(Luận văn thạc sĩ) Kết quả ghi hình xung lực xạ âm đánh giá độ đàn hồi mô gan ở bệnh nhân mắc bệnh gan do rượu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

99 8 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2021, 10:35

(Luận văn thạc sĩ) Kết quả ghi hình xung lực xạ âm đánh giá độ đàn hồi mô gan ở bệnh nhân mắc bệnh gan do rượu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Kết quả ghi hình xung lực xạ âm đánh giá độ đàn hồi mô gan ở bệnh nhân mắc bệnh gan do rượu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Kết quả ghi hình xung lực xạ âm đánh giá độ đàn hồi mô gan ở bệnh nhân mắc bệnh gan do rượu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Kết quả ghi hình xung lực xạ âm đánh giá độ đàn hồi mô gan ở bệnh nhân mắc bệnh gan do rượu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Kết quả ghi hình xung lực xạ âm đánh giá độ đàn hồi mô gan ở bệnh nhân mắc bệnh gan do rượu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Kết quả ghi hình xung lực xạ âm đánh giá độ đàn hồi mô gan ở bệnh nhân mắc bệnh gan do rượu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Kết quả ghi hình xung lực xạ âm đánh giá độ đàn hồi mô gan ở bệnh nhân mắc bệnh gan do rượu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Kết quả ghi hình xung lực xạ âm đánh giá độ đàn hồi mô gan ở bệnh nhân mắc bệnh gan do rượu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Kết quả ghi hình xung lực xạ âm đánh giá độ đàn hồi mô gan ở bệnh nhân mắc bệnh gan do rượu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Kết quả ghi hình xung lực xạ âm đánh giá độ đàn hồi mô gan ở bệnh nhân mắc bệnh gan do rượu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Kết quả ghi hình xung lực xạ âm đánh giá độ đàn hồi mô gan ở bệnh nhân mắc bệnh gan do rượu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Kết quả ghi hình xung lực xạ âm đánh giá độ đàn hồi mô gan ở bệnh nhân mắc bệnh gan do rượu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Kết quả ghi hình xung lực xạ âm đánh giá độ đàn hồi mô gan ở bệnh nhân mắc bệnh gan do rượu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Kết quả ghi hình xung lực xạ âm đánh giá độ đàn hồi mô gan ở bệnh nhân mắc bệnh gan do rượu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Kết quả ghi hình xung lực xạ âm đánh giá độ đàn hồi mô gan ở bệnh nhân mắc bệnh gan do rượu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Kết quả ghi hình xung lực xạ âm đánh giá độ đàn hồi mô gan ở bệnh nhân mắc bệnh gan do rượu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Kết quả ghi hình xung lực xạ âm đánh giá độ đàn hồi mô gan ở bệnh nhân mắc bệnh gan do rượu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Kết quả ghi hình xung lực xạ âm đánh giá độ đàn hồi mô gan ở bệnh nhân mắc bệnh gan do rượu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Kết quả ghi hình xung lực xạ âm đánh giá độ đàn hồi mô gan ở bệnh nhân mắc bệnh gan do rượu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC TRẦN HỮU NGỌC KẾT QUẢ GHI HÌNH XUNG LỰC XẠ ÂM ĐÁNH GIÁ ĐỘ ĐÀN HỒI MÔ GAN Ở BỆNH NHÂN MẮC BỆNH GAN DO RƯỢU TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN BÁC SĨ NỘI TRÚ THÁI NGUYÊN – NĂM 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC TRẦN HỮU NGỌC KẾT QUẢ GHI HÌNH XUNG LỰC XẠ ÂM ĐÁNH GIÁ ĐỘ ĐÀN HỒI MÔ GAN Ở BỆNH NHÂN MẮC BỆNH GAN DO RƯỢU TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Nội khoa Mã số: NT 62.72.20.50 LUẬN VĂN BÁC SĨ NỘI TRÚ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Nguyễn Trường Giang PGS.TS Dương Hồng Thái THÁI NGUYÊN – NĂM 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi Trần Hữu Ngọc, học viên ,lớp bác sỹ nội trú K11, chuyên ngành Nội khoa, Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên xin cam đoan Đây Luận văn thân trực tiếp thực hướng dẫn PGS.TS Dương Hồng Thái TS Nguyễn Trường Giang Công trình khơng trùng lặp với nghiên cứu khác công bố Việt Nam Các số liệu thông tin nghiên cứu hồn tồn xác, trung thực khách quan, chấp thuận sở nơi nghiên cứu Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật cam kết Thái Nguyên, tháng 11 năm 2020 Người cam đoan Trần Hữu Ngọc LỜI CẢM ƠN Để hồn thành Luận văn tơi nhận giúp đỡ nhiều thầy cô, đơn vị, cá nhân.Tôi xin trân trọng cảm ơn Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Phịng Đào tạo, Phịng, Bộ mơn thầy giáo, cô giáo, cán Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên trang bị cho kiến thức, tạo điều kiện giúp đỡ suốt q trình học tập, nghiên cứu hồn thành Luận văn Với lịng kính trọng biết ơn sâu sắc, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới PGS.TS Dương Hồng Thái, TS Nguyễn Trường Giang, người thầy dành nhiều thời gian hướng dẫn, tận tình bảo định hướng cho tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thành Luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn Khoa Nội tiêu hóa, Khoa Chẩn đốn hình ảnh, Khoa Sinh hóa, Khoa Huyết học - Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học tập, nghiên cứu đề tài Luận văn Trong q trình nghiên cứu hồn thành Luận văn, nhận động viên, chia sẻ, giúp đỡ gia đình, anh em, bạn bè, đồng nghiệp, người thân Tôi xin phép bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc Xin trân trọng cảm ơn! Trần Hữu Ngọc DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT AASLD American Association for the Study of Liver Diseases Hội nghiên cứu bệnh gan Hoa Kỳ AUDIT Alcohol Use Disorders Identification Test Xác định những rối loạn sử dụng rượu ARFI Acoustic Radiation Force Impulse Xung lực xạ âm BGDR Bệnh gan rượu FDA Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ MRE Magnetic resonance imaging Đo độ đàn hồi cộng hưởng từ NAFLD Non-alcoholic fatty liver disease Bệnh gan nhiễm mỡ không rượu NASH Nonalcoholic steatohepatitis Viêm gan nhiễm mỡ không rượu ROI Region of Interest Vùng khảo sát RTE Real-Time Elastography Đo độ đàn hồi thời gian thực SA Siêu âm SSI Supersonic Shear wave Imaging Ghi hình sóng biến dạng siêu SWV Shear Wave Velocity Vận tớc sóng biến dạng TE Transient Elastography Đo đợ đàn hồi thống qua MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ DANH MỤC CÁC HÌNH ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Bệnh gan rượu 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Dịch tễ 1.1.3 Cơ chế bệnh sinh bệnh gan rượu…………………………………………………………… …4 1.1.4 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh gan rượu……………… ……………… 1.1.5 Chẩn đoán xác định bệnh gan rượu 11 1.2 Các phương pháp đánh giá xơ hóa gan 13 1.2.1 Sinh thiết gan 13 1.2.2 Chỉ điểm sinh học 14 1.2.3 Chẩn đoán hình ảnh 16 1.3 Kỹ thuật ARFI 19 1.3.1 Sơ lược lịch sử 19 1.3.2 Nguyên lý hoạt động 20 1.3.3 Chỉ sớ bình thường 21 1.3.4 Giá trị đánh giá xơ hóa gan 22 1.3.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến kết đo 24 1.3.6 Ưu điểm hạn chế 25 1.4 Một số nghiên cứu đánh giá xơ hóa gan kỹ thuật ARFI 26 1.4.1 Trên giới 26 1.4.2 Tại Việt Nam 27 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 2.1 Đối tượng nghiên cứu 29 2.1.1 Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân 29 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ 29 2.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 29 2.3 Phương pháp nghiên cứu 29 2.3.1 Thiết kế nghiên cứu 29 2.3.2 Cỡ mẫu nghiên cứu cách chọn mẫu 30 2.3.3 Các tiêu biến số nghiên cứu 30 2.4 Phương pháp thu thập số liệu 32 2.4.1 Chọn bệnh nhân 32 2.4.2 Khám lâm sàng 32 2.4.3 Thực xét nghiệm 33 2.4.4 Thực kỹ thuật ARFI 34 2.4.5 Tiêu chuẩn đánh giá dùng nghiên cứu 34 2.5 Xử lý số liệu 37 2.6 Đạo đức nghiên cứu 388 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 40 3.1 Đặc điểm chung bệnh nhân 40 3.2 Kết đo độ đàn hồi mô gan 42 3.3 Mối liên quan giữa một số yếu tố lâm sàng, cận lâm sàng với kết đo độ đàn hồi mô gan 46 CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 58 4.1 Đặc điểm chung 59 4.1.1 Đặc điểm tuổi 59 4.1.2 Đặc điểm giới 59 4.1.3 Tiền sử lạm dụng rượu 60 4.2 Kết đo độ đàn hồi mô gan 60 4.3 Mối liên quan giữa một số yếu tố lâm sàng, cận lâm sàng với vận tớc sóng biến dạng 63 4.3.1 Mối liên quan với một số đặc điểm lâm sàng 63 4.3.2 Mối liên quan với cận lâm sàng 65 KẾT LUẬN 69 KHUYẾN NGHỊ 70 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CƠNG BỐ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Các điểm sinh học gián tiếp 15 71 Kỹ thuật ARFI nên sử dụng thường quy để đánh giá giai đoạn xơ hóa gan bệnh nhân có tiền sử lạm dụng rượu có kèm theo dấu hiệu lâm sàng, cận lâm sàng sau: xuất huyết tiêu hóa, xạm da, phù, tuần hoàn bàng hệ, tăng AST, tăng GGT, tăng Bilirubin máu, giảm Albumin máu, thiếu máu, giảm tiểu cầu DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CƠNG BỐ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN Trần Hữu Ngọc, Nguyễn Trường Giang, Dương Hồng Thái, Lê Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Minh (2020), “Đặc điểm lâm sàng kết đo độ đàn hồi mô gan bệnh nhân mắc bệnh gan rượu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên”, Tạp chí Y học Việt Nam, 495 (2), tr 277-280 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Bùi Hữu Hoàng (2009), "Xét nghiệm chức gan", Triệu chứng học Nội khoa - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh Nhà xuất Y học, pp 147-155 Đỗ Hàm (2018), "Tiếp cận nghiên cứu khoa học y học", Nhà xuất Đại học Thái Nguyên, Thái Nguyên Lê Thị Thu Hiền (2018), Nghiên cứu số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng số chống oxy hóa máu bệnh nhân mắc bệnh gan rượu, Luận án tiến sỹ, Đại học Thái Nguyên Lê Trung Thi (2011), "Tương quan giữa tớc đợsóng biến dạng siêu âm Acuson S2000 với xét nghiệm xâm lấn thường dùng", Kỷ yếu hội nghị khoa học bệnh viện An Giang, số tháng 10, pp 228-232 Nguyễn Thị Thiềng (2018), "Tiêu dùng rượu bia Việt Nam: số kết điều tra quốc gia", Nhà xuất Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội Nguyễn Duy Cường (2014), "Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng xuất huyết tiêu hóa giãn vỡ tĩnh mạch thực quản bệnh nhân xơ gan có nghiện rượu không nghiện rượu", Y học thực hành, 907 (3), pp 59-62 Nguyễn Phước Bảo Quân, Lê Lợc, Trần Chí Thành (2012), "Giá trị vận tớc sóng biến dạng mô gan xơ qua kỹ thuật xung áp lực nén siêu âm", tạp chí điện quang Việt Nam, 10, pp 400-403 Nguyễn Quốc Anh, Ngô Quý Châu (2017), "Hướng dẫn chẩn đoán điều trị bệnh nội khoa", Nhà xuất y học, Hà Nội Nguyễn Thế Khánh, Phạm Tử Dương (2005), "Xét nghiệm sử dụng lâm sàng", Tái lần thứ 12 có bổ sung Nhà xuất Y học, Hà Nội 10 Nguyễn Thị Song Thao (2008), Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng số xét nghiệm cận lâm sàng bệnh nhân xơ gan có nghiện rượu, Luận Văn Thạc sĩ Y học, Trường Đại học Y Hà Nội 11 Trần Thị Khánh Tường (2016), "So sánh kỹ thuật ghi hình xung lực xạ âm với đo đợ đàn hồi thoáng qua đánh giá xơ hóa gan bệnh nhân bị viêm gan nhiễm mỡ không rượu", Tap chí Y học thành phố Hồ Chí Minh, 9, pp 50-56 12 Trần Thị Khánh Tường (2015), Đánh giá xơ hóa gan kỹ thuật ghi hình xung lực xạ âm số tỷ lệ aspartate aminotransferase tiểu cầu bệnh gan mạn, Luận án Tiến sỹ, Đại học Huế 13 Trần Thị Khánh Tường (2018), "Đánh giá xơ hóa gan: từ lý thuyết đến thực hành lâm sàng", Nhà xuất Đại học Huế, Huế 14 Trần Thị Khánh Tường (2019), "Cập nhật đánh giá xét nghiệm sinh hóa gan", Hội gan mật Việt Nam, pp 10-25 Tiếng Anh 15 Amini M,Runyon BA (2010), "Alcoholic hepatitis 2010: a clinician's guide to diagnosis and therapy", World J Gastroenterol, 16 (39), pp 4905-12 16 Blachier M, Leleu H, and Peck-Radosavljevic M (2013), "The burden of liver disease in Europe: a review of available epidemiological data", J Hepatol, 58 (3), pp 593-608 17 Bota S, Herkner H, and Sporea I (2013), "Meta-analysis: ARFI elastography versus transient elastography for the evaluation of liver fibrosis", Liver Int, 33 (8), pp 1138-47 18 Boursier J, Isselin G, and Fouchard-Hubert I (2010), "Acoustic radiation force impulse: a new ultrasonographic technology for the widespread noninvasive diagnosis of liver fibrosis", Eur J Gastroenterol Hepatol, 22 (9), pp 1074-8 19 Cassinotto C, Lapuyade B, and Mouries A (2014), "Non-invasive assessment of liver fibrosis with impulse elastography: Comparison of Supersonic Shear Imaging with ARFI and FibroScan", Journal of hepatology, 61, pp 550-557 20 Chou R,Wasson N (2013), "Blood tests to diagnose fibrosis or cirrhosis in patients with chronic hepatitis C virus infection: a systematic review", Ann Intern Med, 158 (11), pp 807-20 21 Chung JH, Ahn HS, and Kim SG (2013), "The usefulness of transient elastography, acoustic-radiation-force impulse elastography and realtime elastography for evaluation of liver fibrosis", Clin Mol Hepatol, 19 (2), pp 156-64 22 David W.,Gene Y (2020), "Diagnosis and Treatment of Alcohol-Associated Liver Diseases: 2019 Practice Guidance From the American Association for the Study of Liver Diseases", Hepatology, 71 (1), pp 306-333 23 Davies G,Koenen M (2011), "Acoustic radiation force impulse elastography in distinguishing hepatic haemangiomata from metastases: preliminary observations", Br J Radiol, 84 (1006), pp 939-43 24 Deleuran T., Vilstrup H., and Becker U (2015), "Epidemiology of Alcoholic Liver Disease in Denmark 2006–2011: A Population-Based Study", Alcohol and Alcoholism, 50 (3), pp 352-357 25 Dhanda AD, Lee RW, and Collins PL (2012), "Molecular targets in the treatment of alcoholic hepatitis", World J Gastroenterol, 18 (39), pp 5504-13 26 Fierbinteanu Braticevici C, Sporea I, and Panaitescu E (2013), "Value of acoustic radiation force impulse imaging elastography for non-invasive evaluation of patients with nonalcoholic fatty liver disease", Ultrasound Med Biol, 39 (11), pp 1942-50 27 Friedrich-Rust M,Buggisch P (2013), "Acoustic radiation force impulse imaging for non-invasive assessment of liver fibrosis in chronic hepatitis B", Journal of viral hepatitis, 20 (4), pp 240-7 28 Friedrich-Rust M, Nierhoff J, and Lupsor Platon M (2012), "Performance of Acoustic Radiation Force Impulse imaging for the staging of liver fibrosis: A pooled meta-analysis", Journal of Viral Hepatitis, 19, pp 212-219 29 Frulio N,Trillaud H (2013), "Ultrasound elastography in liver", Diagn Interv Imaging, 94 (5), pp 515-34 30 Goertz RS, Sturm J, and Pfeifer L (2013), "ARFI cut-off values and significance of standard deviation for liver fibrosis staging in patients with chronic liver disease", Ann Hepatol, 12 (6), pp 935-941 31 Heuman D M (2016), "Alcoholic Hepatitis", Gastroenterology, eMedicine Specialties, 102 (4), pp 761-766 32 Kiani A, Brun V, and Laine F (2016), "Acoustic radiation force impulse imaging for assessing liver fibrosis in alcoholic liver disease", World J Gastroenterol, 22 (20), pp 4926-35 33 Kim JE, LEE JY, and Kim YJ (2010), "Acoustic radiation force impulse elastography for chronic liver disease: comparison with ultrasoundbased scores of experienced radiologist, Child-Pugh scores and liver function tests", Ultrasound Med Biol, 36 (10), pp 1637-43 34 Lee SS, Byoun YS, and Jeong SH (2012), "Type and cause of liver disease in Korea: single-center experience, 2005-2010", Clin Mol Hepatol, 18 (3), pp 309-15 35 Li SM, Li GX, and Fu DM (2014), "Liver fibrosis evaluation by ARFI and APRI in chronic hepatitis C", World journal of gastroenterology: WJG, 20 (28), pp 9528-9533 36 Liang R, Liu A, and Perumpail RB (2015), "Advances in alcoholic liver disease: An update on alcoholic hepatitis", World J Gastroenterol, 21 (42), pp 11893-903 37 Maan R, de Knegt RJ, and Veldt BJ (2015), "Management of Thrombocytopenia in Chronic Liver Disease: Focus on Pharmacotherapeutic Strategies", Drugs, 75 (17), pp 1981-92 38 Madhok R, Tapasvi C, and Prasad U (2013), "Acoustic radiation force impulse imaging of the liver: measurement of the normal mean values of the shearing wave velocity in a healthy liver", J Clin Diagn Res, (1), pp 39-42 39 Mann R E., Smart R G., and Govoni R (2003), "The Epidemiology of Alcoholic Liver Disease", NIH, 27 (3), pp 209-218 40 Mehta P (2016), "Mechanisms of alcohol induced liver injury in rats and treatments", Int.J.Adv.Res Biol.Sci,, (2), pp 72-84 41 Mitchell O, Feldman DM, and Diakow M (2016), "The pathophysiology of thrombocytopenia in chronic liver disease", Hepat Med, 8, pp 39-50 42 Niederau C (2016), "Alcoholic Hepatitis", Hepatology - 6th edition, pp 653-671 43 Nierhoff J, Chavez Ortiz AA, and Herrmann E (2013), "The efficiency of acoustic radiation force impulse imaging for the staging of liver fibrosis: a meta-analysis", Eur Radiol, 23 (11), pp 3040-53 44 Nightingale K (2011), "Acoustic Radiation Force Impulse (ARFI) Imaging: a review", Curr Med Imaging Rev, (4), pp 328-39 45 Nishikawa T, Hashimoto S, and Kawabe N (2014), "Factors correlating with acoustic radiation force impulse elastography in chronic hepatitis C", World J Gastroenterol, 20 (5), pp 1289-97 46 Orfanidis N T (2015), "Alcoholic Liver Disease", Merck manual Professional Version American College of Gastroenterology’s practice guidelines, pp 1-3 47 Orman ES, Odena G, and Bataller R (2013), "Alcoholic liver disease: pathogenesis, management, and novel targets for therapy", J Gastroenterol Hepatol, 28 Suppl 1, pp 77-84 48 Palmeri ML, Wang MH, and Rouze NC (2011), "Noninvasive evaluation of hepatic fibrosis using acoustic radiation force-based shear stiffness in patients with nonalcoholic fatty liver disease", J Hepatol, 55 (3), pp 66672 49 Parker KJ, Doyley MM, and Rubens DJ (2011), "Imaging the elastic properties of tissue: the 20 year perspective", Phys Med Biol, 56 (1), pp 1-29 50 Popescu A, Sporea I, and Sirli R (2011), "The mean values of liver stiffness assessed by Acoustic Radiation Force Impulse elastography in normal subjects", Med Ultrason, 13 (1), pp 33-7 51 Rehm J, Samokhvalov AV, and Shield KD (2013), "Global burden of alcoholic liver diseases", J Hepatol, 59 (1), pp 160-8 52 Rifai K, Cornberg J, and Mederacke I (2011), "Clinical feasibility of liver elastography by acoustic radiation force impulse imaging (ARFI)", Dig Liver Dis, 43 (6), pp 491-7 53 Shimizu I., Kamochi M., and Yoshikawa H (2012), "Gender Difference in Alcoholic Liver Disease", Trends in Alcoholic Liver Disease Research - Clinical and Scientific Aspects InTechOpen, pp 2-40 54 Singal AK,Anand BS (2013), "Recent trends in the epidemiology of alcoholic liver disease", Clin Liver Dis (Hoboken), (2), pp 53-56 55 Son CY, Kim SU, and Han WK (2012), "Normal liver elasticity values using acoutic radiation force impulse imaging: a prospective study in healthy living liver and kidney donors", J Gastroenterol Hepatol, 27 (1), pp 130-6 56 Streba LA, Vere CC, and Streba CT (2014), "Focus on alcoholic liver disease: from nosography to treatment", World J Gastroenterol, 20 (25), pp 8040-7 57 Takahashi H, Ono N, and Eguchi Y (2010), "Evaluation of acoustic radiation force impulse elastography for fibrosis staging of chronic liver disease: a pilot study", Liver Int, 30 (4), pp 538-45 58 Vilstrup H, Amodio P, and Bajaj J (2014), "Hepatic encephalopathy in chronic liver disease: 2014 Practice Guideline by the American Association for the Study of Liver Diseases and the European Association for the Study of the Liver", Hepatology, 60 (2), pp 715-35 59 Wang J., Li P., and Jiang Z (2016), "Diagnostic value of alcoholic liver disease (ALD)/nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) index combined with γ-glutamyl transferase in differentiating ALD and NAFLD", The Korean Journal of Internal Medicine, 31 (3), pp 479-487 60 Wiegand J,Berg T (2013), "The etiology, diagnosis and prevention of liver cirrhosis: part of a series on liver cirrhosis", Dtsch Arztebl Int, 110 (6), pp 85-91 61 Yoneda M, Suzuki K, and Kato S (2010), "Nonalcoholic fatty liver disease: US-based acoustic radiation force impulse elastography", Radiology, 256 (2), pp 640-7 62 Zhang D, Chen M, and Wang R (2015), "Comparison of acoustic radiation force impulse imaging and transient elastography for noninvasive assessment of liver fibrosis in patients with chronic hepatitis B", Ultrasound Med Biol, 41 (1), pp 7-14 PHỤ LỤC BỘ CÂU HỎI AUDIT – WHO Trả lời câu hỏi cách chọn đáp án, lựa chọn trả lời điểm, thứ điểm, thứ điểm, thứ tư điểm lựa chọn cuối điểm Nam giới tuổi 60 có điểm từ trở lên xem có sử dụng rượu Nữ giới, nam giới 60 tuổi trẻ tuổi thành niên có điểm từ trở lên xem có sử dụng rượu Q1 Bao lâu anh/chị lại uống rượu lần Không Hàng tháng ít – lần/tháng – lần/tuần Hơn lần/tuần Q2 Trung bình ngày anh/chị uống chén rượu 1 2 hoặc tới 10 Q3 Bao lâu anh/chị uống chén lần Không Chưa đến tháng/lần Hàng tháng Hàng tuần Hàng ngày gần hàng ngày Q4 Năm ngoái sau bắt đầu uống rượu, anh/chị lại thấy khơng thể ngừng uống Khơng Chưa đến tháng/lần Hàng tháng Hàng tuần Hàng tháng gần hàng ngày Q5 Năm ngối anh/chị lại khơng thể làm điều kỳ vọng anh uống rượu Không Chưa đến tháng/lần Hàng tháng Hàng tuần Hàng tháng gần hàng ngày Q6 Năm ngoái anh/chị lại cần uống chén rượu để khởi động sau thời gian uống rượu nhiều Không Chưa đến tháng/lần Hàng tháng Hàng tuần Hàng tháng gần hàng ngày Q7 Năm ngoái anh/chị lại cảm thấy tội lỗi hối hận vì uống rượu Không Chưa đến tháng/lần Hàng tháng Hàng tuần Hàng tháng gần hàng ngày Q8 Năm ngối anh/chị lại khơng thể nhớ chuyện gì xảy vào tối hơm trước anh uống rượu Không Chưa đến tháng/lần Hàng tháng Hàng tuần Hàng tháng gần hàng ngày Q9 Anh/chị người khác bị thương uống rượu chưa Không Có, khơng phải năm ngoái (2 điểm) Có, năm ngoái (4 điểm) Q10 Có người họ hàng, bạn bè, bác sỹ nhân viên y tế quan tâm tới việc anh/chị uống rượu gợi ý anh/chị uống bớt rượu không Không (0 điểm) Có, khơng phải năm ngoái (2 điểm) Có, năm ngoái (4 điểm) Số điểm AUDIT anh/chị PHỤ LỤC BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU Mã số phiếu: Mã bệnh nhân: Số vào viện: Hành chính: Họ tên: Tuổi: Địa chỉ: Giới: Nam Nữ Số ĐT: Ngày vào viện:…./…./201… Chẩn đoán lúc vào: Điểm số AUDIT: Tiền sử: - Viêm gan virus: 1.Có 2.Khơng Nếu có: Thời gian… - Xơ gan: 1.Có 2.Khơng Nếu có: Thời gian…… - Tiền sử dùng th́c: 1.Có 2.Khơng Nếu có: Thời gian… - Tiền sử mắc bệnh mạn tính: 1.Có 2.Khơng Nếu có: Thời gian… - Tiền sử mắc bệnh tự miễn: 1.Có 2.Khơng Nếu có: Thời gian… - Đã xuất huyết giãn vỡ tĩnh mạch thực quản: 1.Có 2.Khơng Nếu có, sớ lần: - Tiền sử ́ng rượu: 1.Có 2.Khơng Nếu có sớ ml/ngày Thời gian năm - Ngừng uống rượu: - Tiền sử hút thuốc lá: 1.Có 2.Khơng Triệu chứng lâm sàng 4.1 Triệu chứng Đau hạ sườn phải: Có Khơng Nơn máu: Có Khơng Rới loạn tiêu hóa: Có Khơng Chán ăn: Có Khơng Chậm tiêu: Có Khơng Phân đen: Có Khơng Triệu chứng khác: 4.2 Triệu chứng toàn thân - Tinh thần: 1.Tỉnh Lơ mơ - Hội chứng não gan: 1.Có Khơng - Hợi chứng cai: 1.Có Khơng - Sớt: 1.Có Khơng - Gầy sút: 1.Có Khơng - Sao mạch: 1.Có Khơng - Lòng bàn tay son: 1.Có Khơng - Da xạm: 1.Có Khơng - Xuất huyết da: Có Khơng - Vàng da: Có Khơng - Phù: Có Khơng - Tuần hồn bàng hệ: Có Khơng Hơn mê - Xuất huyết tiêu hóa vỡ tĩnh mạch thực quản: Không Nhẹ Trung bình Nặng 4.3 Thực thể: - Gan to: Có Khơng - Lách to: Có Khơng - Cổ trướng: Có Khơng Xét nghiệm máu: Chỉ tiêu Kết Chỉ tiêu Kết Hồng cầu (G/L) Albumin (g/L) Hb (g/L) Cholesterol (mmol/L) MCV (fl) Triglycerid (mmol/L) Tiểu cầu (G/L) BilirubinTP (µmol/L) ALT (U/L) Glucose (mmol/L) AST (U/L) Creatinin máu (µmol/L) GGT (U/L) Kết siêu âm gan: Gan to Gan thô Nhiễm mỡ Khác Kết ARFI:……m/s, F… Ngày Tháng Năm NGƯỜI THU THẬP SỐ LIỆU ...THÁI NGUYÊN – NĂM 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC TRẦN HỮU NGỌC KẾT QUẢ GHI HÌNH XUNG LỰC XẠ ÂM ĐÁNH GIÁ ĐỘ ĐÀN HỒI MÔ GAN Ở BỆNH NHÂN MẮC BỆNH GAN. .. tiêu: Mô tả kết đo độ đàn hồi gan kỹ thuật ARFI bệnh nhân mắc bệnh gan rượu Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên Phân tích mối liên quan số yếu tố lâm sàng, cận lâm sàng với kết đo độ đàn hồi gan kỹ thuật... xơ gan những bệnh nhân có bệnh cảnh lâm sàng bệnh gan mạn tiến triển [13] 1.2.3.2 Đo độ đàn hồi gan Các kỹ thuật đo độ đàn hồi gan dựa mô? ?t nguyên lý chung đo biến dạng mô gan tác động mô? ?t
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) Kết quả ghi hình xung lực xạ âm đánh giá độ đàn hồi mô gan ở bệnh nhân mắc bệnh gan do rượu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, (Luận văn thạc sĩ) Kết quả ghi hình xung lực xạ âm đánh giá độ đàn hồi mô gan ở bệnh nhân mắc bệnh gan do rượu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

Từ khóa liên quan