Gián án BAI: QUAN SAT, TUONG TUONG, SO SANH VA NHAN XET TRONG VAN MIEU TA

9 1,282 6
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 20:11

QUAN SÁT, TƯỞNG TƯNG, SO SÁNH NHẬN XÉT TRONG VĂN MIÊU TẢ I- I- Quan sát , tưởng tượng , so sánh nhận xét: Quan sát , tưởng tượng , so sánh nhận xét: trong trong văn miêu tả : văn miêu tả : 1. 1. Đọc tìm hiểu: Đọc tìm hiểu: a-Đặc điểm nổi bật: a-Đặc điểm nổi bật: Đoạn 1 : Hình ảnh ốm yếu , tội nghiệp của Dế Chắt. Đoạn 1 : Hình ảnh ốm yếu , tội nghiệp của Dế Chắt. Đoạn 2 : Cảnh đẹp thơ mộng , mênh mông hùng vó của Đoạn 2 : Cảnh đẹp thơ mộng , mênh mông hùng vó của sông nước Cà Mau. sông nước Cà Mau. Đoạn 3: Hình ảnh đầy sức sống của cây gạo Đoạn 3: Hình ảnh đầy sức sống của cây gạo vào vào mùa mùa xuân. xuân. b. Chi tiết hình ảnh: b. Chi tiết hình ảnh: Đoạn 1: Người gầy gò, dài lêu nghêu , cánh ngắn Đoạn 1: Người gầy gò, dài lêu nghêu , cánh ngắn củn, hở cả mạng sườn, càng bè bè, râu ria cụt, mặt củn, hở cả mạng sườn, càng bè bè, râu ria cụt, mặt mũi ngẩn ngẩn ngơ ngơ. mũi ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Đoạn 2 : Sông ngòi, kênh rạch bủa giăng chi chít như Đoạn 2 : Sông ngòi, kênh rạch bủa giăng chi chít như mạng nhện , trời xanh , nước xanh , sắc xanh cây lá , mạng nhện , trời xanh , nước xanh , sắc xanh cây lá , rì rào bất tận của rừng cây , tiếng sóng , “ Dòng sông rì rào bất tận của rừng cây , tiếng sóng , “ Dòng sông Năm Căn . hai dãy trường thành vô tận” Năm Căn . hai dãy trường thành vô tận” Đoạn 3 : Cây gạo sừng sững . ngọn nến trong xanh , Đoạn 3 : Cây gạo sừng sững . ngọn nến trong xanh , chào mào , sáo sậu . ồn mà vui. chào mào , sáo sậu . ồn mà vui. . . Sự liên tưởng so sánh : Sự liên tưởng so sánh : Đoạn 1 : Ngưòi gầy gò dài lêu nghêu như một gã Đoạn 1 : Ngưòi gầy gò dài lêu nghêu như một gã nghiện thuốc phiện ; cánh ngắn củn như người cởi trần nghiện thuốc phiện ; cánh ngắn củn như người cởi trần mặc áo ghi lê – đã gợi lên hình ảnh một chú Dế Choắt đi mặc áo ghi lê – đã gợi lên hình ảnh một chú Dế Choắt đi đứng xiên vẹo , lờ đờ , ngật ngưỡng . trông rất thảm hại. đứng xiên vẹo , lờ đờ , ngật ngưỡng . trông rất thảm hại. Đoạn 2: Nước đổ như thác ; cá bôi như người bơi ếch ; Đoạn 2: Nước đổ như thác ; cá bôi như người bơi ếch ; rừng đước như hai dãy trường thành vô tận – tạo nên sự rừng đước như hai dãy trường thành vô tận – tạo nên sự mênh mông , hùng vỉ của dòng sông rừng đước. mênh mông , hùng vỉ của dòng sông rừng đước. Đoạn 3 : Cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ Đoạn 3 : Cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ , hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ánh lửa hồng , hàng , hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ánh lửa hồng , hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh . – hình ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh . – hình ảnh cây gạo lung linh rực rỡ . ảnh cây gạo lung linh rực rỡ . 2. 2. Tác dụng của sự so sánh trong văn miêu Tác dụng của sự so sánh trong văn miêu tả: tả: Tạo nên sự sinh động, giàu hình tượng Tạo nên sự sinh động, giàu hình tượng mang đến sự thú vò . mang đến sự thú vò . 3. 3. Ghi nhớ: Ghi nhớ: SGK/28 SGK/28 II. Luyện tập: II. Luyện tập: Bài tập 1: Bài tập 1: a. Điền các từ ngữ: gương bàu dục, mảnh kính, cong cong, uốn, lấp ló, xám xịt, a. Điền các từ ngữ: gương bàu dục, mảnh kính, cong cong, uốn, lấp ló, xám xịt, cổ kính, xanh um, xanh biếc. Hãy chon năm từ thích hợp để điền vào những chỗ trống cổ kính, xanh um, xanh biếc. Hãy chon năm từ thích hợp để điền vào những chỗ trống trong ngoặc đơn ở đoạn văn sau: trong ngoặc đơn ở đoạn văn sau: Nhà tôi cách Hồ Gươm không xa. Từ trên gác cao nhìn xuống, hồ như một Nhà tôi cách Hồ Gươm không xa. Từ trên gác cao nhìn xuống, hồ như một chiếc(1 chiếc(1 . .) lớn, sáng long lanh. . .) lớn, sáng long lanh. Cầu Thê Húc màu son,(2 Cầu Thê Húc màu son,(2 .) như con tôm, dẫn vào đền Ngọc Sơn. Mái .) như con tôm, dẫn vào đền Ngọc Sơn. Mái đền (3 . ) bên gốc đa già, rễ lá xum xuê. Xa một chút là Tháp Rùa, tường rêu (4 . .), đền (3 . ) bên gốc đa già, rễ lá xum xuê. Xa một chút là Tháp Rùa, tường rêu (4 . .), xây trên gò đất giữa hồ, cỏ mọc (5 xây trên gò đất giữa hồ, cỏ mọc (5 .). .). ( Theo Ngô Quân Miện) ( Theo Ngô Quân Miện) gương bâu dục cong cong lấp ló cổ kính xanh um b. Trong đoạn văn miêu tả quang cảnh Hồ Gươm trên đây tác giả đã quan sát Trong đoạn văn miêu tả quang cảnh Hồ Gươm trên đây tác giả đã quan sát lựa chọn lựa chọn những hình ảnh đặc sắc tiêu biểu nào? những hình ảnh đặc sắc tiêu biểu nào? Bài tập 2: Bài tập 2: ở ở đoạn văn sau đây, nhà văn Tô Hoài tập trung miêu tả chú Dế Mèn có thân hình đoạn văn sau đây, nhà văn Tô Hoài tập trung miêu tả chú Dế Mèn có thân hình đẹp, cường tráng nhưng tính cách rất ương bướng, kiêu căng. Tìm những hình ảnh tiêu đẹp, cường tráng nhưng tính cách rất ương bướng, kiêu căng. Tìm những hình ảnh tiêu biểu đặc sắc đã làm nổi bật điều đó: biểu đặc sắc đã làm nổi bật điều đó: Lúc tôi đi bách bộ thì cả người tôi rung rinh một màu nâu bóng mỡ soi gương được Lúc tôi đi bách bộ thì cả người tôi rung rinh một màu nâu bóng mỡ soi gương được rất ưa nhìn. Đầu tôi to nổi từng tảng, rất bướng. Hai cái răng đen nhánh lúc nào rất ưa nhìn. Đầu tôi to nổi từng tảng, rất bướng. Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp như hai lưỡi liềm máy làm việc. Sợi râu tôi dài uốn cong cũng nhai ngoàm ngoạp như hai lưỡi liềm máy làm việc. Sợi râu tôi dài uốn cong một vẻ rất đỗi hùng dũng. Tôi lấy làm hãnh diện với bà con về cặp râu ấy lắm. Cứ chốc một vẻ rất đỗi hùng dũng. Tôi lấy làm hãnh diện với bà con về cặp râu ấy lắm. Cứ chốc chốc tôi lại trịnh trọng khoan thai đưa cả hai chân lên chốc tôi lại trịnh trọng khoan thai đưa cả hai chân lên vuốt râu. (Tô Hoài) (Tô Hoài) Bài tập 3: Bài tập 3: Xác định những hình ảnh nổi bật, tiêu biểu Xác định những hình ảnh nổi bật, tiêu biểu của: của: - Quang cảnh sân trường lúc ra chơi. - Quang cảnh sân trường lúc ra chơi. - Quang cảnh một buổi sáng đẹp trời trên quê hương em. - Quang cảnh một buổi sáng đẹp trời trên quê hương em. - Cô giáo day văn lớp em. - Cô giáo day văn lớp em. Bài tập 4: Bài tập 4: Viết đoạn văn sử dụng các kĩ năng đã học về văn Viết đoạn văn sử dụng các kĩ năng đã học về văn miêu tả theo nhóm: miêu tả theo nhóm: Nhóm 1: Quang cảnh sân trường lúc ra chơi. Nhóm 1: Quang cảnh sân trường lúc ra chơi. Nhóm 2: Quang cảnh một buổi sáng đẹp trời trên quê hương Nhóm 2: Quang cảnh một buổi sáng đẹp trời trên quê hương em. em. Nhóm 3: Cô giáo day văn lớp em. Nhóm 3: Cô giáo day văn lớp em. . QUAN SÁT, TƯỞNG TƯNG, SO SÁNH VÀ NHẬN XÉT TRONG VĂN MIÊU TẢ I- I- Quan sát , tưởng tượng , so sánh và nhận xét: Quan sát , tưởng tượng , so sánh và. xanh um b. Trong đoạn văn miêu tả quang cảnh Hồ Gươm trên đây tác giả đã quan sát và Trong đoạn văn miêu tả quang cảnh Hồ Gươm trên đây tác giả đã quan sát
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án BAI: QUAN SAT, TUONG TUONG, SO SANH VA NHAN XET TRONG VAN MIEU TA, Gián án BAI: QUAN SAT, TUONG TUONG, SO SANH VA NHAN XET TRONG VAN MIEU TA, Gián án BAI: QUAN SAT, TUONG TUONG, SO SANH VA NHAN XET TRONG VAN MIEU TA

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn