Bài giảng Đại số 8 _2 cột

172 298 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2013, 19:11

Ngày soạn: Ngày giảng: 8A: 8B: Tuần 1 - Tiết 1 §1: NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC I . Mục tiêu : - HS hiểu được quy tắc nhân đơn thức với đa thức - HS vận dụng thực hiện thành thạo phép nhân đơn thức với đa thức II . Chuẩn bò : - GV: : Bảng phụ - HS : n tập quy tắc nhân một số với một tổng, nhân 2 đơn thức , bảng nhóm III . Tiến trình dạy học 1. Ổn đònh tổ chức: số: 8A: ; 8B: 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: Hoạt Động 1: Giới thiệu chương trình đại số lớp 8 -- GV: giới thiệu chương trình đại số lớp 8 -- GV: nêu yêu cầu về sách vở , dụng cụ học tập , ý thức và phương pháp học tập bộ môn toán - GV: giới thiệu chương I : Trong chương I chúng ta tiếp tục học về phép nhân và phép chia các đa thức , các hằng đẳng thức đáng nhớ , các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử Bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu “ Nhân đơn thức với đa thức” - HS mở mục lục trang 134 SGK để theo dõi - HS ghi lại các yêu cầu của - GV: để thực hiện - HS nghe giới thiệu nội dung kiến thức sẽ học trong chương Hoạt động 2: Tìm hiểu quy tắc - GV: : Cho đơn thức 5x -Hãy viết một đa thức bậc hai bất kỳ gồm 3 hạng tử -Nhân 5x với từng hạng tử của đa thức vừa viết -Cộng các tích tìm được - GV: chữa bàigiảng chậm rãi cách làm cho HS - GV: yêu cầu HS làm ?1 - GV: cho 2 HS từng bàn kiểm tra bài làm của nhau . - GV: kiểm tra và chữa bài của vài HS - GV: giới thiệu : Hai VD vừa làm là ta đã nhân một đơn thức với một đa thức . Vậy muốn nhân một đơn thức với một đa thức ta làm thế nào ? 1 . Quy Tắc : - HS cả lớp tự làm nháp . Một HS lên bảng làm - HS cả lớp nhận xét bài làm của bạn - Một HS lên bảng trình bày - HS trả lời * Quy tắc: (SGK) -1- - GV: nhắc lại quy tắc và nêu dạng tổng quát A ( B + C ) = A . B + A . C ( A , B , C là các đơn thức ) Hoạt Động 3: Áp dụng - GV: nêu VD trong SGK. Yêu cầu HS tự nghiên cứu cách làm trong SGK sau đó trình bày lại cách làm. - GV: yêu cầu HS làm ? 2 ( 3x 3 y - 2 1 x 2 + 5 1 xy ) . 6xy 3 - GV: nhận xét bài làm của HS - GV: Khi đã nắm vững quy tắc các em có thể bỏ bớt bước trung gian - Yêu cầu HS làm ? 3 SGK ? Hãy nêu công thức tính diện tích hình thang? ? Viết biểu thức tính diện tích mảnh vườn theo x và y ? Viết biểu thức tính diện tích mảnh vườn theo x và y - GV: đưa bài lên bảng phụ Bài giải sau Đ( đúng ) hay S ( sai) ? 1) x ( 2x + 1 ) = 2x 2 + 1 ) 2) ( y 2 x – 2xy ) ( - 3x 2 y) = 3x 3 y + 6 x 3 y 3) 3x 2 ( x – 4 ) = 3x 3 -12x 2 4) - 4 3 x ( 4x – 8 ) = -3x 2 + 6x 5) 6xy ( 2x 2 – 3y ) = 12x 2 y +18 xy 2 6) - 2 1 x ( 2x 2 + 2 ) = -x 3 + x 2 . p dụng : VD: Làm tính nhân ( - 2x 3 ) ( x 2 + 5x - 2 1 ) Một HS đứng tại chỗ trả lời miệng ( - 2x 3 ) ( x 2 + 5x - 2 1 ) = - 2x 3 . x 2 +(-2x 3 ) . 5x + ( -2x 3 ) . - 2 1 =-2x 5 – 10x 4 + x 3 - HS làm bài, 1 HS lên bảng trình bày - HS : ( 3x 3 y - 2 1 x 2 + 5 1 xy ) . 6xy 3 =3x 3 y . 6xy 3 - 2 1 x 2 . 6xy 3 + 5 1 xy. 6xy 3 = 18x 4 y 4 -3x 3 y 3 + 5 6 x 2 y 4 ? 3 HS: S hình thang = (Đlớn + đnhỏ ).Chiều cao : 2 S = ( ) ( ) [ ] yyxx 2.335 +++ 2 =( 8x +3 +y ) . y = 8xy + 3y +y 2 Với x =3 m y = 2 m S = 8.3.2 +3.2+2 2 = 58 HS đứng tại chỗ trả lời và giải thích 1) 2) 3) 4) 5) 6) S S S Đ Đ S 4. Củng cố - Luyện tập å Bài tập 1/5SGK Bài tập 1/5SGK -2- - GV: yêu cầu HS làm bài tập 1/5SGK - GV: gọi 2 HS lên bảng chữa bài - GV: chữa bài và cho điểm Bài 2/ 5 SGK - GV: yêu cầu HS hoạt động nhóm - GV: kiểm tra bài làm của một vài nhóm Bài tập 3 Tr 5 SGK Tìm x biết : 3x .( 12x – 4) -9x ( 4x – 3 ) =30 Hỏi : Muốn tìm x trong đẳng thức trên trước hết ta phải làm gì ? - GV: yêu cầu HS cả lớp làm bài - GV:: Cho biểu thức . M=3x(2x– 5y )+(3x – 2y)(- 2x)- 2 1 (2 – 26xy ) Chứng minh giá trò của biểu thức M không phụ thuộc vào giá trò của x, y . - GV: : Muốn chứng tỏ giá trò của biểu thức M không phụ thuộc vào giá trò của x và y ta làm như thế nào ? - GV: Biểu thức M có giá trò là -1 , giá trò này không phụ thuộc vào giá trò của x , y - HS 1 chữa câu a - HS 2 chữa câu b HS nhận xét và cho điểm Bài 2/ 5 SGK HS hoạt động theo nhóm Đại diện một nhóm trình bày cách giải HS cả lớp nhận xét , góp ý . Bài tập 3 Tr 5 SGK - HS . Muốn tìm x trong đẳng thức trên trước hết ta cần rút gọn vế trái - HS làm bài .1 HS lên bảng làm - HS: Ta thực hiện phép tính của biểu thức M , rút gọn và kết quả phải là một hằng số - Một HS trình bày miệng 5. Hướng dẫn về nhà : -Học thuộc quy tắc nhân đơn thức với đa thức , có kỹ năng nhân thành thạo , trình bày theo hướng dẫn. - Làm các bài tập : 3 (b) , 4 , 5, 6 Tr 5, 6 SGK BT 1, 2, 3 , 4,5Tr 3 SBT - Đọc trước bài nhân đa thức với đa thức Ngày soạn: Ngày giảng: 8A: 8B: Tuần1 - Tiết 2 §2. NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC I . Mục tiêu - HS nắm vững quy tắc nhân đa thức với đa thức. - HS biết trình bày phép nhân đa thức theo các cách khác nhau. - HS vận dụng được quy tắc để làm bài tập. - HS rèn thái độ cẩn thận, chính xác trang làm bài tập. -3- II . Chuẩn bò : - GV: : Bảng phụ - HS : Bảng nhóm III . Tiến trình dạy học 1. Ổn đònh tổ chức: số: 8A: ; 8B: 2. Kiểm tra bài cũ: ?Phát biểu quy tắc nhân đơn thức với đa thức? Viết dạng tổng quát . Chữa bài tập 5/6 SGK ? Chữa bài tập 5/ 3 SBT - GV: nhận xét và cho điểm HS - HS1 Phát biểu , làm bài 5SGK a, = x 2 – y 2 b, = x n - y n - HS 2 chữa bài 5/3 SBT (Kq: x = -2) - HS nhận xét bài làm của bạn 3. Bài mới: Hoạt Động 1: Tìm hiểu quy tắc - GV: nêu VD (SGK) VD . ( x – 2 ) . ( 6x 2 – 5x + 1 ) Các em hãy tự đọc SGK để giải thích cách làm - GV: nêu lại các bước làm và nói : Muốn nhân đa thức ( x – 2) với đa thức 6x 2 – 5x + 1 , ta nhân mỗi hạng tử của đa thức x – 2 với từng hạng tử của đa thức 6x 2 – 5x + 1 rồi cộng các tích lại với nhau Ta nói đa thức 6x 3 – 17x 2 +11x – 2 là tích của đa thức x – 2 và đa thức 6x 2 – 5x + 1 Vậy muốn nhân đa thức với đa thức ta làm thế nào? - GV: đưa quy tắc lên bảng phụ để nhấn mạnh cho HS nhớ Hãy viết dạng tổng quát ? - GV: yêu cầu HS đọc nhận xét SGK ? 1 ( 2 1 xy – 1 ) . ( x 3 – 2x – 6 ) - GV: hướng dẫn HS làm ? 1 - Cho HS làm tiếp bài tập : ( 2x – 3 ) . (x 2 – 2x +1) 1 . Quy tắc - HS cả lớp nghiên cứu VD Tr 6 SGK và làm bài vào vở - Một HS lên bảng trình bày lại ( x – 2 ) . ( 6x 2 – 5x + 1 ) = x . (6x 2 – 5x + 1 ) – 2 . (6x 2 – 5x + 1 ) = 6x 3 – 5x 2 + x – 12x 2 + 10x – 2 = 6x 3 – 17x 2 + 11x – 2 - HS nêu quy tắc - Hai HS đọc quy tắc ( A +B ) .(C +D) = AC +AD +BC +BD - HS đọc nhận xét trong SGK ? 1 - HS làm bài dưới sự hướng dẫn của - GV: = 2 1 xy .( x 3 – 2x – 6 ) – 1 .( x 3 – 2x – 6 ) = 2 1 x 4 y –x 2 y – 3xy – x 3 +2x + 6 - HS làm bài vào vở, một HS lên bảng làm -4- - GV: cho HS nhận xét bài làm - GV:: Khi nhân các đa thức một biến ở VD trên , ta còn có thể trình bày theo cách sau : Cách 2 : Nhân đa thức đã sắp xếp 6x 2 – 5x + 1 x - 2 - 12x 2 + 10x – 2 6x 3 - 5x 2 + x 6x 3 – 17x 2 + 11x – 2 - GV: nhấn mạnh các đơn thức đồng dạng phải sắp xếp cùng một cột để dễ thu gọn - Cho HS thực hiện phép nhân theo cách 2 ( x 2 – 2x + 1) .( 2x – 3 ) - GV: nhận xét bài làm của HS - HS : = 2x .( x 2 – 2x +1) – 3 .( x 2 – 2x +1) = 2x 3 – 4x 2 + 2x – 3x 2 + 6x – 3 = 2x 3 – 7x 2 + 8x – 3 - HS cả lớp nhận xét bài làm của bạn - HS theo dõi - GV: làm - HS làm bài vào vở , một HS lên bảng làm x 2 – 2x + 1 x 2x – 3 -3x 2 + 6x – 3 2x 3 - 4x 2 + 2x 2x 3 – 7x 2 + 2x –3 HS nhận xét bài làm của bạn Hoạt Động 2: Áp dụng - GV: yêu cầu HS làm ? 2 - YC 3 HS lên bảng làm bài: 2HS làm câu a theo 2 cách, 1HS làm câu b - GV: nhận xét bài làm của HS - GV: yêu cầu HS làm ? 3 2 . p Dụng : ? 2 - Ba HS lên bảng trình bày - HS 1 : a) ( x + 3) . ( x 2 + 3x – 5 ) = x . ( x 2 + 3x – 5 ) + 3 . ( x 2 + 3x – 5 ) = x 3 + 3x 2 – 5x + 3x 2 + 9x – 15 = x 3 +6x 2 + 4x – 15 - HS 2 : x 2 + 3x – 5 x x + 3 3x 2 + 9x – 15 x 3 +3x 2 - 5x x 3 + 6x 2 + 4x – 15 - HS3 : b) ( xy – 1 ) ( xy + 5) = xy . ( xy + 5) – 1. ( xy + 5 ) = x 2 y 2 + 5xy – xy – 5 = x 2 y 2 + 4xy – 5 ? 3 HS Diện tích HCN là : S = ( 2x + y ) .( 2x – y) = 4x 2 – 2xy + 2xy – y 2 -5- = 4x 2 – y 2 Với x = 2,5 m và y = 1m ta có S = 4.2,5 2 -1 2 = 24 m 2 4. Củng cố – Luyện tập Bài 7/8 SGK - GV: cho HS hoạt động theo nhóm Nửa lớp làm phần a Nửa lớp làm phần b - GV: kiểm tra một vài nhóm và nhận xét Bài 7/8 SGK HS hoạt động nhóm Đại diện hai nhóm lên trình bày, mỗi nhóm làm một phần 5. Hướng dẫn về nhà -Học thuộc quy tắc nhân đa thức với đa thức -Nắm vững cách trình bày phép nhân hai đa thức cách 2 -Làm BT 8 tr 8 SGK BT 6, 7, 8 Tr4 SBT . Ngày soạn: Ngày giảng: 8A: 8B: Tuần 2 - Tiết 3 LUYỆN TẬP I . Mục tiêu : - HS hiểu quy tắc nhân đơn thức với đa thức , nhân đa thức với đa thức. - HS vận dụng và thực hiện thành thạo phép nhân đơn thức, đa thức. - HS rèn thái độ cẩn thận, chính xác trong tính toán. II . Chuẩn bò : - GV: : Bảng phụ - HS : Bảng nhóm III . Tiến trình dạy học 1. Ổn đònh tổ chức: số: 8A: ; 8B: 2. Kiểm tra bài cũ: ?Phát biểu quy tắc nhân đa thức với đa thức ? Chữa bài tập 8a/ 8 SGK ? Chữa bài tập 6b/4 SBT - GV: nhận xét bài làm của HS, cho điểm HS. - HS1 : Phát biểu quy tắc Chữa bài tập 8/8 SGK a , ( x 2 y 2 - 2 1 xy + 2y ) . ( x – 2y ) = x 3 y 2 – 2x 2 y 3 - 2 1 x 2 y + xy 2 + 2xy – 4y 2 - HS2 : Chữa bài tập 6/4 SBT b , ( x – 1 ) .( x + 1) . ( x + 2 ) = ( x 2 + x – x – 1 ) . ( x + 2 ) = ( x 2 – 1 ) . ( x + 2 ) = x 3 + 2x 2 – x – 2 HS nhận xét bài làm của bạn -6- 3. Bài mới: Hoạt Động 1 : Luyện Tập : Bài 10 Tr 8 SGK - GV: yêu cầu HS làm câu a , trình bày theo 2 cách - GV: theo dõi HS làm bài dưới lớp - GV: nhận xét bài làm trên bảng Bài 10 Tr 8 SGK - HS cả lớp làm bài vào vở - Ba HS lên bảng làm , mỗi HS làm một bài - HS 1 : a , ( x 2 – 2 x + 3 ) . ( 2 1 x – 5 ) = 2 1 x 3 – 5x 2 – x 2 + 10x + 2 3 x – 15 = 2 1 x 3 – 6x 2 + 2 23 x – 15 - HS2 : Trình bày C 2 câu a , x 2 – 2x + 3 2 1 x – 5 - 5x 2 + 10x – 15 2 1 x 3 - x 2 + 2 3 x 2 1 x 3 - 6x 2 + 2 23 x – 15 - HS 3 : b , ( x 2 – 2xy + y 2 ) . ( x – y ) = x 3 - x 2 y -2x 2 y +xy 2 – y 3 = x 3 – 3x 2 y + xy 2 – y 3 Hoạt động 2: Bài Tập 11 Tr 8 SGK - GV: : Muốn chứng minh giá trò của biểu thức không phụ thuộc vào giá trò của biến ta làm thế nào ? - GV: theo dõi HS làm bài dưới lớp Bài Tập 11 Tr 8 SGK HS : Ta rút gọn biểu thức , sau khi rút gọn , biểu thức không còn chứa biến ta nói rằng : giá trò của biểu thức không phụ thuộc vào giá trò của biến - HS làm bài vào vở. Hai HS lên bảng làm - HS1: a, ( x – 5).( 2x +3) – 2x ( x – 3 )+x+ 7 = 2x 2 + 3x – 10x – 15 -2x 2 + 6x +x + 7 = - 8 Vậy giá trò của biểu thức không phụ thuộc vào giá trò của biến - HS2: b, (3x -5 )( 2x + 11 )–( 2x +3)( 3x+7 ) = 6x 2 + 33x–10x–55-(6x 2 +14x+9x +21) -7- = 6x 2 +33x–10x–55 – 6x 2 – 14x – 9x -21 = - 76 Vậy giá trò của biểu thức không phụ thuộc vào giá trò của biến Hoạt động 3: Bài Tập 12 Tr 8 SGK - GV: đưa bài trên bảng phụ - GV: yêu cầu HS trình bày miệng quá trình rút gọn biểu thức Sau đó gọi HS lên bảng điền giá trò của biểu thức Bài Tập 12 Tr 8 SGK Giá trò của x Giá trò của biểu thức ( x 2 -5)(x +3)+ (x+4 )( x- x 2 ) = -x -15 x = 0 -15 x = -15 0 x = 15 -30 x = 0,15 -15,15 HS cả lớp nhận xét 4. Luyện tập - Cng cố: Bài 13 Tr 9 SGK - Yêu cầu HS hoạt động nhóm - GV: đi kiểm tra các nhóm và nhắc nhở việc làm bài. - GV: kiểm tra bài làm của vài ba nhóm Gọi đại diện 1 nhóm trình bày lời gải Bài 13 Tr 9 SGK - HS hoạt động theo nhóm (12x-5)(4x-1)+(3x-7)(1-16x)=81 12x.(4x-1)-5(4x-1)+3x(1-16x)-7(1- 16x)=81 48x 2 -12x-20x+5+3x-48x 2 - 7+112x=81 83x- 2=81 x =1 5. Hướng dẫn về nhà : Bài 14, 15 Tr 9 SGK, bài 8 , 9 ,10 Tr 4SBT, đọc trước bài : Hằng đẳng thức đáng nhớ Hướng dẫn bài 14 : -Viết công thức của 3 số tự nhiên chẵn liên tiếp -Hãy biểu diễn tích hai số sau lớn hơn tích hai số đầu là 192 -8- Ngày soạn: Ngày giảng: 8A: 8B: Tuần 2 - Tiết 4 §3. NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ I. Mục tiêu : - HS nhớ được ba hằng đăng thức đầu tiên. - HS vận dụng được các hằng đẳng thức trên để tính nhẩm, tính hợp lý. - HS rèn tính cẩn thận, chính xác trong tính toán làm bài tập. II . Chuẩn bò : - GV: : Vẽ sẵn hình 1 Tr 9 SGK trên bảng phụ phụ - HS : Ôân quy tắc nhân đa thức với đa thức III . Tiến trình dạy học 1. Ổn đònh tổ chức: số: 8A: ; 8B: 2. Kiểm tra bài cũ: ? Phát biểu quy tắc nhân đa thức với đa thức Chữa bài tập 15 Tr 9 SGK - GV: nhận xét cho điểm Một HS lên bảng -Phát biểu quy tắc -Chữa bài tập 15 a, ( 2 1 x +y ) ( 2 1 x +y) = 4 1 x 2 + 2 1 xy + 2 1 xy +y 2 = 4 1 x 2 + xy + y 2 b , ( x - 2 1 y ) . ( x - 2 1 y ) = x 2 - 2 1 xy - 2 1 xy + 4 1 y 2 = x 2 – xy + 4 1 y 2 HS nhận xét bài làm của bạn 3. Bài mới: Hoạt Động 1: Bình phương của một tổng - GV: đặt vấn đề : Trong bài toán trên để tính ( 2 1 x +y ) ( 2 1 x +y) bạn phải thực hiện phép nhân đa thức với đa thức . Để có kết quả nhanh chóng cho phép nhân một số dạng đa thức thường gặp và ngược lại biến đổi đa thức thành tích , người ta lập các hằng đẳng thức đáng nhớ . Trong chương trình toán lớp 8 , chúng ta sẽ lần lượt học hằng đẳng thức . Các hằng đẳng thức này có nhiều ứng dụng để việc biến đổi biểu thức , tính giá trò biểu thức được nhanh hơn . 1. Bình phương của một tổng -9- - GV: yêu cầu HS làm ? 1 - GV: : Với a > 0, b >0 công thức này được minh hoạ bởi diện tích các hình vuông và hình chữ nhật trong hình 1 - GV: đưa hình 1 đã vẽ sẵn trên bảng phụ để giải thích : Diện tích hình vuông lớn là ( a + b ) 2 bằng tổng diện tích của hai hình vuông nhỏ ( a 2 và b 2 ) và hai hình chữ nhật ( 2.ab ) Với A , B là các biểu thức tuỳ ý ta cũng có : ( A +B ) 2 = A 2 + 2AB + B 2 - GV: yêu cầu HS thực hiện ? 2 với A là biểu thức thứ nhất , B là biểu thức thứ hai . Vế trái là một tổng hai biểu thức - GV: chỉ lại hằng đẳng thức và phát biểu chính xác p dụng : a , Tính ( a + 1 ) 2 ? Hãy chỉ rõ biểu thức thứ nhất biểu thức thứ hai - GV: hướng dẫn HS áp dụng cụ thể : ( a + 1 ) 2 = a 2 +2 . a . 1 + 1 2 = a 2 + 2a + 1 - GV: yêu cầu HS tính ( 2 1 x + y ) 2 - GV: Hãy so sánh kết quả làm lúc trước ? - GV: : Viết biểu thức x 2 + 4x + 4 dưới dạng bình phương của một tổng . -- GV: gợi ý x 2 là bình phương biểu thức thứ nhất , 4 = 2 2 là bình phương biểu thức thứ hai , phân tích 4x thành hai lần tích biểu thức thứ nhất với biểu thức thứ hai Tương tự hãy viết đa thức sau dưới dạng bình phương của một tổng a . x 2 +2x + 1 b . 9x 2 + y 2 + 6xy HS làm tại lớp , một HS lên bảng thực hiện ( a + b ) 2 = ( a + b ) . ( a + b ) = a 2 + ab + ab + b 2 = a 2 + 2ab + b 2 - HS : Bình phương của một tổng hai biểu thức bằng bình phương biểu thức thứ nhất cộng hai lần tích biểu thức thứ nhất với biểu thức thứ hai cộng bình phương biểu thức thứ hai - HS : Biểu thức thứ nhất là a , biểu thức thứ hai là 1 - HS làm nháp. 1HS lên bảng làm : ( 2 1 x + y ) 2 = ( 2 1 x ) 2 +2 . 2 1 x . y + y 2 = 4 1 x 2 +xy +y 2 - HS : Bằng nhau - HS : x 2 + 4x + 4 = x 2 + 2. x . 2 + 2 2 = ( x + 2 ) 2 - HS cả lớp làm nháp - Hai HS lên bảng làm - HS1 x 2 +2x + 1 = x 2 +2 . x . 1 + 1 2 = ( x + 1 ) 2 -10- [...]... tập Bài 26 Tr14 SGK Bài 26 Tr14 SGK - Yêu cầu HS tự làm bài vào vở, gọi - Hai HS lên bảng làm 2HS lên bảng làm bài a , ( 2x2 + 3y ) 3 = (2x2)3 +3.( 2x2)2.3y + 3.2x2(3y)2+(3y)3 = 8x6 + 36x4y + 54x2y2+27y3 1 1 1 b , ( 2 x – 3 )3 = ( 2 x)3- 3 ( 2 x)2.3 +3 1 1 9 27 x.32 - 33 = 8 x3 - 4 x2 + 2 x – 27 2 Bài 29 Tr14 SGK Bài 29 Tr14 SGK - HS hoạt động nhóm làm bài trên phiếu học tập có in sẵn đề bài - Đại. .. Ổn đònh tổ chức: số: 8A: ; 8B: 2 Kiểm tra bài cũ: HS 1 : Chữa bài tập 30(b) Tr16 SGK HS trả lời và làm bài Viết dạng tổng quát và phát biểu bằng lời hằng đẳng thức A3 + B3 và A3 - B3 HS2 : Chữa bài tập 37 Tr17 SGK ( - GV: đưa bài tập lên bảng phụ ) - GV: nhận xét cho điểm HS HS nhận xét bài làm của bạn -21- 3 Bài mới: Hoạt Động 2 : Bài 33 Tr 16 SGK Bài 33 Tr 16 SGK Bài 33 Tr 16 SGK - GV: yêu cầu... nhận xét – chữa bài Hoạt Động 2 : Bài 34 Tr 16 SGK Bài 34 Tr16 SGK Bài 34 Tr16 SGK - GV: cho HS chuẩn bò bài khoảng 4 phút sau đó gọi hai HS lên bảng làm câu a , b - GV: ? câu a, em nào còn cách làm khác - GV: nhận xét - GV: cho HS hoạt động nhóm : Nửa lớp làm bài 35 Tr17 SGK HS hoạt động nhóm Nửa lớp làm bài 38 Tr17 SGK Đại diện nhóm lên bảng trình bày - GV: theo dõi các nhóm làm bài Bài 35 Tính nhanh... Ổn đònh tổ chức: số: 8A: ; 8B: 2 Kiểm tra bài cũ: ? Viết và phát biểu thành lời hai hằng - HS1 trả lời đẳng thức ( A – B )2 và ( A –B )2 Chữa bài tập 11 : Chữa bài tập 11 Tr 4 SBT ( x + 2y )2 = x2 + 4xy + 4y2 ( x – 3y ) ( x + 3y ) = x2 – 9y2 ( 5 – x )2 = 25 -10x + x2 ? Viết và phát biểu thành lời hằng đẳng - HS2 Trả lời thức hiệu hai bình phương Chữa bài tập 18 Chữa bài tập 18 Tr 11 SGK a , x2... ( b a)3 a , Sai 2 2 b , ( x- y) = (y- x) b , Đúng 3 3 2 c , (x + 2 ) = x +6x +12x +8 c , Đúng 3 2 3 d , ( 1 –x ) = 1 – 3x – 3x – x d , Sai Chữa bài tập 28 (b) Tr14 SGK Làm bài 28 (b) - GV: nhận xét cho điểm x 3 – 6x2 +12 x – 8 tại x = 22 = ( x – 2 )3 = (22 – 2) 3=203 = 80 00 HS nhận xét bài làm của bạn 3 Bài mới: - 18- Hoạt Động 1: Tìm hiểu hằng đẳng thức Tổng hai lập phương 6 Tổng hai lập phương -... đẳng thức đã học vào việc phân tích đa thức thành nhân tử II Chuẩn bò - GV: : Bảng phụ ghi: Nhóm 1 : Bài 44(b), Nhóm 2 : Bài 44(e) Nhóm 3 : Bài 45 (a) Nhóm 4 : Bài 45 (b) - HS : Bảng nhóm III Tiến trình dạy học 1 Ổn đònh tổ chức: số: 8A: ; 8B: 2 Kiểm tra bài cũ: HS1 chữa bài 41 ( a ) HS1 ( Khá ) Bài 41 : 5x ( x – 2000 ) – x + 2000 = 0 ⇒ 5x ( x – 2000 ) – ( x – 2000 ) = 0 ⇒ ( x – 2000 ) ( 5x –... áp dụng cho phù hợp HS làm bài vào vở , bồn HS lên bảng làm Bài 42 Tr20 SGK a , x2 + 6x + 9 = x2 + 2.x.3 + 32 = ( x+3)2 b , 10x – 25 – x2 = - ( x2 – 10x + 25 ) = - ( x2 – 2.x.5 + 52 ) = - ( x – 5 )2 - GV: theo dõi HS làm bài = ( 2x - 2 ) ( 4x2 + x + 4 ) 1 1 c , 8x3 - 8 = ( 2x)3 – ( 2 )3 1 1 1 1 d , 25 x2 – 64y2 = ( 5 x )2 – ( 8y )2 1 1 = ( 5 x- 8y ) ( 5 x + 8y ) HS nhận xét bài làm của bạn - GV: cho... phương của một số tự một số tự nhiên có tận cùng bằng 5 ta nhiên có tận cùng bằng 5? lấy số chục nhân với số liền sau nó rồi (Nếu HS không nêu được thì - GV: hướng viết tiếp 25 vào cuối dẫn ) HS tính : 352 p dụng tính 252 ta làm như sau : 652 + Lấy a( là 2 ) nhân a +1 (là 3) được 6 85 2 + Viết 25 vào sau số 6 , ta được kết quả là 625 Sau đó yêu cầu HS làm tiếp Hoạt động 4: Bài 22 Tr 12 SGK Bài 22 Tr 12... soạn: Ngày giảng: 8A: 8B: Tuần 4 - Tiết 7 §5 NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ ( TIẾP ) I Mục tiêu - HS biết các hằng đẳng thức: Tổng hai lập phương, Hiệu hai lập phương - HS vận dụng được các hằng đẳng thức trên vào giải toán - Rèn tính cẩn thận, chính xác trong tính toán và làm bài tập II Chuẩn bò - GV: : Bảng phụ - HS : Học và làm bài tập III Tiến trình dạy học 1 Ổn đònh tổ chức: số: 8A: ; 8B: 2... tử phải triệt để -HS trả lời …………………………………… - Muốn tìm các số hạng trong ngoặc ta lấy lần lượt các hạng tử của đa thức chia cho nhân tử chung 5 Hướng dẫn về nhà : -n lại bài theo câu hỏi củng cố -Bài tập 40 ( a) , 41 , 42 Tr19 SGK 22 , 24 , 25 Tr5 , 6 SBT Xem trước bài 7 , ôn tập các hằng đẳng thức đáng nhớ - 28- Ngày soạn: Ngày giảng: 8A: 8B: Tuần 5 - Tiết 10 PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG . tương tự Bài 25 Tr 12 SGK : HS (a +b +c ) 2 = [ ] cba ++ )( 2 = (a+b) 2 +2( a+b).c+c 2 = a 2 + 2ab +b 2 +2ac +2bc +c 2 = a 2 +b 2 +c 2 +2ab +2bc +2ac HS :. làm : ( 2 1 x + y ) 2 = ( 2 1 x ) 2 +2 . 2 1 x . y + y 2 = 4 1 x 2 +xy +y 2 - HS : Bằng nhau - HS : x 2 + 4x + 4 = x 2 + 2. x . 2 + 2 2 = ( x + 2 ) 2 - HS
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Đại số 8 _2 cột, Bài giảng Đại số 8 _2 cột, Bài giảng Đại số 8 _2 cột