Tiểu luận quản lý chi phí dự án đầu tư XDCT Đại học xây dựng

19 7 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2021, 16:09

Tăng cường công tác quản lý chi phí phát sinh các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hạ LongTrong các dự án đầu tư xây dựng hiện nay vấn đề quản lý chi phí phát sinh của các dự án làm chậm tiến độ của dự án, gây khó khăn trong việc lập thủ tục đầu tư, thanh quyết toán và gây thiệt hại về kinh tế. Quản lý tốt và hạn chế tối đa chi phí phát sinh trong dự án sẽ góp phần giảm thiểu đáng kể thời gian, kinh tế và công sức của các bộ phận trong quá trình thi công và vận hành dự án, tạo ra được các công trình thi công nhanh gọn, đạt chất lượng và tiến độ, tạo tiền đề cho sự phát triển của thành phố Hạ Long. MỤC LỤC MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Mục đích – mục tiêu đề tài .1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Phương pháp nghiên cứu NỘI DUNG .3 I CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ PHÁT SINH CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Khái niệm loại chi phí chi phí phát sinh dự án đầu tư xây dựng .3 Công tác quản lý chi phí phát sinh xây dựng II PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ PHÁT SINH TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH Giới thiệu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Thực trạng công tác quản lý chi phí phát sinh Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hạ Long III GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC 13 Lựa chọn đơn vị Tư vấn, nhà thầu có đầy đủ tư cách pháp nhân có lực hoạt động lĩnh vực xây dựng: 13 Phối hợp tốt bên q trình lập dự án, hồn thiện hồ sơ thiết kế cho cơng trình 14 Tăng cường cơng tác kiểm tra cơng trình xây dựng giai đoạn khác 14 Việc xử phạt vi phạm hành trường hợp vi phạm nghiêm khắc có tính răn đe 14 Đào tạo, tập huấn đội ngũ cán quản lý dự án 15 KẾT LUẬN 16 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .17 MỞ ĐẦU Tên đề tài: Tăng cường công tác quản lý chi phí phát sinh dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hạ Long Lý chọn đề tài: Trong dự án đầu tư xây dựng vấn đề quản lý chi phí phát sinh dự án làm chậm tiến độ dự án, gây khó khăn việc lập thủ tục đầu tư, toán gây thiệt hại kinh tế Quản lý tốt hạn chế tối đa chi phí phát sinh dự án góp phần giảm thiểu đáng kể thời gian, kinh tế công sức phận trình thi cơng vận hành dự án, tạo cơng trình thi cơng nhanh gọn, đạt chất lượng tiến độ, tạo tiền đề cho phát triển thành phố Hạ Long Mục đích – mục tiêu đề tài * Mục đích: Nêu rõ thực trạng vấn đề quản lý chi phí phát sinh dự án đầu tư xây dựng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hạ Long làm chủ đầu tư Tìm hiểu nguyên nhân thực trạng đề xuất giải pháp cụ thể giải vấn đề * Mục tiêu nghiên cứu: Cập nhật thơng tin chi phí phát sinh dự án từ kho hồ sơ lưu trữ Ban, nghiên cứu tài liệu có liên quan tới vấn đề quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách, vận dụng kiến thức kinh nghiệm sẵn có làm Phịng Tư vấn giám sát Ban để nêu rõ nguyên nhân giải pháp khắc phục tồn nêu Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài * Đối tượng nghiên cứu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hạ Long * Phạm vi nghiên cứu: Các chi phí phát sinh dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp phân loại hệ thống hóa lý thuyết - Phân tích tổng hợp lý thuyết 2 - Phân tích tổng kết kinh nghiệm Qua việc học tập môn học “Quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng” thu thập, tìm hiểu tài liệu thực tiểu luận, học viên có thêm kiến thức mẻ mơn học góp phần làm tăng vốn kiến thức hữu ích cho công việc học viên Học viên xin chân thành cảm ơn hướng dẫn, giảng dạy thầy giáo PGS.TS.Trần Văn Tấn giúp học viên có kiến thức Quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng hoàn thành tiểu luận Bài tiểu luận hoàn thiện dựa cố gắng học viên, nhiên không tránh khỏi thiếu sót Học viên mong nhận thơng cảm đóng góp ý kiến thầy giáo để học viên rút kinh nghiệm hoàn thành tiểu luận hoàn thiện 3 NỘI DUNG I CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ PHÁT SINH CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Khái niệm loại chi phí chi phí phát sinh dự án đầu tư xây dựng 1.1 Tổng mức đầu tư xây dựng 1.1.1 Khái niệm Căn Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính Phủ có định nghĩa: “Tổng mức đầu tư xây dựng toàn chi phí đầu tư xây dựng dự án xác định phù hợp với thiết kế sở nội dung khác Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Nội dung tổng mức đầu tư xây dựng gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư (nếu có); chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; chi phí khác chi phí dự phịng cho khối lượng phát sinh trượt giá” 1.1.2 Phân loại loại chi phí dự án đầu tư xây dựng Các chi phí tổng mức đầu tư quy định cụ thể khoản Điều Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ 1.1.3 Đặc điểm loại chi phí dự án đầu tư xây dựng Các loại chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư thường khó để xác định cụ thể, liên quan tới chuyện bồi thường, tái định cư thường nảy sinh vấn đề giá bồi thường có hợp lý hay khơng, chất lượng khu tái định cư có tốt hay khơng, có hợp với ý dân hay khơng Mặt khác cịn liên quan tới đời sống tâm linh, văn hóa, xã hội cộng đồng dân cư nằm vùng dự án Tuy nhà nước có chế tài cụ thể vấn đề chuyện dự án bị giao mặt chậm thường xuyên xảy ra, thời gian chậm bàn giao đương nhiên hiệu dự án bị suy giảm Chi phí xây dựng cơng trình thường chiếm tỷ lệ lớn loại chi phí tổng mức đầu tư Chi phí xây dựng giúp dự án hình thành nên hình dáng cụ thể, loại chi phí khác, chi phí xây dựng khó để xác định chi tiết từ giai đoạn đầu dự án Các yếu tố ảnh hưởng tới độ xác xác định chi phí xây dựng là: Chất lượng tư vấn xây dựng, trình xác định cơng cơng trình, tiềm lực tài dự án, thời gian chuẩn bị thực dự án Chi phí thiết bị có đặc điểm tương tự chi phí xây dựng, khác phần lớn sản phẩm hình thành chủ yếu nhà máy, xưởng sản xuất Việc kiểm soát q trình hình thành sản phẩm khó khăn so với sản phẩm xây dựng trường, dẫn đến việc quản lý chi phí thiết bị gặp nhiều khó khăn Chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng: Có đặc điểm tương tự nên ta đưa vào nhóm, xác định loại chi phí xác định tổng mức đầu tư gần chúng khơng có phát sinh Chi phí khác chi phí dự phịng thường xác định chủ yếu theo tỷ lệ phần trăm dự án, riêng số công việc đặc thù ta phải lập dự tốn để xác định xác chi phí cần thiết Việc quản lý loại chi phí giống chi phí tư vấn xây dựng thường dễ dàng nhiều so với chi phí cịn lại dự án đầu tư xây dựng 1.2 Chi phí phát sinh dự án đầu tư xây dựng 1.2.1 Khái niệm: Các dự án đầu tư xây dựng thường bao gồm nhiều bước khác nhau, từ chuẩn bị đầu tư đến thực đầu tư bàn giao, vận hành đưa sử dụng Tất bước ngồi phần cơng việc thuộc phần thuộc trách nhiệm quan quản lý nhà nước UBND thành phố Hạ Long, Sở xây dựng, Sở kế hoạch đầu tư, Sở tài chính, Phịng Tài kế hoạch thành phố Hạ Long, Phịng quản lý thị thành phố Hạ Long phần cơng việc cịn lại thường giao cho đơn vị tư vấn, nhà thầu có lực để triển khai cơng việc, ví dụ: Tư vấn lập dự án, quản lý dự án, tư vấn khảo sát thiết kế, nhà thầu thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị thơng qua hình thức ký kết hợp đồng quan quản lý nhà nước nhà thầu 5 Ngồi hợp đồng tính theo tỷ lệ % đa phần hợp đồng cịn lại ký kết theo hình thức hợp đồng có khối lượng đơn giá định Nếu khối lượng đơn giá ký kết hợp đồng mà khơng có chuẩn nảy sinh phát sinh làm cho giá trị hợp đồng không cịn giữ ngun ban đầu, chi phí thực cho cơng trình phải điều chỉnh, ta gọi chi phí phát sinh cơng trình 1.2.2 Nội dung chi phí phát sinh dự án đầu tư xây dựng Các loại chi phí, chi phí phát sinh dự án đầu tư xây dựng đa phần xuất hai giai đoạn sau: - Cơng tác đền bù giải phóng mặt bằng: Chủ yếu không đồng thuận người dân phương án đề bù giá, đất tái định cư Có so sánh dự án Nhà nước doanh nghiệp làm chủ đầu tư - Triển kha dự án: Do trượt giá, chất lượng khảo sát, chậm tiến độ, khối lượng phát sinh lớn, điều chỉnh tăng giá vật tư, nhân công Công tác quản lý chi phí phát sinh xây dựng 2.1 Đặc điểm cơng tác quản lý chi phí phát sinh cơng trình xây dựng nói chung Cơng tác quản lý chi phí phát sinh cơng trình xây dựng phụ thuộc vào nguồn vốn cơng trình xây dựng Cơ có loại cơng trình sử dụng nguồn vốn sau: - Cơng trình nhà nước sử dụng vốn ngân sách: Đa phần công tác quản lý loại chi phí xây dựng giao cho Chủ đầu tư, cụ thể ban quản lý chuyên ngành, ban quản lý khu vực ban quản lý dự án cụ thể Đặc điểm bật hình thức quản lý Chủ đầu tư người chi tiền, người định đầu tư lại đa phần khơng trực tiếp tham gia quản lý cơng trình, dẫn đến việc quản lý chi phí phát sinh gặp nhiều khó khăn phải qua nhiều cầu - Cơng trình nhà nước sử dụng vốn ngồi ngân sách: Đây thường cơng trình dạng PPP, vốn ngân sách chi phần cho công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt cịn chi phí xây dựng cơng trình trực tiếp nhà đầu tư chi, việc quản lý dự án thường giao cho đơn vị tư vấn quản lý dự án độc lập Do việc quản lý chi phí phát sinh dự án nói phụ thuộc nhiều vào lực đội ngũ tư vấn hỗ trợ nhà đầu tư trình triển khai thi cơng cơng trình - Cơng trình tư nhân: Do vốn tự có đơn vị tư nhân cá nhân cụ thể Đối với cơng trình dạng việc quản lý chi phí phát sinh thường đơn vị tự làm thuê tư vấn cơng trình q phức tạp Việc quản lý chi phí phát sinh phức tạp nhiều thay đổi trường thường xuyên liên tục suốt q trình thi cơng cơng trình 2.2 Vai trị trách nhiệm chủ thể cơng tác quản lý chi phí phát sinh cơng trình xây dựng Các cơng trình xây dựng bao gồm chủ thể sau: - Người định đầu tư: Là người định phê duyệt đầu tư dự án, sử dụng tiền vốn ngân sách vốn tự có để chi cho việc thi cơng cơng trình Là người có quyền định cao nên tất máy phía sau như: tư vấn thiết kế, tư vấn quản lý, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công đa phần chủ thể định Như chi phí phát sinh cơng trình phụ thuộc nhiều vào định chủ thể này, trách nhiệm tới chi phí phát sinh đa phần chịu trách nhiệm liên đới định chủ thể đa phần dựa báo cáo, kết đơn vị chuyên môn quyền Đối với cơng trình tư nhân đơn giản nhiều họ chi tiền họ, có phát sinh thêm chi phí cần có thêm tiền vốn họ thi cơng bình thường, khơng làm ảnh hưởng tới người khác - Chủ đầu tư: Chỉ có cơng trình vốn ngân sách có Chủ đầu tư chun trách, cịn cơng trình cịn lại đa phần nhà đầu tư kiêm nhiệm nhiệm vụ Chủ đầu tư Chủ đầu tư người thay mặt người định đầu tư thực công việc chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu tư vấn, thi công, đại diện trước pháp luật với vấn đề liên quan đến pháp lý công trình, Chủ đầu tư người quản lý chi phí dự án thay mặt người định đầu tư Các chi phí nảy sinh cơng trình xuất phát từ định trực tiếp Chủ đầu tư, ví dụ việc lập trình duyệt tổng mức đầu tư cơng trình, việc lựa chọn nhà thầu tư vấn, thi công Do trách nhiệm Chủ đầu tư trách nhiệm trực tiếp việc xử lý chi phí phát sinh dự án - Các đơn vị tư vấn nhà thầu: Đây chủ thể trực tiếp thực gói thầu dự án, bao gồm gói thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư thực đầu tư Các chủ thể chủ yếu thực công việc dựa hợp đồng phạm vi sẵn có nên việc nảy sinh chi phí phát sinh chủ thể chủ yếu nguyên nhân sau: dự thầu không khối lượng đơn giá, thi công chậm tiến độ, quản lý không chặt chẽ Các nhà thầu phải chịu trách nhiệm trực tiếp việc làm nảy sinh chi phí phát sinh dự án, việc theo dõi chặt chẽ báo cáo xử lý kịp thời phát sinh dự án việc phải làm chủ thể 2.3 Cơng tác quản lý chi phí phát sinh cơng trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước 2.3.1 Đặc điểm Cơng trình nhà nước sử dụng vốn ngân sách có đặc điểm bật Chủ đầu tư khơng phải người chi tiền, cịn người định đầu tư lại đa phần không trực tiếp tham gia quản lý chi phí cơng trình Dự án lớn, chi tiêu nhiều bên trực tiếp liên quan tới dự án có lợi, chi phí phát sinh cơng trình thường xuyên xuất dự án vốn ngân sách nhà nước Công tác quản lý chi phí phát sinh xuất tất khâu dự án, từ chuẩn bị đầu tư đến thực đầu tư, chủ thể thực công tác quản lý chi phí phát sinh đa dạng, từ người định đầu tư, chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn thi công, quan chun mơn có liên quan khác 2.3.2 Hạn chế, khó khăn cơng tác quản lý chi phí phát sinh cơng trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước Chi phí phát sinh xuất tất khâu dự án nên việc quản lý chi phí khó khăn Mỗi giai đoạn khác chủ thể quản lý chi phí khác nên việc quản lý tổng thể quan trọng Vốn ngân sách tiền khơng phải móc từ túi chủ thể cụ thể, nên chủ thể muốn chi nhiều tiền tốt, để thực cơng tác quản lý lại phải phụ thuộc vào bên thứ 3, độc lập tài dự án, việc nắm bắt thông tin để phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát dự án gặp nhiều khó khăn khơng cung cấp đầy đủ Đối với dự án nay, độ phức tạp ngày cao việc quản lý chi phí ngày khó khăn hơn, việc thiết lập quy trình quản lý phải làm hồn tồn khơng có dự án tương tự trước Quy mơ cơng trình lớn, khơng tổ chức đội ngũ quản lý chuyên nghiệp dẫn đến làm việc chồng chéo, khơng hiệu II PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ PHÁT SINH TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH Giới thiệu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Ban quản lý dự án cơng trình TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh giao làm đại diện Chủ đầu tư thực nhiều dự án nguồn vốn Ngân sách Tỉnh Thành phố Ban quản lý dự án cơng trình thành phố Hạ Long đơn vị nghiệp công lập trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Có tư cách pháp nhân, có dấu tài khoản Kho bạc thành phố Hạ Long để giao dịch theo quy định pháp luật Hoạt động theo phương thức tự đảm bảo toàn kinh phí hoạt động thường xuyên, chịu đạo, quản lý trực tiếp toàn diện Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long, đồng thời chịu kiểm tra, tra hướng dẫn chuyên môn quan có liên quan 9 Thực trạng cơng tác quản lý chi phí phát sinh Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hạ Long 2.1 Quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hạ Long Ban có 02 phịng quản lý dự án xây dựng: Phịng Kế hoạch kỹ thuật chuyên làm phần chuẩn bị đầu tư, trực tiếp quản lý bước: lập dự án, trình duyệt dự án, thuê đơn vị tư vấn thiết kế hồn thành hồ sơ dự tốn, thiết kế vẽ thi cơng cơng trình, lập kế hoạch đấu thầu, thầu, chấm thầu, ký kết hợp đồng với nhà thầu thi công, lập biên bàn giao mặt cho cơng trình; Phịng tư vấn giám sát giao giao làm giám sát dự án thuộc Ban làm chủ đầu tư - Cơ cấu tổ chức Ban quản lý dự án cơng trình thành phố Hạ Long bao gồm: Ban Giám đốc phịng chun mơn Ban giám đốc gồm: Giám đốc Phó Giám đốc + Giám đốc người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước pháp luật trước Uỷ ban nhân dân thành phố Hạ Long, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long toàn hoạt động Ban quản lý dự án cơng trình thành phố Hạ Long thực chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giao + Phó giám đốc người giúp việc cho Giám đốc thực nhiệm vụ theo phân công Giám đốc Khi Giám đốc vắng mặt, Phó Giám đốc Giám đốc ủy nhiệm điều hành hoạt động Ban, chịu trách nhiệm trước Giám đốc trước pháp luật nhiệm vụ phân cơng ủy quyền Các phịng có trưởng phịng phó phịng quản lý trực tiếp cán bộ, cơng nhân viên phịng Các phịng ban chun mơn có lập quy trình thực dự án đầu tư xây dựng bản, liên tục cập nhật nghị định, thông tư, luật ngành xây dựng nhằm đảm bảo quy trình thực dự án phải luật, quy định Nhà nước Đối với phịng ban thực cơng tác giám sát trường luôn lập đề cương giám sát bên kiểm tra chấp thuận trước thực cơng trình Cán bộ, viên chức Ban Ban giám đốc tạo điều kiện tối đa để học lớp nâng cao trình độ lực chun mơn 10 2.2 Thực trạng chi phí phát sinh dự án Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hạ Long Các dự án vào giai đoạn thi công, toán phê duyệt toán hầu nhưu dự án có phát sinh 2.2.1 Ngun nhân: - Cơng trình có quy mơ lớn, đặc thù phức tạp việc áp dụng kèm theo biện pháp thi công phức tạp nhiều, gặp Tư vấn thiết kế, đơn vị quản lý dự án nhà thầu chưa có kinh nghiệm việc nảy sinh phát sinh điều tránh khỏi Đặc biệt cơng trình ngầm - Thời gian thực dự án thường gấp, cần tiến độ nên khoảng thời gian chuẩn bị cho hồ sơ dự thầu thường lấy thời gian tối thiểu bên trên, cơng trình có kiến trúc kết cấu điển hình khơng gặp vấn đề nhiều, cơng trình có quy mơ tính chất đặc thù phức tạp, việc có q thời gian làm thầu ảnh hưởng trực tiếp tới đơn giá dự thầu hợp đồng sau - Các yếu tố trượt giá, sách thay đổi Vấn đề tác động mạnh công trình có thời gian thi cơng q lâu, chậm tiến độ, ảnh hưởng lớn tới giá trị tốn sau cơng trình Cụ thể: - Bước lập dự án, xác định tổng mức đầu tư: Đơn vị lập hồ sơ thiết kế sở hết tính phức tạp đặc thù dự án, dẫn đến tổng mức đầu tư không đầy đủ; Như lực đơn vị tư vấn lập dự án lập hồ sơ thiết kế sở quan trọng, mà lực đơn vị tư vấn chủ yếu trình độ chun mơn cá nhân đơn vị Tư vấn Bước thứ sau lập dự án xác định tổng mức đầu tư xong đến bước trình phê duyệt dự án, bước lại phụ thuộc vào lực thẩm định người định đầu tư, cơng trình Ban trực thuộc UBND thành phố Hạ Long người định đầu tư UBND thành phố Hạ Long, thường UBND thành phố giao lại cho đơn vị chun mơn để thẩm định dự án: Phịng quản lý thị thành phố, Hạ Long, Phịng Tài chính-Kế hoạch thành phố; đơn vị chun mơn bên 11 quan tâm không sâu, chạy theo tiến độ dự án dẫn đến việc thẩm định, phê duyệt dự án không chuẩn xác - Bước lập tổng dự toán, dự toán chi tiết cơng trình, thiết kế kỹ thuật, thiết kế thi công: Các đơn vị Tư vấn thiết kế đảm nhiệm, khác so với bước lập dự án bên lúc vẽ kỹ thuật, vẽ thi công vào chi tiết hơn, đơn giá dự toán sát với giá trị thực tế cơng trình Đối với cơng trình mang tính chất đặc thù, riêng biệt, người lập hồ sơ thiết kế, lập dự tốn phải có nhiều kinh nghiệm thi công thực tế Nếu nhân viên đơn vị Tư vấn mà có trình độ chun mơn yếu kém, kinh nghiệm chưa có trở ngại lớn để làm hồ sơ thiết kế dự tốn xác Ở giai đoạn này, kết khảo sát khơng xác dẫn đến thiết kế không hợp lý, thiếu, dẫn đến phải tốn nhiều cho trình xử lý, kết cấu công trình ngầm ngầm - Phối hợp chủ đầu tư, đơn vị sử dụng với đơn vị tư vấn: Trong trình lập dự án, tổng mức đầu tư, thiết kế sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế thi cơng Nếu khơng lấy ý kiến đóng góp đơn vị sử dụng, chủ đầu tư hồ sơ quan trong giai đoạn thi cơng có nhiều bất cập khơng phù hợp Chủ đầu tư, đơn vị sử dụng có ý kiến điều chỉnh xảy tình trạng, đập đi, xây lại, dẫn đến điều chỉnh phát sinh - Bước lựa chọn nhà thầu tư vấn thi công: Thực trạng nay, nhà thầu thi công không đủ lực lại có mối quan hệ Việc hồn thiện hồ sơ thầu, dự thầu, chấm thầu bước cho đủ thủ tục Nhiều giá dự thầu y nguyên giá dự tốn, khơng thể lực thi cơng riêng nhà thầu Đối với cơng trình bình thường điều khơng gây nhiều trở ngại lắm, cơng trình có quy mơ phức tạp, đặc thù, riêng biệt việc đơn giá dự thầu áp ln giá dự tốn nguy hiểm Lập dự toán đơn vị Tư vấn thiết kế lập đơn giá dựa biện pháp thi cơng chung nhất, khơng mang tính riêng biệt nhà thầu nào, đơn giá dự thầu phải giải chuyện Nếu đơn giá giống dẫn đến biện pháp thi công thực tế có nhiều sai khác 12 so với biện pháp dự thầu đãm đến phát sinh biện pháp, đầu mục cơng việc phát sinh giá trị gói thầu - Giai đoạn thi công giám sát: Đơn vị Tư vấn giám sát quản lý chất lượng, khối lượng tiến độ thi công nhà thầu Khối lượng cơng trình vẽ Tư vấn thiết kế bóc tách, có khối lượng hợp đồng khối lượng mà nhà thầu kiểm tra lại Như nói tình trạng giá hợp đồng bên phần khối lượng hợp đồng gần bê nguyên khối lượng dự tốn sang, chưa có kiểm tra bóc tách lại nhà thầu Dẫn đến khối lượng tốn khơng kiểm tra chặt chẽ dẫn đến chỗ thừa, chỗ thiếu; chỗ làm tốn hết khối lượng hợp đồng, cịn chỗ làm nhiều lại đòi hỏi phát sinh tăng khối lượng, trách nhiệm Tư vấn giám sát giai đoạn quan trọng Chất lượng cơng trình: Để hồn thành đầu mục cơng việc cần nhiều cơng đoạn quản lý chất lượng, kiểm sốt chất lượng vật liệu đầu vào, nhân cơng, máy móc thi cơng, biện pháp thi công, chất lượng thành phẩm Chỉ cần không chặt chẽ công đoạn dẫn đến sản phẩm chất lượng dẫn đến phát sinh chi phí q trình bảo hành, bảo trì sau Phần kiểm sốt tiến độ: Nếu thời gian thi cơng cơng trình bị kéo dài, dẫn đến việc nhà thầu bị ảnh hưởng mà Chủ đầu tư, tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát phát sinh thêm chi phí tất hợp đồng bị kéo dài theo Giá vật tư, nhân cơng, máy móc thị trường thay đổi liên tục theo thời gian 2.2 Chế tài xử phạt vi phạm: Đã có chế tài xử phạt đơn vị lực yếu kém, quản lý khơng tốt nguồn chi phí dự án, việc xử phạt chưa mang tính răn đe cao Phần thành phần số đơn vị kiểm tốn, tra lại bị tha hóa, biến chất, không thực nhiệm vụ quyền hạn nên dẫn đến 13 việc bao che, móc ngoặc để hợp lý hóa bỏ qua phát sinh khơng hợp lý, gây thất lớn cho ngân sách nhà nước 2.3 Hậu quả: Gây thiệt hại kinh tế Mọi vấn đề phát sinh xử lý ngay, định trình thi cơng, khơng bám sát trường dự án rơi vào tình trạng đóng băng kéo dài phát sinh không xử lý Các công việc công trường chuỗi dây chuyền nối tiếp với nhau, việc chuỗi bị ỳ trệ cơng trình ỳ trệ, tiến độ kéo dài, phát sinh lại làm nảy sinh phát sinh Đối với cơng trình phát sinh tổng mức đầu tư, chủ đầu tư phê duyệt phát sinh số đầu mục công việc, lạm quyền, tự ý phê duyệt phát sinh không thuộc thẩm quyền cho phép, dẫn đến việc nhà thầu thi công đầu mục phát sinh tình trạng mù mờ Theo lộ trình nảy sinh cơng việc phát sinh phải đơn vị có thẩm quyền phê duyệt theo quy định, lập dự toán thiết kế phát sinh, phê duyệt dự toán thiết kế phát sinh, đấu thầu thêm chi phí phát sinh vượt mức cho phép, lập phụ lục hợp đồng Trong thực tế nhiều nhà thầu nể, tạo mối quan hệ lại chấp nhận thi công công việc phát sinh Chủ đầu tư Tư vấn thiết kế đề xuất chưa có phụ lục hợp đồng ký kết, công việc phát sinh sau khơng phê duyệt dẫn đến nảy sinh mô thuẫn lớn Chủ đầu tư nhà thầu, có mơ thuẫn chủ thể hợp đồng xây dựng cơng trình khó hồn thành theo mục tiêu đề III GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC Lựa chọn đơn vị Tư vấn, nhà thầu có đầy đủ tư cách pháp nhân có lực hoạt động lĩnh vực xây dựng: - Lựa chọn đơn vị có lực, trình độ, kinh nghiệm để đạt chất lượng cao, đáp ứng công việc Được quy định Điều 58, Điều 65 Nghị định 14 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng - Ngồi cịn vào hợp đồng ký kết sản phẩm, thành tựu kiểm chứng lĩnh vực hoạt động xây dựng - Việc lựa chọn đơn vị Tư vấn, nhà thầu công khai minh bạch Tránh tình trạng nể nang, mối quan hệ chọn đơn vị lực tồn hồ sơ giấy tờ, thực lực thực non kém, hạn chế Phối hợp tốt bên q trình lập dự án, hồn thiện hồ sơ thiết kế cho cơng trình - Tổ chức họp bàn, lấy ý kiến đóng góp chủ đầu tư, bên sử dụng đơn vị Tư vấn giai đoạn lập dự án hoàn thiện hồ sơ thiết kế trước định phê duyệt Tăng cường cơng tác kiểm tra cơng trình xây dựng giai đoạn khác - Kiểm tra theo kế hoạch đột xuất tùy theo tính chất dự án - Nâng cao trình độ chuyên môn lực tổ chức kiểm tra, đặc thù công việc nên lực tổ chức phải thường xuyên cập nhập thông tin, thay đổi, điều chỉnh Việc xử phạt vi phạm hành trường hợp vi phạm nghiêm khắc có tính răn đe Có chế tài quy định rõ việc xử lý vi phạm quy định lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành hoạt động xây dựng, khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, quản lý cơng trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà công sở Các quan có thẩm quyền phát hiện, kiểm tra xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, yêu cầu khắc phục hậu theo quy định, đăng tải thơng tin xử lý vi phạm truyền thơng có tính chất răn đe 15 Đào tạo, tập huấn đội ngũ cán quản lý dự án - Tổ chức hội nghị, hội thảo trao đổi kinh nghiệm chuyên môn với quan đơn vị công tác ngành năm lần (mời giảng viên trường Đại học xây dựng tham dự) - Đào tào, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chun mơn nghiệp của cán - Trong q trình cơng tác, lên ln chuyển tham gia công tác 16 KẾT LUẬN Học viên phân tích vấn đề quản lý chi phí phát sinh dự án đầu tư xây dựng vào để nhìn nhận góc nhìn phương pháp nghiên cứu khoa học cần thiết thời điểm Từ việc phân tích trên, học viên số giải pháp để công tác quản lý chi phí phát sinh dự án đầu tư xây dựng tốt hạn chế tối đa chi phí phát sinh dự án góp phần giảm thiểu đáng kể thời gian, kinh tế công sức phận trình thi cơng vận hành dự án, tạo cơng trình thi cơng nhanh gọn, đạt chất lượng tiến độ Đất nước ta thời kỳ cơng nghiệp hố đại hố, hội nhập với nước khu vực giới phát triển ngành xây dựng yếu tố quan trọng đóng góp vào nghiệp phát triển chung đất nước 17 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] PGS.TS Trần Văn Tấn, Bài giảng quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng, Trường đại học xây dựng [2] Quốc Hội (2013), Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 [3] Quốc Hội (2013), Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 [4] Chính phủ (2015), Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 quản lý dự án đầu tư xây dựng [5] Chính phủ (2017), Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 "Quy định xử phạt vi phạm hành hoạt động xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng; quản lý cơng trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà công sở [6] Chính phủ (2015), Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 quản lý chi phí đầu tư xây dựng [7] Chính phủ (2015), Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 hướng dẫn thi hành số điều Luật đầu tư công ... quản lý chi phí phát sinh Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hạ Long 2.1 Quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hạ Long Ban có 02 phịng quản. .. Việc quản lý loại chi phí giống chi phí tư vấn xây dựng thường dễ dàng nhiều so với chi phí cịn lại dự án đầu tư xây dựng 1.2 Chi phí phát sinh dự án đầu tư xây dựng 1.2.1 Khái niệm: Các dự án đầu. .. có); chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; chi phí khác chi phí dự phịng cho khối lượng phát sinh trượt giá” 1.1.2 Phân loại loại chi phí dự án
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận quản lý chi phí dự án đầu tư XDCT Đại học xây dựng, Tiểu luận quản lý chi phí dự án đầu tư XDCT Đại học xây dựng

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm