveryălongăbeforeăheăwasăpromoted A.ădidn’tăusedătoăwork B.ădidn’tăwork C.ăhasn’tăbeenăworking 62 c Ýănàoăsauăđâyăkhôngăph năánhăđúngăv ătácăđ ng,ăýăngh aăc aăcu căT ngăti năcôngăvàăn iăd yăT tăM uăThână1968? A.ăBu căM ăph iătuyênăb ă“M ăhóa”ătr ăl iăcu căchi nătranhăxâm B.ăM ăch pănh năđàmăphánăđ ăbànăv ăvi căch măd tăchi nătranhă l 61 D.ăT năcôngătrênădi năr ngăkh păc ăn căc aătaălà C.ăin D.ăatănight sites.google.com/view/buiduongbaolong OFFICIAL WEBSITE TÀI LIỆU ÔN THI GROUP https://TaiLieuOnThi.Net Trangă7/14 71 72 Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions Tài Liệu Ôn Thi Group Ităwouldăhaveăbeenăbetterăifăheăhadătoldăusăhisănewăaddress A.ăHeămightăhaveătoldăusăhisănewăaddress B.ăHeăshouldăhaveătoldăusăhisănewăaddress C.ăHeăshouldn’tăhaveătoldăusăhisănewăaddress D.ăItădoesn’tămatterăthatăheădidn’tătellăusăhisănewăaddress Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions SheăknowsămoreăaboutăităthanăIădo A.ăIăknowăasămuchăaboutăităasăsheădoes B.ăSheăknowăasămuchăaboutăităasăIădo C.ăIădon’tăknowăasămuchăaboutăităasăsheădoes 73 D.ăSheădoesn’tăknowăasămuchăaboutăităasăIădo Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions “Whyădon’tăyouăparticipateăinătheăvolunteerăworkăinăsummer?”,ăsaidăSophie A.ăSophieăsuggestedămeătoăparticipateăinătheăvolunteerăworkăin B.ăSophieăaskedămeăwhyănotăparticipateăinătheăvolunteerăworkăin summer summer C.ăSophieăsuggestedămyăparticipatingăinătheăvolunteerăworkăin D.ăSophieămadeămeăparticipateăinătheăvolunteerăworkăinăsummer summer 74 Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions Theyăstayedăforăhours,ăwhichătiredăus A.ăWeăareătiringăfromătheirăstayingăforăhours B.ăThatătheyăstayedăforăhoursămadeăusătired C.ăStayingăforăhoursăwithăusămadeăthemăfeelătired 75 D.ăWeăareătiredăsoătheyăstayedăforăhours Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions Asătelevisionăprogramsăbecomeămoreăpopular,ătheyăseemătoăgetăworse A.ăTheămoreăpopularătelevisionăprogramsăbecome,ătheăworseăthey B.ăTheămostăpopularătelevisionăprogramsăbecome,ătheăworseăthey seem seem C.ăTheămoreăpopularătelevisionăprograms,ătheăworseătheyăseem D.ăTheămoreăpopularăbecomeătelevisionăprograms,ătheăworseăthey seem B.ăIt’sătheănameăofăaărobot C.ăIt’săaărobotămakingăprogram D.ăIt’sătheăproducerăofătheăfirstărobot WhatăcanăbeăsaidăaboutăKarelăCapek? A.ăHeăwasătheăfirstătoăcreateătheăwordă“robot” B.ăHeăisăanăAmericanăwriter C.ăHeămadeăaărobot D.ăHeămadeăaărobotăinăorderătoăkillăaăperson E Whenădidătheăwordă“robot”ăappear? A.ăinătheă1920s B.ăinătheă19thăcentury D.ăinătheă60s T aăđ ăgiaoăđi măc aăđ ăth ăhàmăs ăy = A.ă(1; 4) C.ă(2; −3) T H O C.ăinătheă40s 81 N D.ăTheyăareăcomputer-controlledămachines I B.ăTheyăcontrolledămachinery C.ăTheyălookălikeăhumans U 80 Whatăareăindustrialărobotsălike? A.ăTheyăbehaveălikeăhumans IE 79 D.ăTheyăcanădoăjobsăinvolvingăhighăheat N C.ăTheyăareătiring T WhichăofătheăfollowingăisăNOTămentionedăasăaăcharacteristicăofărobots? A.ăTheyădon’tăneedăfood B.ăTheyăareănotădistracted x − 2x − x−2 ăvàăđ ăth ăhàmăs ăy = x + 3ălà IL 78 What is Unimation? A.ăIt’sătheănameăofăaărobotăinventor A 77 Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 36 to 40 Theăwordărobotăfirstăappearedăinăaă1921ăstageăplayăbyăCzechăwriterăKarelăCapek.ăInătheăplay,ăaămanămakesăaămachineăthatăcanăthink,ăwhich heăcallsăaărobotăandăwhichăendsăupăkillingăitsăowner.ăInătheă1940s,ătheăAmericanăscienceăfictionăwriterăIsaacăAsimovăwroteăaăseriesăof storiesăaboutărobotsăandăinventedătheătermărobotics,ătheăscienceăofărobots.ăMeanwhile,ăinătheărealăworld,ătheăfirstărobotsăwereădevelopedăby anăengineer,ăJosephăF.ăEngelberger,ăandăanăinventor,ăGeorgeăC.ăDevol.ăTogetherătheyăstartedăUnimation,ăaămanufacturingăcompanyăthat producesătheăfirstărealărobotăină1961,ăcalledătheăUnimate.ăRobotsăofăthisătypeăwereăinstalledăatăaăGeneralăMotorsăautomobileăplantăand provedătoăbeăaăsuccess.ăTheyăworkedăreliablyăandăsavedămoneyăforăGeneralăMotors,ăsoăotherăcompaniesăwereăsoonăacquiringărobotsăasăwell Theseăindustrialărobotsăwereănothingălikeătheăterrifyingăcreaturesăthatăcanăoftenăbeăseenăinăscienceăfictionăfilms.ăInăfact,ătheseărobotsălooked andăbehavedănothingălikeăhumans.ăTheyăwereăsimplyăpiecesăofăcomputer-ăcontrolledămachinery,ăwithămetală“arms”ăoră“hands”.ăSinceăthey wereămadeăofămetal,ătheyăcouldăperformăcertainăjobsăthatăwereădifficultăorădangerousăforăhumans,ăparticularlyăjobsăthatăinvolveăhighăheat Andăsinceărobotsăwereătirelessăandăneverăgotăhungry,ăsleepy,ăorădistracted,ătheyăwereăusefulăforătasksăthatăwouldăbeătiringăorăboringăfor humans.ăIndustrialărobotsăhaveăbeenăimprovedăoverătheăyears,ăandătodayătheyăareăusedăinămanyăfactoriesăaroundătheăworld.ăThoughătheăuse ofărobotsăhasămeantătheălossăofăsomeăjobs,ăatătheăsameătimeăotherăjobsăhaveăbeenăcreatedăinătheădesign,ădevelopment,ăandăproductionăofăthe robots T 76 B.ă(2; 2) D.ă(3; 1) sites.google.com/view/buiduongbaolong OFFICIAL WEBSITE TÀI LIỆU ÔN THI GROUP https://TaiLieuOnThi.Net Trangă8/14 82 G iăz1 ,ăz2 ălàăhaiănghi măph căc aăph làănghi măcóăph nă oăd A.ăM (−5; 3)ă ngătrìnhăz + 2z + 10 = 0,ătrongăđóăz1 Tài Liệu Ơn Thi Group ng.ă i mănàoăd C.ăM (−5; −3)ă 83 iăđâyălàăđi măbi uădi năs ăph căw = 3z1 + 2z3 ? B.ăM (3; −5)ă Choăhìnhăchópăt ăgiácăS ABCDăcóăM ,ăN ,ăP ,ăQăl năl làă16a3 ăđvtt.ăTh ătíchăkh iăchópăS MNPQătheoăaălà tălàătrungăđi măcácăc nhăSA,ăSB,ăSC ,ăSDă.ăBi tăkh iăchópăS ABCDăcóăth ătích A.ă2a3 ăđvtt C.ă8a3 ăđvtt 84 85 D.ă4a3 ăđvtt A.ă(x − 1)2 + (y − 1)2 + z = C.ă(x − 1) = 13 tă∫ 2 y + ( − 1) + z √6 D.ă4ă y + ( + 1) + z 25 25 Trongăm tăti tăm căt păca,ăcóă5ăh căsinhănamăvàă4ăh căsinhăn ăthamăgia.ăH iăcóăbaoănhiêuăcáchăs păx păcácăb năthànhăm tăhàngăngangăsao choăkhơngăcóăhaiăb năn ănàoăđ ngăc nhănhau? A.ă362880 B.ă2880 D.ă43200 M tăconăsúcăs căkhơngăcânăđ i,ăcóăxácăsu tăxu tăhi năm tăsáuăch mănhi uăg păhaiăl năxácăsu tăxu tăhi năm iăm tăcònăl i.ăGieoăconăsúcăs c đóăhaiăl n.ăXácăsu tăđ ăt ngăs ăch mătrênăm tăxu tăhi nătrongăhaiăl năgieoăl năh năho căb ngă11ălà ă B.ă ă ă D.ă 49 12 Choă1 ≠ a > 0ă,ăx > 0ă,ăy > 0ă.ăKh ngăđ nhănàoăsauăđâyăsai? A.ăloga x2 = 2loga xă ă 49 B.ăloga √x = xă D.ălog√a x xă loga = loga M tăch tăđi măchuy năđ ngătrênăm tăđ ngăth ngăv iăv năt căđ căchoăb iăv(t) = t2 − 2t(m/s).ăTínhăt ngăkho ngăcáchăch tăđi măđó d chăchuy năđ cătrongă4ăgiâyăđ uătiênă(th iăđi măbanăđ uă ngăv iăt = 0) A.ă 64 ă(m) C.ă8ă(m) B.ă ă(m) D.ă 16 ă(m) HaiăanhăemăBìnhăvàăAnălàmăvi căt iăcùngăm tăv năphịngăc aăcơngătiăc aăgiaăđình.ăM tăhơmăBìnhăr iăv năphịngăvàăláiăxeăv ănhàătr căAn Haiăl măphútăsau,ăAnăc ngăláiăxeăv ănhàăvàăg păxeăBìnhătrênăđ ngăsauă20ăphútăláiăxe.ăGi ăs ăhaiăanhăemăcùngăđiătheoăm tăđ ng,ălàăm t đo năđ ngăth ngăgi aăv năphòngăvàănhàăhaiăanhăem,ăgi ăs ăthêmăr ngăt căđ ăc aăhaiăanhăemăkhôngăđ iăvàăt căđ ăc aăAnăl năh năt căđ c aăBìnhă24ăkm/h.ăH iăt căđ ăc aăBìnhăkho ngăb ngăbaoănhiêu? A.ă18km/h B.ă19ăkm/h C.ă20ăkm/h D.ă21ăkm/h A IL IE U O N T H I N E T D a vào thông tin đ c cung c p d i đ tr l i câu t 61 đ n 64 D iăđâyălàăm tăb ngăth ngăkêăv ătìnhăhìnhăd chăb nhăCovidă19ă ăm tăs ăn cătínhăđ năđ uăthángăN m,ăn mă2020.ăCácăcâuăh iăt ă1ăđ nă4 tínhăđ năth iăđi măc aăb ngăth ngăkêăvàăs ăd ngăcácăthôngătinătrongăb ngăth ngăkêănày T 91 = C.ă6ă C.ăloga (xy) = loga x + loga yă 90 D.ă(x + 1) B.ă5ă C.ă 89 = A.ă25ă A.ă 88 B.ă(x − 1)2 + (y − 1)2 + z 2 ngătrìnhăm tăc uătâmăI ăvàăti p 1; 0).ăPh dx ăGiáătr ăc aăM ălà x − = ln M C.ă1800 87 B.ăa3 ăđvtt Trongăkhôngăgianăv iăh ăt aăđ ăOxyz,ăchoăm tăph ngă(P ) : x + y − 2z + = 0ăvàăđi măI (1; xúcăv iă(P )ăcóăd ng 86 D.ăM (5; −3)ă Trangă9/14 sites.google.com/view/buiduongbaolong OFFICIAL WEBSITE TÀI LIỆU ÔN THI GROUP https://TaiLieuOnThi.Net Tài Liệu Ôn Thi Group T l gi a s ca bình ph c s ca xác nh n b nhi m COVID 19 t i Vi t Nam x p x b ng A.ă52,6% B.ă86,5% C.ă85,6% S ăcaăxácănh năb ănhi măCOVIDă19ăt iăTâyăBanăNhaănhi uăh năs ăcaăxácănh năb ănhi măt iăV tr m? A.ă12,3% B.ă9,2% C.ă112,3% S ăcaăt ăvongădoăCOVIDă19ăt iăTâyăBanăNhaăítăh năs ăcaăt ăvongădoăCOVIDă19ăt iăÝăkho ngăbaoănhiêuăph nătr m? A.ă14,5% B.ă87,4% C.ă85,3% N uăbi uădi năs ăcaăb ănhi măCOVIDă19ăt iă3ăn căchâuăÂuă(cóătrongăb ngănóiătrên)ăb iăm tăbi uăđ ăhìnhăqu tătrịn,ăthìăph năqu tătrịn t ngă ngăv iăs ăli uăc aăn căÝăs ăcóăs ăđoăgócăkho ngăb ngăbaoănhiêu? A.ă185o B.ă61o ngămơnăTốn.ă i măc aă2ăl păđ căbi uădi năb ng T A IL IE U O N D a vào thông tin đ c cung c p d i đ tr l i câu t 65 đ n 68 uăn măh c,ăt tăc ăh căsinhăc aă2ăl pă12I1ăvàă12I2ăthamăgiaăm tăbàiăki mătraăch tăl bi uăđ ăc tănh ăsau T D.ă122o E C.ă90o 95 D.ă12,6% N 94 D.ă109,2% I 93 ngăQu căAnhăkho ngăbaoănhiêuăph n T H 92 D.ă56,2% Trangă10/14 sites.google.com/view/buiduongbaolong OFFICIAL WEBSITE TÀI LIỆU ÔN THI GROUP https://TaiLieuOnThi.Net Tài Liệu Ôn Thi Group G i m s s c a l p 12I1 n s s c a l p 12I2 Quan h gi a s m n A.ămă=ăn B.ămă>ăn C.ănăăs’ C.ăsă
- Xem thêm -

Xem thêm: DE 9 , DE 9