Tài liệu BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CHUẨN KTKN

5 297 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2013, 00:11

Phòng GD&ĐT hơng khê cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Trờng tiểu học hơng trà Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hơng Trà, ngày 14 tháng 11 năm 2010 Báo cáo đánh giá tHực hiện chuẩn KTKN các môn học và đổi mới phơng pháp dạy học cấp tIểu học I. Việc thực hiện chuẩn KTKN các môn học ở tiểu học : A. Tổ chức dạy học theo chuẩn KTKN các môn học theo công văn số 642/BGD-ĐT ngày 05/02/2009 về việc hớng dẫn thực hiện chuẩn KTKN các môn học : 1.Công tác chỉ đạo : - Bám sát Chuẩn, thực hiện quản lý, chỉ đạo theo Chuẩn. - Chỉ đạo đổi mới phơng pháp dạy học làm cho học sinh hứng thú học tập. - Gắn trách nhiệm của GV đến chất lợng từng học sinh. - Đánh giá GV, HS phải bám vào Chuẩn và căn cứ vào điều kiện dạy học, học sinh từng vùng miền, vào điểm xuất phát của học sinh. - Không đánh giá giờ dạy theo SGK, SGV (đánh giá theo yêu cầu cần đạt; Phần Ghi chú: GV giỏi, HS giỏi đánh giá theo Ghi chú này). Việc đánh giá không để tình trạng GV đối phó từ đó trút gánh nặng vào học sinh. - Việc dự giờ đánh giá phải trên tinh thần chia sẻ, tơng tác, giúp đỡ GV để họ thực sự yêu nghề, tâm huyết với từng bài giảng, tập trung vào bài dạy để nâng cao chất lợng dạy học. Thông qua dạy học dạy ngời, làm cho giờ học thực sự nhẹ nhàng, học sinh ham học, thích đến trờng. 2. Công tác bồi dỡng : - CBQL tham gia tập huấn về thực hiện chuẩn kiến thức,kỹ năng do phòng GD và Sở giáo dục tập huấn . - Nhà trờng đã tổ chức tập huấn cấp trờng cho giáo viên ,triển khai các công văn, hớng dẫn đến tận từng giáo viên. Mỗi CBGV đã mua sắm 1 bộ sách hớng dẫn về chuẩn kiến thức kỹ năng các môn học ở tiểu học . + Những thuận lợi dạy học theo Chuẩn kiến thức, kỹ năng : - Chuẩn KTKN thể hiện đợc sự thống nhất trong chơng trình giáo dục, khắc phục đợc sự chênh lệch về trình độ giáo dục giữa các vùng miền tạo điều kiện cho học sinh các vùng miền phát triển và đạt mục tiêu theo chuẩn kiến thức là nh nhau. - Là cơ sở cho giáo viên chủ động điều chỉnh nội dung,phơng pháp ,hình thức tổ chức dạy học phù hợp với tình hình thực tế của nhà trờng ,của địa phơng- giải phóng áp lực cho giáo viên xem sách giáo khoa,sách giáo viên là pháp lệnh. - Là cơ sở cho nhà trờng chủ động ra đề kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục ở từng môn học và hoạt động giáo dục đảm bảo tính thống nhất và sát thực điều kiện năng lực học sinh của địa phơng,đảm bảo đợc mục tiêu giáo dục góp phần khắc phục đợc bệnh thành tích trong giáo dục. - Học sinh chủ động học tập ,thích học và có thể học tốt các môn học . - Giúp ngời giáo viên định hớng đợc trong quá trình lên lớp về xác định mục tiêu dạy học, công tác ra đề kiểm tra bám theo chuẩn và phù hợp với học sinh lớp mà giáo viên phụ trách . - Khắc phục đợc tình trạng quá tải trong dạy học, ổn định dợc chất lợng dạy học ở tiểu học. +Những khó khăn dạy học theo Chuẩn kiến thức, kỹ năng: - Giáo viên cha mạnh dạn thực hiện điều chỉnh dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng các môn học . - Việc điều chỉnh của giáo viên nhiều lúc còn mang tính hình thức và cha thực sự mang lại hiệu quả . - Khi dạy học theo chuẩn nhiều giáo viên bỏ quên việc day học cho học sinh khá giỏi chỉ quan tâm đến chuẩn cho học sinh yếu kém chứ cha cụ thể hoá mạnh dạn đặt ra chuẩn cho học sinh khá giỏi trong lớp, còn phiến diện là cào bằng cho mọi trình độ học sinh. B. Đánh giá sự phù hợp của chuẩn KTKN của từng môn học đối với khả năng, điều kiện học tập, phát triển của học sinh : - Chuẩn kiến thức kỹ năng các môn học ở tiểu học là phù hợp với khả năng của các đối t- ợng học sinh tiểu học, nới rộng biên độ tạo điều kiện cho học sinh hoàn thành ở các mức độ khác nhau .Vì là chuẩn các yêu cầu cơ bản tổi thiểu về kiến thức, kỹ năng của môn học, hoạt động giáo dục phải và có thể đạt đợc nên phù hợp với đối tợng học sinh trung bình, còn học sinh khá giỏi thì cha thể hiện rõ ràng và cụ thể nh chuẩn của học sinh trung bình. + Sự cha phù hợp: - Vì chuẩn Kiến thức kỹ năng ở tiểu học "là yêu cầu cơ bản tổi thiểu " nên chơng trình và SGK hiện nay bám sát mức độ này không có định hớng cho công tác phát triển nâng cao học sinh khá giỏi. - Chuẩn KTKN chỉ ra yêu cầu cho học sinh khá giỏi rất hạn chế cha phát huy hết năng lực của các em đó . * Đánh giá hoạt động dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng của giáo viên: - Giáo viên dạy học theo Chuẩn kiến thức, kỹ năng vừa phải quan tâm đến HS yếu, không bỏ rơi HS yếu trong các giờ học, có những hớng dẫn riêng để hỗ trợ những HS yếu vơn lên đạt trình độ Chuẩn vừa phải tạo cơ hội phát triển cho HS có điều kiện, HS có năng khiếu. Dạy học theo Chuẩn kiến thức, kỹ năng hớng tới mọi đối tợng với những mục tiêu riêng, yêu cầu riêng nên sẽ làm cho giờ học nhẹ nhàng, tự nhiên, hiệu quả, đem lại niềm tin và hứng thú học tập cho HS. Vì vậy đòi hỏi năng lực tổ chức ,phân hoá đối tợng, kỹ năng xác đinh mục tiêu cho từng đối tợng .Hiện nay giáo viên đã thực hiện phù hợp với chuẩn ơ mức độ trung bình. - Cấu trúc của chơng trình và SGK thì vẫn giữ nguyên, chuẩn KTKN là chỉ giảm bớt yêu cầu ,nội dung của từng môn bài chứ cha có sự hớng dẫn thay đổi nội dung sát với thực tế địa phơng nên trong công tác bồi dỡng HS khá giỏi giáo viên vẫn còn lúng túng bởi cha có định hớng cho công tác này giáo viên còn sợ dạy cho HS khá giỏi là nâng cao hay quá tải . C. Triển khai nội dung dạy học môn Thủ công, Kỷ thuật ở tiểu học theo công văn số 7975/BGD ĐT-GDTH ngày 10/09/2009 về việc Hớng dẫn dạy học môn Thủ công, Kỷ thuật ở tiểu học. - Điều chỉnh nội dung dạy học : nêu rõ nội dung, lý do điều chỉnh của từng lớp; hiệu quả của việc điều chỉnh : Khối lớp 4,5: Những tiết lắp ghép mô hình kỹ thuật học sinh thực hành không đủ thời gian, giáo viên chủ động tăng thời lợng và cho học sinh làm thêm giờ . - Hiệu quả : Học sinh có điều kiện thực hành lắp ghép trọn vẹn sau khi đã học và biết quy trình; giáo viên nắm bắt đợc học sinh cha rõ còn lúng túng ở khâu nào bớc nào để hớng dẫn thêm. Khối 1 : Chuyển bài " Cách sử dụng bút chì ,thớc kẻ kéo ; kẻ đoạn thẳng cách đều ;cắt dán hình chữ nhật ;cắt dán hình vuông ,cắt dán hình tam giác lên các tuần đầu ở tuần 1 hoặc 2 . - Hiệu quả : Hỗ trợ thêm cho các em biết cách sử dụng bút, thớc kẻ để luyện các kỹ năng thêm cho các em đầu cấp mới vào lớp 1; hỗ trợ thêm cho các bài dạy học toán : Hình vuông ; hình tròn ,hình tam giác ở các tuần đầu. Khối lớp 3 : Chuyển các bài dạy : " cắt dán chữ I,T; cắt dán chữ H,U; cắt dán chữ V; cắt dán chữ E ,cắt dán chữ VUI VE;Ôn tập chủ để cắt dán chữ cái đơn giản lên các tuần 1; 2 . - Hiệu quả : Các em vừa đợc học cắt dán vừa củng cố kỹ năng nhận diện các chữ cái , cách đọc từ ,sắp xếp vị trí các chứ cái,vị trí các tiếng ( đối với các học sinh vùng dân tộc còn yếu kém và vốn tiếng việt còn ít ). D. Thực hiện đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học theo Thông t số 32/2009/BGD ĐT-GDTH ngà 27/10/2010. Thuận lợi : Cách đánh giá nhẹ nhàng, phù hợp với học sinh tiểu học ,không nặng nề về điểm số, đánh giá bằng điểm và nhận xét lấy kết quả cuối kỳ ,cuối năm quyết định cho cho kỳ hoặc cả năm học làm cho học sinh không ngừng phấn đấu . các bài kiểm tra có điểm bất thờng đợc kiểm tra lại là cơ sở để kiểm chứng là HS đó có sự tiến bộ vợt bậc hay vì một nguyên nhân tiêu cực nào đó mà đợc điểm cao hay điểm thấp bất thờng .Điều này trách cho việc đánh giá một cách chủ quan => Kết quả của bài thi phải có sự nỗ lực và kề thừa trong quá trình học tập của học sinh đợc giáo viên đánh giá thờng xuyên và đánh gia định kỳ. Vớng mắc : */ Môn Lịch Sử và Địa Lý : Trờng hợp 1 : Bài kiểm tra lồng ghép cả 2 mảng kiến thức trong một đề và điểm kiểm tra định kỳ của của môn này là thang điểm 10, tức là điểm tối đa của mảng kiến thức Lịch Sử là 5 điểm ; điểm tối đa của mảng kiến thức Địa Lý là 5 điểm . - Nếu trờng hợp một em học sinh đạt điểm tối đa của môn Lịch Sử là 5 điểm và điểm môn Địa lý không có điểm (tức điểm 0) thì đơng nhiên học sinh đó vẫn đợc xếp loại học lực Trung bình mà mảng kiến thức Địa lý của em đó cha đạt trong khi đó điểm theo dõi hàng tháng vẫn tách biệt một mảng kiến thức một con điểm /tháng . Trờng hợp thứ 2 : Mỗi mảng kiến thức một bài kiểm tra thì việc tính trung bình cộng của 2 con điểm này cha đợc thông t 32 nêu rõ .Và nó vẫn xảy ra nh ở trờng hợp thứ nhất đó là 1 mảng kiến thức đợc 10 điểm và mảng kiến thức kia bị điểm kém . * Những môn đánh giá bằng nhận xét cha đợc đánh giá vào cuối kỳ vì vậy cần có bài kiểm tra phỏng vấn hay là bài trắc nghiệm (Không gây áp lực cho học sinh ) để tạo động lực phấn đấu cho những em đã đạt và những em cha đạt. E. Triển khai hoạt động cam kết, bàn giao chất lợng học sinh theo công văn số 7312/BGD ĐT -GDTH ngày 21/8/2009 và công văn số 4919/BGD ĐT - GDTH ngày 17/8/2010 về việc hớng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2009-2010, năm học 2010- 2011. - Việc thực hiện cam kết ,bàn giao chất lợng giáo dục vào đầu năm của các khối lớp 2,3,4,5 là hoạt động thờng xuyên từ đó để nhà trờng phân luồng các đối tợng học sinh để có các giải pháp chỉ đạo công tác giảng dạy của giáo viên .Việc thực hiện cam kết, bàn giao đã gắn trách nhiệm và tạo động lực cho giáo viên hoàn thành nhiệm vụ và là cơ sở để điều chỉnh nội dung ,phơng pháp dạy học và đã đem lại hiệu quả thiết thực. - Vào cuối năm học qua các lần kiểm tra định kỳ lần 4 nhà trờng có kế hoạch phân công đổi chéo giáo viên coi thi và chầm thi .Đối với học sinh cuối cấp nhà trờng kết hợp giữa giáo viên THCS và giáo viên tiểu học có nhiệm vụ coi thi và chấm thi và bàn giao chất lợng cho THCS .Công tác này đã đợc thực hiện và góp phần giảm thiểu tiêu cực trong thi cử . II. Việc thực hiện đổi mới phơng pháp dạy học ở tiểu học từ năm 2007 - 2008 đến nay. a. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện: Nhà trờng đã quán triệt và chỉ đạo Cán bộ giáo viên thực hiện tốt các công văn, hớng dẫn từ Bộ, Sở và Phòng giáo dục. - Công văn 896/BGD ĐT-GDTH ngày 13/02/2006 về việc hớng dẫn điều chỉnh việc dạy và học cho học sinh tiểu học. - Quyết định 16/2006/QĐ-BGD ĐT ngày 05/05/2006 ban hành chơng trình giáo dục phổ thông - Cấp tiểu học. - Công văn số 9890/BGD-ĐT ngày 27/10/2007 về việc hớng dẫn nội dung, phơng pháp giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn . - Thông t 32/2009/BGD-ĐT ngày 27/10/2009 ban hành Quy định đánh giá xếp loại học sinh tiểu học . - Công văn số 7975/BGD ĐT-GDTH ngày 28/9/2007 về việc hớng dẫn dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật Tiểu học. - Công văn số 624/BGD ĐT-GDTH ngày 05/02/2009 về việc Hớng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức kỹ năng các môn học ở Tiểu học. b. Công tác chỉ đạo tập huấn, bồi dỡng cán bộ quản lý, giáo viên về đổi mới phơng pháp dạy học ở tiểu học : + Đối với cán bộ quản lý : - Cử chuyên môn đi tham gia các đợt tập huấn của sở giáo dục và phòng giáo dục để về triển khai tập huấn lại cho tất cả cán bộ giáo viên trong nhà trờng . + Đi học bồi dỡng các lớp để nâng cao trình độ ; thờng xuyên tự học tự bồi dỡng kiến thức kĩ năng quản lý, cập nhật thông tin ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác quản lý và chỉ đạo. + Đối với giáo viên: Giáo viên đợc học tập và bồi dỡng chuyên môn theo chuyên đề Bồi dỡng thờng xuyên chu kỳ III .Nhà trờng chỉ đạo thảo luận, đúc rút kinh nghiệm, giải đáp thắc mắc từ các nội dung của chơng trình bồi dỡng thờng xuyên thông qua sinh hoạt chuyên môn tổ khối chuyên môn và cuối mỗi nội dung có tổng kết đánh giá quá trình học tập của giáo viên bằng các bài thu hoạch cá nhân và tất các các giáo viên đã đạt và đợc công nhận hoàn thành các nội dung chuyên đề một cách có hiệu quả. - Tổ chức các buổi chuyên đề hội thảo về công tác đổi mới phơng pháp dạy học theo vùng miền sát đối tợng học sinh .Qua các đợt hội thảo tổ chức cho giáo viên dạy thể nghiệm ngay trên lớp để đúc rút kinh nghiệm mục tiêu là hiệu quả chất lợng dạy và học .Giao quyền chủ động cho giáo viên tự lựa chọn nội dung ,hình thức tổ chức phơng pháp lên lớp nhng đảm bảo yêu cầu về chuẩn kiến thức kỹ năng sát đối tợng học sinh.đổi mới cách dạy đổi mới cách học vừa nhẹ nhàng nhng tính hiệu quả cao. - Tập huấn triển khai cho toàn thể giáo viên về công tác xây dựng trờng học thân thiện , học sinh tích cực. c. Việc sử dụng tài liệu bồi dỡng và thiết bị dạt học về đổi mới PPDH: - Trong đổi mới phơng pháp dạy học tài liệu và thiết bị dạy học là vấn đề thiết yâye quan trọng để cho cán bộ quản lý và giáo viên năm bắt đợc các yêu cầu đổi mới từ cơ sở lý thuyết đến thực tiễn . Các tài liệu góp phần mang lại hiệu quả cho công tác đổi mới phơng pháp dạy - học. - Sử dung các văn bản hớng dẫn của các cấp ,sử dụng các tài liệu đợc cấp phát ,tự mua sắm của giáo viên và các sáng kiến kinh nghiệm có tính áp dụng cáo và hiệu quả trong nhà tr- ờng. - Công tác đổi mới phơng pháp dạy và học đợc triển khai từ tổng thể đến cụ thể thông qua sinh hoạt tổ khối chuyên môn theo tuần ,tháng.để trao đổi thảo luận về công tác đổi mới dạy và học. - Các thiết bị dạy học đợc cấp phát vđợc sử dụng thỡng xuyên và hiệu quả. - Ngoài ra nhà trờng còn tổ chức chỉ đạo giáo viên tự làm đồ dùng dạy học ở tất cả các khối lớp . - Nhà trờng quán triệt và xử lý nghiêm việc giáo viên lên lớp dạy mà không có sử dụng đồ dùng dạy học hoặc có mà không sử dụng. d. Đánh giá hiệu quả đổi mới phơng pháp dạy học ở tiểu học : Thuận lợi: - Sở giáo dục, phòng giáo dục đã triển khai các công văn, chỉ đạo chuyên môn đến nhà tr- ờng kịp thời tổ chức hội thảo ,tập huấn chuyên đề về đổi mới PP dạy học có sự thanh tra, kiểm tra chỉ đạo xuyên suốt từ đầu năm học cho đến cuối năm học. - Nhà trờng đã nắm bắt và triển khai tới tận giáo viên và đợc sự hởng ứng tích cực tạo đợc sự đồng bộ thống nhất quyết tâm cao trong nhà trờng . - Giáo viên tiếp cận và đổi mới đợc cách dạy, học sinh đổi mới đợc cách học tạo hiệu quả dạy và học .Chất lợng giáo dục không ngừng đợc nâng cao .học sinh đợc giảm tải khá nhiều các em đợc học tập theo khả năng tiếp thu của mình . Khó khăn: - Trình độ giáo viên cha đồng đều, một số giáo viên ngại đổi mới cha thật sự mạnh dạn trong công tác này . - Việc sử dụng đồ dùng dạy học cha thật sự hiệu quả, một số giáo viên có sử dụng nhng cha khai thác triệt để . 2.Kiến nghị, đề xuất : - Tiếp tục mở các lớp tập huấn, những buổi hội thảo trao đổi về phơng pháp dạy học cho giáo viên trong huyện ,trong tỉnh .Tổ chức thêm các đợt tham quan học hỏi để giáo viên có cơ hội mở rộng t duy đồng thời áp dụng những phơng pháp dạy học tiêu biểu có hiệu quả . . tháng 11 năm 2010 Báo cáo đánh giá tHực hiện chuẩn KTKN các môn học và đổi mới phơng pháp dạy học cấp tIểu học I. Việc thực hiện chuẩn KTKN các môn học. giỏi, HS giỏi đánh giá theo Ghi chú này). Việc đánh giá không để tình trạng GV đối phó từ đó trút gánh nặng vào học sinh. - Việc dự giờ đánh giá phải trên
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CHUẨN KTKN, Tài liệu BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CHUẨN KTKN, Tài liệu BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CHUẨN KTKN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn