BÁO CÁO kết QUẢ đề XUẤT lựa CHỌN SGK lớp 6

4 13 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2021, 15:45

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IAPA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH PHÙNG Số: /BC -THCSPĐP Độc lập - Tự - Hạnh phúc Chư Răng, ngày 04 tháng 05 năm 2021 BÁO CÁO Kết lựa chọn sách giáo khoa lớp Năm học 2021-2022 - Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/08/2020 Bộ Giáo dục Đào tạo Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa sở giáo dục phổ thông; - Căn cứ Quyết định số 718/QĐ-BGDĐT ngày 09/02/2021 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp sử dụng sở giáo dục phổ thông - Căn cứ Công văn số 751/SGDĐT-GDTrH ngày 22/04/2021 Sở Giáo dục Đào tạo Gia Lai việc hướng dẫn tổ chức đề xuất lựa chọn sử dụng sách giáo khoa lớp năm học 2021-2022 - Căn cứ Công văn số 82/PGDĐT ngày 27/04/2021 Phòng Giáo dục Đào tạo Ia Pa việc hướng dẫn tổ chức đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp năm học 2021-2022 Hiệu trưởng trường THCS Phan Đình Phùng báo cáo kết lựa chọn sách giáo khoa lớp 6, năm học 2021-2022 với nội dung sau: Về việc ban hành văn Quyết định trường - Kế hoạch số /KH-THCSPĐP ngày 28 tháng 04 năm 2021 V/v Kế hoạch thời gian lựa chọn sách giáo khoa thời gian công bố danh mục sách giáo khoa trường THCS Phan Đình Phùng - Quyết định số /QĐ-THCSPĐP ngày 28 tháng 04 năm 2021 Về việc thành lập Tổ/nhóm chuyên môn lựa chọn Sách giáo khoa lớp 6, năm học 2021 – 2022 - Quyết định số /QĐ-THCSPĐP ngày 28 tháng năm 2021 Về việc thành lập Hội đồng lựa chọn Sách giáo khoa lớp 6, Năm học 2021 – 2022 Về việc triển khai văn Quyết định cấp Triển khai đầy đủ văn hướng dẫn cấp đến 100% cán bộ, giáo viên nhà trường gồm : - Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/08/2020 Bộ Giáo dục Đào tạo Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa sở giáo dục phổ thông; - Quyết định số 718/QĐ-BGDĐT ngày 09/02/2021 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp sử dụng sở giáo dục phổ thông - Công văn số 751/SGDĐT-GDTrH ngày 22/04/2021 Sở Giáo dục Đào tạo Gia Lai việc hướng dẫn tổ chức đề xuất lựa chọn sử dụng sách giáo khoa lớp năm học 2021-2022 - Công văn số 82/PGDĐT ngày 27/04/2021 Phòng Giáo dục Đào tạo Ia Pa việc hướng dẫn tổ chức đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp năm học 2021-2022 - Kế hoạch số /KH-THCSPĐP ngày 28 tháng 04 năm 2021 V/v Kế hoạch thời gian lựa chọn sách giáo khoa thời gian công bố danh mục sách giáo khoa trường THCS Phan Đình Phùng - Quyết định số /QĐ-THCSPĐP ngày 28 tháng 04 năm 2021 Về việc thành lập Tổ/nhóm chuyên môn lựa chọn Sách giáo khoa lớp 6, năm học 2021 – 2022 - Quyết định số /QĐ-THCSPĐP ngày 28 tháng năm 2021 Về việc thành lập Hội đồng lựa chọn Sách giáo khoa lớp 6, Năm học 2021 – 2022 Thời gian, nội dung thành phần tham gia lựa chọn sách giáo khoa lớp 6, năm học 2021-2022 a) Tổ chức giáo viên nghiên cứu sách giáo khoa Sau có Thông tư Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT) việc “Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa sở giáo dục phổ thông” sách giáo khoa lớp mới, nhà trường tổ chức cho tổ /nhóm chuyên môn nghiên cứu sách giáo khoa, nhận định ưu điểm hạn chế sách, cụ thể: + Từ ngày 10/03 đến 16/03/2021: Tất giáo viên tham gia hội thảo trực tuyến sách giáo khoa Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Gia Lai chủ trì + Từ ngày 17/3 đến 27/4/2021: Giáo viên tự nghiên cứu đầu sách giáo khoa theo tiêu chí hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa sở giáo dục phổ thông tỉnh Gia Lai + Từ ngày 28/4 đến 29/04/2021: Tổ/nhóm chuyên môn tổ chức họp nghiên cứu phân tích sách giáo khoa tiến hành lựa chọn theo quy định b) Tổ chuyên môn nghiên cứu, thảo luận đánh giá SGK Thực chỉ đạo Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Ia Pa, nhà trường Quyết định thành lập tổ/nhóm chuyên môn lựa chọn sách giáo khoa lớp 6, năm học 2021-2022; vào ngày 29/4/2020, tổ/nhóm chuyên môn tập trung nghiên cứu 01 môn( theo phân công) sách giáo khoa lớp Bỏ phiếu đề xuất chọn 01 sách/môn học c) Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa Ngày 04/05/2021, Hội đồng chọn sách giáo khoa lớp 6, năm học 2021-2022: cứ vào đề xuất tổ/nhóm chuyên môn; Hội đồng thực phản biện tiến hành bỏ phiếu lựa chọn sách giáo khoa theo quy định Kết thực STT Tên sách Ngữ văn Bộ sách Kết nối tri thức với sống Tên tác giả Nhà xuất Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa (Chủ biên), Nguyễn Linh Chi, Nguyễn Thị Mai Giáo dục Liên, Lê Trà My, Lê Thị Việt Nam Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải Phương Tỉ lệ 100% Kết nối tri thức với sống Toán Giáo dục công dân Cánh diều Khoa học tự nhiên Cánh diều Lịch sử Địa lí Chân trời sáng tạo Tin học Kết nối tri thức với sống Công nghệ Kết nối tri thức với sống Âm nhạc Kết nối tri thức với sống Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Nguyễn Huy Đoan (Chủ biên), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng Trần Văn Thắng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hoài, Nguyễn Thúy Quỳnh, Mai Thu Trang Mai Sỹ Tuấn (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn Khánh, Đặng Thị Oanh (đồng Chủ biên), Lê Minh Cầm, Ngô Ngọc Hoa, Lê Thị Phương Hoa, Phan Thị Thanh Hội, Đỗ Thanh Hữu, Cao Tiến Khoa, Lê Thị Thanh, Nguyễn Đức Trường, Trương Anh Tuấn Nguyễn Kim Hồng (Tổng chủ biên phần Địa lí), Hà Bích Liên (Chủ biên phần Lịch sử), Phạm Thị Bình (Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trà My, Mai Thị Phú Phương, Nguyễn Kim Tường Vy, Hà Văn Thắng, Nguyễn Hữu Bách, Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Phan Văn Phú, Nguyễn Thị Kim Liên, Vũ Thị Bắc, Phạm Đỗ Văn Trung Nguyễn Chí Cơng, Hà Đặng Cao Tùng, Đinh Thị Hạnh Mai, Hoàng Thị Mai Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Trương Thị Hồng Huệ, Lê Xuân Quang, Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh, Vũ Cẩm Tú Hồng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng chủ biên), Vũ Mai Lan (Chủ biên), Bùi Minh Hoa, Trần Giáo dục Việt Nam 100% Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh 100% Đại học Sư phạm 100% Giáo dục Việt Nam 100% Giáo dục Việt Nam 100% Giáo dục Việt Nam 100% Giáo dục Việt Nam 100% Mĩ thuật Kết nối tri thức với sống 10 Giáo dục thể chất Kết nối tri thức với sống 11 Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp Cánh diều Bảo Lân, Trịnh Thị Oanh, Cao Sỹ Anh Tùng, Nguyễn Thị Thanh Vân Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh Gia Lê (đồng Tổng chủ biên), Phạm Thị Chỉnh, Phạm Minh Phong (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị May, Đoàn Dũng Sĩ Hồ Đắc Sơn, Nguyễn Duy Quyết (đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Việt Hoàn, Nguyễn Mạnh Toàn (đồng Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Hữu Bính, Nguyễn Xn Đồn, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Đỗ Mạnh Hưng, Lê Chí Nhân, Phạm Hoài Quyên, Phạm Mai Vương Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Nguyễn Đức Sơn (Chủ biên), Đàm Thị Vân Anh, Bùi Thanh Xuân Giáo dục Việt Nam 100% Giáo dục Việt Nam 100% Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh 100% Kiến nghị đề xuất - Đối với UBND huyện: - Đối với Phòng GDĐT: Trên nội dung kết lựa chọn sách giáo khoa lớp 6, năm học 2021-2022 trường THCS Phan Đình Phùng báo cáo Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Ia Pa./ Nơi nhận: - PGDĐT IaPa (B/c); - Lưu: VT HIỆU TRƯỞNG Đã ký Trần Ngọc Tuấn ... môn lựa chọn Sách giáo khoa lớp 6, năm học 2021 – 2022 - Quyết định số /QĐ-THCSPĐP ngày 28 tháng năm 2021 Về việc thành lập Hội đồng lựa chọn Sách giáo khoa lớp 6, Năm học 2021 – 2022 Thời gian,... nghiên cứu, thảo luận đánh giá SGK Thực chỉ đạo Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Ia Pa, nhà trường Quyết định thành lập tổ/nhóm chuyên môn lựa chọn sách giáo khoa lớp 6, năm học 2021-2022; vào ngày... chuyên môn nghiên cứu sách giáo khoa, nhận định ưu điểm hạn chế sách, cụ thể: + Từ ngày 10/03 đến 16/ 03/2021: Tất giáo viên tham gia hội thảo trực tuyến sách giáo khoa Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Gia
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO kết QUẢ đề XUẤT lựa CHỌN SGK lớp 6, BÁO CÁO kết QUẢ đề XUẤT lựa CHỌN SGK lớp 6

Từ khóa liên quan