Thực tế quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán BCTC do Cty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán thực hiện

96 787 2
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/11/2012, 15:25

Thực tế quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán BCTC do Cty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán thực hiện Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc DânLời mở đầuTrong những năm đầu của thế kỷ thứ XXI một thế kỷ của khoa học công nghệ hiện đại cùng xu hớng toàn cầu hoá mạnh mẽ, Việt Nam đang cố gắng hết mình để hội nhập cùng bạn bè quốc tế trên tất cả các lĩnh vực, trớc hết về kinh tế, trong đó hội nhập về kế toán kiểm toán đang là yêu cầu thách thức phải vợt qua.Dịch vụ kiểm toán của một công ty kiểm toán chuyên nghiệp là một hoạt động sinh lời, là loại hoạt động kinh doanh. Với xu thế "hội nhập mở cửa" diễn ra ngày càng mạnh mẽ trên khắp toàn cầu, là một công ty độc lập, hoạt động trong lĩnh vực còn non trẻ tại Việt Nam, Công ty Cổ phần Kiểm toán T vấn Tài chính Kế toán (Công ty Kiểm toán AFC) đã đang phải đối mặt với các đối thủ hàng đầu thế giới trong lĩnh vực kiểm toán nh: KPMG, Price Waterhouse Cooper, Earns & Young ., cũng nh các công ty kiểm toán trong nớc nh: Vaco, AASC, Hà Nội CPA, . Mục tiêu về thị phần, về khách hàng, về DT, . luôn đợc các công ty cạnh tranh theo đuổi ráo riết. Việc giữ đợc khách hàng cũ thu hút thêm khách hàng mới đòi hỏi các hãng kiểm toán phải luôn gia tăng các loại hình dịch vụ cung cấp, cũng nh gia tăng chất lợng của dịch vụ (nh góp ý về tổ chức hệ thống KSNB của khách hàng hệ thống kế toán thông qua việc thực hiện các thủ tục kiểm toán). Với sự phấn đấu, nỗ lực không ngừng của ban lãnh đạo cán bộ công nhân viên, Công ty Kiểm toán AFC đã mở rộng đợc thị trờng hoạt động từ Bắc vào Nam, cũng nh trên toàn Thế giới.Để đảm bảo cho cuộc kiểm toán đợc thực hiện một cách hợp lý hiệu quả, các KTV công ty kiểm toán phải lập kế hoạch kiểm toán. Lập kế hoạch kiểm toán là giai đoạn đầu tiên trong ba giai đoạn của cuộc kiểm toán, nó quyết định đến sự thành công của mỗi cuộc kiểm toán. Một kế hoạch kiểm toán hoàn thiện, hợp lý, chi tiết sẽ giúp KTV thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán, đảm bảo cho cuộc kiểm toán đợc hoàn thiện theo đúng kế hoạch đã đặt ra.Nhận thức đợc tầm quan trọng của công việc lập kế hoạch kiểm toán, vận dụng những kiến thức đã đợc học đọc thêm, sau một thời gian thực tập nghiên cứu tại Công ty Cổ phần Kiểm toán T vấn Tài chính Kế toán, em đã hoàn thành chuyên đề "Hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Phạm Thị Kim Anh Kiểm toán 441Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc DânCông ty Cổ phần Kiểm toán T vấn Tài chính Kế toán thực hiện" gồm các nội dung bản sau: Phần 1: Lý luận chung về kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính Phần 2: Thực tế quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Cổ phần Kiểm toán T vấn Tài chính Kế toán thực hiện Phần 3: Một số kiến nghị về lập kế hoạch kiểm toán do Công ty Cổ phần Kiểm toán T vấn Tài chính Kế toán thực hiệnEm xin cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của cán bộ công nhân viên chi nhánh tại Hà Nội của công ty, cảm ơn sự chỉ bảo hớng dẫn của thầy giáo, ThS Đinh Thế Hùng trong suốt thời gian em thực hiện chuyên đề thực tập này.Phạm Thị Kim Anh Kiểm toán 442Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc DânPhần 1: lý luận chung về lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính1.1. Khái quát về kiểm toán báo cáo tài chính1.1.1. Khái niệm đối tợng kiểm toán báo cáo tài chínhTheo quan niệm đợc trích trong Lời mở đầu "Giải thích các chuẩn mực kiểm toán" của Vơng quốc Anh: "Kiểm toán là sự kiểm tra độc lập là sự bày tỏ ý kiến về những bản khai tài chính của một xí nghiệp do một KTV đợc bổ nhiệm để thực hiện những công việc đó theo đúng với bất cứ nghĩa vụ pháp định liên quan".Theo quan niệm của các chuyên gia kiểm toán Hoa Kỳ: "Kiểm toán là một quá trình mà qua đó một ngời độc lập, nghiệp vụ tập hợp đánh giá rõ ràng về thông tin thể lợng hoá liên quan đến một thực thể kinh tế riêng biệt nhằm mục đích xác định báo cáo mức độ phù hợp giữa thông tin thể lợng hoá với những tiêu chuẩn đã đợc thiết lập".Theo quan niệm trong giáo dục đào tạo kiểm toán ở Cộng hoà Pháp: "Kiểm toán là việc nghiên cứu kiểm tra các tài khoản niên độ của một tổ chức do một ngời độc lập, đủ danh nghĩa gọi là một KTV tiến hành để khẳng định rằng những tài khoản đó phản ánh đúng đắn tình hình tài chính thực tế, không che dấu sự gian lận chúng đợc trình bày theo mẫu chính thức của luật định".Theo quan niệm của kiểm toán hiện đại: Kiểm toán là xác minh bày tỏ ý kiến về thực trạng hoạt động cần đợc kiểm toán bằng hệ thống phơng pháp kỹ thuật của kiểm toán chứng từ kiểm toán ngoài chứng từ do các KTV trình độ nghiệp vụ tơng xứng thực hiện trên sở hệ thống pháp lý hiệu lực .Kiểm toán ý nghĩa rất quan trọng đối với sự tồn tại phát triển của nền kinh tế. Kiểm toán không phải là hoạt động tự thân vị thân, mà đợc sinh ra từ yêu cầu của quản lý phục vụ cho yêu cầu của quản lý. Đây là một yếu tố tích cực đảm bảo cho Phạm Thị Kim Anh Kiểm toán 443Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc Dâncác luật lệ, các chuẩn mực kế toán đợc giữ vững, các tài liệu, sổ sách kế toán đợc phản ánh trung thực, hợp lý. Do đó, hoạt động kiểm toán đợc rất nhiều ngời quan tâm, không chỉ đối với các quan Nhà nớc mà còn cả đối với các nhà đầu t, các nhà quản lý, khách hàng, ngời lao độngTheo đối tợng cụ thể, thể phân chia kiểm toán thành ba loại: kiểm toán tài chính, kiểm toán nghiệp vụ kiểm toán liên kết. Kiểm toán tài chính là hoạt động xác minh bày tỏ ý kiến về các bảng khai tài chính của các thực thể kinh tế do những ngời trình độ nghiệp vụ tơng xứng đảm nhận dựa trên hệ thống pháp lý đang hiệu lực .Kiểm toán tài chính đối tợng trực tiếp là các Bảng khai tài chính với những thông tin tổng hợp phản ánh nhiều mối quan hệ kinh tế, pháp lý cụ thể. Hệ thống bảng khai tài chính gồm: Hệ thống BCTC của doanh nghiệp (BCĐKT, BCKQKD, Thuyết minh BCTC, báo cáo lu chuyển tiền tệ) các báo cáo quyết toán ngân sách, quyết toán công trình XDCB, bảng khai tài chính theo luật . Các bảng khai tài chính này đều chứa đựng những thông tin lập ra tại một thời điểm cụ thể trên sở những tài liệu kế toán tổng hợp chi tiết dựa theo những quy tắc cụ thể xác định. Với kiểm toán tài chính hai cách bản để phân chia các Bảng khai tài chính thành các phần hành kiểm toán: Phân theo khoản mục: Là cách phân chia máy móc từng khoản mục hoặc nhóm các khoản mục theo thứ tự trong các bảng khai vào một phần hành. Cách chia này đơn giản song không hiệu quả do tách biệt những khoản mục ở vị trí khác nhau nhng liên hệ chặt chẽ nhau, chẳng hạn nh HTK giá vốn hàng bán.Phân theo chu trình: Là cách chia thông dụng hơn căn cứ vào mối liên hệ chặt chẽ lẫn nhau giữa các khoản mục, các quá trình cấu thành, các yếu tố trong một chu trình chung của hoạt động tài chính. Chẳng hạn, các nghiệp vụ về doanh thu, doanh thu trả lại, các khoản thu tiền bán hàng số d các khoản phải thu đều nằm trong chu trình bán hàng thu tiền.1.1.2. Mục tiêu kiểm toán báo cáo tài chínhCũng nh mọi hoạt động ý thức khác của con ngời, đặc biệt với tính chất của một hoạt động chuyên sâu cao về nghề nghiệp, kiểm toán cũng mục đích cùng những tiêu điểm cần hớng tới. Tập hợp những tiêu điểm hớng tới mục đích đó đợc gọi là hệ thống mục tiêu kiểm toán. Mục tiêu kiểm toán tài chính là giúp cho KTV công ty kiểm toán đa ra ý kiến xác nhận rằng BCTC đợc lập trên sở chuẩn mực chế độ kế toán hiện Phạm Thị Kim Anh Kiểm toán 444Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc Dânhành, tuân thủ pháp luật liên quan phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài chính trên các khía cạnh trọng yếu hay không; đồng thời giúp các đơn vị đợc kiểm toán thấy rõ những tồn tại, sai sót để khắc phục nhằm nâng cao chất lợng thông tin tài chính của đơn vị.Mục tiêu kiểm toán đợc chia thành hai loại: Mục tiêu kiểm toán chung mục tiêu kiểm toán đặc thù. Mục tiêu kiểm toán chung: đợc chia thành hai loại cụ thể: sự hợp lý chung các mục tiêu khác.Mục tiêu hợp lý chung bao hàm việc xem xét, đánh giá tổng thể số tiền ghi trên các khoản mục trên sở cam kết chung về trách nhiệm của nhà quản lý thông tin thu đợc qua khảo sát thực tế ở khách thể kiểm toán trong quan hệ với việc lựa chọn các mục tiêu chung khác. Do đó đánh giá sự hợp lý chung cũng hớng tới khả năng sai sót của các số tiền trên khoản mục.Các mục tiêu chung khác đợc đặt ra tơng ứng với cam kết của nhà quản lý là hiệu lực, tính trọn vẹn, quyền nghĩa vụ, chính xác học, phân loại trình bày.Mục tiêu hiệu lực là hớng xác minh vào tính thật của số tiền trên các khoản mục.Mục tiêu trọn vẹn là hớng xác minh vào sự đầy đủ về thành phần (nội dung) cấu thành số tiền ghi trên các khoản mục. Cụ thể mục tiêu này liên quan đến tính đầy đủ của các nghiệp vụ, tài sản vốn cần đợc tính vào khoản mục.Mục tiêu quyền nghĩa vụ: bổ sung cho cam kết về quyền nghĩa vụ với ý nghĩa xác minh lại quyền sở hữu (hoặc sử dụng lâu dài đợc luật định thừa nhận) của tài sản nghĩa vụ pháp lý (hoặc hợp đồng dài hạn) của các khoản nợ vốn.Mục tiêu định giá là hớng xác minh vào cách thức kết quả biểu hiện tài sản, vốn các hoạt động (chi phí, chiết khấu, thu nhập ) thành tiền. Nh vậy, mục tiêu này nghiêng về thẩm tra giá trị thực kể cả cách thức đánh giá theo nguyên tắc kế toán, thực hiện các phép tính theo phơng pháp toán học.Mục tiêu phân loại là hớng xem xét lại việc xác định các bộ phận, nghiệp vụ đ-ợc đa vào tài khoản cùng việc sắp xếp các tài khoản trong các BCTC theo bản chất kinh tế của chúng đợc thể hiện bằng các văn bản pháp lý cụ thể đang hiệu lực.Phạm Thị Kim Anh Kiểm toán 445Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc DânMục tiêu chính xác học là hớng xác minh về sự đúng đắn tuyệt đối qua các con số cộng sổ chuyển sổ: các chi tiết trong số d (cộng số phát sinh) của tài khoản cần nhất trí với các con số trên các sổ phụ tơng ứng, số cộng gộp của các tài khoản trùng hợp với số tổng cộng trên các sổ phụ liên quan; các con số chuyển sổ, sang trang phải thống nhất.Mục tiêu trình bày hớng xác minh vào cách ghi thuyết trình các số d (hoặc tổng số phát sinh của tài khoản) các BCTC. Mục tiêu kiểm toán đặc thù: đợc xác định trên sở mục tiêu chung đặc điểm của khoản mục hay phần hành cùng cách phản ánh, theo dõi chúng trong hệ thống kế toán hệ thống KSNB. Theo đó, mỗi mục tiêu chung ít nhất một mục tiêu đặc thù.1.1.3. Quy trình kiểm toán báo cáo tài chínhTheo nguyên lý chung, trình tự kiểm toán tài chính trải qua 3 bớc bản: Chuẩn bị kiểm toán, thực hành kiểm toán kết thúc kiểm toán.B ớc 1 - Chuẩn bị kiểm toán: Từ th mời (hoặc lệnh) kiểm toán, KTV tìm hiểu khách hàng với mục đích hình thành hợp đồng hoặc kế hoạch chung cho cuộc kiểm toán. Tiếp đó, KTV cần thu thập các thông tin về khách hàng, tìm hiểu đánh giá hệ thống KSNB của khách thể kiểm toán để xây dựng kế hoạch cụ thể chơng trình kiểm toán cho từng phần hành, đồng thời chuẩn bị các phơng tiện cùng lực lợng giúp việc (nếu cần) cho việc triển khai kế hoạch chơng trình kiểm toán đã xây dựng.B ớc 2 - Thực hiện kiểm toán: là sử dụng các phơng pháp kỹ thuật kiểm toán thích ứng với đối tợng kiểm toán cụ thể để thu thập bằng chứng kiểm toán. Đó là quá trình triển khai một cách chủ động tích cực các kế hoạch, chơng trình kiểm toán nhằm đa ra những ý kiến xác thực hợp lý của BCTC trên sở những bằng chứng kiểm toán đầy đủ tin cậy. Trong giai đoạn này, KTV cần sử dụng các thủ tục kiểm toán sau:Thủ tục kiểm soát: Chỉ đợc thực hiện sau khi tìm hiểu hệ thống KSNB với đánh giá ban đầu là khách thể kiểm toán hệ thống KSNB hoạt động hiệu lực. Khi đó, thủ tục kiểm soát đợc triển khai nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về thiết kế về hoạt động của hệ thống KSNB. Chuẩn mực Việt Nam số 500 quy định: Thử nghiệm kiểm Phạm Thị Kim Anh Kiểm toán 446Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc Dânsoát (kiểm tra hệ thống kiểm soát) là việc kiểm tra để thu thập bằng chứng kiểm toán về sự thiết kế phù hợp sự vận hành hữu hiệu của hệ thống kế toán hệ thống KSNBThủ tục phân tích: là cách thức xem xét các mối quan hệ kinh tế xu hớng biến động của các chỉ tiêu kinh tế thông qua việc kết hợp giữa đối chiếu trực tiếp, đối chiếu lôgic, cân đối giữa các trị số (bằng tiền) của các chỉ tiêu hoặc của các bộ phận cấu thành chỉ tiêu. Trắc nghiệm phân tích giúp KTV đánh giá khái quát tính hợp lý chung của các xu hớng biến động các quan hệ kinh tế đồng thời xác định phạm vi mức độ áp dụng các trắc nghiệm khác.Thủ tục kiểm tra chi tiết: là việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật của trắc nghiệm độ tin cậy thuộc trắc nghiệm công việc trắc nghiệm trực tiếp số d để kiểm toán từng khoản mục hoặc nghiệp vụ tạo nên số d trên khoản mục hay loại nghiệp vụ.B ớc 3 - Kết thúc kiểm toán : là giai đoạn cuối cùng của kiểm toán BCTC. Trong giai đoạn này, KTV xem xét kết quả từ các bớc trên trong quan hệ hợp lý chung kiểm nghiệm trong quan hệ với các sự việc bất thờng, những nghiệp vụ phát sinh sau ngày lập bảng khai tài chính, để từ đó đa ra đợc kết luận cuối cùng lập báo cáo kiểm toán.1.2. vai trò những yêu cầu bản của lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính1.2.1. Vai trò ý nghĩa của lập kế hoạch kiểm toánLập kế hoạch kiểm toán là giai đoạn đầu tiên của một cuộc kiểm toán, vai trò quan trọng, chi phối tới chất lợng hiệu quả chung của toàn bộ cuộc kiểm toán. ý nghĩa của giai đoạn này đợc thể hiện qua một số điểm sau: Kế hoạch kiểm toán giúp KTV thu thập đợc các bằng chứng kiểm toán đầy đủ giá trị làm sở để đa ra các ý kiến xác đáng về các BCTC, từ đó giúp các KTV hạn chế những sai sót, giảm thiểu trách nhiệm pháp lý, nâng cao hiệu quả công việc giữ vững đợc uy tín nghề nghiệp đối với khách hàng. Kế hoạch kiểm toán giúp các KTV phối hợp hiệu quả với nhau cũng nh phối hợp hiệu quả với các bộ phận liên quan nh kiểm toán nội bộ, các chuyên gia bên ngoài Đồng thời qua sự phối hợp hiệu quả đó, KTV thể tiến hành cuộc kiểm toán theo đúng chơng trình đã lập với các chi phí ở mức hợp lý, tăng cờng Phạm Thị Kim Anh Kiểm toán 447Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc Dânsức mạnh cạnh tranh cho Công ty kiểm toán giữ uy tín với khách hàng trong mối quan hệ làm ăn lâu dài. Kế hoạch kiểm toán thích hợp là căn cứ để Công ty kiểm toán tránh xảy ra những bất đồng đối với khách hàng. Trên sở kế hoạch kiểm toán đã lập, KTV thống nhất với các khách hàng về nội dung công việc sẽ thực hiện, thời gian tiến hành kiểm toán cũng nh là trách nhiệm của mỗi bên Điều này tránh xảy ra những hiểu lầm đáng tiếc giữa hai bên. Ngoài ra, căn cứ vào kế hoạch kiểm toán đã đợc lập, KTV thể kiểm soát đánh giá chất lợng công việc kiểm toán đã đang thực hiện, góp phần nâng cao chất lợng hiệu quả của cuộc kiểm toán, từ đó càng thắt chặt hơn mối quan hệ giữa công ty với khách hàng.1.2.2. Những yêu cầu bản của lập kế hoạch kiểm toánTheo chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 300 quy định:- Kế hoạch kiểm toán phải đợc lập cho mọi cuộc kiểm toán.- Kế hoạch kiểm toán phải đợc lập một cách thích hợp nhằm đảm bảo bao quát hết các khía cạnh của cuộc kiểm toán, phát hiện gian lận, rủi ro những vấn đề tiềm ẩn; đảm bảo cuộc kiểm toán đợc hoàn thành đúng thời hạn.- Khi lập kế hoạch kiểm toán, KTV phải hiểu biết về hoạt động của đơn vị đợc kiểm toán để nhận biết đợc các sự kiện, nghiệp vụ thể ảnh hởng trọng yếu đến BCTC.- Phạm vi kế hoạch kiểm toán sẽ thay đổi tuỳ theo quy mô khách hàng, tính chất phức tạp của công việc kiểm toán, kinh nghiệm những hiểu biết của KTV về đơn vị đợc kiểm toán .Nh vậy việc lập kế hoạch kiểm toán không chỉ xuất phát từ yêu cầu của cuộc kiểm toán nhằm chuẩn bị những điều kiện bản trong công tác kiểm toán mà còn là nguyên tắc bản đã đợc quy định thành chuẩn mực đòi hỏi các KTV phải tuân theo đầy đủ nhằm đảm bảo tiến hành công tác kiểm toán hiệu quả chất lợng.1.3. Nội dung của lập kế hoạch kiểm toán1.3.1. Lập kế hoạch chiến lợc1.3.1.1. Khái niệm yêu cầu của lập kế hoạch chiến lợcPhạm Thị Kim Anh Kiểm toán 448Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc Dân Khái niệm: Kế hoạch chiến lợc là mục tiêu, định hớng bản, nội dung trọng tâm, phơng pháp tiếp cận tiến trình của cuộc kiểm toán do ngời phụ trách cuộc kiểm toán lập đợc GĐ (hoặc ngời đứng đầu) công ty kiểm toán phê duyệt. Yêu cầu của việc lập kế hoạch chiến lợcTheo chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 300 quy định:- Kế hoạch chiến lợc đợc lập cho các cuộc kiểm toán lớn về quy mô, tính chất phức tạp, địa bàn rộng hoặc kiểm toán BCTC nhiều năm.- Kế hoạch chiến lợc do ngời phụ trách cuộc kiểm toán lập đợc GĐ (hoặc ngời đứng đầu) đơn vị phê duyệt .- Nhóm kiểm toán phải tuân thủ các quy định của công ty phơng hớng mà GĐ đã duyệt trong kế hoạch chiến lợc.- Trong quá trình lập kế hoạch kiểm toán tổng thể thực hiện kiểm toán nếu phát hiện những vấn đề khác biệt với nhận định ban đầu của Ban GĐ thì phải báo cáo kịp thời cho Ban GĐ để những điều chỉnh phù hợp.1.3.1.2. Nội dung các bớc lập kế hoạch chiến lợc- Tình hình kinh doanh của khách hàng (tổng hợp thông tin về lĩnh vực hoạt động, loại hình doanh nghiệp, hình thức sở hữu, công nghệ sản xuất, tổ chức bộ máy quản lý thực tiễn hoạt động của đơn vị) đặc biệt lu ý đến những nội dung chủ yếu nh: Động lực cạnh tranh, phân tích thái cực kinh doanh của doanh nghiệp cũng nh các yếu tố về sản phẩm, thị trờng tiêu thụ, giá cả các hoạt động hỗ trợ sau bán hàng - Xác định những vấn đề liên quan đến BCTC nh: chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán áp dụng, yêu cầu về lập BCTC quyền hạn của công ty.- Đánh giá ban đầu về rủi ro tiềm tàng rủi ro kiểm soát.- Đánh giá hệ thống KSNB.- Xác định các mục tiêu kiểm toán trọng tâm phơng pháp tiếp cận kiểm toán.Phạm Thị Kim Anh Kiểm toán 449Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc Dân- Xác định nhu cầu về sự hợp tác của các chuyên gia nh: chuyên gia t vấn pháp luật, KTV nội bộ, KTV khác các chuyên gia khác nh kỹ s xây dựng, kỹ s nông nghiệp,- Dự kiến nhóm trởng thời gian thực hiện.- GĐ duyệt thông báo kế hoạch chiến lợc cho nhóm kiểm toán. Căn cứ vào kế hoạch chiến lợc đã đợc phê duyệt, trởng nhóm kiểm toán lập kế hoạch kiểm toán tổng thể chơng trình kiểm toán.1.3.2. Lập kế hoạch tổng thể1.3.2.1. Khái niệm yêu cầu của lập kế hoạch tổng thể Khái niệm: Kế hoạch tổng thể là việc cụ thể hoá kế hoạch chiến lợc, là ph-ơng pháp tiếp cận chi tiết về nội dung, lịch trình phạm vi dự kiến của các thủ tục kiểm toán. Yêu cầu của việc lập kế hoạch tổng thểTheo chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 300 quy định:- Kế hoạch kiểm toán tổng thể phải đợc lập cho mọi cuộc kiểm toán.- Kế hoạch kiểm toán tổng thể phải đầy đủ, chi tiết, làm sở để lập chơng trình kiểm toán.- Hình thức nội dung của kế hoạch kiểm toán tổng thể thay đổi tuỳ theo quy mô của khách hàng, tính chất phức tạp của công việc kiểm toán, phơng pháp kỹ thuật kiểm toán đặc thù do KTV sử dụng.1.3.2.2. Nội dung các bớc lập kế hoạch tổng thểB ớc 1: Chuẩn bị cho kế hoạch kiểm toán Quy trình kiểm toán bắt đầu kể từ khi KTV công ty kiểm toán thu nhận một khách hàng. Thu nhận khách hàng là một quá trình gồm 2 bớc: thứ nhất, phải sự liên lạc giữa KTV với khách hàng tiềm năng mà khách hàng này yêu cầu đợc kiểm toán khi yêu cầu kiểm toán, KTV phải đánh giá liệu chấp nhận yêu cầu đó hay không. Còn đối với những khách hàng hiện tại, KTV phải quyết định liệu tiếp tục kiểm toán hay không. Trên sở đã xác định đợc đối tợng khách hàng thể phục vụ trong tơng lai, Công ty kiểm toán sẽ tiến hành các công việc cần thiết để chuẩn bị lập kế hoạch kiểm Phạm Thị Kim Anh Kiểm toán 4410[...]... chơng trình kiểm toán mẫu của công ty kiểm toán phù hợp với điều kiện thực tế Phạm Thị Kim Anh 27 Kiểm toán 44 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc Dân Phần 2: Thực tế quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong Kiểm toán báo cáo tài chính do công ty Cổ phần Kiểm toán T vấn Tài chính Kế toán thực hiện 2.1 Khái quát chung về công ty Cổ phần Kiểm toán T vấn Tài chính Kế toán 2.1.1 Quá trình. .. Việt Nam của tập đoàn Kiểm toán Quốc tế BDO Để phù hợp với sự phát triển của thị trờng của nền kinh tế trong quá trình chuyển đổi, ngày 19/01/2004, theo quy t định số 263/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành, Công ty Kiểm toán T vấn Tài chính Kế toán Sài Gòn (Công ty Kiểm toán AFC Sài Gòn) đã đợc chuyển thành Công ty Cổ phần Kiểm toán T vấn Tài chính Kế toán (Công ty Kiểm toán AFC) Công ty vốn... chuẩn bị cho kế hoạch kiểm toán mà Công ty kiểm toán phải thực hiện là ký kết hợp đồng kiểm toán Đây là sự thoả thuận chính thức giữa công ty kiểm toán khách hàng về việc thực hiện kiểm toán các dịch vụ liên quan khác Theo chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 210 Hợp đồng kiểm toán thì hợp đồng kiểm toán phải đợc lập chính thức trớc khi tiến hành công việc kiểm toán nhằm bảo vệ quy n lợi của... số d đợc thiết kế dựa trên kết quả ớc tính của trắc nghiệm kiểm toán trớc đó chúng đợc thiết kế thành các phần: thủ tục kiểm toán, quy mô mẫu chọn thời gian thực hiện Trên thực tế các thủ tục kiểm toán ở các hình thức trắc nghiệm trên đợc kết hợp sắp xếp lại theo một chơng trình kiểm toán Chơng trình kiểm toán thờng đợc thiết kế cho từng khoản mục nhằm đáp ứng mục tiêu kiểm toán của từng khoản... khi hợp đồng kiểm toán đợc ký kết, Công ty kiểm toán trở thành chủ thể kiểm toán chính thức của công ty khách hàng Bớc 2: Thu thập thông tin sở Sau khi ký kết hợp đồng kiểm toán, KTV bắt đầu lập kế hoạch kiểm toán tổng quát Trong giai đoạn này, nh đã đợc xác định trong Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 300, Lập kế hoạch kiểm toán, KTV thu thập hiểu biết về ngành nghề, công việc kinh doanh của khách... của đối tợng kiểm toán, thờng đợc xác định cùng với việc xác định mục tiêu của cuộc kiểm toán Trong kiểm toán BCTC, phạm vi kiểm toán thờng là toàn bộ BCTC của một năm tài chính Trách nhiệm Ban GĐ công ty khách hàng KTV: Ban GĐ trách nhiệm trong việc lập trình bày trung thực các thông tin trên BCTC, KTV trách nhiệm đa ra ý kiến độc lập về BCTC dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán trách nhiệm... trởng bộ phận 2.2 Thực tế quá trình lập kế hoạch kiểm toán do công ty Cổ phần Kiểm toán T vấn Tài chính Kế toán thực hiện 2.2.1 Giới thiệu về khách hàng 2.2.1.1 Về Công ty ABC Công ty ABC là một doanh nghiệp Nhà nớc của Việt Nam đợc thành lập theo pháp luật của nớc Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam theo Quy t định số 738/QĐTCCQ do UBND thành phố cấp ngày 24 tháng 03 năm 1993 Trụ sở chính: Thị trấn... KTV thực hiện cuộc kiểm toán cần chú ý lựa chọn những KTV kiến thức kinh nghiệm về ngành nghề kinh doanh của khách hàng Việc quan tâm đầy đủ các vấn đề trên khi lựa chọn đội ngũ kiểm toán sẽ góp phần giúp công ty kiểm toán thực hiện cuộc kiểm toán chất lợng hiệu quả - Hợp đồng kiểm toán: Khi đã quy t định chấp nhận kiểm toán cho khách hàng xem xét các vấn đề nêu trên, bớc cuối cùng trong. .. thành phát triển Trớc năm 2004, Công ty tên là Công ty Kiểm toán T vấn Tài chính Kế toán Sài Gòn (gọi tắt là Công ty Kiểm toán AFC Sài Gòn) Từ năm 1992 đến năm 1995, Công ty Kiểm toán AFC Sài Gòn chỉ là chi nhánh phía nam của Công ty dịch vụ t vấn tài chính kế toán kiểm toán (AASC) Năm 1995, để đáp ứng nhu cầu thị trờng dịch vụ kiểm toán, đặc biệt là nhu cầu sử dụng dịch vụ kiểm toán của... hợp kết quả khảo sát về hệ thống KSNB thể thực hiện qua việc lập Bảng đánh giá hệ thống KSNB hoặc các hình thức khác tuỳ thuộc vào xem xét của KTV trong từng cuộc kiểm toán cụ thể 1.3.3 Thiết kế chơng trình kiểm toán 1.3.3.1 Khái niệm ý nghĩa của chơng trình kiểm toán Khái niệm: Chơng trình kiểm toán là những dự kiến chi tiết về các công việc kiểm toán cần thực hiện, thời gian hoàn thành sự . Phần 2: Thực tế quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Cổ phần Kiểm toán và T vấn Tài chính Kế toán thực hiện Phần. và T vấn Tài chính Kế toán thực hiện& quot; gồm các nội dung cơ bản sau: Phần 1: Lý luận chung về kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính Phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực tế quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán BCTC do Cty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán thực hiện, Thực tế quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán BCTC do Cty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán thực hiện, Thực tế quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán BCTC do Cty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán thực hiện, Mục tiêu kiểm toán báo cáo tài chính, Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính, Quá trình hình thành và phát triển, Đặc điểm hoạt động kinh doanh, C¬ cÊu tỉ chøc, Hàng tồn kho Phải thu khách hàng, Thuế thu nhập Các vấn đề khác, Tổng kết quy trình lập kế hoạch kiểm toán, Thn lỵi, Một số nhận xét, kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm, Về chính sách và chế độ kế toán, kiểm toán Việt Nam hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn