Bài giảng BIẾT NÓI LỜI YÊU CẦU ĐỀ NGHỊ (MỚI)

23 923 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2013, 04:11

Ng­êi thùc hiÖn: Đinh Thị Ngần Thứ sáu ngày 24 tháng 1 năm 2011 Đạo đức: Câu 1 : Khi nhặt được của rơi em phải làm gì? Vì sao em lại làm như vậy? Trả lời : Khi nhặt được của rơi, em cần tìm cách trả lại của rơi cho người mất. Vì làm như vậy sẽ mang lại niềm vui cho họ và cho chính mình. Thứ sáu ngày 24 tháng 1 năm 2011 Đạo đức: Câu 2 : Khi thấy bạn nhặt được của rơi nhưng không chịu trả lại cho người mất em sẽ làm gì? Trả lời : Khi em thấy bạn nhặt được của rơi mà không trả lại cho người mất em sẽ khuyên bạn hãy tìm cách trả lại cho người mất, không nên tham của rơi. Tình huống: Gi tan h c trời bỗng đổ mưa. Em không mang áo mưa, muốn về em nhờ bạn đi chung áo mưa. Vậy em sẽ nói như thế nào với bạn? Thứ sáu ngày 24 tháng 1 năm 2011 Đạo đức: Thứ sáu ngày 24 tháng 1 năm 2011 Đạo đức: Bài tập 1 Trong giờ học vẽ, Nam muốn mượn bút chì của bạn Tâm. Em hãy đoán xem Nam sẽ nói gì với Tâm? Thảo luận nhóm Cậu có thể cho mình mượn bút chì đư ợc không? Tâm ơi, cho mình mượn bút chì với! Cậu cho tớ mượn bút, dùng xong tớ sẽ trả ngay! Cậu cho tớ mượn bút với! Muốn mượn bút chì của bạn Tâm, Nam cần sử dụng những câu yêu cầu, đề nghị nhẹ nhàng, lịch sự. Như vậy Nam đã tôn trọng bạn và có lòng tự trọng. Thứ sáu ngày 24 tháng 1 năm 2011 Đạo đức: Thứ sáu ngày 24 tháng 1 năm 2011 Đạo đức: Bài tập 2: Em hãy ghi vào dưới tranh chữ Đ nếu việc làm của bạn là đúng, chữ S nếu việc làm của bạn là sai. 1 2 3 Thứ sáu ngày 24 tháng 1 năm 2011 Đạo đức: 1 Sai [...]... ích trong bài học hôm nay Chn đáp án ỳng 1 Em nhờ bạn giúp mình nhặt hộ bút, em sẽ nói: a a) Bạn ơi, giúp mình nhặt cái bút nhé b Nhặt cho tớ cái bút c Nhặt cái bút nào 11 20 6 12 13 3 8 1 2 4 5 7 9 10 Chn đáp án ỳng 2 Em đề nghịgiảng lại bài toán em chưa hiểu, em sẽ nói: a Cô giảng lại bài toán cho em nhé b b Cô ơi, cô có thể giảng lại bài toán này cho em được không ạ? c Cô giảng lại bài cho em... nm 2011 o c: ỳng 3 Th sỏu ngy 24 thỏng 1 nm 2011 o c: Vic lm trong tranh 2, tranh 3 l ỳng vỡ cỏc bn ó bit dựng li ngh lch s khi cn c giỳp L anh mun mn chi ca em cng cn phi núi li yờu cu ngh lch s Bài tập 3: Giơ thẻ đỏ trước ý kiến em cho là tán thành, thẻ xanh trư ớc ý kiến em không tán thành và không giơ thẻ trước ý kiến em cho là lưỡng lự Em cm thy ngi ngn khi phi núi li yờu cu, ngh Núi li... lại bài toán cho em nhé b b Cô ơi, cô có thể giảng lại bài toán này cho em được không ạ? c Cô giảng lại bài cho em 11 20 12 13 8 5 3 7 9 10 1 2 6 4 Chn đáp án ỳng 3 Em muốn mượn em quyển truyện, em sẽ nói: a Đưa quyển truyện đây b Đưa cho anh (chị) quyển truyện c c Em ơi, cho anh (chị) mượn quyển truyện nhé? 11 20 12 13 8 5 3 7 9 10 1 2 6 4 Th sỏu ngy 24 thỏng 1 nm 2011 o c: Li núi chng mt tin mua La . ngần khi phải nói lời yêu cầu, đề nghị. Nói lời yêu cầu, đề nghị với bạn bè, người thân là không cần thiết. Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị với người. cầu, đề nghị với người lớn tuổi Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị khi cần nhờ việc quan trọng. Biết nói lời yêu cầu, đề nghị lịch sự là tự trọng và tôn trọng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng BIẾT NÓI LỜI YÊU CẦU ĐỀ NGHỊ (MỚI), Bài giảng BIẾT NÓI LỜI YÊU CẦU ĐỀ NGHỊ (MỚI), Bài giảng BIẾT NÓI LỜI YÊU CẦU ĐỀ NGHỊ (MỚI)

Từ khóa liên quan